שתף קטע נבחר
הכי מטוקבקות
  זירת הקניות

  גוזל זכויות נוער שעובד אצלך? קנס עתק או כלא

  מקומות עבודה רבים מנצלים בני נוער, ולא נותנים את מלוא הזכויות והתנאים המגיעים להם לפי החוק, אך בתי המשפט מחמירים עם מעסיקים עבריינים. אז מה אומר החוק ומה לעשות כדי למנוע עבריינות מעסיקים כלפי נוער? בפנים

  מאות אלפי בני נוערחיכו לרגע שבו יתפנו מהלימודים, ויוכלו להשתלב בעבודה שתאפשר להם להרוויח כסף ולממן לעצמם בילויים, בגדים, שיעורי נהיגה ושאר מותרות שהם מעוניינים בהם. אך מקומות עבודה רבים מנצלים בני נוער, ולא נותנים להם את מלוא הזכויות והתנאים המגיעים להם לפי החוק. אז מה החוק אומר ומה אפשר לעשות כדי למנוע עבריינות מעסיקים כלפי נוער?

   

   

  לפי החוק על עבודת הנוער חלים חוקי העבודה אשר חלים על כלל העובדים במשק, בשינויים המתאימים. יותר מכך, בני נוער נחשבים לעובדים גם אם לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד שחלים על עובדים בוגרים.

   

  הגבלות על העסקת בני נוער

  • מעביד יוכל להעסיק בני נוער בתקופה של חופשה מלימודים מגיל 14 והלאה. במשך שנת הלימודים מותר למעביד להעסיק בני נוער רק מגיל 15 והלאה.
  • נער המעוניין לעבוד, חייב להצטייד באישור רפואי מרופא המשפחה, המעיד על מצב בריאותי תקין. עם האישור, הנער יפנה ללשכת התעסוקה לנוער ויקבל פנקס עבודה אשר יועבר לרשות המעביד שהנער מועסק אצלו.
  • גם אם מלאו לנער 15, הוא לא יועסק בעבודה שעלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית, או לפגוע בבריאותו; כגון, עבודות ריתוך, או עבודה עם מיכון מסוכן. 
  • נער יועסק בחופשת הקיץ עד 40 שעות בשבוע. עד 8 שעות ביום בשבוע עבודה בן 6 ימים ועד 9 שעות ביום בשבוע עבודה בן 5 ימים.
  • אין להעסיק נער בשעות נוספות.
  • אין להעסיק נער בימי המנוחה השבועית.
  • אין להעסיק נער מתחת לגיל 16 בעבודת לילה בין השעות 20:00 ל- 8:00. לגבי נער שהגיע לגיל 16 אך לא מלאו לו 18 אין להעסיקו בין 22:00 ל-6:00. עם זאת, ניתן לקבל היתר משר העבודה והרווחה להעסקת בני נוער בעבודת לילה, בהתאם לחוק.
  • ביום עבודה העולה על 6 שעות, יקבל הנער העובד בחופשת הקיץ שלו הפסקה של 45 דקות לפחות, מתוכה 30 דקות של הפסקה רצופה.
  • שכר המינימום שבני נוער אמורים לקבל נגזר באחוזים משכר המינימום הקבוע בחוק שכר מינימום, בהתאם לגילו של הנער:

  נער עובד זכאי לתשלום שכר מינימום לפי הפירוט הבא: עד גיל 16 – 15.58 שקל לשעה (70% משכר המינימום). עד גיל 17- 16.69 שקל לשעה (75% משכר המינימום). עד גיל 18 - 18.47 שקל לשעה (83% משכר המינימום). שכר המינימום מחושב לפי 173 שעות עבודה בחודש.

   

  • שכר המינימום לא כולל תשלום עבור נסיעות למקום העבודה וחזרה ממנו. חשוב להדגיש, כי יש לשלם שכר עבור כל משך תקופת ההעסקה של הנער, כולל תקופת התלמדות או נסיון.
  • הוצאות נסיעה - לפי מחיר הנסיעה בתחבורה הציבורית, עד סכום של 22.70 שקל ליום.
  • ימי חופשה - בני נוער שעובדים רק בחופשת הקיץ, זכאים ל-18 ימים כפול מספר ימי עבודתם חלקי 240. אם במשך עבודתם הם לא קיבלו חופשה בתשלום, המעביד צריך לשלם להם בסיום עבודתם פדיון ימי חופשה.
  • ביטוח לאומי - המעסיק חייב לשלם דמי ביטוח לאומי לנער העובד אצלו, ואסור לו לנכות אותם מהשכר של הנער. כמו-כן, אסור למעסיק לנכות משכרו של הנער ביטוח בריאות.

   

  עונשים וקנסות

  מעסיק עבריין עלול למצוא את עצמו בכלא. מעביד אשר מעסיק נער בניגוד להוראות חוק עבודת נוער צפוי למאסר או קנס- אם העסיק מתחת לגיל המותר ע"פ החוק, או העסיק ילד במקומות שנקבע כי עלולים לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית, או העסיק נער בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה שעלולים לפגוע בבריאותו, או העסיק נער לאחר קבלת הודעה שהנער אינו מתאים לעבודה מבחינה רפואית, צפוי למאסר של עד שנה או לקנס בסכום מקסימלי של 39,150 שקל.

   

  אם המעביד העסיק נער מבלי לקבל ממנו אישור רפואי, או שהעסיק נער שלא בהתאם לשעות העבודה המותרות, או שלא נתן לו הפסקותה- צפוי למאסר מקסימלי של 6 חודשים או לקנס מרבי של 26,100 שקל.

   

   

  החוק הופר? יש מה לעשות

  אם נער לא קיבל את זכויותיו, והמעביד פגע בתנאי עבודתו, הנער יכול לפנות להסתדרות הנוער העובד והלומד, שמשמשת בתור האיגוד המקצועי היציג של בני הנוער בישראל. האיגוד מסייע לבני נוער בחלוקת דפי מידע אודות זכויותיהם, בייצוג משפטי ובאכיפה נגד מעסיקים שלא פועלים ע"פ החוק.

   

  ניתן לפנות להסתדרות בטלפון 4001100 - 054, בחיוג 1121* מכל טלפון נייד או באמצעות פקס שמספרו 5125157 - 03.

  כמו-כן ניתן לפנות למינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת, ובמקרה הצורך משרד התמ"ת יכול להגיש תביעה נגד המעסיק לבית הדין לעבודה.

   

  הפנייה ליחידת האכיפה במינהל הסדרה ואכיפה, במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה היא באמצעות טלמסר 354- 354- 800- 1 או בפנייה ישירה ליחידות הנמצאות ביישובים הבאים:

  תל אביב - טלפון: 622310 - 03     פקס: 6828677 - 03

  ירושלים -  טלפון: 6662046 - 02   פקס: 6240471 - 02

  חיפה - טלפון: 9115422 - 04       פקס: 9115451 - 04

  באר שבע - טלפון: 6264050 - 08  פקס: 6264055 - 08

   

  בית המשפט מגן עליכם:

  כך למשל, ביה"ד האזורי לעבודה בירושלים הרשיע ממש לאחרונה את עמותת עין יעל והמנהל שלה בעבירות על חוק עבודת נוער. המדינה טענה, כי במהלך קיץ 2008 העסיקו הנאשמים, עמותה המפעילה קייטנות לילדים ומנהלה, נערה בתפקיד סייעת מדריכה בקייטנה. הנערה, ילידת 92, הועסקה על פי הנטען חמישה ימים בשבוע בין השעות 8:00 עד 16:00 מבלי ששולם לה שכר מינימום, ובלא בדיקה ואישור רפואי כנדרש.

   

  המדינה הדגישה, שאין כל משמעות לטופס הויתור על שכר המינימום שעליו חתמה הנערה. נטען, כי במקרה הנדון מתקיימים יחסי עובד-מעביד, וכי להעסקתה של הנערה בקייטנה היה ערך כלכלי מובהק. לטענת המדינה, כינויו של אדם כמתנדב וחתימתו על חוזה לתשלום שכר נמוך משכר המינימום אינו קובע את מעמדו ככזה, או גורע מזכאותו לתשלום על פי חוק.

   

   הנאשמים הודו, כי הנערה לא קיבלה תמורה המגיעה לגובה שכר המינימום, וכי לא המציאה אישור רפואי, אך על פי טענתם, היא שימשה כמתנדבת, ועל כן לא הייתה זכאית לשכר. הם הורשעו בעבירות של אי תשלום שכר מינימום ועבירה על חוק עבודת נוער משום שלא דרשו אישור רפואי.

   

  במקרה אחר, ביה"ד האזורי לעבודה בנצרת דן בתביעה של שתי נערות בנות 14 שהועסקו הועסקו על ידי בעל בית דפוס בחלוקת מנשרים. לטענתן, הוא סיכם עימן שעבור חלוקת 500 מנשרים ישלם לכל אחת 25 שקלים, מבלי לתת את הדעת לשעות העבודה בפועל, זאת בניגוד לחוק שכר מינימום.

   

  בית הדין האזורי לעבודה בנצרת קבע כי כי בעל בית הדפוס פעל בניגוד לחוק שכר מינימום וחוק הגנת השכר, והעובדה שאין מדובר בעובד קבוע אין בה כדי לפגוע בזכותו לשכר עבודה כדין והעובדות זכו לתשלום מלא בעבור שעות עבודתן בתוספת הוצאות משפט

   

  בפסק דין נוסף, באה לידי ביטוי החומרה שבית הדין לעבודה מייחס לעבירות על חוק עבודת נוער. רשת מקדונלד'ס הורשעה בבית הדין האזורי לעבודה בת"א בשל כך שהעסיקה בני נוער ביום המנוחה השבועי, בשבת. השופטת חגית שגיא הטילה על מקדונלד'ס קנס בסך של 30 אלף שקלים ואף הורתה לה להפקיד התחייבות בגובה 52 אלף שקלים לכך שתימנע מהעבירה לתקופה של 3 שנים.

   

  במסגרת הטיעונים לעונש, ביקשה התובעת מטעם משרד התמ"ת למצות את הדין עם מקדונלד'ס ולהשית עליה את הקנס המקסימלי בחוק, בשל כך שמקדונלדס הורשעה בעבר עבירה זו, והיא אינה מביעה נכונות לתת מנוחה שבועית לנערים בהתאם לחוק עבודת נוער.

   

  מהפסיקות שהוצגו ברור שיש דין ויש דיין, ואם עושקים אתכם הנערות והנערים העובדים, יש לאן לפנות, ובפני מי להתלונן כיוון שבתי הדין לעבודה מגנים באופן מוחלט על זכויות בני הנוער. במקרה שהזכויות לא מכובדות, או חלילה נרמסות לגמרי, השופטים דואגים להשיב לבני הנוער את המגיע להם, ולא מהססים למתוח ביקורת על התנהלות המעסיקים.

   

  הכותבת, עו"ד אורנית אבני-גורטלר, היא עורכת פורטל www.mishpati.co.il

   

  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  מעסיק עבריין? אולי תמצא עצמך בכלא
  צילום: index open
  עו"ד אורנית אבני-גורטלר
  מומלצים