שתף קטע נבחר

מבקר המדינה: "התעשייה האווירית העבירה מיליונים לארגון העובדים - ללא פיקוח"

דו"ח המבקר מצביע על התנהלות כספית חמורה בתע"א, במסגרתה מימנה החברה את עלות השכר של חברי ארגון העובדים וכן הטבות שונות בניגוד לנהלים ובעשרות מיליוני שקלים. אירועים חמורים אלה קרו בתקופה שבה עמד בראש הארגון שר העבודה חיים כץ. "לעיתים ארגון העובדים עשה בחברה כבשלו". ארגון העובדים: מקבלים את הביקורת

מבקר המדינה, השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, מותח ביקורת חריפה על התנהלות ארגון העובדים בתעשייה האווירית - בדו"ח חמור שהתפרסם היום (א'). "לעיתים ארגון העובדים עשה בחברה כבשלו", נכתב בדו"ח.

 

פרשת התעשייה האווירית: 5 עובדים עוכבו לחקירה בחשד לקבלת שוחד

 

הדו"ח מגולל את יחסי הגומלין בין הנהלת התעשייה האווירית, חברה ממשלתית מהגדולות והחשובות במשק, לבין ארגון העובדים בחברה - ובבדיקה מצא שורת ליקויים חמורה. על פי הדו"ח, בשנות הביקורת עמד בראש ארגון העובדים שר העבודה והרווחה, חיים כץ; ובהמשך מונה בנו, יאיר כץ, לאחר תקופת דו"ח הביקורת, לתפקיד יו"ר ועד העובדים - כך לטענת המבקר, השר כץ השפיע בצורה משמעותית על פעילות החברה, היכולת להניע בה תהליכים ועל מצבה הכלכלי.

השר חיים כץ (צילום: אוהד צויגנברג) (צילום: אוהד צויגנברג)
השר חיים כץ(צילום: אוהד צויגנברג)

הביקורת, שנערכה מתחילת שנת 2013 ועד אמצע שנת 2016, גילתה כי במשך שנים רבות העבירה התעשייה האווירית לאגודת העובדים - שהיא הזרוע הפיננסית של ארגון העובדים - כ-15 מיליון שקל בשנה. משנת 2006 ועד שנת 2018 הועברו כ-180 מיליון שקל.

 

כמו כן, נטען כי החברה אף השאילה עובדים לארגון כדי שיפעלו במסגרתו. בדו"ח המבקר נכתב כי לנוכח המעמד הציבורי של החברה ושל ארגון העובדים בה, יש למערכת היחסים אף השפעות החורגות מגבולות החברה - ובכלל זה על חברות ממשלתיות אחרות, ואף על מערכות היחסים בין גופים שונים ובין ארגוני עובדים בהם.

 

לצורך ביצוע הביקורת, החליט מבקר המדינה להחיל את ביקורת המדינה על אגודת העובדים, המאוגדת כאגודה עותומנית (לאגודות עותומניות אין פיקוח ובקרה רגולטוריים שכן הן אינן כפופות לרשם העמותות). בנוסף החליט להחיל את ביקורת המדינה גם על חברה נוספת של הארגון - "ש.א.ל - שירות אשראי לעובד", שבין מטרותיה לארגן, לקיים, לשפר, להטיב ולהעמיק את התנאים הכלכליים והחברתיים של חברי האגודה השיתופית, בהתאם לעקרונות הקואופרציה. להכרזה זו, כך סבורים במשרד המבקר, משמעות סמלית האומרת כי גורמים שנהנים ממשאבים ציבוריים - אינם חסינים מביקורת מבקר המדינה.

 

גורמים שונים, ובהם ההסתדרות, ניסו למנוע את הביקורת בטענה שלמבקר המדינה אין סמכות לבדוק נושאים הקשורים לוועד עובדי התעשייה האווירית. ההסתדרות וארגון העובדים אף עתרו לבג"צ כדי למנוע את ביצוע הביקורת; אולם בהמשך ביקשו מבג"צ למחוק את העתירה - והיא אכן נמחקה.

 

עשרות מיליונים למימון העסקה של עובדים - שעסקו רק בפעילות הוועד  

בדו"ח נטען כי החברה העבירה לאגודת העובדים, שהיא כאמור הזרוע הפיננסית של ארגון העובדים, במשך שנים עשרות מיליוני שקלים מכספי ציבור - למימון הוצאות שכר והוצאות נלוות; מבלי שהאגודה נדרשה לדווח על זהות המועסקים ועלות העסקתם המפורטת.

 

בנוסף, נטען כי החברה אף לא עיינה באופן שוטף בדו"חות הכספיים של אגודת העובדים, ולא ביצעה פיקוח ובקרה נאותים על השימוש בכספים אלה. מרישומי החברה עלה כי החברה העבירה לאגודת העובדים סך של יותר משבעה מיליון שקל בשנה למימון משכורות לעובדים - סכום הגבוה בשיעור של 1.4% מכספים ששימשו לפעילויות המיועדות לרווחת העובדים.

 

"החברה הציגה בספריה את תמהיל הסכומים שהעבירה לאגודת העובדים, הוצאות אחזקת משרד ושכר וכן השתתפות בפעילויות, במצג מטעה שכלל סיווג מלאכותי של ההוצאות בהתאם לסעיפי הוצאה שרשות המיסים הכירה בהם באותה העת במקום לרשום למה שימשו הכספים בפועל", נכתב בדו"ח.

 

בנוסף, בדו"ח עלה כי בתעשייה האווירית קיימת תופעה של חברי ועד המייחדים את רוב זמנם או את כולו לפעילות בוועד ולא לעבודה בחברה, ללא כל נוהל, סיכום או הסדר בעניין זה וללא פיקוח בניגוד להסכם הקיבוצי.

 

מדובר בכך שהתעשייה האווירית משקיעה מדי שנה עשרות מיליוני שקלים כספי ציבור במימון עלות ההעסקה של עובדים באגודת העובדים ועבור ארגון העובדים. בדו"ח נטען כי למזכיר אגודת העובדים, אהוד נוף, לא הייתה משרה בתעשייה האווירית, והוא ייחד את כל זמנו לפעילות בארגון העובדים; זאת בלא שהתקבלה כל החלטה בעניין זה. עלות העסקתו לחברה הסתכמה בסכום של מיליון שקל בשנה.

 

בדו"ח אף צוין, כי למרות מצבה הכלכלי הרעוע ולמרות תוכנית ההבראה שבה נתונה התעשייה האווירית הועברו לאגודת העובדים כ-15 מיליון שקל בשנה. זאת כאשר לפחות בעשר השנים שקדמו לסיום הביקורת היו בקופת האגודה יתרות בסך כ-100 מיליון שקל. בשנת 2016 הסתכמו היתרות בכ-83 מיליון שקל.

 

בכל הקשור ל"ש.א.ל" נטען, כי במשך יותר מ-40 שנה, מקיימת ש.א.ל. פעילות עסקית-מסחרית עצמאית בשטח הכולל 26 דונם ובשטח בנוי של 5,028 מ"ר השייך לתעשייה האווירית במתחם, שלפי המבקר מתנהל כמעיין קניון הפועל סמוך לנתב"ג. מפעילות זו מפיקה ש.א.ל רווח נקי של יותר משני מיליון שקל בשנה, כאשר הרווחים נותרים בקופתה ואין היא משלמת לתעשייה האווירית דמי שכירות. המבקר ציין כי ש.א.ל היתה הספק היחיד של התעשייה האווירית לרכישות שי חג לעובדים בלא שנעשה הליך תחרותי שקוף.

 (צילום: אבי מועלם) (צילום: אבי מועלם)
(צילום: אבי מועלם)

קיבלו רכב צמוד בלי שעמדו בדרישות

הדו"ח מתייחס גם להטבות שקיבלו חברי ועד. כך למשל, אחזקת רכב ורכב צמוד: ל-25 מ-46 חברי ועד שמקבלים רכב צמוד ניתן הרכב בלי שעמדו בדרישות שנקבעו בנוהלי החברה לעניין זה.

 

כמו כן, למחצית מחברי הוועד יש הקצאה קבועה של כ-30 עד 50 שעות נוספות לחודש. השכר עבור השעות הנוספות של חלק מחברי הוועד מסתכם בעשרות אלפי שקלים בחודש. כאמור, רבים מהם מייחדים את רוב זמנם, ולעיתים את כולו, לפעילות בוועד ולא לעבודה בחברה. עלות שכר לחבר ועד עשויה להסתכם במאות אלפי שקלים בשנה.

 

בנוסגע פיטורי עובדים קבועים במסגרת הסכם ההבראה נכתב בדו"ח כי על פי תוכנית ההבראה, שיעור המפוטרים מקרב העובדים הקבועים שהיו מיועדים לפרוש במסלול פרישה מוקדמת אמור היה להסתכם ב-82%, לעומת 18% במסלול פיצויי פיטורין, וזאת אף שהוצאותיה של החברה על מסלול פרישה מוקדמת כפולות מהוצאותיה על מסלול פיצויי פיטורין (730 עובדים קבועים ו-100 עובדים שאינם קבועים).

 

בפועל, שיעור העובדים הקבועים שפרשו במסלול פרישה מוקדמת עד מרץ 2018 היה כ-97% מכלל העובדים הקבועים שפוטרו (כמעט 90% מהעובדים הקבועים שפוטרו היו בני 60 ומעלה ורובם - 88% מהם קבלו את שיעור הקצבה המקסימלי שנקבע כקצבת פרישה מוקדמת). מכאן עולה חשש ששיקולי יעילות לא היו השיקולים המכריעים בבחירת העובדים שיפוטרו במסגרת הסכם ההבראה.

 

ביקורת גם נמתחה על טיפול החברה בהליכים משמעתיים שבהם מעורבים חברי ועד. הטיפול התאפיין בכמה תווי היכר: התמשכות הליכים, היעדר האכיפה של הדין המשמעתי בהליכים הננקטים נגדם, פער בין האופן שבו תפסה החברה את חומרת העבירות לבין הטיפול המשמעתי שניתן להן בסופו של דבר.

 

בדו"ח נטען, כי קיים חשש כבד שההליך המשמעתי התקיים בהתחשב במעמד המיוחד שיש לוועד העובדים בחברה, במעמדם המיוחד של מזכירי הוועד ובמיוחד המזכיר דאז, השר חיים כץ. "במשך שנים, לא מימשה הנהלת החברה את מלוא סמכויותיה, בממשקים שבין החברה לבין ארגון העובדים בה", נכתב בדו"ח. "לעיתים ארגון העובדים עשה בחברה כבתוך שלו. אופן תפקודה של הנהלת החברה שיקף פגיעה בעקרונות המשטר התאגידי והעביר מסר ניהולי שלילי שתרם ליצירת תרבות ארגונית פסולה".

 

מבקר המדינה קובע בדו"ח כי יש להפסיק לאלתר דפוס פעילות זה. הממצאים החמורים המתוארים בדו"ח מובאים לפתחם של הנהלת החברה והדירקטוריון שלה וכן לידיעת רשות החברות כדי שיפעלו ללא דיחוי לכך שדפוס פעילות זה יופסק לאלתר. במשרד המבקר מצפים שמסקנות הדו"ח החמור ייושמו בכלל החברות הממשלתיות. 

חיים כץ ובנו יאיר כץ  (צילום: אבי מועלם, עמית שאבי )
חיים כץ ובנו יאיר כץ (צילום: אבי מועלם, עמית שאבי )

שר העבודה והרווחה חיים כץ מסר בתגובה: "חלק מהערות המבקר כבר תוקנו וחלק מהערות נובעת מאי הבנה של משרד מבקר המדינה בעולם יחסי העבודה. הדוח מוכיח כי פעלתי בניקיון כפיים מוחלט וכי לאורך כל הדרך ראיתי רק את טובת העובדים, הארגון, והמפעל לנגד עיניי.

 

"לצערי ובניגוד לחוק, חלק מהדוח הודלף והתפרסם בתקשורת ונעשה בו שימוש שנועד לפגוע בשמי הטוב. אמשיך לייצג ולשמור על זכויות עובדים וגמלאים גם בכנסת הבאה וביתר שאת".

 

מהתעשייה האווירית נמסר בתגובה: "התעשייה האווירית מברכת על בדיקת המבקר וכבר החלה להפיק לקחים ולבצע תיקונים בנושאים שהועלו בו. יודגש כי הנושאים בהם עוסק הדו"ח קשורים כולם בדרכי פעילות שהיו נהוגות בחברה במשך עשרות רבות של שנים. החברה מצויה כיום בעידן של שינוי דרמטי הכולל את כל רבדי התנהלותה הארגונית והעסקית, לרבות מאפייני הממשקים עם ארגון העובדים.

 

"כבר עם קבלת טיוטת הדו"ח, לקחה החברה לתשומת ליבה את הנושאים שהועלו בו והחלה בפעולות לטיפול בהם, בהובלת הדרגים הבכירים ביותר בחברה, בין היתר בנושאי המימון והבקרה על כספים. הנהלת החברה פועלת להבטחת קיומן של נורמות ראויות של ממשל תאגידי ואתיקה כבסיס לכל פעילותה, ותפעל לרענונם, כינונם ויישומם של כל המנגנונים הנדרשים על מנת להבטיח זאת".

 

מארגון עובדי התעשייה האווירית נמסר בתגובה: ״אנו מקבלים את הערות הביקורת ופועלים ליישומן. לשם הטמעת השינויים הנדרשים, כבר הוקם צוות מקצועי בראשות פרופ׳ ירון זליכה שהחל בעבודה.

 

"ארגון העובדים מתנהל בשקיפות מתוך מחוייבות לעובדי החברה ולפני מספר חודשים פרסמנו את הנתונים הכלכליים לכל העובדים. הדוחות הכספיים המבוקרים של ארגון העובדים גלויים אף הם ועומדים לרשות הנהלת החברה.

 

"לזכות עובדי התעשייה האווירית עומדת קרן הגנה לשעת חרום. במשך למעלה מ-25 שנה הצלחנו לחסוך כ- 5,700 ש״ח לכל עובד מכספים שהופרשו על ידי העובדים בלבד. כספי הקרן מנוהלים באחריות ומבוקרים על ידי אנשי מקצוע מיומנים. ארגון עובדי התעשייה האווירית מגן על הביטחון התעסוקתי של העובדים ואנו גאים על כך שלעובדים זכויות ותנאים סוציאלים ראויים בחברה״.

 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים