שתף קטע נבחר

דברי שבח, ללא כוונת רווח

מוטי זיסר יכול היה לשחק אותה ראש קטן ולהמשיך להחזיק בקניון היוקרתי ארנה: באמצעות גוי או עם שעון שבת שפועל בפסח ומכוון על פי שעון אוסטרליה. אבל העובדה שבעסק שלו עובדים בשבת ועכשיו נפתחה שם גם חנות לבשר-טרף, הביאה אותו להיפטר מהנכס. אורי אורבך מפרגן

כתב-התחייבות

 

שנערך ונחתם ביום ל' בשבט תשס"ז 18 בפברואר 2007

 

אני הח"מ, כותב הרשימה המצורפת להתחייבות זו כנספח א', מתחייב בזאת כלפי הקוראים:

 

הואיל ועיקר עיסוקי הינו בכתיבת דברי פובליציסטיקה ו/או דברי שבח ו/או ביקורת ככל העולה על רוחי, ו/או מי מטעמה ו/או מי מכוחה, ובכפוף, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, למצב רוחי באותו מועד.

 

והואיל ועל פי פרסומים מכר מר מוטי זיסר (להלן: "זיסר") את הנכס בגוש 3459 חלקה 251 והמהווה את "קניון ארנה" בהרצליה ת"ו עבור תמורה שאין עימה רווח וזאת מטעמים הקשורים רק בקדושת השבת והואיל ואני מחויב כלפיכם כקוראי בשקיפות ובתום לב.

 

והואיל ודברי שבח מצידי כלפי זיסר יכול ויתפרשו בקרב ציבור היראים (וכן טוקבקים הרצ"ב 80-87, 112-137 שם, שם) כחנופה גרידא ללא כוונת רווח ו/או כחנופה לצורך רווח כספי עתידי – ו/או כחנופה מכל סוג ומין שהוא, לרבות חנופה עתידית, ו/או באמצעות צדדים שלישיים.

 

לפיכך ולמען הסר ספק, אני מצהיר כמפורט להלן:

א. אין כל קשר עסקי ביני לבין זיסר, בשותפות, בגרעין שליטה, בקרנות הון-סיכון וכל היוצ"ב.

 

ב. לא מתקיימים ביני לבין זיסר יחסי עובד-מעביד, תורם ונתרם, נאמן ונהנה, ממחה ונמחה, ו/או או קשר משפחתי ואחר כלשהו, לרבות באמצעות תאגיד שסבתי היא בעלת שליטה בו.

 

ג. למיטב ידיעתי, לאחר שקידה נמרצת, לא עומדת על הפרק עסקה כלשהי העשויה להיטיב את תנאי עקב ו/או בקשר למאמר הנכתב.

 

ד. לא קיבלתי ולא אקבל תמורה כלשהי מנשוא הכתבה במישרין או בעקיפין, בממון, בטובין או בשווה-ערך.

 

ה. השבחים אשר יפורטו להלן הינם על דעתי ועל אחריותי בלבד, נשמרה חובת הסודיות לגביהם ואין לזיסר מידע מוקדם כלשהו על תוכן המאמר או על עצם כתיבתו.

 

ולהלן דברי השבח:

מוטי זיסר מכר את קניון ארנה, אם בשל כבוד השבת, ואם בשל הלחץ של חוגים דתיים. זיסר יכול היה לשחק אותה ראש קטן ולהמשיך להחזיק בקניון היוקרתי: באמצעות גוי, בהבלעה ועם שעון שבת שפועל בפסח ומכוון על פי שעון אוסטרליה. אבל סופו של דבר, העובדה שבעסק שלו עובדים בשבת ועתה נפתחה שם גם חנות לבשר-טרף, הביאה אותו להיפטר מהנכס.

 

קל מאוד לשבת מהצד ולהטיף לעשיר הדתי כיצד לנהל את רכושו וגם לדאוג שהשבת תישמר בכל עסקיו המסועפים. ניהול עסקים ובתי מסחר גדולים תוך סגירתם בשבת אינו דבר של מה בכך, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה ארגונית. העובדה שבסופו של דבר החליט זיסר למכור את הנכס הבעייתי לאחרים, ראויה על כן לשבח. הוא הוכיח שהדתיות אינה בעירבון מוגבל וקיימת זיקה ברורה בין שומר המצווות כאדם פרטי לבין עסקיו ופעילותו הכלכלית.

 

אמנם, למרבה הצער, כעת השבת והכשרות בקניון ארנה יחוללו יותר מאשר בימי זיסר, אבל הוא לפחות, אינו שותף עוד בחילול השבת. מראית העין הזו, כאילו דתי מוותר על חמדת השבת בשביל חמדת הממון - הוסרה. למכירת העסק בשל חילול שבת יש ערך ציבורי ואין זה רק מעשה בעל משמעות פרטית. זה שישנם עוד הרבה אנשי עסקים דתיים שרכושם פועל ומניב בשבת ואיש לא נטפל אליהם, רק מחזק את ערך המעשה של זיסר.

 

וכיוון שהפסיד ממון רב, או לכל הפחות מנע מעצמו רווח במכירת הנכס בזול; והואיל ובציבור הדתי שונאים לפרגן ובעיקר שונאים לפרגן לעשירים (ובעיקר לעשירים שתורמים לישיבה של השני ולא לישיבה שלך), לפיכך הריני בכל זאת לשבח את מר זיסר ולברכו בברכת "כל שומר שבת כדת מחללו, שכרו הרבה מאוד על פי פועלו".

 

תוקף התחייבות זו הינו למאמר זה בלבד. והכותב שומר לעצמו את הזכות לכתוב בעתיד ככל העולה על רוחו בענייניו הציבוריים והאחרים של זיסר, ואין בדברי השבח כדי למנוע ממנו לבקר את הנ"ל בכפוף לכל דין ומבלי לפגוע בזכויות.

 

ועל כך באתי על החתום: אורי אורבך 

 

לטורים הקודמים:

 

 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
זיסר. משמעות ציבורית
צילום: ישראל ברדוגו
ארנה. נמכר
צילום: מאיר פרטוש
מומלצים