שתף קטע נבחר

לראשונה: חלקם של עובדי ההייטק עלה ל-10% מכלל המועסקים

לפי הלמ"ס, האבטלה ב-2019 ירדה ל-3.8% עם כ-160 אלף מובטלים, לעומת 4% בשנת 2018; שיעור המובטלים הגבוה ביותר היה בבני ברק - 4.9%; הנמוך ביותר - בכפר סבא ופתח תקווה. חלקם של השכירים בהייטק, מכלל השכירים במשק, הגיע ל-10% עם כ-350 אלף עובדים

שיעור האבטלה ירד בשנת 2019 ל-3.8% מכוח העבודה, לעומת 4% בשנת 2018. כך עולה מנתוני למ"ס שפורסמו היום (ה'). הנתונים מלמדים, כי ענף ההייטק ממשיך להתרחב, כאשר חלקם של השכירים בתחום מכלל השכירים במשק הגיע ל-10%, לעומת 9.4% בשנה הקודמת. מספר השכירים בתחום טיפס לכ-347 אלף אשתקד (כ-321 אלף בשנה הקודמת), כאשר מספר השכירים בענפי התעשייה בתחום עמד על כ-111 אלף בעוד שבענפי השירותים בתחום הוא עמד על כ-236 אלף.

  

רמת החיים עלתה, הדירות התייקרו: בין גאות למרירות כלכלית

שינוי מגמה באבטלה? עלתה ל-3.9% בנובמבר

העתיד מדאיג: אל תתבשמו משיעור האבטלה הנמוך

 

בחלוקה מגדרית, מספר הגברים השכירים בתחום ההייטק הגיע לכ-225 אלף וחלקם מכלל הגברים השכירים עמד על 12.8%. מספר הנשים השכירות בתחום ההיי-טק הגיע לכ-122 אלף וחלקן מכלל הנשים השכירות הגיע ל-7.1%.

 

מספר המובטלים אשתקד הסתכם בכ-157 אלף. בקרב הגברים ירד שיעור האבטלה ירד מ-4% ב-2018 ל-3.7% ב-2019, ובקרב הנשים מ-4% ל-3.9%.

   (צילום: יריב כץ)
לשכת תעסוקה(צילום: יריב כץ)

מספר המועסקים בגילאי 15 ומעלה עמד אשתקד על 3.967 מיליון, מהם 3.479 מיליון שכירים (לעומת 3.421 מיליון בשנה הקודמת).  

 

הנתונים גם מלמדים על ירידה במספר האנשים שהתייאשו מחיפוש עבודה: מ-12 אלף בשנת 2019 ל-10,900 אשתקד, כאשר חלקם של היהודים מכלל אלה שהפסיקו לחפש עבודה טיפס מ-66.2% ל-73.4%. בבחינת הסיבות לכך, 37.6% מכלל המתייאשים נימקו זאת בהיעדר עבודה מתאימה במקצוע, כ-22% בהיעדר עבודה מתאימה בשל שכר, שעות עבודה או עניין בעבודה, 18.6% בהיעדר עבודה מתאימה באזור המגורים, וכ-15% מסיבות של גיל צעיר או מבוגר מדי.

 

הכי הרבה מובטלים - בבני ברק

לפי הנתונים, שיעור התעסוקה - המחושב כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה, ירד בקרב בני 15 ומעלה ל-61.1% (לעומת 61.4% בשנה הקודמת). ירידה זו עשויה להיות מוסברת בדחיית גיל הכניסה לשוק העבודה, שכן בקבוצת גילאי העבודה העיקריים (64-25) טיפסו שיעורי התעסוקה מ-77.5% בשנת 2018, ל-77.7% אשתקד. כמו כן בקבוצת גילאי העבודה העיקריים ירד שיעור האבטלה מ-3.5% ב-2018, ל-3.4% אשתקד.

 

ממוצע שעות העבודה בשבוע למועסק ירד אשתקד ל-35.8 (לעומת 36.1 שעות בשנה הקודמת).בתוך כך, חלקם של המועסקים שעבדו 50 שעות ויותר בדרך כלל ירד ל-14.4% (15.2% בשנה הקודמת) מכלל המועסקים, כאשר בקרב הגברים נרשמה ירידה מ-22.9% ל-21.8% (ובקרב הנשים מ-6.8% ל-6.3%.

 

מספר המועסקים שעבדו שעות נוספות ירד ל-108.4 אלף (123.6 אלף בשנה הקודמת) ואחוז המועסקים שעבדו שעות נוספות מתוך כלל המועסקים ירד מ-3.2% ל-2.7%. עם זאת מספר השעות הנוספות הממוצע בשבוע טיפס מ-6.6% ל-6.8.

  

 

בחלוקה לפי קבוצות אוכלוסייה, אחוז האבטלה הן בקרב היהודים והן בקרב הערבים ירד מ-ל-3.8% (לעומת 4% ו-4.5% בהתאמה בשנת 2018). שיעור התעסוקה באוכלוסייה היהודית עמד על 65% (לעומת 55.2% בשנה שלפני), ובקרב האוכלוסיה הערבית על 43.4% (לעומת 43.8% בשנה שלפני).

 

בחלוקה לפי אזורי מגורים, אחוז האבטלה ירד אשתקד במחוז ירושלים מ-4.7% ל-4%, במחוז הצפון מ-4.3% ל-4.1% ובמחוז דרום מ-5.3% ל-4%. במחוז חיפה הוא טיפס מ-4% ל-4.1%, במחוז תל אביב מ-3.5% ל-3.7% ובמחוז המרכז נותר על 3.3%, ללא שינוי.

 

מבין הערים הגדולות, שיעור המובטלים הנמוך ביותר היה בפתח תקווה וכפר סבא – 2.6% כל אחד, וכן בבת ים וברמת גן – עם 3.4% כל אחד, בעוד ששיעור המובטלים הגבוה ביותר היה בבני ברק - 4.9%, בבית שמש - 4.8% ובחיפה - 4.5%.

הפגנות חרדים בני ברק רכבת קלה (צילום: חגי דקל)
בני ברק(צילום: חגי דקל)
 

 

התרחבות ההעסקה הקבלנית

מספר השכירים שמקבלים את השכר מחברת כוח אדם או מקבלן כוח אדם, אף על פי שמקום העבודה שבו הושמו אחראי על ביצוע עבודתם, טיפס ל-22.2 אלף, לעומת 21.2 אלף בשנה הקודמת. בתוך כך, מספרם של עובדי קבלן בשירותי שמירה ואבטחה, בניקיון ובסיעוד עמד על 143 אלף.

 

עוד עולה, כי חלקם של המועסקים העובדים מחוץ ליישוב מגוריהם ירד בשנת 2019 ל-54.2% (54.4% בשנה הקודמת), כאשר חלקם של הגברים העובדים מחוץ ליישוב מגוריהם גדול מזה של הנשים: 60.7% מהגברים המועסקים עבדו מחוץ ליישוב מגוריהם לעומת 47.2% מהנשים המועסקות (בשנה הקודמת: 61.3% גברים לעומת 46.9% נשים). בקרב תושבי אזור יהודה והשומרון, 68.1% מועסקים מחוץ ליישוב, מהם 85.7% מחוץ למחוז המגורים. במחוז המרכז 64.6% מהמועסקים עבדו מחוץ ליישוב מגוריהם ו-56% מהם מחוץ למחוז המגורים. מנגד, במחוז ירושלים רק חמישית (21.2%) מהמועסקים עבדו מחוץ ליישוב מגוריהם.

 

עוד מלמדים הנתונים, כי מספרן של האימהות החד-הוריות ירד בשנת 2019 ל-106.2 אלף (לעומת 107.2 אלף בשנה הקודמת), וכי אחוז המשתתפות בכוח העבודה טיפס מ-83.6% ל-83.4% מכלל האימהות החד-הוריות, בהשוואה ל-78.6% מכלל האימהות. אחוז ההשתתפות הגבוה ביותר היה בקרב אימהות חד-הוריות לילד אחד או שניים - 85.6% (86.7% בשנה הקודמת).

 

מספר משקי הבית בישראל הסתכם אשתקד ב-2.668 מיליון משקי בית, מהם 79.4% עם מועסקים. בכ-482 אלף משקי בית התגוררו רק כאלה שאינם בגיל העבודה, כלומר גברים בני 67 ומעלה ונשים בנות 62 ומעלה וילדים עד גיל 14 (לעומת כ-458 אלף בשנה הקודמת). 

 

מספר משקי הבית היהודיים הגיע בשנת 2019 ל-2.179 מיליון (2.114 מיליון בשנה הקודמת), מהם 21.9% היו של נפש אחת ו-27.3% היו של שתי נפשות (20.9% ו-26.9% בשנה הקודמת, בהתאמה). 4.4% מהם היו של שבע נפשות ויותר (4.5% בשנה הקודמת). מספר משקי הבית הערביים בשנת 2019 הגיע לכ-404 אלף (כ-392 אלף בשנה הקודמת), מהם 7.5% היו של נפש אחת ו-12.2% היו של שתי נפשות (7.9% ו-12.3% בשנה הקודמת, בהתאמה), בעוד ש-14.4% היו של שבע נפשות ויותר (15.4% בשנה הקודמת).

  

ירידה במספר מועסקים שלא מרצון ברבעון הרביעי

בבחינת הרבעון הרביעי של שנת 2019 בלבד נמצא כי מספר המובטלים עמד על 148 אלף, והאחוז שלהם מכוח העבודה ירד ל-3.6% (לעומת 33.7% ברבעון השלישי שקדם לו). מספר המועסקים הגיע ל-3.983 מיליון, כאשר מספרם של המועסקים שעובדים בהיקף מלא (35 שעות ויותר בשבוע) בדרך כלל עלה ב-1% לעומת הרבעון הקודם, שהם תוספת של כ-30 אלף מועסקים. 

 

מספרם של המועסקים שעובדים בהיקף חלקי (פחות מ-35 שעות בשבוע) בדרך כלל ירד ב-0.7% לעומת הרבעון הקודם (ירידה של כ-7,000 מועסקים). בתוך כך, מספר מועסקים חלקית שלא מרצון ירד מ-59.5 אלף ברבעון השלישי ל-50.1 אלף ברבעון הרביעי וחלקם מכלל המועסקים ירד מ-1.5% ל-1.3%.

 

הענפים והמקצועות שבהם התווספו הכי הרבה מועסקים

ברבעון הרביעי של 2019 גדל סך מספר המועסקים בכ-16 אלף לעומת הרבעון השלישי של 2019. בחלוקה לענפים, התוספות הגדולות היו בענפים מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב מנועיים (כ-35 אלף מועסקים), מידע ותקשורת (כ-10 אלף מועסקים), ושירותי אירוח ואוכל ומינהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי (כ-5,000 מועסקים בכל אחד מהענפים). הירידות הגדולות היו בענפי תעשייה; כרייה וחציבה (כ-19 אלף מועסקים), שירותי בריאות רווחה וסעד (כ-17 אלף מועסקים), בינוי ושירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים (כ-5,000 אלף מועסקים בכל אחד). 

 

בחלוקה לפי מקצוע, התוספות הגדולות של מועסקים היו של הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה (כ-10 אלף מועסקים), בעלי משלח יד אקדמי (כ-8,000), פקידים כלליים ועובדי משרד (7,000), ועובדי מכירות ושירותים (כ-6,000). הירידות הגדולות היו בקרב מנהלים ועובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחרים (כ-6,000 כל אחד) ועובדים בלתי מקצועיים (כ-5,000).

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים