שתף קטע נבחר

מה עדיף: פנסיה או ביטוח מנהלים?

לעובדים רבים יש אפשרות לבחור בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים בתור חיסכון לעת זיקנה. מה עדיף? מהשוואה בין שתי התוכניות שערך היועץ לביטוח פנסיוני דן שפרינצק עולה, שקרן פנסיה נותנת בין 10% ל-30% יותר מביטוח מנהלים, ובעיקר לאלה שמצטרפים בגיל צעיר יחסית. להלן ההשוואה והתוצאות

אתם צעירים, יפים ועשירים (או סתם צעירים, לא יפים ולא עשירים), כל החיים לפניכם, הראש מלא בתוכניות, והזיקנה נראית רחוקה מאוד - לא משהו שיקרה לכם אי-פעם. לא לכם. אבל, כידוע, כולם מזדקנים בסופו של דבר, ולא תמיד בעושר ובאושר, ואז הופכת הפנסיה לשאלה קיומית גורלית: איך ובאיזו איכות חיים תבלו את שנות זיקנתכם, שעלולות, ככל שגדלה תוחלת החיים, להימשך גם כמה עשורים. אחת ההכרעות המוקדמות שחלקנו נדרשים לעשות לגבי העתיד היא לבחור בין חיסכון בקרן פנסיה לבין חיסכון בביטוח מנהלים. במה תבחרו? דן שפרינצק, כלכלן ויועץ לביטוח פנסיוני בחברת תצפית ייעוץ והדרכה בע"מ, ערך למעננו השוואה ותרם גם המלצות.
גם קרן פנסיה וגם ביטוח מנהלים נועדו לאותן מטרות - לספק משענת לעת זיקנה, ובמקרה של פטירה או אובדן כושר העבודה, גם לפני כן. מי שמצטרף לקרן פנסיה מקיפה מבטיח לעצמו קיצבת זיקנה וכן קיצבת נכות וקיצבת שארים (במקרה של אסון במהלך שנות עבודתו). לחלופין הוא יכול לבחור בביטוח מנהלים של חברת ביטוח, אם הוא שכיר (ובביטוח חיים - אותה גברת בשינוי אדרת - אם הוא עצמאי), וגם שם יוכל להשיג ביטחון לעת זיקנה, נכות ופטירה. השאלה היא באיזו תוכנית מבנה הזכויות מתאים יותר, ואיזו מהן נותנת יותר תמורת תקציב נתון.
מהשוואה בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים עולה שקרן פנסיה עדיפה. אלה המצטרפים בגילים צעירים יקבלו בקרן פנסיה 30%-25% יותר מאשר בביטוח מנהלים, ואילו אלה שמצטרפים בגילים מאוחרים יקבלו בקרן פנסיה 15%-10% יותר.
ההשוואה מתייחסת לקרנות הפנסיה החדשות - אלה שנולדו בשנת 95' או מאוחר יותר (מבטחים יותר, מקפת החדשה, מיטבית, גילעד החדשה, תאוצה, עתודות החדשה, עמית, יובלים, נתיבות, אחדות, עתידית החדשה, פיסגה, עדי, שילוב, יוזמה החדשה, תנופה, מנוף). לקרנות אלה יש מנגנון איזון אקטוארי שאינו מאפשר צבירה של גירעון אקטוארי (גם קרנות הפנסיה הוותיקות - שרובן נחשבות גירעוניות - קיבלו בשנת 95' הבטחה מהממשלה שאם יהיה להן גירעון אקטוארי הוא יכוסה על-ידי המדינה).
קרנות הפנסיה החדשות דומות מאוד זו לזו מבחינת כדאיותן הכלכלית, אך הן שונות מעט זו מזו בסעיפים שונים. כך ייתכן שאחת נותנת יותר בסעיף אחד ופחות בסעיף אחר, ולהפך. לצורך הדיוק בהשוואה השתמשנו בנתוני קרן פנסיה מסוימת אחת, שאותה השווינו לתוכנית ביטוח מנהלים בחברת ביטוח מסוימת אחת. גם תוכניות ביטוח המנהלים של כל חברות הביטוח דומות מאוד זו לזו, אבל לכל חברת ביטוח יש תוכנית ביטוח מנהלים גרועה יותר וטובה יותר, ולצורך ההשוואה השתמשנו בנתוני התוכנית הטובה ביותר.

הזכויות בקרן פנסיה

שכירים רשאים להפריש לקרן פנסיה, מסוג הקרנות החדשות, עד 19.83% משכרם מדי חודש (5.5% מפריש העובד ו-14.33% מפריש המעסיק), עד סכום מקסימלי של 2,437 שקל בחודש. גם עצמאים רשאים להפריש לקרן עד 2,437 שקל. הסכום הוגבל בהסכם משנת 95', אותו הסכם שבמסגרתו התחייבה הממשלה להשלים את גירעונן של הקרנות הוותיקות. הממשלה התחייבה גם לאפשר לקרנות החדשות להשקיע 70% מכספיהן באיגרות חוב ממשלתיות הצמודות למדד, והמבטיחות לקרנות תשואה ריאלית של 5.05% בשנה. רק 30% הנותרים מכספי הקרנות מושקעים בשוק החופשי.
כשאדם המבוטח בקרן הפנסיה מגיע לגיל 65, הוא מתחיל לקבל קיצבת זיקנה מהקרן. הוא יכול להקדים את גיל הפרישה עד 60. אם הפנסיונר נפטר, בן זוגו זכאי להמשיך לקבל את הקיצבה, אך בגובה 60% מזו ששולמה לו עצמו. הקיצבה משולמת עד סוף החיים, והיא מוצמדת למדד מדי חודש. גובה הפנסיה תלוי במספר השנים שבהן הופרשו כספים לקרן ובגובה ההפרשות.
אם אדם הופך נכה (אובדן כושר העבודה) לפני גיל הפרישה, קרן הפנסיה משלמת לו פנסיה חודשית בגודל הפנסיה שהיה מקבל בזיקנה, אבל לא יותר מ-75% מהמשכורת המבוטחת לפנסיה שהיתה לו לפני שנעשה נכה.
אם מבוטח נפטר, משולמת פנסיית שארים לבן זוגו בגובה 60% מפנסיית הזיקנה שהיתה צפויה לו, ובעד כל ילד משני ילדיו הצעירים משולמת פנסיה בגובה 30%, כך שהסך הכל המקסימלי המשולם לשארים הוא 120% מפנסיית הזיקנה הצפויה, אבל שוב - לא יותר מ-100% מהמשכורת המבוטחת שהיתה למבוטח לפני פטירתו. אם אין לנפטר אשה או ילדים הזכאים לקיצבה, הכסף נשאר בקרן.
ביטוחי הנכות והפטירה האלה נכנסים לתוקף מלא לאחר תשלום הפנסיה החודשי הראשון עם ההצטרפות לקרן. אבל אם המבוטח הצטרף לקרן כשהוא חולה במחלה מסוימת, הוא אינו מבוטח לגבי מחלה זו במשך חמש השנים הראשונות.

הזכויות בביטוח מנהלים

בחברות הביטוח נמכרים כיום שני סוגי פוליסות של ביטוח מנהלים: הונית וקיצבה. בפוליסת קיצבה מקבלים עם הפרישה קיצבה חודשית, ואם מבקשים לקבל את כל הכסף בסכום חד-פעמי, משלמים עליו מס. בפוליסה הונית אין קיצבה חודשית. המבוטח מקבל את כל הכסף שנצבר למענו בתוכנית, בסכום חד-פעמי, ללא תשלום מס. אם הוא נפטר, יורשיו מקבלים במקומו את הכסף, ולא משנה אם הם אשה, ילדים צעירים או יורשים אחרים.
בשני הסוגים יש חיסכון וביטוח ריסק (למקרה פטירה) וכן ביטוח אובדן כושר עבודה. ביטוח הריסק הוא משני סוגים: יקר מאוד, זה הנמכר כחלק מהביטוח היסודי של הפוליסה, וזול (40% ממחיר היקר), הנמכר מחוץ לביטוח היסודי. שני הסוגים נותנים למבוטח בדיוק אותן זכויות, ולכן מומלץ לתבוע מסוכן הביטוח את ביטוח הריסק הנמכר מחוץ לפוליסה.
ביטוח אובדן כושר העבודה נרכש בנלווה לפוליסה, וכדאי לבקשו במתכונת של "מורחב" (המכסה גם אובדן חלקי של כושר העבודה) ובתעריף הגדל מדי שנה (הוא יותר זול בהרבה מביטוח אובדן כושר העבודה שמחירו נקבע בעת שמצטרפים, ולאחר מכן הוא נשאר קבוע).
בדרך-כלל לא כדאי לרכוש פוליסה מסוג קיצבה בחברת ביטוח, שכן קרן פנסיה מספקת ביטוח מסוג קיצבה, וניתן לקבוע באופן מדעי שהוא עדיף על זה של חברת ביטוח (זאת למעט וריאציה מסוימת המתייחסת למי ששכרו גבוה מאוד, ועל כך בהמשך). בהשוואה שערכנו התייחסנו לפוליסה הונית.
חברת הביטוח משקיעה את כל כספי החיסכון של המבוטחים בשוק החופשי, והנחנו שהיא מקבלת תשואה ריאלית של 4.6% בשנה. בהנחה זו, לפי נוסחת ההתחלקות המקובלת בין חברת הביטוח למבוטח החברה תקבל 1.3% מהתשואה, ותיתן למבוטח 3.3%.

ההשוואה

ההשוואה מתייחסת לזכויות העתידיות של גברים ונשים, המצטרפים לקרן או לביטוח מנהלים בגילים שונים. האשה צעירה מבעלה בשלוש שנים, ולה שלושה ילדים שאותם ילדה כשהיתה בת 22, 27 ו-32. המשכורת החודשית המבוטחת לפנסיה היא 10,000 שקל, ומדי חודש מופרשים 19.83% ממנה לפנסיה, כלומר - 1,983 שקל בחודש.
איך להבין את ההשוואה? דוגמה: אשה המצטרפת לקרן פנסיה בגיל 30 תקבל בגיל 65 פנסיה ברוטו של 10,160 שקל. הפנסיה נטו, לאחר ניכוי מס הכנסה, תהיה 9,078 שקל. הערך הנוכחי של סך תשלומי הפנסיה הצפויים לה מהקרן מגיל 65 ועד סוף חייה (בכפוף להסתברות הישרדותה) ולבעלה במקרה שתלך לעולמה (בכפוף להסתברות מותה ולהסתברות הישרדותו) הוא 1,819,000 שקל ברוטו, ונטו - 1,638,000 שקל (ההיוונים נעשו בריבית ריאלית של 3.3% לשנה).
אם תצטרף אותה אשה בגיל 30 לביטוח המנהלים הטוב ביותר, ומתקציב חודשי זהה יופרשו לה במרוצת השנים סכומים לרכישת ביטוחי פטירה ונכות ברמה הקיימת בקרן הפנסיה, כלומר 1,983 שקל בחודש, יהיה לה בגיל 65 חיסכון של 1,307,000 שקל, שלא יחול עליו מס, ולכן הברוטו הוא גם הנטו. ההנחה היא כי לחיסכון תיתווסף ריבית של 3.3% בשנה.

הערות

המבוטח בקרן פנסיה יכול לקבל בגיל 65 סכום חד-פעמי במקום פנסיה חודשית, אך הוא יקבל סכום נמוך מזה שצפוי לו בחברת הביטוח. זאת הואיל והממשלה אסרה על קרנות הפנסיה לתת ריבית נאותה במקרה של תשלום סכום חד-פעמי, ובשל העובדה כי קרנות הפנסיה מקבלות אג"ח טובות להשקעותיהן המיועדות לטובת פנסיה חודשית.
אדם המקבל קיצבה חודשית, לעומת סכום חד-פעמי, צפוי לחיות ברמת חיים גבוהה יותר. זאת מפני שהוא לא צריך לחשוש לכמות הכסף שתיוותר לו ולחסוך, שכן הקיצבה החודשית מובטחת לו לכל החיים. נניח שהאשה בשורה הראשונה בטבלה היתה לוקחת בגיל 65 את הסכום החד-פעמי שהיתה מקבלת מביטוח מנהלים, 1,307,000 שקל, מפקידה אותו בבנק בריבית של 3.3% ומושכת כל חודש 9,078 שקל (כסכום הקיצבה שהיתה מקבלת אילו היתה מבוטחת בקרן פנסיה), כספה היה נגמר אחרי 15 שנים וחודשיים, כלומר בגיל 80. אילו הריבית היתה 4%, הכסף היה מספיק ל-16 שנים וחודשיים (גיל 18). אבל אם האשה תהיה שרויה בחשש שחייה יארכו יותר מזה והכסף לא יספיק, היא תמשוך סכום חודשי הרבה יותר קטן, ותחיה פחות טוב.
מי שמתייעץ עם סוכן ביטוח לגבי ביטוח מנהלים צריך להיות ער לעובדה, שהסוכן מקבל מחברת הביטוח דמי עמלה גבוהים יותר ככל שהתוכנית שהמבוטח רכש גרועה יותר. קרן פנסיה משלמת לסוכן הביטוח הרבה פחות.
עדיפותה של קרן הפנסיה תקפה לגבי צעירים ומבוגרים, נשואים, רווקים ואלמנים.
ההשוואה נעשתה כשהיא כוללת כבר את המקדמים החדשים של קרנות הפנסיה, שהוקטנו עקב תחזית הגידול בתוחלת החיים שמשרד האוצר פרסם לאחרונה.
מדרגות מס הכנסה שבבסיס ההשוואה הן אלה התקפות כיום. אם מס הכנסה יוקטן כמתוכנן, עדיפות קרן הפנסיה תגדל עוד יותר בכל מקרה שמוטל מס על הפנסיה.
הסיבה לעדיפותה של קרן הפנסיה על ביטוח המנהלים היא שקרן פנסיה גובה דמי ניהול הרבה יותר קטנים, והיא נהנית מהעובדה ש-70% מכספיה מושקעים באיגרות חוב הנושאות ריבית של 5.05%.

המלצות

לכל אדם המעוניין לדאוג לביטוח פנסיוני כדאי להצטרף לקרן פנסיה ולבטח במסגרתה את כל משכורתו, עד התקרה האפשרית. זה אומר 13,928 שקל אם מפרישים 17.5% מהשכר, 13,295 שקל אם מפרישים 18.33%, ו-12,290 שקל אם מפרישים 19.83%.
מי שיש לו שכר גבוה יותר מהסכומים האלה, עד 10,100 שקל יותר, מומלץ לו להפריש מיתרת השכר הזו לפוליסת ביטוח מנהלים הונית (או לקופת גמל בנקאית) בשיעור של 18.33%. אם השכר גבוה עוד יותר, מחלק השכר הנותר כדאי להפריש לפוליסת קיצבה בחברת ביטוח. משכר נוסף העולה על כפליים השכר הממוצע במשק (כיום - 13,928 שקל) לא כדאי להפריש לשום תוכנית, בגלל המס השולי הגבוה.
מתוך ההפרשות המופנות לחברת ביטוח, כדאי לרכוש ביטוח למקרה פטירה (ריסק), אך להקפיד שיהיה מהסוג הזול בלבד.
בנוסף להפרשות הנ"ל לחברת הביטוח, אפשר לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה מורחב, הכולל גם אובדן חלקי של כושר העבודה, בגובה 75% מהשכר המבוטח בחברת הביטוח, ולפי התעריפון המשתנה, ולא הקבוע.
כמעט לכל מי שרכשו ביטוח מנהלים או ביטוח חיים ב-13 השנים האחרונות כדאי להקפיא את הפוליסות ולהצטרף לקרן פנסיה, בתנאי שבעת ההקפאה הם אנשים בריאים.

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים