שתף קטע נבחר

בטיחות בעבודה

תם עידן הסיסמאות. הגיעה העת לעשות מטה הבטיחות של ענף הבנייה

בנייה היא ענף מסוכן. התנהלות בטוחה באתרי הבנייה מצריכה ידע רב ותרבות מוכוונת בטיחות בעבודה.

 

בישראל רוויית תאונות העבודה חלה חובה לבצע שינוי תרבותי עמוק והעמקה משמעותית של הידע בתחום הבנייה. על בסיס ההבנה הזאת קם בראשית חודש מאי 2019 מטה הבטיחות של הענף, הפועל תחת הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל - הנמצאת בבעלות המשותפת של הסתדרות עובדי הבניין והעץ והתאחדות הקבלנים בוני הארץ. בראש המטה עומד האלוף מיל. וח"כ לשעבר איל בן ראובן.

 

למטה שלוש מטרות־על: האחת - קידום שינוי תרבותי בתחום הבטיחות בעבודות בנייה. השנייה - הקטנה משמעותית בהיקף הנפגעים מתאונות בענף בישראל. והשלישית - מיצוב המטה כגוף מוביל לבטיחות בעבודה בענף הבנייה ברמה הלאומית ובהמשך - ברמה הבינלאומית. המטה משמש כמסגרת משימתית וביצועית, ומשכך, פועל ליישום מטרותיו בשטח, מול בעלי התפקידים בענף.

 

ראש המטה, אלוף מיל. איל בן ראובן בסיור ()
ראש המטה, אלוף מיל. איל בן ראובן בסיור

 

לצורך הנחלת השינוי הגדיר המטה משולש תרבותי המשמש לו כמצפן בכל אחת ממשימותיו. כל צלע במשולש משקפת ערך מרכזי, ובהינתן ושלוש הצלעות יבואו לידי ביטוי, יחול השינוי התרבותי המיוחל. הצלע האחת היא של חשיבותו של "ארגון לומד" על בסיס תחקור של תאונות והפקת לקחים ולמידה מהם. הצלע השנייה מסמנת את חשיבות החדשנות והטמעת טכנולוגיות בטיחות, שלהן פוטנציאל לתרומה משמעותית בשמירה על חיי אדם. הצלע השלישית מביאה למשולש זה את ערך הבקרה העצמית כצורך עליון לשיפור מתמיד, המתבטא גם בבטיחות באתרים.

 

ברוח משולש התרבות פועל היום המטה במספר מישורים במטרה לתרגם את החזון למציאות בשטח.

 

צוותי חניכה – קידום בקרה עצמית

אחת ממשימות הדגל שמפעיל כיום מטה הבטיחות היא צוותי חניכה. אלה כוללים ממוני בטיחות מוסמכים וותיקים, המסייעים לקבלנים בקידום הבטיחות באתרי הבנייה שלהם. זאת באמצעות עריכת מבדקים עצמיים מונחים על ידי חונך.

 

הצוות עורך 2 עד 4 ביקורים באתר, בונה יחד עם מנהל האתר תוכנית שיפור בטיחותית ומקנה כלים שיאפשרו את המשך יישום התוכנית באופן עצמאי. המטרה היא להניח יסודות לקיום תרבות ארגונית המבוססת על בקרה עצמית ושיפור מתמיד.

 

הסברה יזומה – תרבות של ארגון לומד

במסגרת הסברה יזומה לציבור בעלי התפקידים בענף, בכל מקרה של תאונה קשה מגיע צוות של המטה לזירה ומפרסם באותו היום נקודות מרכזיות הכוללות משמעויות, המלצות וחידודים של נוהלי בטיחות המתחייבים כתוצאה מהאירוע. הודעות אלו מופצות לכלל ציבור הקבלנים והעובדים בענף הבנייה והתשתיות במטרה למנוע הישנותם של מקרים דומים באתרי בנייה נוספים, ולהעלות את ערנותם של הקבלנים לנקודות תורפה באתריהם.

 

מטה הבטיחות מפרסם מדי רבעון דוח, הכולל מידע על פעילותו, תמונת מצב הבטיחות בענף ומסקנות ולקחים חשובים מתקופת הפעילות. עד כה הופצו שלושה דוחות לכלל בעלי התפקידים בענף ולקהילת מקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה.

 

לצד זאת מפרסם המטה את פעולותיו יחד עם תוכן מקצועי בנושאי בטיחות ברשתות החברתיות (הטוויטר, אינסטגרם ופייסבוק) במטרה להגיע לקהל גדול ככל הניתן. לאחרונה החל בפרסום תחקירי תאונות, שמטרתם לאפשר לקבלנים ללמוד ולהימנע מהישנות מקרים דומים.

 

הדרכה בתחום ניהול סיכונים (צילום: יח
הדרכה בתחום ניהול סיכונים(צילום: יח"צ)

 

קמפיין לחברה הערבית והפלסטינית

מטה הבטיחות מתכנן קמפיין ברשתות החברתיות וברדיו בשפה הערבית, בדגש על פנייה לעובדים המגיעים מהמגזר הערבי בישראל ומהרשות הפלסטינית. הקמפיין, שצפוי להתחיל בחודש יולי ולהימשך עד סוף שנת 2020, יסביר את נושא הבטיחות בעבודה, במטרה לעורר מודעות בקרב אוכלוסיית העובדים לשמירה על חיי אדם.

 

סדנאות תחקיר הפקת לקחים וניהול סיכונים

במסגרת החזון לביסוס תפיסת הארגון הלומד בענף – מוביל היום המטה סדנאות בטיחות לדרג הניהולי באתרי הבנייה ובהמשך - גם עבור ציבור מנהלי העבודה ועוזרי הבטיחות. סדנה אחת עוסקת בניהול הסיכונים משלב התכנון ועד לשלב ביצוע הבנייה בשטח, והשנייה עוסקת בביסוס תרבות של ארגון לומד ומלמדת כיצד לבצע תחקיר ולהפיק לקחים מאירועי בטיחות. המשתתפים רוכשים כלים מעשיים לביצוע ניהול סיכונים ותחקור תאונות, שאותם הם יכולים להביא לכדי מימוש מיידי.

 

 הכשרת בטיחות בסיסית לעובדי הבניין

מטרת הפרויקט היא לשפר את ביצועי הבטיחות של העובדים על ידי הקניית מיומנות בביצוע מעשי של פעולות בנייה בסיסיות, בדגש על בטיחות בעבודה. בעתיד כל עובדי ענף הבנייה ישתתפו בהדרכת בטיחות מעשית בסיסית, שתועבר על פי תוכנית אחידה ומוסכמת. בשלב ראשון יוכשרו במסגרת ניסיונית 500 פועלים, במימון מלא של הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל. המטה מתכנן להגדיל את המכסה בצורה משמעותית ביותר בשנה הבאה.

 

עידוד טכנולוגיה בענף הבנייה

במטה הבטיחות סבורים, כי הטמעתן של טכנולוגיות לבטיחות בעבודה יכולה לצמצם את מספר התאונות באתרים, להציל חיים וליעל תהליכי בנייה. לכן עוסק המטה בקידום ובעידוד אתרי בנייה טכנולוגיים, בהטמעת בקרות כניסה חכמות באתרים ושימוש באפליקציות לניהול בטיחות. אלה יבטיחו לקבלנים יכולת ניטור אחר כל עובד המבקש להיכנס לאתר, תוך וידוא הרקורד המקצועי שלו.

 

המטה פועל לצד פעילות ליווי ועידוד פיתוח טכנולוגיות בנייה, שמקיימת התאחדות הקבלים בוני הארץ יחד עם משרד הבינוי והשיכון ומשרד הכלכלה. במסגרת זו הושם דגש על פיתוח אמצעי בטיחות חדישים, כמו מערכות התרעת סכנות לבישות, מערכות איכון וניהול שימוש באמצעי בטיחות ברחבי אתר הבנייה.

 

תקופת הקורונה כמבחן

עם פרוץ מגפת הקורונה דרג מקבלי ההחלטות החריג את ענף הבנייה ואיפשר את המשך עבודתו הסדירה. לצורך כך התירה המדינה לעובדי הבניין הפלסטינים לקבל היתרי שהייה ולינה בישראל למשך תקופת הסגר על שטחי הרשות הפלסטינית, שנכנס לתוקפו ב־22 במרץ. מטה הבטיחות התגייס להקמת סיירת הלנה ייעודית, שנועדה לבקר ולתמוך הן בעובדים והן בקבלנים האחראים להלנתם בצורה ראויה ומכבדת.

 

הסיירת, שמנתה ארבעה צוותי מתנדבים דוברי ערבית תחת ניהולו של מר עמוס זוארץ, סקרה, הנחתה ותמכה בחברות בנייה והגיעה לאתרי הלינה לבחון ולוודא שהתנאים הולמים ומתקיימים על פי הנחיות הבריאות המחייבות. הפערים וההמלצות שעלו מתוך הסקרים הועברו לקבלנים במטרה לטייב את אופן ההלנה של העובדים ולאפשר בקרה סדורה ועדכנית של מטה הבטיחות.

בתקופת הסגר ערכה הסיירת למעלה מ־30 ביקורים ביום והגיעה לכ־600 אתרים. כן סיפקה הסיירת ציוד סניטרי ומדי חום רבים על מנת לשמור על בריאות כלל העובדים ולאפשר את המשך עבודתם לצד הקפדה על כללי התו הסגול לבנייה.

 

לצד זאת, מטה הבטיחות היה הראשון שפרסם במגוון רחב של שפות קווים מנחים לעבודה בטוחה בצל הנגיף עבור הקבלנים והעובדים. אלה עודכנו מעת לעת על בסיס עדכוני משרד הבריאות להתמודדות עם הנגיף.

 

במסגרת תוכנית העבודה לשנת 2020 בכוונת המטה להוביל משימות רבות נוספות ומאתגרות בנושאי חקיקה ואסדרה, בנושא השתלמויות מקצועיות לבעלי תפקידים ובנושאי הסברה ותודעה.

לאחרונה החלה לכהן ממשלה וכנסת בישראל. מטה הבטיחות רואה לנכון לשתף פעולה עם מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, הרגולטור האמון על הנושא. פעולה חשובה ביותר היא קידום חקיקה בנושא האחריות והסמכות של כלל בעלי התפקידים הפועלים באתר הבנייה, ושכיום מוטלת על שחקן אחד ויחיד – מנהל העבודה, שאין ביכולתו לממשה. התיקון שמקדם מטה הבטיחות יכלול הגדרת אחריות וסמכות ברורה מרמת היזם, דרך הקבלן, מנהל הפרויקט, מנהל העבודה, עוזר הבטיחות, קבלני המשנה ועד לעובד. מטה הבטיחות רואה בהגדרות אחריות ברורות, תנאי הכרחי לשיפור מצב הבטיחות בענף.

 

ראש המטה, אלוף מיל. איל בן ראובן, מסכם: "משימת המטה לצמצום התאונות והנפגעים טומנת בחובה אתגרים לא קלים, כאשר המבחן האמיתי שבו אנחנו נמדדים הוא מבחן התוצאה. אנחנו חייבים לשנות את תרבות הבטיחות בבנייה, אך שינוי, ככל שינוי, מלווה בהתנגדויות וספקות. היכולת להתמודד עימם ולדבוק בחזון הם תנאי יסודי בניהול שינוי ובמיצויו. אנחנו נמצאים בתחילתה של ריצה למרחקים ארוכים".

 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
ראש המטה, אלוף מיל. איל בן ראובן בסיור
מומלצים