שתף קטע נבחר

אושר: הפחתת מדרגות מס רכישה לדירת מגורים שאינה דירתו היחידה של הרוכש

מליאת הכנסת אישרה את הצעתו של שר האוצר, ישראל כץ, לתיקון חוק מיסוי מקרקעין כך שיופחתו בצורה ניכרת מדרגות מס הרכישה שיחולו על רוכשי דירת מגורים נוספת. התיקון לחוק ייכנס לתוקף באופן מיידי עם פרסומו ברשומות. עד כה הוראת השעה הקבועה בחוק, שהייתה אמורה להסתיים ב-31 בדצמבר השנה, קבעה כי מס הרכישה שיחול על רוכשי דירת מגורים נוספת הוא בשיעור 8% על חלק השווי של עד 5,340,425 שקל, וכי היתרה היא בשיעור של 10%. במסגרת התיקון הוחלט שאלה יסתיימו, והחל מפרסום החוק ברשומות - יחולו מדרגות מס הרכישה הקבועות בסעיף 9(ג1ג)(1) לחוק. עם זאת, יובהר כי אין שינוי במדרגות מס הרכישה לרוכש דירת מגורים שזו דירתו היחידה.

 

(ynet)

 

מומלצים