שתף קטע נבחר

בעוד 50 שנה: כל ישראלי שלישי - חרדי

רגע לפני שנת 2017 במדינת ישראל חיים 8,630,000 תושבים. כך עולה מנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לפי תחזית לקצב גידול האוכלוסייה, בשנת 2065 יחיו בישראל בין 15.8 ל-25 מיליון בני אדם. ירידה במספר העולים שהגיעו ב-2016: יותר מרוסיה, פחות מצרפת

הפגנה של חרדים באשדוד (צילום: אבי רוקח) (צילום: אבי רוקח)
הפגנה של חרדים באשדוד(צילום: אבי רוקח)

8,630,000 זה מספר התושבים במדינת ישראל בפתח שנת 2017. כך עולה מנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המתפרסמים בצהריים (יום ה'). כמו כן, מתחזית שערכו בלמ"ס לטווח הרחוק עולה כי בעוד 50 שנה כשליש מהישראלים ישתייכו למגזר החרדי.

 

במהלך שנת 2016 נוספו לאוכלוסיית ישראל כ-167 אלף נפשות, גידול של 2.0%, בדומה לאחוז בעשור האחרון. רוב הגידול (83%) של אוכלוסיית ישראל נבע מריבוי טבעי (לידות לעומת פטירות) והשאר (17%) ממאזן ההגירה הבינלאומית (מספר הנכנסים למדינת ישראל פחות מספר היוצאים ממנה).

 

במהלך השנה נוספו לאוכלוסייה 181 אלף תינוקות, 24 אלף עולים וכ-12 אלף מהגרים. נגרעו מהאוכלוסייה כ-43 אלף נפטרים וכ-7,000 ישראלים אשר ששהו בחו"ל יותר משנה.
 

עוד עולה מהנתונים כי המדינות העיקריות שמהן הגיעו העולים השנה היו: רוסיה (27%), אוקראינה (22%), צרפת (18%) וארה"ב (10%). רוב העולים, כ-18.5 אלף בני-אדם, הגיעו מאירופה (77%), כ-4,000 מאמריקה ואוקיאניה (17%), כ-1,000 מאסיה (4%) וכ-500 מאפריקה (2%). בסוכנות היהודית מציגים נתונים שונים (ראו בהמשך).

 

בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הציגו היום גם את התחזית לישראל של 2065, ולפיה תמנה המדינה 25 מיליון תושבים. האוכלוסייה החרדית תשלש את עצמה ותעמוד על 32.1% ואילו האוכלוסייה הערבית תפחת במעט משיעורה כיום ותעמוד על 19.2%.

 

התרחישים נשענים על שלושת המרכיבים שמשנים את האוכלוסייה: לידות (שיעורי פריון), תמותה (שיעורי תמותה ותוחלת חיים) והגירה בינלאומית. זאת בהתבסס על שלוש קבוצות האוכלוסייה: יהודים ואחרים, חרדים וערבים. מהחישובים עולים שלושה תרחישים – גבוה (כמותית), בינוני ונמוך.

 

על פי החישובים, בשנת 2040 תעמוד אוכלוסיית ישראל בתרחיש הגבוה על 14.2 מיליון תושבים, ואילו בתרחיש הנמוך על 12.3 מיליון תושבים. לפי התרחיש הבינוני, האוכלוסייה תעמוד אז על 13.3 מיליון תושבים. בשנת 2065, לפי התרחיש הגבוה, תעמוד אוכלוסיית ישראל על 25 מיליון תושבים, ואילו לפי התרחיש הנמוך על 15.8 מיליון תושבים. בתרחיש הבינוני, אוכלוסיית ישראל תעמוד בעוד 50 שנה על 20.1 מיליון תושבים. 

חרדים. על פי הצפי הם יהוו שליש מאוכלוסיית המדינה (צילום: חיים צח) (צילום: חיים צח)
חרדים. על פי הצפי הם יהוו שליש מאוכלוסיית המדינה(צילום: חיים צח)
 

החישובים גם הציגו תרחישי שינוי בשיעורי הפריון לפי קבוצות באוכלוסייה. אצל יהודים ואחרים ללא חרדים, בעוד שכיום הפריון עומד על 2.5 ילדים לאישה בכל ימי חייה, לפי התרחיש הגבוה, יעמוד הפריון על 2.9 ילדים בשנים 2036, 2048 ו-2065. בתרחיש הבינוני יעמוד הפריון על 2.6 בשנת 2036, יירד ל-2.4 ילדים בשנת 2048, ויסתכם ב-2.3 בשנת 2065. לפי התרחיש הנמוך, בשנת 2036 יעמוד הפריון על 2.2, יירד ל-2 בשנת 2048 ויסתכם ב-1.7 בשנת 2065.

 

באוכלוסייה החרדית עומד כיום הפריון על שבעה ילדים בממוצע. לפי התרחיש הגבוה, יעלה הפריון בשנת 2036 ל-7.8, יירד קצת בשנת 2048 ל-7.7, ויוסיף לרדת ל-7.5 בשנת 2065. לפי התרחיש הבינוני, הפריון יירד ל-6.3 בשנת 2036, יוסיף לרדת לשישה בשנת 2048 ועוד יותר ב-2065 ל-5.3. לפי התרחיש הנמוך, הפריון יירד לחמישה ילדים בשנת 2036, ימשיך לרדת ל-4.3 בשנת 2048 ולבסוף לשלושה ילדים בשנת 2065.

 

 

באוכלוסייה הערבית, שעומדת כיום על ממוצע של שלושה ילדים, יעלה הפריון בתרחיש הגבוה ל-3.4 בשנת 2036, אבל יירד לשלושה בשנת 2048 ויישאר יציב על 3 גם בשנת 2065. לפי התרחיש הבינוני, הפריון יירד ל-2.6 בשנת 2036, יוסיף לרדת ל-2.5 בשנת 2048 ויתייצב על 2.3 בשנת 2048.

 

מבחינת השינוי בתחולת החיים, החישובים מראים כי אם כיום תוחלת החיים של זכרים יהודים היא 81 שנה, לפי התרחיש הגבוה בשנת 2065 תוחלת החיים תעלה ל-93.6 שנים. אצל זכרים ערבים תוחלת החיים היא 78, לפי התרחיש הגבוה צפויה תוחלת החיים שלהם לעמוד על 91.7.

 

אצל נשים יהודיות, שתוחלת החיים עומדת כיום על 85 שנה, לפי התרחיש הגבוה היא תעלה ל-97.3 שנה בשנת 2065, ואילו אצל נשים ערביות, תוחלת החיים, שהיום עומדת על 82 שנה, תעלה בשנת 2065 ל-95.4 בשנת 2065 לפי התרחיש הגבוה.

 

השינויים בהרכב האוכלוסייה שצפויים בעתיד טומנים בחובם שילוש של שיעורה של האוכלוסייה החרדית מכלל האוכלוסייה בישראל. בעוד היום מהווים החרדים 11.2%, לפי התרחישים צפויה אוכלוסייה זו לקפוץ ל-22% בשנת 2045 ולבסוף לשלש את עצמה לעומת היום ולעמוד על 32.1% בשנת 2065.

 

הערבים, שהיום מהווים 20.8%, יעלו ל-21.2% בשנת 2025, אך יירדו ל-19.2% בשנת 2065. יהודים ואחרים (ללא חרדים), שהיום מהווים 68% מהאוכלוסייה, ימשיכו להיות הרוב, אך אחוזים יירד בשנת 2065 ל-48.6% עקב שילוש החרדים.

 

ירידה במספר העולים החדשים

מנתונים לא סופיים של הסוכנות היהודית ומשרד הקליטה עולה כי בשנת 2016 הגיעו לישראל כ-27 אלף עולים לעומת כ-31 אלף עולים שהגיעו בשנת 2015. נרשם גידול במספר העולים מרוסיה וברזיל וירידה במספר העולים מצרפת ואוקראינה.

 

הנתונים המלאים והסופיים לשנת 2016 יפורסמו באופן רשמי בינואר 2017. מהנתונים שנאספו עד כה עולה כי מרוסיה הגיעו כ-7,000 עולים לעומת 6,600 ב-2015, מאוקראינה כ-5,500 לעומת 7,221 מ-2015, מצרפת כ-5,000 עולים לעומת 7,900 ב-2015, ומארה"ב כ-2,900 עולים לעומת 3,070 ב-2015. צרפת שהובילה את הדירוג בשלוש השנים האחרונות ירדה למקום השלישי.

 

גידול ניכר חל בעלייה מברזיל, עם 760 עולים לשנה זו (לעומת 497 בשנה שעברה). עוד ראוי לציין כי מבלארוס הגיעו 620 עולים לעומת 200 בשנת 2015, ומבריטניה הגיעו 650 עולים לעומת 775 ב-2015. מדרום אפריקה הגיעו 272 עולים לעומת 236 עולים ב-2015.

 

עולים לישראל. האטה בקצב (צילום: שאול גולן) (צילום: שאול גולן)
עולים לישראל. האטה בקצב(צילום: שאול גולן)

 

העולים השנה משתייכים בעיקר לסקטור עובדי תעשיה, בנייה ומזון (כ-5,000 איש), לתחום הטכנולוגיה וההנדסה (כ-2,400), למדעי הרוח והחברה (כ-1,900), לתחום הרפואה ופרא-רפואה (כ-1,150) ולתחום החשבונאות והמשפטים (1,080) – אם כי הרוב לא מסווג תעסוקתית, כי הוא נטול שיוך מקצועי (כ-8,700) או לא עבד (1,850).

 

התפלגות הגילאים מצביעה על רוב גדול לצעירים: כ-5,150 הם בגילאי 0-17; כ-9,500 בגילאי 18-35; כ-3,000 בגילאי 36-45; כ-4,600 בגילאי 46-65; וקצת למעלה מ-3,000 הם בני 66 ומעלה. רוב העולים נקלטו בתל אביב (11%); ירושלים (10%); נתניה (9%); חיפה (8%); אשדוד (6%); בת ים (5%); רעננה (4%); ראשל"צ (3%); באר שבע (3%) ואשקלון (3%).

 

"אנחנו מחזקים ובונים פרויקטים חדשים בתחום העסקת עולים, עידוד יזמות ועסקים של עולים בכל רחבי הארץ ובדגש על ירושלים, הנגב והגליל. המשכנו לפעול להסרת החסמים בתעסוקת עולים והגענו למספרי השמות גבוהים במיוחד בשנה האחרונה", אמרה שרת העלייה והקליטה, סופה לנדבר.

 

יו"ר הסוכנות היהודית נתן שרנסקי אינו מודאג מהירידה במספר העולים השנה, ולדבריו מדובר בכמות גבוהה מזו הממוצעת ב-15 השנה האחרונות: "אנחנו רואים שהמגמה ארוכת הטווח נשמרת, ומספר העולים לישראל, בפרט ממדינות המערב, ממשיך להיות גבוה ישראל ממשיכה להיות גורם משיכה חזק ליהודים ברחבי העולם שמוצאים בחיים בישראל מענה לרצונם בחיים של משמעות וזהות".


פורסם לראשונה 29/12/2016 11:25

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים