שתף קטע נבחר

סאטמר מציגה: "דע מה שתשיב" נגד הציונות

לרגל יום השנה לפטירת מייסד החסידות, מפרסמים חסידיו חיבור ובו שאלות ותשובות על משנתו לחסיד המבולבל. בין ההלכות: אסור לדבר עברית ולהיכנס לבית עם דגל ישראל, החובה להוקיע את הציונים גם בשעת מלחמה וגם תשובה על השאלה מדוע באה השואה על העם היהודי

מלאך המוות הוא "השר של הציונים בשמיים", הציונות היא העבירה החמורה ביותר והשואה הייתה העונש עליה, אסור לדבר עברית או להיכנס לבית שיש בו דגל ישראל, ולא – אנחנו, בסאטמר, לא מגזימים. לרגל יום השנה ה-31 לפטירת מייסד החסידות האנטי-ציונית ומנהיגה הראשון, רבי יואל טייטלבוים, מפרסמים כמה מחסידיו, אנשי "נטורי קרתא", חוברת לזכרו, ובה – בין היתר – שישים שאלות ותשובות על משנתו ודרכו הקנאית בנושא מדינת ישראל.

 

שם החיבור: "איש מלחמות". מנסח התשובות: האדמו"ר עצמו - ציטוט מתוך כתביו ובעיקר מספרו "ויואל משה". קהל היעד: החסיד המבולבל. המטרה: "דע מה שתשיב" – לעצמך ולציונים. ובמילים אחרות: "תשובות ברורות למבקשי אמת על שאלות וספיקות העומדות על הפרק בניסיונות הזמן, למען ידעו דור אחרון הדרך אשר ילכו בה".

  

על פי הרבי מסאטמר, הציונות היא כפירה גמורה בתורה והיא גרועה מכפירה בביאת המשיח ומעוד עבירות רבות. "אם ניקח כל פרצות הדור והעבירות המרובות הנעשות בכל העולם וישימו אותם בכף מאזנים אחת, ומדינה הציונית בכף מאזנים השני', תכריע את הכל", צוטט הרב בחוברת, "(משום) שהוא השורש פורה ראש ולענה של אבי אבות הטומאה שבכל אבות הנזיקין שבכל העולם כולו, והן המה המטמאים את כל העולם כולו".

  

השטן והציונים

על שאלת המחבר "מיהו השר של הציונים בשמיים?", "עונה" האדמו"ר בתשובה מהמאה הקודמת: "פשיטא שהס"מ בעצמו (כינוי לשטן, מלאך המוות – ק.נ.) הוא שר שלהם, דהרי כל מדינה ומדינה יש לה שר המושל עליה... מדינה זו, שמקורה ושורשה מכוחות הטומאה והסטרא אחרא (כינוי נוסף) - ודאי הוא השר שלה".

  

למה באה שואה על העם היהודי? "אין צריכים לחפש ולבקש במטמונים את העוון שהביא עלינו את הצרה הזאת, כי הוא גלוי ומפורש בדברי חז"ל שהגידו לנו זאת בפירוש... על ידי העברה על השבועות שלא לעלות בחומה ושלא ידחקו את הקץ (שבבסיס אידיאולוגיית סאטמר – ק.נ.), ח"ו אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאיילות השדה".

  

ועוד בחוברת: גם אלה הסבורים שיש לקיים מדינה יהודית בארץ ישראל רק בלית ברירה, משום פיקוח נפש, הם "כופרים בתורה הקדושה". ההכוונה במסכת אבות "הווי דן את כל האדם לכף זכות" נאמרה על כולם – חוץ מהציונים. בנוסף, יש מצווה לספר עליהם לשון הרע.

  

"מי שיש לו חלק בזה, כל רגע הוא מעכב הישועה ומעכב השראת השכינה ומעכב ביאת המשיח, ואפילו מי שנוטל חלק רק מעט מן המעט מזה, אפילו רק כקוצו של יוד... אפילו ממי שיש לו נטייה להם, אפילו כחוט השערה ומשהו - צריך לברוח מהם כמטחווי קשת. מי שחושב כן (שהציונות היא הדרך הנכונה – ק.נ.), ולא רק מי שאומר כן, רק אפילו מי שיש לו מחשבה כזאת - בוודאי נתפס למינות (כפירה)". 

 

עוד מוסיף האדמו"ר: "איני רוצה להיות לי שום שייכות עם יהודי כזה שיש לו מחשבה כזאת, ואיני רוצה שימצא אף בבית המדרש שלי מי שיש לו מחשבה בזה, אפילו על רגע אחד... ובדורות הקודמין, אם רק חשדו לאחד שיש לו נטייה אחריו במחשבה שבלב, כבר הרחיקו אותו ולא צירפו אותו יותר למניין ופסלו תפיליו וכדומה, ועל ידי זה נפטרו מהצרה הזאת".

  

"לא להרפות גם בשעת מלחמה"

מחברי החוברת מצטטים עוד שלל אמירות קיצוניות של רבם ומתרגמים אותן להוראות הלכתיות למעשה: אין להצטרף לעצרות תפילה המוניות שמקיימים הציונים הדתיים או החרדים, חובה להוקיע אותם ולא להרפות גם בשעת מלחמה (ואף יותר מבשיגרה), וגם: "גדולי ישראל" המכירים במדינה אינם נחשבים ואין לציית לפסיקותיהם ("זה מסמא את העיניים שלא להכיר את האמת בשום עניין שבעולם"). תלמידי חכמים אלה מכונים בכתבי הרב "זרע עמלק", והוא קובע כי "מהם סובלים הכלל ישראל כל הצרות". 

 

אלה מנטורי קרתא בחו"ל שהתנשקו עם נשיא אירן קיבלו לגיטימציה כאן: "ובאמת אילו היה באפשרי, אף במסירות נפש ממש, להודיע לאומות העולם כי רשעים הללו אינם באי כוחו של כלל ישראל, ויהודים שומרי תורה ומצוות אין להם שום שייכות עמהם, היה דבר זה מן המצוות הגדולות ביותר, והיה צריך לעשות כן במסירות נפש". 

 

הציונות – על פי רבי יואל טייטלבוים – לא תחזיק מעמד לנצח. הנה תרגום לעברית לדברים שכתב ביידיש: "ביאת המשיח לא יהיה עד שלא ישאר שריד ופליט למלוכה זו. זה חייב להיות בטל ומבוטל. יהודי המאמין בבורא עולם לא יכול להיות מסופק שזה יהיה אחרת... כל אלה הבניינים שבנו המינים והאפיקורסים בארצנו הקדושה ישרפו ויחרבו על ידי מלך המשיח". 

 

והאם מותר לגור במדינת ישראל?

ובינתיים, האם מותר לגור במדינת ישראל? לא. "מלבד שיש שם מלכות המינות המכוונת להעביר על הדת וכו', אבל גם עצם הדירה תחת ממשלתם ורשותם של מלכות של מינות ר"ל הוא עניין כבד המכאיב לב כל ירא וחרד לדבר ה'", מסביר הרב, "והדרים שם קשה להם מאוד ליזהר בזה כמובן, והניסיונות עצומים. גם הרבה הזדמנות נזדמן לכל אחד ואחד יען שנצרך לטובתם וכו' וקשה לעמוד בעניינים אשר כמעט בכל יום". 

 

בתשובה נוספת נרמז כי אין צורך לשאול רב לפני ביצוע פעולות נגד הציונים, כאשר המודל הוא מעשה הקנאות של פנחס הכהן שהרג שני יהודים שחטאו. "ומעתה אין לפנינו אלא עצה זו שראה פנחס: כל מקום שיש חילול ה' אין חולקין כבוד לרב. ולפי פשטות העניין, נאמרה מימרא זו אף לנגד משה רבנו ע"ה, ומכל שכן נגד אחרים, יהיה מי שיהיה". 

 

מה דינו של בית שיש בו זכר לדגל המינות? "בבלתי שום ספק דבית שיש בו איזה זכר כלשהו מאותו דגל אסור להיכנס בו, כי הוא מדור לכוחות הטומאה, שם הרגיעה לילית, בו משכן המינות והאפיקורסות, ודגל המינות מורה עליו, ה' ישמרנו מהם ומהמונם". 

 

על העברית המתחדשת ("לשון הציונים") כתב האדמו"ר מסאטמר כי היא גרועה מהשפות הזרות "לשון העמים"), משום ששינויי לשון הקודש הוא דבר "בזוי ומשוקץ וטמא". והפסיקה למעשה: "איסור גמור הוא לדבר בשפת עברית כי בזה הרי הוא נמשך אחר מעשי המינות והאפיקורסים, מהרסי ומחריבי הדת,והרי הוא מודה בכך במינות ובאפיקורסות ומודה בעבודה זרה וכופר בכל התורה כולה. וזהו אמת וברור להלכה לאמתה של תורה".

  

ושאלת השאלות: "האם כל זאת אינה הפרזה על המידה?". התשובה: "מה אומר ומה אדבר? אני מוכרח לומר שאפילו ביהודים שלנו גם כן נתפסין הרבה ברשת זו וחושבים שדרך זה הוא הרבה יותר מדאי וכו'. אבל אני אומר האמת: אדרבא. אסור להניח אפילו משהו, וצריכין לעמוד בחוזק גדול!".

 

 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
החוברת החדשה. לזכר הרב
צילום: איי אף פי
עם נשיא איראן
צילום: איי אף פי
עם מנהיג החמאס הנייה
צילום: AFP
מומלצים