שתף קטע נבחר

מתחתנים? כל מה שכדאי לדעת על הסכמי ממון

הבעל ששלף לאשתו הסכם ממון רגע לפני החופה, האישה שדרשה לקבל עוד 3 מיליון שקל בנוסף, מהכתובה, והזוג שניסה להימנע מעיקול הנכס בעזרת הסכם ממון פיקטיבי – מה התוקף של ההסכם והאם הוא רלוונטי רק לבעלי ממון? מספר דברים שכדאי לדעת על יחסי הממון

לקראת מיסוד הקשר? למרות שלא חל חיוב בחוק, זוגות רבים בוחרים לחתום על הסכם ממון ביניהם מתוך רצון להסדיר את הנכסים הכלכליים שברשותם. 

 

 

ההסכם מסדיר את יחסי הממון שבין בני הזוג ואת חלוקת הרכוש ביניהם עם פקיעת הנישואין ומונע מאבקים משפטיים עתידיים, כאשר ההסכם יכול להיערך לפני הנישואין או במהלך הנישואין.

 

כאמור, אין חובה לערוך הסכם יחסי ממון, אך כאשר אין הסכם כזה, החוק מחיל על זוגות שנישאו (אחרי שנת 1974) הסדר איזון משאבים, אשר בעיקרו הינו חלוקה שוויונית של כלל הנכסים בין בני הזוג.

 

את ההסכם יש לערוך בכתב וגם כל שינוי של הסכם כזה צריך להיעשות בכתב. הסכם הממון צריך להיות מאושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, שלהם סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג. גם במקרה של שינוי יש צורך באישור של בית המשפט או בית הדין הרבני.

 

"לפני שבית המשפט יאשר את הסכם הממון, יברר השופט היטב, ועליו להשתכנע בכך, שבני הזוג עשו את ההסכם (או את השינוי להסכם) בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו", אומרת עו"ד ורד כהן ממשרד בר-און כהן, מומחים בדיני משפחה.

 

כך לדוגמה, באחד המקרים הגיע החתן המיועד דקות ספורות לפני תחילת טקס החופה אל רעייתו לעתיד, כלה נרגשת ועוטה לבן, שלף לראשונה הסכם יחסי ממון מכיסו וביקש ממנה בחיוך להוסיף את חתימתה עליו. ברבות הימים בני הזוג החליטו להיפרד ובית המשפט קבע, כי בנסיבות אלה לא ניתן לומר שההסכם נעשה בהסכמה חופשית, תוך מודעות למשמעותו ותוצאותיו.

 

עם זאת, מדגישה כהן, כי "בית המשפט המאשר את הסכם הממון – לא בודק את תוכנו, ולא אמור לבדוק את תוכנו. די שבית המשפט ייווכח, כי בני הזוג עשו אותו בהסכמה חופשית, ותוך הבנת תוצאותיו ומשמעותו".

 (צילום: Shutterstock) (צילום: Shutterstock)
(צילום: Shutterstock)

יש לציין כי הסכם ממון תקף גם לזוגות בסטטוס של "ידועים בציבור", אם כי במקרה זה אין צורך לאשר את ההסכם בבית משפט. למרות זאת, עדיין קיים לכך ייתרון לאור העובדה שהצדדים נדרשים במסגרת זו לבחון היטב את ההסכם עליו חתמו.

 

מה קורה כאשר בני הזוג עורכים הסכם ממון ביניהם, אבל לא מגישים אותו לאישורו של בית המשפט?

הסכם ממון חייב להיערך בכתב, וחייב לקבל את אישורו של בית המשפט (בניגוד להסכם אחר בין צדדים, שתוקפו אינו מותנה בקבלת אישור בית משפט). אם ההסכם לא אושר על ידי בית משפט – אין לו מעמד של הסכם ממון, אבל עדיין יש לו תוקף של הסכם "רגיל".

 

כך לדוגמה, במקרה של אישה שבעלה התחייב כלפיה בהסכם ממון להעביר לה מחצית מזכויותיו בבית שבבעלותו, ואף סיכם עימה את אופן מכירת הבית במקרה של גירושין. לימים, חזר בו הבעל מהתחייבותו כלפי האישה. האישה פנתה לבית המשפט בבקשה לאכוף על בעלה את ביצועו של ההסכם ביניהם. בית המשפט קבע, שאין מדובר ב"הסכם יחסי ממון", הואיל ולא אושר על ידי בית משפט. ואולם בית המשפט קבע שעדיין מדובר בהסכם "רגיל", או הענקת מתנה, או עסקה אחרת בין בני הזוג במהלך חיי הנישואין, והינם תקפים בהתאם לדין הכללי.

 

אם כך, מדוע לטרוח לאשר את ההסכם כדי שיהיה דווקא במעמד של הסכם יחסי ממון?

"מכיוון שלהסכם מאושר יש מעמד ותוקף חזק יותר", מציינת עו"ד כהן ומדגימה: "באחד המקרים נערך בין בני זוג הסכם יחסי ממון, שאושר בבית משפט, במסגרתו התחייב הבעל להעביר נכס מקרקעין הרשום על שמו – לבעלותה המלאה של אשתו. למרות זאת, לא הועברו המקרקעין על שם האישה, וגם לא נרשמה לטובתה הערת אזהרה.

 

"לאחר אישור הסכם הממון הגיש הבנק תביעה נגד הבעל, בגין חוב שנוצר לפני הסכם יחסי הממון, והטיל עיקול על המקרקעין. האישה פנתה לבית משפט, ועתרה לקבל סעד הצהרתי שהיא בעלת מלוא הזכויות במקרקעין מכוח ההסכם. בית המשפט קיבל את פנייתה ופסק, שזכותה של האישה במקרקעין מכוח הסכם יחסי הממון גוברת על זכותו של הבנק מכוח העיקול".

 

לא רק לבעלי נכסים

לדברי עו"ד ד"ר רונן דליהו, בעל משרד העוסק בדיני משפחה ויו"ר הפורום הארצי לדיני משפחה בלשכת עוה"ד, בעבר עריכת הסכמי ממון היתה נפוצה בעיקר בשני מגזרים: "בני-זוג שלשניהם או לאחד מהם, אלה נישואין שניים. במקרה כזה הניסיון שצברו בנישואים הראשונים גורם להם לנהוג בזהירות ובשיקול-דעת, ולנסות לצמצם עימותים וחיכוכים עתידיים. הסוג השני של זוגות החותמים על הסכמי ממון הם בני-זוג אשר קיים ביניהם פער כלכלי משמעותי ואחד מהם מבקש להגן על רכושו", אומר דליהו.

 

אלא שלדבריו בשנים האחרונות יותר ויותר בני זוג עושים הסכמי ממון משתי סיבות – האחת - כי אנשים נישאים בגילאים מאוחרים וחלק מהם צבר רכוש משמעותי לפני הנישואין וברצונו להגן עליו, והשניה היא לחץ המשפחה המורחבת. משפחות רבות מעניקות כספים, נכסים או סיוע לרכישת דירה והן לא רוצות שזה ירד לטמיון ומבקשות שיהיו הסכמים".

 

ואמנם, הרושם שנוצר הוא שהסכם ממון מיועד בעיקר לבעלי נכסים והון ואינו מועיל במיוחד לזוגות נטולי רכוש, בטח אלו שיש להם גם חובות.

 

"בעלי רכוש מעוניינים בהסכם יחסי ממון כדי להסדיר את חלוקת רכושם בעת הצורך, כדי להעניק זכויות מסוימות או לשלול זכויות אחרות מבן הזוג", אומרת עו"ד כהן. "אולם גם בני זוג נטולי רכוש, אשר צופים צבירת רכוש עתידי כתוצאה מפיתוח הקריירה וכו', זקוקים להסכם ממון. גם בעלי חובות זקוקים להסכם ממון, בניסיון למנוע את שיתוף בן / בת הזוג בחובותיהם".

 

"ללא הסכם ממון בני הזוג הינם שותפים בזכויות ובחובות, והנושים עלולים להיפרע מכל אחד מבני הזוג. הסכם ממון המנוסח היטב, עשוי למנוע שיתוף בחובות".

 

מה היחס בין הסכם ממון לכתובה? האם הסכם ממון גובר עליה?

באחד המקרים, קבע הבעל במעמד החופה כי הסכום בכתובה יעמוד על 3 מיליון שקל. כאשר יחסי בני הזוג עלו על שרטון, טענה האישה שחובת תשלום הכתובה הינה חובה משפטית נוספת לזכויותיה האחרות. ואילו הבעל טען, שדאג לצרכיה של רעייתו במסגרת הסכם יחסי ממון, מכוחו קיבלה האישה נכסים בשווי 2 מיליון שקל, וטען שהיא צריכה לקבל רק את הסכום הנקוב בהסכם יחסי הממון.

 

בית המשפט קיבל את טענת האישה, וקבע שבמסגרת הסכם יחסי הממון היא לא ויתרה על כתובתה. בית המשפט הפנה לסעיף 17 לחוק יחסי ממון, הקובע, כי אין באמור בחוק כדי לגרוע מזכויות האישה לפי כתובתה. זאת, בניגוד למצב בו מעיד הסכם יחסי הממון על כוונה מפורשת לוותר על הכתובה באופן שסותר את התחייבותו המפורשת של הבעל בכתובה.

 

זהירות: הסכם ממון פיקטיבי

לעתים חותמים בני זוג על הסכם ממון, בניסיון למנוע השתלטות נושים על נכסיהם. כך, עורכים בני הזוג הסכם יחסי ממון פיקטיבי, במסגרתו מעביר בן הזוג החייב לבן הזוג האחר את כלל הרכוש או חלקו, כדי להתחמק מנושים. כדי שההסכם ייראה אמין, כשר ותקף גם כלפי הנושים, מאשרים אותו בני הזוג בפני בית המשפט, אשר מעניק לו תוקף של פסק דין.

 

"בדרך כלל, כאשר בני זוג מחליטים לערוך הסכם פיקטיבי, מערכת היחסים הזוגית שלהם תקינה, וההסכם נועד להציל את הרכוש מנושים. ואולם, כאשר קורה והמערכת הזוגית באמת מגיעה לסיומה, נוצרת בעיה בין בני הזוג עצמם", אומרת עו"ד כהן. "אחד מבני הזוג טוען, כי השני ויתר על חלקו ברכוש, ויש לאכוף את ההסכם ביניהם. ואילו בן הזוג השני טוען, מדובר בהסכם פיקטיבי, כאשר לאמיתו של דבר לא התכוון לוותר על חלקו לטובת האחר".

 

בתי המשפט פסקו, כי על בן הזוג הטוען לביטול ההסכם מוטל נטל ראיה כבד. במקרים רבים קבעו בתי המשפט, כי משניתן להסכם הממון תוקף של פסק דין - מושתק הבעל מלהעלות כל טענה כנגד אמיתות ההסכם ונכונותו, אין לאפשר לבעל ליהנות מפרי חטאו ויש לדחות את הטענה לפיקטיביות ההסכם.

 

הסכם ממון פיקטיבי עלול להיות מוכרז כ"חוזה למראית עין", אשר דינו להתבטל. החוק קובע, כי חוזה שנכרת למראית עין בלבד – בטל, ואולם אין בהוראה זו כדי לפגוע בזכות שרכש אדם שלישי בהסתמך בתום לב על קיום החוזה.

 

"יש הבדל גדול בין מקרה בו מעביר הבעל את נכסיו לאישה במטרה לפצותה על העוול שגרמו לה מעשיו, ובין מקרה בו נועדה ההעברה להקנות לאישה עדיפות על פני נושים אחרים, המתדפקים על דלתו, תוך ביצוע העדפה פסולה", אומרת כהן. "בית המשפט יתחקה אחר רצונם וכוונתם האמיתית של הצדדים להסכם. כל מקרה בהתאם לנסיבותיו העובדתיות המיוחדות".

 

כך למשל, במקרה של בני זוג שהיו בעלים בחלקים שווים של דירת מגורים, כאשר לבעל היה חוב כספי לבנק בסכום של מאות אלפי שקלים. בני הזוג כרתו הסכם, בו נקבע שזכויות הבעל בדירה יעברו לרעייתו. בני הזוג התגרשו. הבנק טען, כי מדובר בהסכם פיקטיבי ומהווה ניסיון להבריח רכוש לנוכח חובו של הבעל לבנק. ואילו האישה טענה, כי ההסכם הוא אמיתי ויש לכבדו ולקבוע, כי היא בעלת מלוא הזכויות בבית. האישה טענה, כי הבנק אינו יכול לממש את הדירה לצורך גביית החוב של הבעל.

 

באותו מקרה קבע בית המשפט, שלא הייתה לצדדים כוונה להבריח רכוש מהבנק, אלא התרשם מכנות כוונתם של בני הזוג וכנות ההסכם, באמצעותו חפץ הבעל להבטיח את מצבה הכלכלי של האישה.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: shutterstock
צילום: shutterstock
צילום: צביקה טישלר
עו"ד רענן בר-און ועו"ד ורד כהן
צילום: צביקה טישלר
עו"ד רונן דליהו
מומלצים