שתף קטע נבחר

התפטרת? פוטרת? חייבים לתת התראה מראש
מהו פרק הזמן במסגרתו יש להתריע בפני עובד על פיטוריו, ומהו משך הזמן במסגרתו יש להתריע בפני מעביד על התפטרות

עד לחתימת הסכם קיבוצי כללי (מסגרת לתנאי שכר במשק הפרטי מחודש 1/95) קמה הזכות להודעה מוקדמת מכוח פסיקת בית הדין לעבודה. הרעיון הטמון במתן הודעה מוקדמת לפיטורים הינו שלעובד האפשרות לחפש עבודה אחרת כשהוא עדיין עובד ומקבל משכורת. בעוד, שחובת העובד למתן הודעה מוקדמת להתפטרות מיועדת לאפשר למעביד לחפש תחליף לעובד שהתפטר.
ביום 7.5.01 התקבל בכנסת חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, התשס"א-2001, אשר פורסם ביום 17.5.01. בהתאם להוראות החוק תחולתו הינה ביום 1.6.01 למעט, כפי שיפורט להלן, הסעיפים הנוגעים לאחריות נושאי משרה בתאגיד שלא נתן אישור לעובד על תקופת עבודתו שתחולתם הינה ביום 1.12.01).

להלן תמצית הוראות החוק:

עובד במשכורת (עובד שעיקר גמול עבודתו משתלם על בסיס של חודש או יותר) זכאי ליום הודעה מוקדמת עבור כל חודש מששת החודשים הראשונים לעבודתו. החל מהחודש השביעי ועד תום השנה הראשונה 6 ימים בתוספת יומיים וחצי לכל חודש מהחודש השביעי ועד תום השנה הראשונה. מתום השנה הראשונה ואילך זכאי עובד במשכורת לחודש הודעה מוקדמת.
עובד בשכר (עובד שאינו עובד במשכורת כגון עובד לפי שעה, יום, תוצרת או תפוקה) זכאי במהלך שנת העבודה הראשונה ליום הודעה מוקדמת עבור כל חודש. במהלך שנת העבודה השניה ל-14 יום בתוספת של יום עבור כל שני חודשי עבודה. במהלך שנת העבודה השלישית ל-21 יום, בתוספת יום אחד לכל שני חודשי עבודה. לאחר שלוש שנות עבודה לחודש הודעה מוקדמת.
ברור מאליו, כי האמור לעיל חל על הודעה מוקדמת לפיטורים כמו גם על הודעה מוקדמת להתפטרות. מעביד המוותר על עבודתו בפועל של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, בין אם העובד פוטר ובין אם העובד התפטר, ומעביד שפיטר או עובד שהתפטר מבלי ליתן הודעה מוקדמת, יחויבו בתשלום פיצוי השווה לשכר העבודה הרגיל של העובד בעד אותה תקופה.
ההודעה המוקדמת שהמעביד או העובד נותנים חייבת להיות בכתב, תוך ציון יום הוצאתה ויום כניסת התוקף של הפיטורים או התפטרות. בנוסף, החוק מחייב מעביד ליתן לעובד בסיום העבודה אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד-מעביד. מעביד שלא עשה כן, או נושא משרה בתאגיד (מנהל פעיל, שותף ופקיד אחראי על ניהול כוח-האדם) שלא פיקח או עשה ככל האפשר לדאוג למתן האישור, מסתכן בעבירה פלילית (הסעיפים בחוק המתייחסים לעבירה הפלילית תחילתם רק ביום 1.12.01).
החובה למתן הודעה מוקדמת לא חלה על עובד שבנסיבות מיוחדות אין לדרוש ממנו כי יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת, או על מעביד המפטר עובד בנסיבות שבהן הוא אינו זכאי לפיצויים, בין מכוח הסכם קיבוצי או פסק דין ובין מכוח החלטת בית הדין למשמעת.

נכתב על ידי מנהל המחלקה המשפטית יעוץ לפרט עו"ד אלון לוין, ועו"ד רונן ליפשיץ
הסתדרות העובדים הכללית החדשה
50 – 53 – 50 – 1800

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
כל התגובות לכתבה "התפטרת? פוטרת? חייבים לתת התראה מראש"
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים