שתף קטע נבחר

אין בהלכה ביטול גיור

דייני ישראל התחייבו לפסוק על פי ההלכה. ברגע שהם חולקים בגלוי על הרמב"ם והשולחן ערוך - עקרו את היסוד התורני למינוי שלהם ויש לראותם כאילו התפטרו מתפקידם. דייני בית הדין הרבני ביטלו את גיורי הרב דרוקמן, הרב יואל בן-נון קובע כי זו "רפורמה, בניגוד לתורת משה"

כתב הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה, פרק י"ג הלכה י"ז: "גר שלא בדקו אחריו, או שלא הודיעוהו המצוות המצוות ועונשן, ומל וטבל בפני שלושה הדיוטות (=אפילו בפני שלושה יהודים פשוטים), הרי זה גר, ואפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר (=טובת הנאה), הואיל ומל וטבל יצא מכלל הגויים, וחוששין לו עד שיתבאר צדקותו. ואפילו חזר ועבד עבודה זרה, הרי הוא כישראל מומר (=כיהודי שהמיר דתו), שקידושיו קידושין ומצווה להחזיר אבידתו – מאחר שטבל נעשה כישראל...".

  

בדיוק כך פסק מרן ר' יוסף קארו בשולחן ערוך יורה דעה, סימן רס"ח סעיף י"ב, והרמ"א חיזק את דבריו. לפיכך, ביטול גיור למפרע סותר את התורה ואת ההלכה, בהיותו מנוגד לפסק הרמב"ם והשולחן ערוך.  

 

יש מקום לוויכוח אם נכון לגייר במצבנו כיום, על פי ההלכה (ראה שם בדברי הרמב"ם הלכות יד-יח), אולם אין שום מקור בהלכה, לביטול גיור. זוהי רפורמה, כלומר, המצאת תורה חדשה, בניגוד לתורת משה. אין שום הבדל בין "רפורמה מקילה" לבין "רפורמה מחמירה" – התורה אסרה להוסיף או לגרוע, באותם פסוקים (דברים ד', ב; י"ג א).  

 

יתר על כן, דיינים בישראל התחייבו בכניסתם לתפקידם, לפסוק על פי ההלכה המסורה בישראל, ברגע שהם חולקים בגלוי ובפירוש על הרמב"ם ועל שולחן ערוך, הם בעצמם עוקרים את היסוד התורני לכתב המינוי שלהם, ויש לראותם כאילו התפטרו מתפקידם.  

 

חמור מזה - הרמב"ם כתב באותו הפרק, בתחילתו, שבני ישראל עצמם נכנסו לברית – כמו גרים – ביציאת מצרים ומעמד הר סיני, "וכן לדורות, כשירצה הגוי להיכנס לברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה, ויקבל עליו עול תורה, צריך מילה וטבילה...".

  

רוצה לומר, מעמד הר סיני הוא מעמד הגיור של עם ישראל, לדורות. והנה ידוע לכל לומד תורה, שאחר כך חזרו בני ישראל ועשו את העגל, ועוד חטאו במדבר חטאים רבים, ונענשו (דברים ט"ו), ועוד חטאו בארץ ישראל, והשחיתו, ועבדו עבודה זרה, ועשו מעשי תועבה רבים, עד שהביאו לחורבן (כפי שלמדנו מדברי הנביאים). אולם, לפי התפיסה של ביטול גיור למפרע, היו כל החטאים הללו צריכים לגרום לביטול מעמד הר סיני ולביטול הברית של ה' עם ישראל חס וחלילה – וזה מה שאומרת הנצרות!

 

מעולם לא עלתה דעה כזאת על לב אדם מישראל, שהרי מי שנוקט דעה כזאת, עלול לערער במו פיו וכתיבתו, את תוקף הברית של אבות אבותיו, ושל עצמו חס וחלילה.

 

אכן, לגיטימי לטעון שמדיניות הגיור מוטעית ומסוכנת, ולגיטימי לענות ולומר, שעדיף לגייר, מאשר להסתכן בנישואי תערובת, בלי גיור, בחברה הישראלית כולה.

  

אולם, ביטול גיור למפרע סותר את התורה ואת ההלכה מכל וכל, ומי שנוקט קו כזה, פועל בניגוד לתורת משה, ומערער את מעמדו שלו. 

 

 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
הרב יואל בן-נון
צילום: דודי ועקנין
מומלצים