שתף קטע נבחר

השערורייה בטקס המשואות: הזמנות למשרד רה"מ, לליכוד ולמשרד התרבות במקום לציבור

מאות הזמנות למקורבים ובכללן ישירות ל"בלפור", פגמים בבחירת המשיאים והעסקה בתשלום למתנדב במשרד השרה רגב. מבקר המדינה חושף ליקויים בארגון טקס המשואות בשנה שעברה: "חשש להתנהלות במשוא פנים ופגיעה בממלכתיות". רגב: "ועדה בראשות שופטת תבחן את הסוגיה"

 

טקס הדלקת המשואות 2018 (צילום: יואב דודקביץ)
שרת התרבות רגב בהכנות לטקס בשנה שעברה(צילום: יואב דודקביץ)
שבוע וחצי לפני טקס הדלקת המשואות של יום העצמאות ה-71 של מדינת ישראל, מפרסם אחר-הצהריים (יום א') מבקר המדינה דו"ח מיוחד שבו נמצאו ליקויים בהתנהלות משרד התרבות ומרכז ההסברה בטקס הדלקת המשואות בשנה שעברה. בין היתר נמצאו ליקויים בתהליך בחירת מדליקי המשואות וגם בחלוקת ההזמנות לטקס המרכזי של יום העצמאות. 11% מההזמנות חולקו לעובדי משרד התרבות, עובדי משרד ראש הממשלה קיבלו גם מאות הזמנות וגם הליכוד.

 

לעיון בדו"ח המבקר המלא - לחצו כאן

לעיון בסדר הישיבה - לחצו כאן

 

טקס הדלקת המשואות מתקיים מדי שנה מאז 1950 בהר הרצל בירושלים. זהו הטקס הממלכתי הרשמי המציין את סיום יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ופותח את אירועי יום העצמאות. הטקס מעלה על נס את הישגי המדינה ואזרחיה, וכן את אחדות העם. הטקס שנערך לפני כשנה, לציון 70 שנות עצמאות למדינה היה חגיגי במיוחד, והוא נחוג במתכונת מורחבת ומטבע הדברים עורר עניין רב בקרב הציבור.

 


סדר הישיבה בטקס המשואות. לחצו להגדלה על התמונה

 

עיקרי דו
עיקרי דו"ח המבקר על טקס הדלקת המשואות ה-70

טקס הדלקת המשואות בירושלים (צילום: EPA)
הטקס בהר הרצל בשנה שעברה(צילום: EPA)

טקס יום העצמאות הר הרצל ירושלים (צילום: אולפני הרצליה)
השרה רגב עם רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו בטקס(צילום: אולפני הרצליה)

 

מבקר המדינה כתב כי אזרחים רבים אף ביקשו להיות נוכחים בטקס עצמו או חזרות הגנרליות שקדמו לו. במשרד מבקר המדינה התקבלו תלונות הנוגעות לאופן הקצאת ההזמנות לטקס, ולכן מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא הורה על עריכת ביקורת בעניין בלא דיחוי. "זאת על מנת שיהיה סיפק בידינו לפרסם את הדו"ח עוד לפני יום העצמאות ה-71 כדי שהמלצותיי לתיקון הליקויים ייושמו החל מהטקס שיתקיים בשבוע הבא".

 

בספטמבר 2016 החליטה ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים, שבראשה עומדת שרת התרבות והספורט מירי רגב, לקיים את טקס הדלקת המשואות "במתכונת מורחבת". ברחבת הטקס בהר הרצל היו כ-6,860 מושבים זמינים. לטקס נערכו גם שני אירועים מקדימים, כך שסך כל המושבים הזמינים בטקס ובחזרות הגנרליות היה יותר מ-20 אלף. עלות ההפקה הסתכמה בכ-22 מיליון שקלים.

 

בחירת מדליקי המשואות

המבקר מצביע על שורה ארוכה של ליקויים. בנוגע לתקציב טקס המשואות הוא מצא כי התקציב לכלל אירועי שנת ה-70 שתוכננו למשך כל השנה אושר רק בינואר 2018 בהחלטת ממשלה על חלוקת הרזרבה לשנה זו, אף שנהוג לציין חגיגות של כל עשור למדינה באירועים נרחבים ואף שלוח הזמנים לתחילת אירועי יום העצמאות מוכתב מעצם הגדרתו.

 

ליקויים נמצאו גם בתהליך בחירת מדליקי המשואות בטקס שנערך בשנה שעברה. המבקר כתב כי "מבלי לפגוע בזכויותיהם ובהישגיהם הרבים של מדליקי המשואות שנבחרו, בתהליך בחירת מדליקי המשואות בטקס נפלו פגמים. חלקים מההליך בוצעו שלא בהתאם ל'תקנון לבחירת מדליקי המשואות בטקס ערב יום העצמאות, ולעיתים באופן שהיה בו כדי לפגוע בסמכויותיה ובמעמדה של הוועדה הציבורית לבחירת מדליקי המשואות".

 

המבקר מצא בין היתר כי ההחלטה הסופית של הוועדה הציבורית על רשימת המועמדים המומלצים להדלקת המשואות נעשתה בשיחות טלפוניות פרטניות בין יו"ר הוועדה, שהוא מנהל מרכז ההסברה מושיק אביב, לחברי הוועדה הציבורית. השיחות לא נעשו במתכונת של שיחת ועידה שהייתה מאפשרת לחברי הוועדה הציבורית לקיים דיון משותף והצבעה כנדרש בתקנון לצורך קבלת ההחלטות.

 

בשיחות טלפון אלו אושרו מועמדים שנוספו לרשימת המומלצים, שמועמדותם, על פי סיכום דיון הוועדה ועל פי דברי חלק מחבריה, כלל לא נדונה קודם וכל זה נעשה גם בלי העברה מראש של חומרי רקע על המועמדים שנוספו לבחינת חברי הוועדה. כמו כן, נוסף מועמד שמועמדותו נדחתה בשלבים מוקדמים יותר על ידי הוועדה. במקביל, נגרעו שמותיהם של שבעה מועמדים שהוועדה הציבורית אישרה כמועמדים להדלקת המשואות ושמותיהם הגיעו לשלב הסופי.  

טקס יום העצמאות בהר הרצל ירושלים (צילום: אלכס קולומויסקי)
ראש הממשלה נתניהו בטקס בשנה שעברה(צילום: אלכס קולומויסקי)

במשרד התרבות אמרו כי מטרת הוועדה הציבורית הייתה להציג בפני השרה רגב 20 מועמדים בהתאם לתמהיל שנקבע בתקנון, שמהם תוכל לבחור. כך, בישיבת הוועדה האחרונה במליאה נידונו כל המועמדים שהומלצו להדלקת המשואות ואושרו 16 מהם. עוד נמסר כי בשל לוח הזמנים הקצר לא הספיקה הוועדה לקיים הצבעה על כל המועמדים החדשים שהועלו, התקיים דיון יסודי ומעמיק על סמך המקורות שאותרו באותו דיון. יתר על כן, בשל הצורך בבדיקות מעמיקות על כל

המועמדים הסופיים נדרש דיון נוסף לצורך צמצום הרשימה והגעה לתמהיל האופטימלי, בהתאם לתקנון.

 

ניסיון לקבוע פגישה נוספת לא צלח בשל אילוצי לוחות הזמנים של החברים, ושיחת ועידה טלפונית כשלה בשל תקלה טכנית. בדיקה מעמיקה נוספת על המועמדים נערכה במהלך חול המועד פסח, ובלית ברירה הוחלט כי מנהל המרכז ינהל שיחות טלפוניות עם כל אחד מחברי הוועדה הציבורית בכוונה להגיע לרשימה מוסכמת אשר תוצג לשרה רגב.

 

מבקר המדינה העיר למשרד התרבות כי על פי סיכום דיון הוועדה ועל פי דברי חלק מחבריה, ארבעה מבין 13 מדליקי המשואות שהוועדה הציבורית המליצה עליהם, נוספו, ללא דיון בהשתתפות כלל חברי הוועדה. יתר על כן, אמרו במשרד המבקר, כי תגובת משרד התרבות שלפיה מטרת הוועדה הציבורית הייתה לבחור 20 מועמדים אשר מהם תבחר השרה את 13 מדליקי המשואות אינה מתועדת בהחלטות הוועדה ואינה מתיישבת עם התקנון, שלפיו על הוועדה לגבש המלצותיה לבחירת מדליקי המשואות על פי שיקול דעתה, ולהעביר הרשימה לאישור השרה - יו"ר ועדת השרים.

 

מהביקורת עלה כי הדיון על שישה מועמדים שהומלצו על ידי הוועדה הציבורית ליו"ר ועדת השרים לאחר השיחות הטלפוניות נעשה בלי שחברי הוועדה הציבורית קיבלו חומרי רקע בכתב על המועמדים, כפי שקיבלו ביחס ליתר המועמדים. 

 

ליקויים נמצאו גם בפרסום הקריטריונים לבחירת מדליקי המשואות. בתקנון נקבע כי במודעה לציבור יפורטו הקריטריונים והמגבלות לבחירת מדליקי המשואות. כן נקבע כי במסגרת עבודתה, על הוועדה הציבורית לשקול, בין היתר, קריטריונים לבחירת המועמדים בהתאם לרלוונטיות שלהם לנושא שנבחר.

טקס יום העצמאות בהר הרצל ירושלים (צילום: אלכס קולומויסקי)
שלמה ארצי בטקס(צילום: אלכס קולומויסקי)

טקס יום העצמאות בהר הרצל ירושלים (צילום: אלכס קולומויסקי)
שייח מואפק טריף(צילום: אלכס קולומויסקי)

טקס יום העצמאות בהר הרצל ירושלים (צילום: אלכס קולומויסקי)
נועם גרשוני(צילום: אלכס קולומויסקי)

טקס יום העצמאות בהר הרצל ירושלים (צילום: אלכס קולומויסקי)
ליא קניג וזאב רווח(צילום: אלכס קולומויסקי)

טקס יום העצמאות בהר הרצל ירושלים (צילום: אולפני הרצליה)
רחלי גנות(צילום: אולפני הרצליה)

טקס יום העצמאות בהר הרצל ירושלים (צילום: אולפני הרצליה)
מרגלית זינאתי(צילום: אולפני הרצליה)

טקס יום העצמאות בהר הרצל ירושלים (צילום: אולפני הרצליה)
אבשלום קור(צילום: אולפני הרצליה)

בין הקריטריונים שנקבעו בתקנון: הפיזור הגאוגרפי של המקומות בישראל שמהם באים המועמדים, התפלגות הגילים, מגוון מבחינת ההשתייכות למגזרים, תעסוקה וכדומה. בין הקריטריונים נקבעה גם החובה לכלול את נציג צה"ל, נציג המיעוטים ונציג הדור הצעיר באורח קבע ברשימת המועמדים. הביקורת העלתה כי במודעה לציבור לא פורטו הקריטריונים והמגבלות למדליקי המשואות המוצעים וגם לא צורף התקנון.

 

עוד ליקויים נמצאו בבחירת מדליק המשואה מטעם יהדות התפוצות. החל משנת 2017 מועמד מקרב יהודי התפוצות מומלץ לוועדה הציבורית על ידי ועדה מיוחדת. הביקורת העלתה כי אין הגדרה למעמדה של ועדת התפוצות - מטעם מי היא פועלת ומהם יחסי הגומלין בינה ובין הוועדה הציבורית. כמו כן אין תיעוד לגבי מינויה וסמכויותיה, דרכי פעולתה ואמות המידה לבחירת המועמדים מהתפוצות. המבקר העיר למשרד התרבות כי יש להסדיר את מעמדה של ועדת התפוצות בתהליך הבחירה.

 

ומה קרה בפועל? הוועדה הציבורית בחרה ב-29 במרץ 2018 מועמדת אחת מבין שתי המועמדות שהומלצו לה על ידי ועדת התפוצות. בהמשך התברר שהמועמדת לא הייתה זמינה להגיע לארץ להשתתף באירועי טקס המשואות ולכן מועמדותה נפסלה. לא נבחר מועמד אחר במקומה ולא היה נציג התפוצות בין מדליקי המשואות ביום העצמאות בשנה שעברה.

 

הזמנות

מספר המושבים בטקס ובחזרות הגנרליות גדל מכ-8,800 בשנים קודמות לכ-20,570, מתוך רצון לאפשר לציבור הרחב לקחת חלק באירועים. אולם, רק כשליש ממספר המושבים הכולל שנוספו הוקצה לציבור הרחב. בטקס המרכזי, אף שנוספו כ-2,460 מושבים לעומת שנים קודמות, הציבור הרחב זכה לתוספת של כ-370 הזמנות בלבד בהשוואה למספר ההזמנות הממוצע שהוקצה עבורו בטקסים קודמים.

 

המבקר שפירא מצא כי מרכז ההסברה לא פרסם את אמות המידה לחלוקת ההזמנות לציבור, את הדרכים והמועדים שבהם יוכל הציבור לפנות לקבלת הזמנה ואת המועד שבו תימסר החלטתו, אף שנציבות תלונות הציבור העירה לו בעבר. בביקורת נמצא כי מרכז ההסברה לא השיב לפונים מהציבור שבקשתם לקבלת הזמנות נדחתה, אף על פי שבעת פנייתם הם קיבלו מענה אוטומטי שלפיו תשובות יישלחו לאחר חג הפסח.

 

לפי מבקר המדינה, הדבר יצר ציפיות שווא בקרב הפונים, ואולי אף מנע מהם את ההזדמנות להשיג הזמנות בדרך אחרת. המבקר כתב כי התנהלות מרכז ההסברה לא עלתה בקנה אחד עם החובה לנהוג בשוויון ובהגינות כנדרש לפי כללי המנהל.

 

עוד מצא המבקר כי בניגוד להודעה לציבור באתר המשרד שלפיה ניתן לקבל שתי הזמנות בלבד עולה כי 1,751 מזמינים קיבלו 4,138 הזמנות, כלומר התאפשרה קבלה של יותר משתי הזמנות למזמין. 207 מזמינים ביצעו הזמנות יותר מפעם אחת, חלקם לשני אירועים או יותר, והם קיבלו יחד 955 הזמנות. בהפצת ההזמנות לציבור, כתב המבקר, לא ניתנה הזדמנות אמיתית ושוויונית לכלל הציבור לנסות ולקבל הזמנות לטקס או לאחת החזרות הגנרליות, ובכך נוצר מצב שבו הלכה למעשה היה ליודעי דבר ולמקורביהם יתרון על פני אנשים מן השורה בקבלת ההזמנות מחברת ההפצה. המבקר כתב כי הוא רואה בחומרה את התנהלות משרד התרבות.

 

לגבי רשימת סגל א', כתב המבקר כי הרשימה שמסר מרכז ההסברה למשרד מבקר המדינה במהלך הביקורת הייתה חסרה וללא סדר קדימויות, וכללה גם אנשים שלא נמנו עם סגל זה. בנוסף, ניהול הרשימה ועדכונה בוצעו באופן לקוי והמרכז לא חילק הזמנות לכל בעלי התפקידים הנמנים עימו. עוד נמצא כי המרכז אינו מגביל את מספר ההזמנות המחולקות למי שנמנה עם סגל א'.

 

כך התברר למשל כי המרכז חילק הזמנות לאנשים מקבוצה זו, אף שהיו זכאים להזמנות גם מהארגון שהם משתייכים אליו, מבלי שתיבדק כפילות החלוקה. עוד מצא מבקר המדינה כי סידורי ההושבה בטקס לא תאמו את רשימת סדרי הקדימה הממלכתיים ברשימת סגל א'.

 

בנוסף נבדקה חלוקת הזמנות לארגונים ומוסדות ציבור. בביקורת נמצא כי אין למרכז ההסברה כללים להקצאת ההזמנות לארגונים, לבעלי התפקידים שאינם נמנים עם סגל א', וכן לעניין צירוף נלווים למי שנמנה עם סגל א'. עוד נמצא כי כל ארגון שהמרכז הקצה לו הזמנות נהג בהן על פי שיקול דעתו וללא כל פיקוח ובקרה מצד מרכז ההסברה. המבקר כתב כי קיימים פערים ניכרים, המסתכמים במאות הזמנות, בין הדיווחים של מרכז ההסברה מזה ושל הארגונים, כגון צה"ל, המשטרה ויד לבנים מזה, על מספר ההזמנות שהועברו לארגונים.

 

עוד ליקויים נמצאו בהקצאת הזמנות למשרד ראש הממשלה, לשלטון המקומי ולמנהלת לשכת יו"ר הליכוד. על פי אישורי קבלת ההזמנות במרכז ההסברה, המרכז הקצה 467 הזמנות לטקס לגורמים במשרד ראש הממשלה. כך, שנוסף על ההזמנות שקיבל יועץ ראש הממשלה עבור עובדי המשרד, נמסרו למשרד זה הזמנות נוספות לטקס - 242 לעוזר תפעול בית ראש הממשלה; 76 למזכירות הצבאית ו-26 ל"בלפור". כמו כן נמסרו הזמנות באופן ישיר לעובדים במשרד: 23 הזמנות לטקס לארבעה עובדים.

 

בנוסף נמצא בביקורת כי על פי אישורי קבלת ההזמנות, מסר מרכז ההסברה 80 הזמנות לטקס למנהלת לשכת יו"ר הליכוד והמקשרת בין הליכוד ללשכת ראש הממשלה. בביקורת לא נמצא שחולקו הזמנות באופן דומה לנציגים של מפלגות אחרות.

 

לגבי השלטון המקומי, מצא המבקר, כי לאור בקשות שהגיעו ללשכת שרת התרבות מראשי ערים, מראשי מועצות ומחברי מועצות ולאחר שיחה בין רגב לבין יו"ר המרכז לשלטון מקומי, הורתה השרה להקצות הזמנות לאנשי השלטון המקומי באמצעות המרכז. ההזמנות נמשכו ממרכז ההסברה על ידי מרכז השלטון המקומי.

 

בפועל חולקו 572 ההזמנות - לשם הגיעה רכזת לשכת השרה על פי הנחיית עוזרת השרה. משרד מבקר המדינה העיר כי לא נמצא כיצד ומי פרסם את דבר חלוקת ההזמנות במרכז לשלטון מקומי, אם לשכת השרה או המרכז, וכי ההזמנות חולקו בלי שנקבעו כללים לחלוקה בלי תיעוד של מקבלי ההזמנות ומבלי שידוע מי קיבל את ההזמנות בפועל.

מבקר המדינה, השופט בדימוס שפירא (צילום: גיל יוחנן) (צילום: גיל יוחנן)
מבקר המדינה, השופט בדימוס שפירא(צילום: גיל יוחנן)

וכמה הזמנות הגיעו לעובדי משרד התרבות? המבקר מצא כי מרכז ההסברה חילק ללשכת השרה רגב, ללשכת המנכ"ל, לעובדי משרד התרבות ולעובדי מרכז

ההסברה לא פחות מ-709 הזמנות לטקס, שהן כ-11% מכלל ההזמנות שהוקצו לטקס זה, וכ-270 הזמנות לחזרה הגנרלית הראשונה.

 

המבקר כתב כי לא ניתן לדעת כמה הזמנות הוא חילק לגורמים אלה לחזרה הגנרלית השנייה משום שאין למרכז אסמכתאות. משרד התרבות מסר כי כך היה נהוג במשך שנים וכי רוב ההזמנות הועברו לעמיתים שלהם במשרדי ממשלה אחרים.

 

המבקר העיר כי חלוקת ההזמנות לעובדי משרד התרבות, במיוחד כאשר הציבור הרחב משווע לקבלת הזמנות, אינה מתיישבת עם החובה לנהוג בהגינות, בשוויון וללא משוא פנים, ועם עקרון היסוד שלפיו עובדי הציבור הם נאמני הציבור. המבקר הוסיף כי המשרד לא נהג בהזמנות כברכוש הציבור שהוא מופקד על הקצאתו באופן הוגן, ענייני, שוויוני ושקוף.

 

המבקר הוסיף כי מרכז ההסברה נהג באופן לקוי בניהול המסמכים ובאי-שמירת מסמכים ואסמכתאות, כך שתיעוד מרכזי חסר. תיעוד חסר זה התקשה להתחקות אחר ההחלטות שהתקבלו בכל התהליכים הנוגעים לטקס הדלקת המשואות.

 

ליקויים נוספים שהתגלו בביקורת היו בין היתר בהליכי התקשרות עם מפיק הטקס, בהחלפת במאי הטקס ובסוגיית יועץ תקשורת בהתנדבות לשרת התרבות שהועסק על ידי מפיק הטקס.

 

תגובת משרד התרבות והשרה רגב

שרת התרבות והספורט מירי רגב בירכה על דו"ח המבקר והודיעה כי תקים לראשונה מאז קום המדינה ועדה ציבורית שתקבע קריטריונים ברורים לחלוקת הזמנות לכל הטקסים הממלכתיים, ובהם טקס המשואות.

 

ממשרד התרבות נמסר: "אנו מודים למבקר המדינה על ההערות, שאת חלקן כבר יישמנו עצמאית תוך כדי תנועה, ומזמינים את הציבור לצפות גם השנה בטקס שצפוי להיות מרגש, מרשים ומרהיב. עם קבלת טיוטת הדו"ח לפני כמה שבועות, הוחל ביישום חלק ממסקנותיו, כחלק מהיותנו משרד המשפר תוך כדי תנועה את הטעון שיפור, מתוך אחריות ושליחות ציבורית.

 

"אין חולק כי הטקסים בארבע השנים האחרונות היו מהמרהיבים שראתה המדינה, שעה שהביאו לידי ביטוי את הפסיפס הרחב שממנו מורכבת החברה הישראלית. הדבר התבטא גם בזהות מדליקי המשואות, שכפי שציין המבקר, לא נפל שום פגם בבחירתם. גם בהקשר זה, ולקראת הטקס הקרוב, התקנון השתנה בהתאם להפקת הלקחים וממצאי המבקר.

 

"כחלק מהפקת הלקחים ולאור מממצאי המבקר באשר לאופן חלוקת ההזמנות לטקס, יזמה השרה רגב, מתוקף תפקידה כיו"ר ועדת טקסים וסמלים, את הקמתה של ועדה ציבורית בראשות השופטת בדימוס נחמה מוניץ. הוועדה תבחן לראשונה את סוגיית חלוקת ההזמנות לכל הטקסים הממלכתיים כולל טכס הדלקת המשואות.

 

"חלוקת ההזמנות לאירועי ה-70 נעשתה באופן זהה לנוהג הקיים על פיו חולקו כרטיסים לטקס לגופים ממלכתיים שונים מאז קום המדינה, בתוספת של מרכז השלטון המקומי, זאת לאור שיתוף הפעולה והמעורבות של מספר רב של רשויות והסיוע שלהן בהפקת האירועים הרבים שהיו ברחבי הארץ, כפי שאף עולה מהדו"ח.

 

"כל ניסיון להציג תמונה אחרת ולטעון או לרמוז לשיקולים זרים בחלוקת ההזמנות היא שקרית, אין בה כל אחיזה במציאות ויש בה להטעות את הציבור ולגרום לעיוות מכוון של דו"ח המבקר, שאין בו כלל טענה כזו, כי אם רק דרישה לעשות סדר אחרי 70 שנה.

 

"במשרד לוקחים לתשומת הלב את הערותיו של המבקר ומודים לו על כך, כפי שהם מודים לו על המחמאות שחילק באשר לארגון הטקסים, העמידה בתקציבים, הסדר המופתי, השמירה על הסדר והביטחון על אף המורכבות הגדולה.

 

"משרד התרבות והספורט והשרה רגב מודים לאנשי מרכז ההסברה ולכלל הגורמים המקצועיים של המשרד, שפעלו ללא דופי ועשו לילות כימים לקיום עשרות אירועים איכותיים ומרגשים לרגל חגיגות ה-70 למדינת ישראל. אנו מזמינים את כולם לצפות גם השנה בטקס החשוב, שצפוי להיות מרהיב, מרגש ומרשים".

 

ממשרד ראש הממשלה נמסר בתגובה לדו"ח המבקר: "לשכת רה"מ פעלה על פי הנוהג שהיה קיים בעשורים האחרונים. נפעל בהתאם להמלצות הוועדה שהקימה השרה רגב שתעסוק בנושא חלוקת הכרטיסים".

 

בהכנת הידיעה השתתפו איתמר אייכנר ורועי רובינשטיין
לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: יואב דודקביץ
השרה רגב בהכנות לטקס בשנה שעברה
צילום: יואב דודקביץ
מומלצים