שתף קטע נבחר

בידקו את הריבית האפקטיבית

איך מחשבים את הריבית האפקטיבית? האם לבחור בריבית משתנה או קבועה ומה זו בכלל הצמדה למדד ולדולר. מילון מונחים קצר

מהי ריבית מתואמת (אפקטיבית)?

הריבית על האוברדרפט יקרה יותר מכפי שהבנקים רוצים שנחשוב, בגלל אופן החישוב שלה. בדרך כלל, פקיד הבנק יציין בפני הלקוח מהי הריבית השנתית, אך מידע זה לוקה בחסר, משום שהאינפורמציה הרלוונטית היא שיעור הריבית המתואמת.
הבנקים מחייבים את לקוחותיהם אחת לשלושה חודשים לפי האופן הבא: אם הריבית השנתית היא 20%, אזי הריבית בה נחויב מדי רבעון היא 5%. החישוב מתבצע בשיטה של ריבית דריבית, ולפיכך הריבית השנתית המתואמת היא 21.5% ולא 20%.
ריבית דריבית היא שיטת חישוב שבה מוכפלת הריבית של תקופה קצובה בריבית של התקופות הקצובות שבאות אחריה. למשל, בדוגמה שהבאנו, המורכבת מארבעה רבעונים, החישוב מתבצע כך: 1.215=1.05*1.05*1.05*1.05, כלומר 21.5%.

מה ההבדל בין הלוואה בריבית משתנה להלוואה בריבית קבועה?

בהלוואות לתקופות קצרות מציעים הבנקים מסלול של ריבית קבועה או משתנה. היתרונות והחסרונות של כל מסלול ברורים: ריבית משתנה מאפשרת הקטנת עלויות המימון במקרה של ירידה בריבית במשק וכרוכה בהגדלת הוצאות המימון כאשר הריבית עולה.
ריבית קבועה, לעומתה, מעניקה ודאות מלאה לגבי עלות ההלוואה. היא אינה מאפשרת הוזלה של ההלוואה, אך מונעת גם התייקרות. הבחירה במסלול הרצוי צריכה להתקבל על פי ההערכות לגבי השינוי הצפוי בריבית.
למעשה, אפשר לצמצם את אי הודאות ולשלב בין שני המסלולים. כלומר, לקחת הלוואה שחלקה בריבית קבועה וחלקה בריבית משתנה ולצמצם את הסיכון.

מה זה הצמדה למדד?

כדי לשמור על ערכו של הכסף, בעיקר בתקופה של אינפלציה, נוהגים להצמיד את ההלוואה למדד המחירים לצרכן. על פי שיטה זו נקבע מדד בסיס ביום קבלת ההלוואה וכל אחד מתשלומי ההחזר ייקבע על פי השינוי שחל במדד לאורך התקופה.

מה זה הצמדה לדולר?

בהלוואה מסוג זה ההצמדה הנה לשער החליפין של הדולר האמריקאי. גם בהצמדה מסוג זה נקבע שער בסיס ביום קבלת ההלוואה וכל אחד מתשלומי ההחזר יוגדל או יופחת בהתאם לשינוי שחל בשער הדולר.

לפנייה לכתב/ת
הריבית המתואמת גבוהה יותר
מומלצים