שתף קטע נבחר
הכי מטוקבקות

  ידועים בציבור: מה זה, למה ואיך

  יש בני זוג הבוחרים, מסיבות אלה ואחרות, לחיות בלי חופה וקידושים. אין הגדרה חד-משמעית בחוק למצב זה, אבל נהוג לאמץ את ההגדרה שבחוק הירושה, הקובעת שידועים בציבור הם "איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף". מהן הזכויות, ומה ההבדל בין ידועה לציבור לבין מאהבת?

  "היפה בנשים" הוא קרא לה, שיכור מאהבה. תחילה נפגשו במחשכים. לימים, נטש את ביתו , את רעייתו ואת ילדיו, אבל לא עבר להתגורר איתה. נעמה, אמנית, לא עזבה את הסטודיו בו עבדה והתגוררה. הם יצאו לבלות יחד, נסעו לחו"ל יחד, אירחו חברים והפגינו אינטימיות בחברה. יהונתן תמך בה כספית והרעיף עליה מתנות. השנים החולפות שזרו חוטים של כסף במחלפותיה וחרשו קימטוטים בפניה. נעמה השתוקקה לילד משותף וחשבה על השעון הביולוגי המתקתק.

   

  משעמד בסירובו לחוות אבהות חוזרת בגילו המבוגר, שקעה אהבתם במים עכורים. כשחדל יהונתן לפקוד את מעונה, הגישה נעמה תביעה להכיר בה כידועתו בציבור, במטרה לזכות במזונות לתקופת הסתגלות ובחלק מהנכסים שצבר בתקופת הקשר ביניהם. בית המשפט דחה את תביעתה וקבע כי נעמה היתה אמנם מאהבת של יהונתן, אבל לא היתה "הידועה בציבור" שלו.

   

  סיפורה של נעמה ממחיש את התפר הדק שבין יחסי חברוּת הדוקים לבין יחסים המקנים מעמד המוכר בחוק. מי הם, אם כן ה"ידועים בציבור"?

   

  "ידועים בציבור" הם בני זוג החיים במסגרת חיי משפחה משותפים ואינם נשואים זה לזה. על קצה המזלג, אפרט חלק מזכויותיהם של הידועים בציבור.

   

  ההגדרה שבדין:

   

  אין הגדרה חד-משמעית קבועה בחוק של מוסד הידועים בציבור, מעמד זה נתהווה מכורח המציאות, וכפועל יוצא הוא מוצא את ביטויו בחוקים שונים, שההגדרה בהם איננה אחידה. עם זאת, נהוג לאמץ את ההגדרה שבחוק הירושה, הקובעת שידועים בציבור הם "איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף".

   

  הגדרה של אדם כ"ידוע בציבור" אינה משנה את הסטטוס המשפטי שלו. דהיינו, הוא ייחשב "נשוי" (אם הוא נשוי לאחר) או "פנוי", בהתעלם מהיותו ידוע בציבור.

   

  ביקורת שהופנתה נגד מצב זה, בו יכול אדם להיות נשוי מצד אחד, וידוע בציבור לאדם אחר מצד שני, הביאה לכך שבמספר חוקים ישנה דרישה מפורשת שהידועים בציבור יהיו פנויים.

   

  מהות היחסים:

   

  בפסיקה נקבע כי "חיי משפחה" כוללים את היסוד האינטימי של חיבה, אהבה ונאמנות, ואת היסוד הכלכלי. חיי אישות (קיום יחסי מין) הם אינדיקציה לקיום חיי משפחה, אך אינם תנאי מספיק להוכחתם. גם רומן חולף, הפוגע לכאורה ביסוד הנאמנות ביחסי הידועים בציבור, אינו פוסל כשלעצמו את ההכרה בבני הזוג כידועים בציבור, משום שרומן חולף מוכר גם בחיי נישואים.

   

  "משק בית משותף" הוא פועל יוצא של החיים המשותפים. הדגש הוא על המאמץ המשותף לניהול משק בית ועל חיי השיתוף, בדרך כלל תחת קורת גג אחת, אם כי הוכרו בפסיקה גם ידועים בציבור שגרו יחד לסירוגין בשתי דירות שונות. כמימרת הפסיקה: "משק בית משותף, פירושו שיתוף במקום מגורים, אכילה שתייה, הלבשה ושאר צרכים שאדם נזקק להם בימינו אנו בחיי יום יום, כאשר כל אחד מבני הזוג מקבל את הדרוש לו ותורם אם מכספו ואם מטרחתו ועמלו את חלקו, כפי יכולתו ואפשרויותיו". על מנת שבני זוג יוכרו כידועים בציבור אין צורך שהציבור יטעה בהם ויחשבם לנשואים, אלא די בקיום חיים משותפים.

   

  מידת ההוכחה:

   

  בני זוג המעוניינים להיות מוכרים כידועים בציבור לצורך קבלת זכויות סוציאליות, זכויות ירושה ואחרות הקבועות בחוק, נדרשים להוכיח את דבר היותם ידועים בציבור. ההוכחה היא עניין שבעובדה, שיש להוכיחו בראיות. קושי מיוחד בהוכחה קם כאשר אחד מבני הזוג כבר נפטר.

   

  הזכויות השונות:

   

  ידועים בציבור זכאים היום לזכויות סוציאליות על פי חוק . אלה אינם עוד נחלתם של אנשים נשואים בלבד, אולם נדרשת לכך קביעה מפורשת בחוקים השונים.

   

  חוקים סוציאליים וחוקי הביטוח הלאומי מכירים במוסד הידועים בציבור לעניין ביטוח זקנה, ביטוח שארים וכו'. הידוע בציבור של מי שנפטר זכאי לעיתים לגמלה. לעניין תשלומי מס, עדיף מבחינה כלכלית מצבם של הידועים בציבור על מצבם של בני זוג נשואים (בייחוד לבעלי הכנסות גבוהות), זאת כיוון שפקודת מס הכנסה מחשבת לעתים הכנסת בני זוג במשותף. כללי החישוב המאוחד שהמיסוי עליו גבוה אינם חלים על ידועים בציבור.

   

  הזכות למזונות:

   

  לידועים בציבור הזכות למזונות מהעיזבון עם פטירתו של אחד מבני הזוג. לשם כך דורש המחוקק כי יוכחו העובדות הבאות: חיי משפחה; משק בית משותף; שאינם נשואים זה לזה, ואף אחד מהם איננו נשוי לאחר.

   

  בעת החיים המשותפים מוכרת היום בפסיקה זכותם ההדדית של בני זוג הידועים בציבור לקבל מזונות האחד ממשנהו.

   

  הפסיקה גם מכירה בזכותם של בני זוג ליהנות מדמי הסתגלות לאחר פירוד. עד לא מכבר, היתה אשה יכולה לדרוש מזונות מבן זוגה רק בתנאי שנערך ביניהם הסכם המבטיח את מזונותיה, או אם התקיים ביניהם הסכם מכללא המלמד על התחייבות בן הזוג לזון אותה.

   

  הזכות לרכוש:

   

  ידועים בציבור יכולים לכרות הסכם לחיים משותפים וכן לערוך ביניהם הסכם ממון שיקבל תוקף של פסק דין, אך לא אישור על פי חוק יחסי ממון.

   

  כשהידועים בציבור נפרדים, או כשנפטר אחד מהם, חל ההסדר הרכושי לפי "חזקת השיתוף". על פי חזקה זו, הניתנת במקרים מסוימים לסתירה, מתבצעת חלוקה שוויונית של נכסי בני הזוג שנצברו על ידם במהלך חייהם המשותפים. לקביעת אופן החלוקה של הרכוש נבדקים המאמץ המשותף, משך החיים המשותפים, אופי החיים וכיוצא בזה. חזקת השיתוף ברכוש כוללת גם חזקה של שיתוף בחובות שנצברו במהלך החיים המשותפים.

   

  זכויות נוספות:

   

  בנוסף לחוקים המזכירים את הידועים בציבור במפורש ייתכנו זכויות של הידועים בציבור מכוח הדין הכללי, כגון דיני הנזיקין, דיני עשיית עושר ולא במשפט, דיני החוזים ועוד.

   

  רוב החוקים העוסקים בידועים בציבור דנים ביחסים שבין גבר לאשה. עם זאת, זוגות חד-מיניים זוכים גם הם היום להכרה כידועים בציבור.

   

  זכויותיהם של ילדים:

   

  ילד שנולד מחוץ למסגרת הנישואים לידועים בציבור זוכה ליחס משפטי זהה לזה של ילד שנולד בתוך מסגרת הנישואים. כך לעניין אפוטרופסות, חיוב במזונות הילד ודיני הירושה. ילדם של ידועים בציבור יכול לשאת את שם משפחתו של אביו אם מי מבני הזוג חפץ בכך.

   

  שם המשפחה:

   

  הידועה בציבור יכולה לשנות שם משפחתה לשמו של בן זוגה, ונדרש אישור של שר הפנים. סירוב האשה החוקית של הידוע בציבור לשינוי השם אינו מהווה מכשול בפני שינוי השם המבוקש.

   

  שונות:

   

  ידועה בציבור של יהודי אינה יכולה לעלות לישראל עם בן זוגה מכוח חוק השבות.

   

  עד כאן למקצת מהוראותיו של החוק היבש. ועתה לשאלה, מה חסר לה לנעמה על מנת שתוכר כידועה בציבור ולא תוכתר במונח, המעליב משהו, של היותה "המאהבת" בלבד?

  קשר בין-אישי הוא לעולם הדדי. מפגש רצונות בין שניים הבונים יחדיו את מערכת היחסים האינטימית שביניהם. בעת ניתוק הקשר קורה לפעמים שאחד מן הצדדים, בדרך כלל זה שהעול הכלכלי מונח על כתפיו, מבקש להתנער ממחויבויות שנטל על עצמו. הדרך הנכונה להימנע מחילוקי דעות עתידיים בשאלת טיבו וטבעו של הקשר היא על ידי עריכת הסכם המבסס את היחסים הזוגיים. המלצה זו נכונה כפל כפליים בנסיבות בהן מתעורר החשש כי לימים יורשי בני הזוג יבקשו להתנער מהקשרים האמיצים שקיימו בני הזוג בחייהם, כדי שלא להפסיד נתח בירושה.

   

  כאשר השאלה מה היה טיבה של מערכת יחסים שקיימו בני זוג ביניהם, בחדרי חדרים, מונחת לפתחו של בית המשפט, וכאשר אין מפגש רצונות ברור, מידת ההוכחה היא המכרעת. עם זאת, לא ניתן להימנע מכך שכל שופט ישלב בעמדת הדין, בפירוש החוק ובבחינת הראיות גם את השקפת עולמו האישית.

   

   

  • דיינה הר-אבן היא עורכת דין ומגשרת.

   

  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  צילום: ויז'ואל/פוטוס
  תפר דק בין חברות הדוקה ליחסים המקנים מעמד בחוק
  צילום: ויז'ואל/פוטוס
  הכרויות
  כתבו לנו
  מומלצים