שתף קטע נבחר

הסוף לשוק האפור? החוק החדש שישפר את מצבנו

בתחילת יוני יוחל לראשונה פיקוח על שוק האשראי החוץ בנקאי ונותני שירותי המטבע בישראל. החוק, המכונה "חוק הצ'יינג'ים", מגדיר לראשונה גם את זכויות הצרכנים, אך אינו מתערב בגובה הריבית על ההלוואות. איך ישפיע עלינו ומהן הזכויות שנקבעו ללקוחות? מדריך

בעוד כחודש יחל לראשונה פיקוח על נותני שירותי מטבע בישראל. מדובר בחברות אשראי חוץ בנקאיות, חלפני כספים, המרות מטבע, חברות ניכיון צ'קים ועוד, שעד כה, לפחות לגבי חלק נכבד מהן, לא היתה קיימת כל רגולציה.

 

רבים מהעסקים הקטנים, העצמאים וכן משקי הבית מודרים למעשה מהאשראי שמציעה המערכת הבנקאית, אם בשל היסטוריית תשלומים בעייתית או מאפיינים אחרים. כל אלה שזקוקים לעיתים לאשראי, נאלצים לפנות למציעי האשראי החוץ בנקאיים - אם באמצעות הלוואות, ניכיון צ'קים או פקטורינג.

 

לא סוד הוא שכיום התחום הזה, לפחות בחלקו, פרוץ - חברות הנוהגות בשיטות של שוק אפור, ריביות רצחניות ואי סדרים. אמנם שוב יש להדגיש כי מדובר בהכללה, אך מצד שני אי אפשר להתעלם מהתופעות הללו ומחוסר ההסדרה בנושא.

 

במסגרת הרגולציה החדשה שתחל בקרוב, על כל אחד מהעוסקים בתחום של מתן שירותים פיננסיים תחול דרישת רישיון בהתאם להיקף הפעילות אותה הוא מבצע. בין היתר דרישה להון עצמי מינימאלי ובחינת יושרו של מבקש הרישיון. כמו כן יחולו חובות דיווח שונות, חובות כלפי צרכנים - לרבות איסור הטעייה וגילוי נאות. בנוסף, תינתן סמכות לרגולטור להטיל עיצומים כספיים, לפתוח בהליך פלילי ולשלול רישיון.

 

על מי חל החוק?

"החוק חל על כל מי שעוסק בתחום של מתן שירותים פיננסיים ובתחום של מתן אשראי. כל העוסק בתחומים אילו מחוייב ברישיון בהתאם להיקף הפעילות אותה הוא מבצע", מסביר עו"ד גלעד נרקיס, מומחה בתחום.

 

שירות בנכס פיננסי כולל החלפה של נכס פיננסי בנכס פיננסי אחר, לרבות פידיון, פריטה, המרה, מכירה או העברה של נכס פיננסי וניהול או שמירה של נכס פיננסי, לרבות באמצעות כספת. נכס פיננסי הוגדר כמזומן, צ'ק, שטר חוב או שטר חליפין וכן מטבע וירטואלי.

 

סוג אחד של רישיון יהיה רישיון בסיסי, אשר יאפשר למחזיקים בו לתת שירותים פיננסיים בהיקף מצומצם. הסוג השני יהיה רישיון מורחב, אשר יאפשר למחזיקים בו לתת שירותים בהיקף משמעותי יותר.

 

החל מה-1 ליוני, כל מי שעוסק באשראי ומי שעסק עד כה בניכיון שיקים מחויב להגיש בקשה לרישיון לרגולטור מרשות שוק ההון.

 

גם זכויות ללקוחות

החוק קבע שורה של מסמכים ואסמכתאות שעל מבקש רישיון להגיש וזאת על מנת לבחון את עברו ויכולתו לעמוד בדרישות שקבע החוק כמו גם דרישות הון מינימאלי. בנוסף נקבע כי המפקח יוכל לפרסם בעתיד הנחיות לצורך בחינה של "יושר ויושרה" ביחס לגורמים רבים הקשורים למבקש הרישיון.

 

 (צילום: shutterstock) (צילום: shutterstock)
(צילום: shutterstock)

החוק החדש מגדיר לראשונה גם את הזכויות ה"צרכניות" של לקוחות אותם גופים פיננסיים. על מנת להניח גבולות גזרה ברורים והבהרת הציפייה של הרגולטור מהמלווים, נקבעו מספר עקרונות ואיסורים החלים על המלווים.

 

איסור הטעיה - נאסר על בעל רישיון להטעות לקוח בכל עניין מהותי דוגמת זהותו, סוגי השירותים, הוותק שלו ומהות העסקה. הוראות אלו חלות אף על פרסומות.

 

שיקול דעת חופשי של הלווה - בנוסף הושם דגש על שיקול דעתו החופשי של הלווה ולכן נאסר על בעל רישיון לעשות דבר העלול לפגוע ביכולתו של לקוח לקבל החלטה אם להתקשר בעסקה עמו, באופן שיש בו שלילה של חופש ההתקשרות של הלקוח או פגיעה מהותית בחופש ההתקשרות שלו.

 

חובת גילוי מורחבת - קיימת חובה לגלות ללקוח כל פרט מהותי לגבי תוכנו, היקפו, תנאיו ומחירו של שירות שניתן והסיכונים הכרוכים בו ואת דבר האפשרות לבטל עסקה, ככל שישנה, התנאים לביטולה ודרכי ביטולה.

 

ניסיון להשפיע על הלקוח בדרכים אסורות - נאסר על בעל רישיון להשפיע השפעה בלתי הוגנת על לקוחותיו ולדוגמה: להגביל את יכולתו של לקוח לעזוב מקום או ליצור בפני לקוח את הרושם שהוא מוגבל ביכולתו לעזוב מקום; למנוע מלקוח את האפשרות להתייעץ לגבי התקשרות בעסקה או לגבי תנאיה; לבצע פניות חוזרות ונשנות ללקוח או לבני משפחתו כדי לקשור עסקה, אף שהביעו, במפורש או במשתמע, את רצונם כי יחדל מכך.

 

חל איסור על ניצל מוגבלות נפשית, שכלית או גופנית של לקוח, כשהוא יודע או היה עליו לדעת על קיומה של מוגבלות אלו או לנצל את העובדה שלקוח אינו יודע את השפה שבה נקשרת העסקה במידה מספקת לשם הבנת העסקה. כמו כן, החוק מגדיר במפורש את האיסור על איום או נקיטת צעדי הפחדה כלשהם כלפי לקוח או כלפי בני משפחתו.

 

איסור על מתן הלוואות לקטינים - בחוק נקבע כי בעל רישיון לא יתקשר בעסקה עם קטין, בין בעצמו ובין באמצעות הורהו או האפוטרופוס שלו, או עם אדם שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים וכל זאת מתוך הבנה כי מדובר בעסקה מורכבת שיש לה השלכות על עתידו של הצעיר.

 

פיקוח על גובה הריבית? לא במסגרת החוק

כאמור, שוק ההלוואות החוץ בנקאיות מתאפיין לעיתים בריביות גבוהות במיוחד. במקרים מסוימים הריבית יכולה להגיע לעשרות ואף מאות שקלים בשנה. ואולם החוק החדש אינו מתייחס לסוגיה הזו. "במקביל עתיד לעבור בכנסת בתקופה הקרובה חוק אשראי הוגן שאמור להסדיר את המותר והאסור בכל הנוגע לריבית המותרת בהלוואות", אומר נרקיס.

 

חלק מהשינוי הצפוי כולל חובה של הפיקוח לטפל בפניות ותלונות של לקוחות. החוק קבע כי המפקח יעסוק בכל פנייה או תלונה של מי שלדעתו נפגע מפעולה של בעל רישיון, בדומה למחלקת פניות הציבור בפיקוח על הבנקים. "ימים יגידו אם וכיצד יאכוף המפקח את החוק שנועד להגן על ציבור הלווים והאם ישכיל לעשות שימוש בכוח הרב שהעניק לו הדין. בנוסף, יוכל הלווה כמובן להגיש תביעה או להתנגד להליכים במסגרת ההוצאה לפועל - כעת ולאור כניסתו לתוקף של החוק יוכל הלווה להסתייע בדברי חקיקה מפורשים המגנים עליו".

פורסם לראשונה 26/04/2017 15:46

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: דובר צה"ל
צילום: דובר צה"ל
צילום: אסף לב
עו"ד גלעד נרקיס
צילום: אסף לב
מומלצים