שתף קטע נבחר

הכי מטוקבקות

  דמי הבראה: למי מגיע וכמה

  כל העובדים במשק, למעט עובדי המגזר הציבורי, יקבלו במשכורת הבאה דמי הבראה. למי מגיעים דמי הבראה וכמה, והאם משלמים על דמי ההבראה מס הכנסה וביטוח לאומי? כל מה שצריך לדעת

  כמיטב המסורת בשוק העבודה הישראלי, שהפכה כבר לחוק, המעבידים משלמים מדי שנה דמי הבראה, שמיועדים - לפחות על-פי מטרתם המקורית - לסייע לעובדים לצאת לחופשתם השנתית, לנשום קצת אוויר ולחזור בכוחות מחודשים לעבודה. בעבר חויבו העובדים להביא למעסיקים קבלות על חופשתם כדי לקבל את דמי ההבראה, אך כיום כבר לא קיימת חובה כזו ומדי חודש יולי מקבלים כל השכירים במשק את דמי ההבראה.
  דוד שי מחברת חילן-טק סייע לנו לענות על שאלות חשובות בנושא: מי זכאי לדמי הבראה? מה גובהם? איך הם מחושבבים? כל התשובות לפניכם.

  איך אדע האם אני זכאי לדמי הבראה?

  הזכות לדמי הבראה נובעת ממקורות שונים, ולכן יש לברר קודם כל מהו המקור המזכה אותך בדמי הבראה. עובדי המדינה זכאים לכך בהתאם להוראות התקשי"ר, ובמפעלים שונים נהוג הסכם מפעלי הקובע את גובה דמי ההבראה. רבים מהעובדים זכאים לדמי הבראה על-פי ההסכם הקיבוצי הכללי שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית. להסכם קיבוצי זה הוצא צו הרחבה, שפירושו שכל עובד זכאי לדמי הבראה - לפי צו הרחבה זה או לפי מקור אחר המקנה תנאים טובים יותר. בדרך-כלל נקבע גובהם של דמי ההבראה לפי תעריף אחיד ליום הבראה, המוכפל במספר
  ימי ההבראה שהעובד זכאי להם. מספר ימי ההבראה משתנה בהתאם לוותק העובד.

  כמה דמי הבראה מגיעים לך בשנה?

  דמי ההבראה משולמים על פי הוותק בעבודה. כדלקמן:
  שנת ותק אחת - 5 ימי הבראה - 1,530 שקל
  2-3 שנות ותק - 6 ימי הבראה - 1,836 שקל
  4-10 שנות ותק - 7 ימי הבראה - 2,142 שקל
  11-15 שנות ותק - 8 ימי הבראה - 2,448 שקל
  16-19 שנות ותק - 9 ימי הבראה - 2,754 שקל

  האם עלי לצאת להבראה כדי לקבל דמי הבראה?

  בעבר אכן היה על העובד להביא קבלות שיוכיחו שיצא להבראה או לנופש כדי לממש את זכותו לדמי הבראה. לפני שנים אחדות בוטלה חובה זו.

  מה גובה דמי ההבראה במגזר הפרטי?

  צו הרחבה בעניין דמי הבראה קובע תנאי מינימום לתשלום זה, כך שכל עובד שאינו בשירות הציבורי זכאי לדמי הבראה שנתיים שגובהם אינו נופל מסכום זה. התעריף ליום הבראה החל ב-1 ביולי 2003 הוא 306 שקל. מספר ימי ההבראה שהעובד זכאי להם תלוי בוותק שלו.

  התחלתי לעבוד בינואר השנה. בחודש יולי משולמים במקום עבודתי דמי הבראה שנתיים לכל העובדים. האם מגיעה לי דמי הבראה בגובה יחסי לזמן שאני עובדת?

  בצו ההרחבה בדבר דמי הבראה נאמר: למען הסר ספק מובהר בזה, כי עובד יהיה זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. עובד, כאמור, יהיה זכאי גם לחלק היחסי בעבור חלק מהשנה". בהתאם לכלל זה, עדיין אינך זכאית לדמי הבראה, אך תהיי זכאית לכך במועד התשלום הבא של דמי ההבראה.

  אני עובדת כמלצרית במסעדה ואיני מקבלת שכר אלא רק טיפים מהלקוחות. האם אני זכאית לדמי הבראה?

  אף שמעמדו של הטיפ, בכל הנוגע לשכר מינימום ולזכויות אחרות, טרם התברר עד תום, דומני שאין ספק שהטיפ אינו מהווה תחליף לזכותו של העובד לדמי הבראה, ולכן בנוסף לטיפים את זכאית גם לדמי הבראה בהתאם להוראותיו של צו ההרחבה בעניין זה. עם זאת, אין מנוס מלציין שבעניין זה יש פער מסוים בין הוראות החוק ובין המציאות.

  אנחנו מעסיקים עוזרת בית שעובדת חמש שעות בשבוע. האם אנחנו חייבים לשלם לה דמי הבראה, ואם כן - איך מחושב גובה התשלום?

  עוזרת בית זכאית לדמי הבראה ככל עובד אחר, בהתאם להוראות צו ההרחבה בעניין זה. אחת ההוראות קובעת: לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת הבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה". אורכו של שבוע העבודה מוגבל ל-43 שעות, ולכן לאחר חישוב דמי ההבראה בהתאם לוותק של העובדת, יש לחלק את התוצאה ב-43 ולהכפיל בחמש.

  אני איש מכירות ושכרי מורכב אך ורק מעמלות המחושבות בהתאם להיקף המכירות שלי. האם אני זכאי לדמי הבראה?

  צו ההרחבה בעניין דמי הבראה חל גם על אנשי מכירות, ולכן אתה זכאי לדמי הבראה בנוסף לעמלות המשולמות לך.

  מה קורה השנה לדמי ההבראה במגזר הציבורי?

  חישוב דמי ההבראה במגזר הציבורי (עובדי המדינה, רשויות מקומיות ועוד) מבוצע השנה בהתאם לכללים שהיו נהוגים בשנים קודמות, כללים המעניקים לעובדים במגזר הציבורי דמי הבראה גבוהים מאלה שמשולמים במגזר הפרטי. התעריף ליום הבראה במגזר הציבורי הוא 351 שקל החל מחודש יוני
  2003. בהסכם שהושג בין ההסתדרות הכללית לבין ממשלת ישראל בעניין הורדת שכרם של עובדי המגזר הציבורי במסגרת התוכנית הכלכלית, נקבע שתשלום דמי ההבראה לעובדים אלה יידחה ולא ישולם במשכורת יוני 2003 כמקובל, אלא רק במשכורת ינואר 2004.

  האם דמי הבראה חייבים במס הכנסה?

  כן, דמי הבראה חייבים במס הכנסה ובדמי ביטוח לאומי ככל תשלום אחר. בחודש פברואר 1989 הגיעו שר האוצר ומזכ"ל ההסתדרות דאז להסכם, במסגרת עיסקת חבילה שבה ויתרו השכירים על חלק מתוספת היוקר, ולפיו יינתן פטור ממס הכנסה על דמי הבראה המנוצלים למטרת הבראה, אך הסכם זה לא מומש באותה שנה. בחודש מארס 1990 הגיעו השניים להסכם דומה, ובמסגרתו שוב ויתרו השכירים על חלק מתוספת היוקר. גם בפעם זו לא הגיע לכלל מימוש החלק העוסק בפטור ממס על דמי הבראה.

  האם דמי הבראה חייבים בדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות?

  בעבר היו דמי הבראה פטורים מדמי ביטוח לאומי. פטור זה בוטל החל מחודש ינואר 1995, כך שהיום חייבים דמי הבראה במסים אלה ככל תשלום אחר. אם אתה נמנה עם המאושרים ששכרם גבוה מהתקרה לחישוב מסים אלה (34,820 שקל לחודש), ודמי ההבראה משולמים לך כמו לרבים מהעובדים במשכורת חודש יוני, כדאי לך לבקש ממעבידך שידחה את התשלום למשכורת יולי, משום שרק במשכורת זו יחזור לקדמותו הפטור מדמי ביטוח לאומי לחלק השכר שמעל לתקרה.

  במהלך השנה הייתי בחופשת לידה, ואחריה המשכתי בשלושה חודשים של חופשה ללא תשלום. איך ישפיעו חופשות אלה על גובה דמי ההבראה המשולמים לי?

  בצו ההרחבה בעניין דמי הבראה נאמר: לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת שבה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.
  למניעת ספק מובהר כי לקביעת תקופת הזכאות לעניין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת לידה על-פי חוק". בהתאם לכך, על חופשת הלידה את זכאית לדמי הבראה כאילו עבדת בתקופה זו, ועל תקופת החופשה ללא תשלום אינך זכאית לדמי הבראה. בהתחשב בכך ששהית שלושה חודשים בחופשה ללא תשלום, יגיע גובה דמי ההבראה המשולמים לך ל-75% מדמי ההבראה שהיו משולמים לך אילו עבדת במהלך כל השנה.

  לאחרונה פוטרתי לאחר חמש שנות עבודה. במהלך כל השנים האלה לא שולמו לי דמי הבראה. האם אני יכול לתבוע כעת את דמי ההבראה בגין חמש שנים אלה?

  באופן כללי רצוי שתעמוד על זכויותיך ברגע שאתה מגלה הפרה שלהן, והתשובה לשאלה זו היא המחשה נוספת של עיקרון זה. בהתאם לצו ההרחבה, עובד שלא קיבל דמי הבראה רשאי לתבוע אותם גם לאחר סיום עבודתו, אולם רק בגין השנתיים האחרונות לעבודתו.

  במשכורתי נכלל רכיב חודשי קבוע ששמו "הבראה" וגובהו 200 שקל בחודש. האם אני זכאי בנוסף לכך לתשלום שנתי של דמי הבראה? האם תשלום חודשי זה נכלל בשכר המשמש לחישוב פיצויי הפיטורים שאהיה זכאי להם במקרה שאפוטר?

  אף שמקובל לשלם את דמי ההבראה בתשלום שנתי יחיד במהלך הקיץ, אין מניעה לבצע זאת במועד אחר, או בתשלומים חודשיים, כל עוד התשלום השנתי הכולל אינו נופל מזה המגיע לעובד בהתאם לצו הרחבה. דמי הבראה אינם נכללים בשכר המשמש לחישוב פיצויי הפיטורים, ותשלומם בתדירות חודשית אינו משנה עובדה זו.
  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  ארכיון YNET
  משכורת. יש תוספת ביוני
  ארכיון YNET
  מומלצים