שתף קטע נבחר

הראיון המלא עם הרב עובדיה יוסף

בראיון נדיר לעיתונות הערבית מגיב מנהיגה הרוחני של ש"ס על "נאום הנחשים" ("דברי סולפו באופן שהסב לי צער"), על אירועי ה-11 בספטמבר ("המאבק בקיצונים הפאנטים מכל הצדדים, הוא חובה עליונה") ועל הסכסוך הישראלי-פלסטיני ("הפסקת הפעילות הטרוריסטית תגרום להסרת הסגר ולהשבת החיים לתקנם")

מנהיגה הרוחני של ש"ס הרב עובדיה יוסף העניק ראיון רחב היקף לעיתונות הערבית העולמית. הראיון התפרסם היום (ב') בעיתון הלונדוני "א-שרק אל אווסט" ובעיתון "אל ווטן" הכוויתי. הראיון נערך בשבוע שעבר, יומיים לפני רצח השר רחבעם זאבי. להלן הנוסח המלא של הראיון:

מאז מתקפת הטרור ב-11 בספטמבר והאירועים בעקבותיה, הולך וגואה המתח עד כדי חשש לפריצה של מלחמה עולמית. לרבים הדבר מצטייר כמלחמה דתית, האם יש לכך פתרון כלשהו, מה כבוד הרב מציע?

"לצערי המצב בעולם הולך ומחריף בגלל טרוריסטים נפשעים, הפוגעים באלפי אנשים, נשים וטף חפים מפשע ומרבים שפיכות דמים.
"השיא היה כמובן הפיגוע הרצחני בארה"ב, אולם כל פעילות טרוריסטית בכל מקום שהוא, היא פשע נגד האנושות ויש לעקור אותה מן השורש.
"כוונתי גם לפעילות טרוריסטית שאזרחי מדינת ישראל נפגעים ממנה על ידי ארגוני החבלה, כמעט מדי יום במיוחד בשנה האחרונה. הסכנה היא שהפעילות הטרוריסטית תגרור את העולם בעל כורחו לעימות שאחריתו מי ישורנו.
"לראשי הדתות יש תפקיד חשוב בעצירת ההידרדרות ומניעת שפיכות הדמים. כל הדתות מדגישות את ערך קדושת חיי האדם, ביהדות נאמר בעניין זה ש'חביב אדם שנברא בצלם'.
כל יצורי אנוש באשר הם הם ברואי אלוקים, ועל כן יש לנהוג בכולם בכבוד, ביושר ובשוויון, וודאי שאסור חלילה לקפח את חייו של אדם חף מפשע, יהודי, מוסלמי נוצרי וכל אדם באשר הוא. על 'חסידי אומות העולם', המקפידים לשמור על המצוות שנצטוו עליהם, קוראים חכמינו את הפסוק: 'כוהניך ילבשו צדק, וחסידיך רנן ירננו'. גדול הפוסקים, הרמב"ם (מימוני) כתב: 'שחסידי אומות העולם, יש להם חלק ונחלה בגן עדן בעולם הבא'.
"אותו רעיון הביא הנביא מלאכי אשר קרא 'הלא אב אחד לכולנו, הלא אל אחד בראנו, מדוע נבגוד איש ברעהו'. זהו שורש הכמיהה לשלום שהוא עיקרון מרכזי ביהדות.
"ערך השלום ביהדות עומד במרכז חזון אחרית הימים, כמאמר הנביא מיכה 'וכתתו חרבותיהם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה'. צריך לזכור ולהדגיש שלכל המאמינים באל אחד יש עקרונות משותפים שבמרכזן חשיבות השלום וערך חיי האדם, מאבק בנגעי המתירנות והחומריות ההולכת ומתפשטת בעולם המודרני, ומלחמה בעשבים שוטים המבקשים להטות את המאמינים לדרך הדם והאש.
"המאבק בקיצונים הפאנטים מכל הצדדים, המגלים בדת פנים שלא כהלכה, הוא חובה עליונה המוטלת על כל המנהיגים באשר הם".

כיצד דברים אלה של כבוד הרב מתיישבים עם הביטויים הלא מחמיאים שאותם השמיע בעבר כלפי הערבים, שכונו בפי כבוד הרב "נחשים"?

"דברי שובשו וסולפו באופן שהסב לי צער. כבר הבהרתי את הדברים והם התפרסמו גם בעיתונכם, אני שמח לחזור ולהבהיר את דברי בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים.
"כפי שהדגשתי, דברים אלו כוונו כלפי הטרוריסטים המרצחים השפלים ששפכו דם נקיים במדינת ישראל, אנשים, נשים וטף.
"כידוע בוצעו במהלך השנה האחרונה וגם קודם לכן מעשי רצח ופיגועים על ידי מרצחים שהגיעו מהרשות הפלסטינית, שהפילו מאות קורבנות והרסו משפחות שלמות. חמור במיוחד שפושעים אלו ושולחיהם מתעטפים באצטלה של 'שאהידים'. זהו מעשה נבלה, תועבה וכפירה בעיקר, אין חילול שמים גדול מזה.
"אני רוצה להאמין שכל מנהיג מוסלמי דתי אמיתי שותף לעמדה זו. עשיתי ואני עושה הפרדה ברורה בין הטרוריסטים לבין הערבים שוחרי שלום ושכנות טובה עם ישראל, שלהם אני חש הערכה וכבוד. אם מישהו מביניהם הבין את דברי שלא כהלכה ונפגע, אני מצר על כך מאוד".

לאור דברים אלה של כבוד הרב, ולנוכח השפעתו העצומה על מהלכי הממשלה בישראל, מה נעשה על ידך לשיפור מצבו של המיעוט הערבי במדינה?

"ההלכה היהודית מצווה עלינו לנהוג במיעוט ביושב בתוכינו בכבוד ובשוויון זכויות.
העם היהודי, שהיה תקופה ארוכה מיעוט בארצות הגולה, רגיש במיוחד למצבם של בני המיעוטים. ברוח זו הנחיתי בעבר ובהווה את שרי הממשלה מטעם תנועת ש"ס, לפעול בכל כוחם לשיפור ולקידום מעמדו של המגזר הערבי בישראל, ואכן הם עשו כמצוותי.
"ראשי הרשויות המקומיות במגזר הערבי נתנו ביטוי להערכה ולתודה לשרי הפנים מטעם ש"ס, על פועלם. עדיין יש מקום לפעילות נוספת על מנת לצמצם את הפערים, ואמשיך לעשות כל שבידי בעניין זה".

ומה באשר לסכסוך הישראלי-פלסטיני?

"מאז פרוץ הסכסוך הושיטה ישראל יד לשלום לשכנותיה הערביות ולפלסטינים, אך לצערי לא השכילה המנהיגות הפלסטינית לנצל רצון טוב זה. כל הממשלות שהיו בישראל, כולל הממשלה שבראשה עומד אריאל שרון, פעלו להגיע להסדר ולפתרון הסכסוך בדרכי שלום, ואני יודע שגם היום יש נכונות של ראש הממשלה להגיע להסדר מדיני עם הפלסטינים. הכל תלוי בהדדיות, ברצון טוב ובעיקר בהפסקת מעשי האיבה והטרור.
"במישור העקרוני פסקתי פסק הלכה בעבר, ואני חוזר עליו גם היום, כי יש לחתור לשלום וביטחון גם במחיר של ויתורים על שטחים.
"זאת בגדר עיקרון העל בהלכה היהודית של 'פיקוח נפש', שמשמעותו עליונות ערך חיי האדם על פני עקרונות דתיים אחרים.
"במלים אחרות, למען הסכם שלום אמת המבטיח ביטחון, מותר לוותר על שטחים בארץ ישראל, על אף שהם נכללים בגבולות ההבטחה האלוקית לעם ישראל. כדי להפשיר את הקרקע להידברות ומשא ומתן מחודשים, צריך להפסיק מיד את כל גילויי האלימות ולחזור להידברות, וכפי שציינתי, גם עם שרון יש על מה לדבר, אבל במציאות של דם ואש ותימרות עשן, לא ניתן משא ומתן.
"ברצוני להוסיף כי לתנועת ש"ס יש מעמד מיוחד ותפקיד חשוב במשא ומתן להסדר שלום.
"מטבע הדברים יכולים בני עדות המזרח, יוצאי ארצות ערב, לתרום תרומה חשובה בשיג ושיח משותף בשל ההיכרות הקרובה את העולם הערבי. יש לנו היסטוריה משותפת ומפוארת של חיים בשכנות טובה, בסבלנות ובכבוד הדדי.

סיפרו לנו שכבוד הרב מתעניין אישית במוסיקה מזרחית?

"לא אכחד כי 'המנגינות' המזרחיות של משוררים כמו עבדול והב, שייד דרוויש, פריד אל אטרש ועוד, חביבות עלי ביותר.
"למעשה, חלק גדול מנעימות התפילה של עדות המזרח ובקשות הנאמרות בבתי הכנסת בלילות שבת, ושירים ותשבחות הנאמרים בעתות שמחה, מבוססות על מנגינות אלה. עבדול ווהב היה הגדול שבכולם. סיפרו שביקרה אצלו בסוף ימיו משלחת של יהודים מארה"ב שמוצאם מחלב שבסוריה. הם אמרו לו שקטעי תפילה רבים וחשובים משולבים מנגינות שהוא הלחין, והוא שמח על כך, ואפילו ביקש בבדיחות הדעת תמלוגים על השמעת יצירותיו.
"צריך לזכור שחלק חשוב של הספרות ההלכתית היהודית חוברה בארצות המוסלמיות בתקופה שזכתה אצלנו בכינוי 'תור הזהב', בשפה הערבית.
"הרמב"ם, המכונה 'הנשר הגדול', חיבר את מרבית ספריו המונומנטליים בשפה הערבית, כמו גם את 'איגרת תימן' המפורסמת אותה שלח בזמנו לחיזוק יהודי תימן. יש אפוא ליהודים ולמוסלמים עבר ומסורת של חיים משותפים בכבוד ובהערכה הדדית, ואין סיבה שלא יחזרו לכך גם בעתיד הלא רחוק".

בינתיים סובלים רבבות פלסטינים ממצוקה קשה ביותר הנגרמת מהסגר שהצבא הישראלי מטיל עליהם.

"אני מצטער צער רב על הסבל האנושי הנגרם לחפים מפשע, אך את הגורם לכך יש לתלות במנהיגות הפלסטינית. צריך לזכור שהסגר הוטל בעקבות מעשי טרור חמורים שבוצעו בישראל, והוא נועד למנוע את הגישה של מפגעים אלו למרכזי האוכלוסיה בישראל. קודם היתה אלימות וטרור, ואחר כך סגר, ובשום פנים ואופן לא להפך.
"אין כל ספק כי הפסקת הפעילות הטרוריסטית תגרום להסרת הסגר ולהשבת החיים לתקנם, המפתח הינו הפסקת הטרור".

נחזור לראשית הדברים – מה מוכן כבוד הרב לעשות נוכח המצב החמור בו אנו נמצאים בימים אלו?

"אני סבור שהמנהיגות הדתית יש בידה לתרום תרומה חשובה ביותר. לדעתי צריכים ראשי הדתות - מוסלמים, נוצרים ויהודים - ליזום קריאה משותפת לכל המאמינים, לפעול לעקור מן השורש מעשי טרור ושפיכות דמים, ולהוקיע את מבצעיהם הנפשעים. אני אישית מוכן להיפגש בכל עת עם המנהיגים הדתיים כדי לקדם מטרה זו".

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום:דודו בכר
הרב עובדיה. ראיון נרחב
צילום:דודו בכר
מומלצים