שתף קטע נבחר

נאסר לצלם בקלפיות - והליכוד בוחן אפשרות לחוק חדש

יו"ר ועדת הבחירות אסר על נציגי מפלגות לצלם בקלפי, ועקב כך החלו בליכוד לבדוק אפשרות לחקיקה שתאפשר זאת, עוד לפני הבחירות. הסיכוי לכך נמוך. מלצר הורה גם להקים יחידת מפקחים עם מצלמות גוף שיוכלו לצלם את הליך הספירה. ההצבעה תצולם רק אם יעלה חשד לעבירה פלילית. אלו הכללים לצילום

ארבעה חודשים לאחר הצילום בקלפיות במגזר הערבי שהוביל לסערה, אסר יו"ר ועדת הבחירות על מפלגות לצלם בקלפיות בבחירות שיתקיימו בעוד שלושה שבועות. בנוסף, הורה יו"ר ועדת הבחירות, השופט חנן מלצר, על הקמת יחידת פיקוח על טוהר הבחירות. בעקבות החלטתו, בוחנים בליכוד אפשרות לחוקק חוק חדש בחקיקה ראשית שיאפשר את הצילומים, עוד לפני הבחירות. חקיקה שכזו תהיה אפשרית בהסכמה רחבה של המפלגות, ובליכוד כבר החלו לבדוק זאת.

 

מבחינה פורמלית הכנסת רשאית לחוקק חוק כזה, אך ספק רב אם יש לכך היתכנות מעשית. מאחורי הקלעים אמנם החלו התייעצויות עם יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין ועם יועמ"ש הכנסת, עו"ד אייל ינון, אבל במצב הנוכחי חקיקה יכולה להתבצע רק ביוזמת הממשלה, כל כינוס ועדה בכנסת דורש אישור של ועדת הסכמות (והסכמה של סיעות שאינן תומכות בממשלה) וגורמים פוליטיים מעריכים כי על פניו מדובר במהלך מורכב מדי שיהיה קשה מאוד לבצעו בלוח הזמנים הצפוף. זאת, למרות שישראל ביתנו תומכת בהצבת המצלמות ולכאורה איתה ניתן לגייס 61 ח"כים.

 

השופט מלצר, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, נדרש להחלטה בעקבות בעתירת ארגונים שונים למתן הנחיות לשימוש במצלמות בקלפי, בין היתר של ארגון עדאלה נגד הליכוד - לאחר שזה הציב משקיפים עם מצלמות נסתרות בקלפיות במגזר הערבי. בהחלטתו קבע השופט מלצר כי אסור למפלגות ולרשימות המועמדים להציב מצלמות במקומות הקלפי, וכי הצבת מצלמות באופן שיטתי בקלפיות טעונה חקיקה ראשית, וזאת בדומה לעמדת היועץ המשפטי לממשלה.

משקיפים של הליכוד עם מצלמות נסתרות על מצביעים בקלפיות ()
לא ייכנסו לקלפיות ב-17 בספטמבר. המצלמות הנסתרות של הליכוד שנתפסו בקלפיות

כמו כן הורה יו"ר ועדת הבחירות להכין תכנית פיילוט להקמת יחידה של מפקחי טוהר הבחירות מטעם ועדת הבחירות, אשר יהיו מצוידים במצלמות גוף, ויפעלו רק במקרים חריגים. בשעות ההצבעה יהיו רשאים אך ורק מזכיר ועדת הקלפי או מפקח טוהר הבחירות מטעם הוועדה לצלם במקום הקלפי, ואך ורק במקרים חריגים, בהם יהיה חשד סביר לביצוע עבירה פלילית במקום הקלפי, ורק אם קיבל אישור קונקרטי לצילום זה מטעם יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לפני הצילום. בכל מקרה - לעולם לא יצולם או יתועד בוחר מאחורי הפרגוד.

 

מלצר קבע כי תוצרי צילום זה יועברו רק למשטרה או לייעוץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית. העברת הצילומים לכל אדם אחר, פרסומם במדיה כלשהי או עיון בהם עלולה להיות עבירה פלילית. השופט מלצר הדגיש כי חברי ועדת הקלפי אינם רשאים לצלם בשום מקרה. מפקחי טוהר הבחירות יסיירו במהלך היום בין הקלפיות, ויסייעו למזכירי ועדות הקלפי ולמשטרה בשמירה על טוהר הבחירות.

משקיפים של הליכוד עם מצלמות נסתרות על מצביעים בקלפיות ()
מצלמה נסתרת שנתפסה בקלפיות בבחירות האחרונות
 

כחצי שעה לפני תום ההצבעה, יתייצבו המפקחים בקלפיות שייבחרו, לפי תבחינים שייקבעו, וכן בקלפיות שייבחרו באופן אקראי - ורק לאחר סגירת הקלפי להצבעה, ולאחר שיצא אחרון המצביעים - הם (ומזכירי ועדות הקלפי שיורשו לעשות כן) יתעדו בשימוש במצלמת גוף מאובטחת את הליך הספירה במלואו. מפקחי טוהר הבחירות לא יעזבו את מקום הקלפי בעת הספירה, אלא לאחר שהסתיימה הספירה ונחתמו התוצאות בפרוטוקול ועדת הקלפי.

 

אלו הכללים לצילום, כפי שפורטו בהחלטת יו"ר ועדת הבחירות:

בזמן ההצבעה

1 . אין להכניס מצלמה ייעודית או מכשיר ייעודי להקלטת שמע (אודיו) למקום הקלפי.

2. בשעות ההצבעה רשאי מפקח טוהר הבחירות מטעם ועדת הבחירות המרכזית, או מזכיר ועדת קלפי (ככל שיקבלו מראש אישור לכך) להפעיל מכשירים לתיעוד חזותי (וידאו), או הקלטת שמע במצלמות ייעודיות לצורך זה, או באמצעות המצלמות המותקנות בטלפונים הסלולאריים של מזכיר ועדת הקלפי. אישור כאמור יתקבל רק במקרה של חשש סביר לפגיעה מהותית בטוהר הבחירות או בסדרן התקין (למשל השמעה של איומים על חברי ועדות הקלפי, הצעות למתן שוחד בחירות או חשש לאלימות במהלך יום הבחירות) ורק לאחר שנתקבל אישור לכך מטעם יו"ר וועדת הבחירות המרכזית. הפונה יהיה חייב לדווח טרם קבלת האישור על האירוע לוועדת הבחירות המרכזית (במספר טלפון ייעודי שיוקצה לצורך זה), או למשטרת ישראל ולקבל מהם מראש רשות לעשות שימוש על פי סעיף זה ולפעול רק על פי האישור שיתקבל.

3 . עיון בתיעוד מהמצלמות ייעשה אך ורק על ידי משטרת ישראל, בהתאם לסמכויותיה לפי דין, או על-ידי הפרקליטות, או על ידי גורמי הייעוץ המשפטי של ועדת הבחירות המרכזית. העברה או עיון בתיעוד על ידי גורם בלתי מורשה עלול להיות עבירה פלילית.

4 . הצילום או ההקלטה ייעשו תוך הקפדה על כך שלא תהא הפרעה למהלך התקין של הבחירות.

5 . לא יצולמו בוחרים, אלא אם כן הבוחר המתועד חשוד בביצוע העבירה.

דיון מיוחד בכנסת בנושא הצבת מצלמות בקלפיות במעמד חנן מלצר (צילום: אלכס קולומויסקי)
יו"ר ועדת הבחירות חנן מלצר(צילום: אלכס קולומויסקי)
  

לאחר תום ההצבעה, בזמן ספירת הקולות

6 . לאחר תום שעות ההצבעה וסגירת הקלפיות, רק מי שהורשה לכך על-ידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, או מטעמו, יהיה רשאי להפעיל תיעוד חזותי או תיעוד שמע למהלך ספירת הקולות בקלפי ובהתאם לתנאים שיקבעו. במקרה שהדבר יותר – יש ליידע את המשתתפים בספירה בתחילת הצילום, או ההקלטה ובמהלכם, כי יצולמו, או יוקלטו, ולתעד הודעה זו בפרוטוקול ועדת הקלפי.

 

הנחיות נוספות שחלות בשני מצבים אלו

7 . בשום מקרה ובשום שלב לא יהא צילום מאחורי הפרגוד, ובשום מקרה לא יצולמו ולא ישמרו תמונות של רשימות הבוחרים בקלפיות או של פרוטוקולי ועדות הקלפי.

8 . תוצרי הצילום או ההקלטה שהופקו לא יועברו ולא יופצו בשום אופן ובכל דרך שהיא, למעט לגורמים שפורטו כאן.

9 . אדם שייטול מצלמה או מכשיר סלולרי מחבר ועדת קלפי, או של משקיף, או לא יאפשר לו לצלם על פי כללים אלו - עלול להיחשב כמי שמבצע עבירה של הפרעה לבחירות.

 

השופט מלצר ציין כי "לטעמי, אין כל הפרזה בחשיבות השמירה על טוהר הבחירות. טוהר הבחירות הוא המעניק לדמוקרטיה את חיותה, את אמון הציבור במוסדות השלטון הנבחרים ונותן למוסדות השלטון הדמוקרטי את היכולת לפעול למען העם בשם העם שבחר אותם. משכך, ועדת הבחירות המרכזית תפעל ככל שלאל ידה לעשות כדי לשמור על טוהר הבחירות - ולהגשים את רצון הבוחרים, ובכלל זה למנוע ולהרתיע את מי שמבקשים להטות את התוצאות לטובתם, מחוץ לכללי המשחק הדמוקרטי". עוד הדגיש השופט מלצר כי תפקיד המשטרה הוא לסייע לוועדה בשמירה על טוהר הבחירות ולעשות כל שניתן למניעת עבירות על החוק ולא רק בשמירה על הסדר ביום הבחירות.

 

עו"ד סאוסן זהר מעדאלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, שהגיש את העתירה מסר: "ההחלטה מאשרת ומחזקת את הטענות שהשמענו כבר בחודש אפריל - מבצע הצבת המצלמות שיזם הליכוד בבחירות האחרונות היווה תיוג אתני פסול של האזרחים הערבים במטרה להרתיע אותם מלהצביע, ותיעוד מצביעים המגיעים לממש את זכות ההצבעה שלהם הינה פגיעה אסורה בפרטיותם ובזכותם החוקתית לבחור בחופשיות ובחשאיות".

 

"ההשגחה על הליך הבחירות היא נחלתה הבלעדית של ועדת הבחירות וההחלטה של השופט מלצר מעידה על כך שמבצע המצלמות של הליכוד בבחירות הקודמות היה פסול. זאת, משום שהוא נעשה בהיעדר הסמכה בחוק והוביל להפרעה להליך ההצבעה ביום הבחירות, דבר המגיע לכדי עבירה פלילית. מיד לאחר הבחירות היה על היועץ המשפטי לממשלה להורות על פתיחת חקירה פלילית בעניין, ולא קיימת הצדקה לכך שלמרות פניותינו הרבות בעניין, לא עשה זאת עד היום".

 

"המחנה הדמוקרטי" הגיב להחלטת ועדת הבחירות לאסור על הצבת מצלמות: "מצלמות אאוט - דמוקרטיה אין. הניסיונות של נתניהו להלך אימים על ציבורים שלמים לא יצלחו הפעם. אזרחי ישראל, יהודים וערבים כאחד, ייצאו להצביע בעד הדמוקרטיה הישראלית ונגד ניסיונות ההפחדה וההסתה של נתניהו. את הבחירות האלה לא צריך לנצח - את הבחירות האלה חייבים לנצח!".

 

ח"כ עודד פורר, יו"ר סיעת ישראל ביתנו, אמר כי "מצערת ההחלטה של ועדת הבחירות המרכזית לא להתקין מצלמות, מכיוון שישנו חשש לזיופים במהלך ההצבעה, בעיקר בקלפיות הומוגניות כמו במגזר החרדי או במגזר הערבי. כבר נחשפנו לדילים בין המפלגות הערביות לחרדיות בהצבת משקיפים בקלפיות ולכן בכוונתנו להפעיל פרויקט מתנדבים ייעודי שמטרתו להציב משקיפים מטעם המפלגה בשכונות חרדיות ובמגזר הערבי, על מנת לפקח ולמנוע זיופים".

 

מהתנועה לאיכות השלטון, אחת מהעותרות, נמסר: "אנו מברכים על כך שבעקבות העתירה שהגשנו לוועדת הבחירות, הוחזרו עקרונות השוויון וחופש הבחירה. הניסיון של גורמים פרטיים ופוליטיים להכניס מצלמות לקלפיות כדי להלך אימים על בוחרים ולהשפיע על תוצאות הבחירות כשל - לשמחת כל מי שהדמוקרטיה עומדת לנגד עיניו".

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מצלמה נסתרת של משקיף בליכוד
מומלצים