שתף קטע נבחר

הממשלה אישרה את התוכנית לטיהור רמת חובב

על-פי התוכנית, אזור רמת חובב יטוהר ממזהמים עד שנת 2010, כאשר עד סוף 2007 תיפסק הזרמת השפכים הלא מטוהרים. השר לאיכות הסביבה, אילן שלגי, אמר ל-ynet: "המזהם ישלם. מפעל שמזהם את הסביבה צריך לשלם את הנקיון לא הסביבה והציבור". המועצה האזורית מברכת, אך גם מסתייגת

תקווה לתושבי הדרום: הממשלה אימצה היום (א') את התוכנית לטיהור רמת חובב מזיהומים עד סוף העשור. עד סוף 2007 תיפסק הזרמת השפכים. במשרד לאיכות הסביבה מעריכים את עלות התוכנית בכ-300 עד 400 מיליון שקל במשך שלוש שנים. עיקר הסכום אמור להגיע מהמפעלים עצמם.


שר התמ"ת, אהוד אולמרט, טען בדיון כי יש לגלות התחשבות רבה יותר במפעלים, אך אמר כי למרות הסתייגותו הזאת הוא תומך בתוכנית. 


השר לאיכות הסביבה, אילן שלגי, אמר כי "המפעל של 'תעשיות אלקטרוכימיות' פשט את הרגל, וכעת המדינה בכספי הציבור צריכה לנקות את הזיהום שנוצר. ברמת חובב הסיפור הוא אחר. מדובר על מפעלים מאוד ריווחיים ולא ניתן לוותר בעינינים על העקרון של המזהם משלם". 


עוד אמר שלגי כי "את הבעיה צריך לתקן בלי קשר לעיר בסיסי ההדרכה שרוצים להקים באזור. למזלנו הורדת עיר הבה"דים לנגב הביאה להתערבות משרד רה"מ בנושא. אך אי אפשר לעכב את הפרויקט רק כי מי מהתעשיינים מסרב להוציא עוד כספים". 


מהמועצה האזורית רמת הנגב בראשות שמואל ריפמן נמסר בתגובה להחלטת הממשלה בנושא רמת חובב כי "התוכנית אושרה כתוצרה מעתירת המועצה נגד המדינה".


עוד נמסר כי למועצה ישנן שתי הסתייגויות לתוכנית. לטענת המועצה, "התוכנית לא מתיחסת לאוכלוסיה הבדואית הסמוכה לאתר, למרות ממצאים שמעידים כי זוהי אוכלוסיה שנפגעת ומועדת לתחלואה ולמומים מולדים של תינוקות".


הסתייגות שנייה היא בנוגע לישום התוכנית: "אנו מתכוונים להפעיל לחץ אנטנסיבי על כל מי שאמון על מימוש התוכנית כי לצערנו תוכניות והחלטות ממלאות את כל הארכיונים. הנושא של טיפול ברמת חובב הוא בנפשו של הנגב, בהשפעה על האוכלוסיה וגם על הפיתוח הפיסי של האזור כולו".


פעילות בינמשרדית


ההחלטה היא תוצאה של פעילות בינמשרדית, שמרכז אותה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, בהשתתפות המשרד לאיכות הסביבה ומשרדי התמ"ת, הבריאות, הפנים. "הסכמנו להתפשר בנושאים שבשוליים, כמו שלמפעלים יהיה משקיף בוועדת מנכ"לים של משרדי הממשלה, שתהיה אחראית בהתאם למדיניות ולכללים שקבע המשרד", אמר השר שלגי.

 

הכספים שיקצו המפעלים יופנו בעיקר להקמת מתקנים הנדסיים לטיפול בשפכים ובפליטות המזהמים לאוויר. על-פי הצעת ההחלטה שתובא לשרים, המפעלים יוכלו להגיש את תוכניות ההשקעה למרכז ההשקעות ולקבל חלק מהסכום מהממשלה במסגרת החוק לעידוד השקעות הון.

  

גורמים העוסקים בנושא מסבירים: "המגבלה של רמת חובב היא מגבלה אמיתית לפיתוח הנגב, באזור כבר לא ניתן לבנות מפעלים, זה משפיע על שכונות מגורים, משפיע על בניית בסיסי צבא, את בסיסי ההדרכה בצריפין הוחלט להעתיק לצומת הנגב, ליד רמת חובב, דבר שלא ניתן לבצע במצב הנוכחי".

 

לפני כחודשיים התפרסם דו"ח שהכינו אוניברסיטת בן גוריון ומשרד הבריאות, שמצא חשש לתחלואה באזור בגלל הזיהום שיוצרים המפעלים. בנוסף, מתקיים הליך משפטי בבית המשפט העליון כנגד המדינה בגין המפגעים של רמת חובב.

 

ואלה עיקרי התוכנית

 

1. טיפול בשפכי המפעלים: עד ליום 30.6.2006 תופסק הזרמת השפכים למתקן הטיפול הביולוגי המשותף וכל מפעל יטפל בשפכים, עד לרמת האיכויות שנקבעו על-ידי המשרד לאיכות הסביבה. עד ליום 31.12.2007 יופסקו הזרמות הקולחים לבריכות האידוי הקיימות וכל מפעל יטפל בקולחים, עד לרמת האיכויות שנקבעו על-ידי המשרד לאיכות הסביבה.

 

2. שיקום בריכות האידוי הקיימות: מיום 1.1.2005 תחל המועצה התעשייתית רמת חובב בפעולות לייבוש ולשיקום מתחם בריכות האידוי המשתרעים על שטח של כ-1,500 דונם, במגמה להשלים את פעולות הייבוש והשיקום לא יאוחר מסוף שנת 2012. המועצה התעשייתית רמת חובב תגיש תוכנית מפורטת ולוחות זמנים לייבוש ולשיקום מתחם בריכות האידוי לאישור המשרד לאיכות הסביבה עד ליום 31.12.2004.

 

3. טיפול בזיהום אוויר: המשרד לאיכות הסביבה יגבש ויפעיל תוכנית למניעת פליטות חריגות של חומרים מסוכנים לאוויר מאזור התעשייה רמת חובב.

 

4. האצת שיקום אתר הפסולת הרעילה: המשרד לאיכות הסביבה ישלים את שיקום אתר הפסולת הרעילה עד סוף שנת 2010, בהתאם לתוכנית ובתיאום תקציבי עם משרד האוצר, כאשר בשלב הראשון, אשר יסתיים עד ליום 31.12.2007 יטופלו כל תאי השטח באתר הפסולת הרעילה העלולים לגרום למפגעי זיהום אוויר.

 

צוות בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה ישמש כצוות היגוי ליישום התוכנית. בצוות ישתתפו מנכ"לית המשרד לאיכות הסביבה, מנכ"ל משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, נציגי משרד הבריאות, משרד האוצר, משרד הביטחון ונציבות המים. מנכ"ל המועצה התעשייתית רמת חובב ונציג התאחדות התעשיינים יוזמנו כמשקיפים קבועים. הצוות ידווח בכל שלושה חודשים לראש הממשלה.

 

הקמת עיר הבה"דים גרמה לראש הממשלה להתערב

 

ברמת חובב פועלים 17 מפעלים בתחום הכימיה הכבדה, בהם מפעלים מובילים: טבע, אגן מכתשים, אגיס, תעשיות ברום וחברות נוספות. בעבר שפכו כל המפעלים את השפכים למתקן אחד, וממנו לבריכות אידוי. בפועל, השיטה גרמה לנזקים סביבתיים גדולים, ולזיהום גם של הקרקע וגם של האוויר, בין היתר של חומר בשם מימן גופריתי שגורם לסרחון הגדול בבאר שבע ובסביבתה.

 

המדינה הכירה ברמת חובב כמועצה מקומית, על אף שאין בה ולו תושב אחד. רק לפני כשבועיים נבחר ראש מועצה חדש, לאחר שמאז יולי 2003 שימש סגן הממונה על מחוז הדרום במשרד הפנים, אבי הלר, כמ"מ ראש המועצה, לאחר ששר הפנים ביטל את מינויו של ראש המועצה הקודם, צבי כהן.  

 

במשך שנים זועקים תושבי הנגב, בהם תושבי הפזורה הבדואית המתגוררים בסביבתה של רמת-חובב ובסביבות באר שבע, על מפגעי הריח והעשן של המפעלים הכימיים, אך ללא הועיל כמעט. גופים ירוקים טוענים לנזקים אקולוגיים לחי ולצומח.

 

מדברים שאמר בשבוע שעבר ראש הממשלה, אריאל שרון, בחנוכת הכפר עדיאל שבדרום, השתמע כי אלמלא תוכנית הממשלה להקים עיר בסיסי ההדרכה של צה"ל בסמוך לרמת-חובב, לא היו מטופלים הנזקים הסביבתיים שגורמים המפעלים: "הממשלה פועלת להסדרת המפגעים האקולוגיים של רמת-חובב, דבר שישפיע מיד על רמת החיים באזור ויאפשר את הקמת עיר הבה"דים במסגרת פעילותנו להעברת בסיסי צה"ל לדרום".

 

גם השר לאיכות הסביבה אישר שהנושא קיבל דחיפה הודות לעיכוב בהעברת בסיסי ההדרכה לנגב: "ברמת חובב יש בעיה קשה של חומרים כימיים מסוכנים. הסיבה שזה מקודם היא שראש הממשלה נכנס לתמונה, כי זה גם מונע את הקמת עיר הבה"דים של צה"ל. יש שם מתקן שפכים משותף שכשל.

 

"מי שהקים זאת עבורם לא תכנן נכון וזה גורם לגזים רעילים להגיע לבאר שבע, דרשנו לשנות זאת עוד לפני הרעיון של עיר הבה"דים. כעת, לאור הרצון לא לעכב את הקמת עיר בסיסי ההדרכה בנגב, הנושא התחיל לזוז. היינו מזיזים אותו גם ככה, אבל עכשיו קיבלנו רוח גבית ממשרד ראש הממשלה".

 

דובר המועצה: המצב ישתנה מהקצה לקצה

 

דובר המועצה המקומית-תעשייתית רמת חובב, משה דיין, אמר ל-ynet: "מה שלמעשה אומרת תוכנית הפעולה שתוצג מחר הוא שכל מה שנעשה עד כה, למרות שנעשה בהסכמה ואישור כל הרשויות - מדובר בעיקר על שלבי הטיפול בשפכים - עומד להשתנות מקצה לקצה. יש החלטה עקרונית שהחל ממועד מסויים, המועצה תחדל לטפל בשפכי המפעלים באופן מרוכז".

 

באשר למימון הפרויקט, אמר הדובר: "עניין המימון יידון בהרחבה בהמשך. עד היום נעשה מימון השפכים בידי המפעלים בלבד. המועצה איננה ממומנת על-ידי המדינה. כל פעולות המועצה הן כולן מכספי המפעלים. כל מפעל הוא יחידה תקציבית, והם יצטרכו להתמודד ולדון מול הממשלה מה כל אחד תורם לשיקום האיזור ומה תרומת הממשלה בהתאם. המועצה תבצע את כל החלטות הממשלה ותפעל לפיהן".

 

לדבריו, "ייקח שנים עד שהשפכים בבריכות האידוי הקיימות יתאדו. השמש צריכה לעשות את עבודתה. אין תחליף כרגע לאידוי הטבעי, ולכן השאלה היא האם הבריכות ימשיכו להיות מטרד ריח, והתשובה היא לא. כבר היום כל הבריכות (למעט אחת שאליה מוזרמים שפכים טריים) טופלו בהמלחה (מלשון מלח) על-ידי המועצה באופן שכיום הן אינן פעילות ואינן מהוות מטרד ריח.

 

"עד להקמת בריכות האידוי, הוזרמו השפכים לואדי, מה שגרם לזיהום הקרקע ואחר כך גם למטרדי ריח. מאז הקמתה, ביצעה המועצה פעולות רבות למניעת הזרמת שפכים לקרקע. זיהום הקרקע הוא עניין של טיפול בשלבים - בריכות שהוקמו לפני הקמת המועצה - אינן בשימוש אבל עדיין דולפות כי כל גשם שזורם גורם לחלחול השפכים הרעילים לקרקע".


פורסם לראשונה 27/11/2004 23:55

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: חיים הורנשטיין
מפעל מכתשים
צילום: חיים הורנשטיין
צילום: מאיר אזולאי
הזיהום יטופל סוף סוף
צילום: מאיר אזולאי
צילום: חיים הורנשטיין
הפגנות נגד המפעלים
צילום: חיים הורנשטיין
המזהם ישלם. אילן שלגי
צילום: רויטרס
רוח גבית משרון
צילום: רויטרס
מומלצים