שתף קטע נבחר

דו"ח: מהן סיבות המוות השכיחות בישראל?

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את "דו"ח המוות" ל-2008, ממנו עולה: סרטן ומחלות לב מהוות 40% מסך כל הפטירות בישראל, גברים מתאבדים פי 5 מנשים, ערבים מתים פי 2 מסוכרת בהשוואה ליהודים, ושיעור התמותה מסוכרת בישראל ביחס לארצות ה-OECD גבוה מאוד

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את נתוני סיבות המוות בישראל לשנת 2008: בשנה זו נפטרו בישראל 39,241 תושבים (0.5% מאוכלוסיית ישראל לאותה שנה). 49.7% מהנפטרים היו זכרים, ו- 50.3% נקבות. שתי סיבות המוות המובילות: סרטן ומחלת לב, המהוות 40% מכלל הפטירות בישראל.

 

79% מהנפטרים היו מעל גיל 65 (63% היו מעל גיל 75; 32% היו מעל גיל 85). 7% מהנפטרים היו מתחת לגיל 45, 1.5% מהנפטרים (605) היו תינוקות עד גיל שנה.

 

עשר סיבות המוות השכיחות ביותר לשנת 2008, המוצגות בטבלה זו, גרמו ל-77% מכלל הפטירות באותה שנה. שתי סיבות המוות השכיחות ביותר היו שאתות ממאירות (סרטן) ומחלות לב, שתי סיבות אלה מהוות מעל 40% מכלל הפטירות בישראל.
התפלגות סיבות המוות בישראל, 2008

התפלגות סיבות המוות בישראל
סיבות המוות מספר פטירות אחוז מתוך הסה"כ
כל השאתות הממאירות (סרטן) 10,124 25.8
מחלות לב 6,782 17.3
סוכרת 2,453 6.3
מחלות מערכת הנשימה 2,204 5.6
מחלות כלי הדם שבמוח (שבץ מוחי) 2,044 5.2
כל הסיבות החיצוניות 2,035 5.2
מחלות זיהומיות 1,531 3.9
מחלות כליה 1,458 3.7
דלקת ריאות 996 2.5
טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם 428 1.1
כל שאר המחלות 9,186 23.4

 

ההבדל המרכזי בין נשים לגברים - תאונות מוות והתאבדויות

שאתות ממאירות ומחלות לב הן שתי הסיבות השכיחות בשני המינים. סוג הסרטן השכיח ביותר בקרב הגברים הוא סרטן קנה הנשימה, הסמפונות והריאה (21.5%

מכל הפטירות מסרטן) ובקרב הנשים - סרטן השד (19.3% מכלל הפטירות מסרטן). סוג הסרטן השני בשכיחותו בשני המינים הוא סרטן המעי הגס החלחולת ופי הטבעת (12.6% מכלל הפטירות מסרטן בגברים, 12.2% בנשים). סוכרת הייתה גורם המוות השלישי בשכיחותו בקרב נשים ובמקום הרביעי בקרב גברים (תרשים 1).

 

מכלל סיבות המוות החיצוניות, שתי סיבות מוות הן בעלות עניין מיוחד בהשוואה בין נשים לגברים – תאונות דרכים והתאבדויות. בקרב הגברים תאונות דרכים מהוות 1.7% מכלל סיבות המוות לעומת 0.5% בקרב הנשים (פי 3.4), והתאבדויות מהוות 1.5% בגברים לעומת 0.3% בנשים (פי חמש).

 

התפלגות סיבות המוות משתנה בהתאם לגיל. בקרב תינוקות ופעוטות (גילאי 4-0 שנים) סיבות המוות השכיחות ביותר הן סיבות הקשורות לתהליך ההיריון והלידה ומתייחסות לעובר - 34.3% מכלל הפטירות, ובגיל הילדות

(14-5 שנים) מחצית מהפטירות מתרחשות בשל שאתות ממאירות וסיבות חיצוניות. בקבוצת הגיל 44-15 הסיבות החיצוניות הן סיבת המוות המובילה (37.4%), בקבוצות הגיל 64-45 ו- 84-65, סיבת המוות השכיחה ביותר היא סרטן (42.3% ו- 29.1% בהתאמה), בקבוצת הגיל 85+ סיבת המוות השכיחה ביותר היא מחלות לב (22.4%).

 

ערבים מתים יותר מסוכרת

התפלגות סיבות המוות שונה בין האוכלוסייה היהודית והאוכלוסייה הערבית בישראל. בעוד ששאתות ממאירות ומחלות לב גורמות ל-43.7% של הפטירות בקרב יהודים. שתי סיבות אלה יחד מהוות 37.6% ממקרי המוות בקרב ערבים. סיבות מוות חיצוניות, סיבת המוות השלישית בשכיחותה באוכלוסיה הערבית, גרמה ל-8.9% מכלל הפטירות (לעומת 4.5% באוכלוסייה היהודית). סוכרת, סיבת המוות הרביעית בשכיחותה בקרב ערבים, מהווה 7.7% ממקרי המוות בקבוצת אוכלוסיה זו, לעומת 6.1% בקרב יהודים. חלק מההבדלים בהתפלגות סיבות המוות בין יהודים וערבים נובעים מהבדלים בהתפלגות הגילים בין שתי האוכלוסיות, שכן האוכלוסייה הערבית צעירה יותר.

 

שיעור התמותה המתוקנן לפי גיל בקרב ערבים גבוה פי 1.4 מזה של היהודים. שיעורי התמותה מסרטן דומים בין שתי האוכלוסיות (פי 1.1 אצל ערבים לעומת יהודים), אולם שיעורי התמותה המתוקננים ממחלות לב, מחלות כלי דם במח ומחלות מערכת הנשימה גבוהים אצל ערבים פי 1.7 לעומת היהודים. שיעורי התמותה המתוקננים מסוכרת הם פי 2.2 אצל ערבים לעומת היהודים. שיעור התמותה המתוקנן מכל הסיבות החיצוניות גבוה אצל ערבים פי 1.5 לעומת יהודים, סיבות מוות אלו הן הגורם השלישי לתמותה בקרב הערבים לעומת השישי בחשיבותו בקרב היהודים.

 

התפלגות סיבות המוות ב-2008 דומה להתפלגות בשנת 2007. כאשר משווים את התפלגות סיבות המוות בשנת 2008 לשנים מוקדמות יותר ניכרים שינויים גדולים: שנת 1970 מחלות לב היו סיבת המוות השכיחה ביותר (29%), ואחריה שאתות ממאירות (16.5%). בשנים האחרונות שאתות ממאירות הפכה להיות סיבת המוות השכיחה ביותר (25.8%) ואחריה מחלות לב במקום השני (17.3%). מחלת הסוכרת ומחלות הכליה שהיום מהוות 6.3% ו-3.7% מכלל הפטירות בהתאמה, בעבר היו 0.8% ו-0.7% מכלל סיבות המוות בהתאמה. כמו כן, שיעורי התמותה של התינוקות ירדו בצורה תלולה מאז שנות ה-70 (משיעור של 24.2 ל-1,000 לידות חי ב-1970 ל- 3.9 בשנת 2008) והתלוותה לכך ירידה בשכיחותן של סיבות מוות האופייניות לתינוקות.

 

השוואה בינלאומית

בהשוואה בינלאומית עם מדינות ה-OECD של שיעורי תמותה מתוקננים לגיל מסיבות המוות המובילות בישראל (2006), שיעורי התמותה מסרטן, מחלת לב איסכמית ומחלות כלי דם במוח בישראל נמוכים יחסית למרבית מדינות ה-OECD. שיעור התמותה מסוכרת בישראל גבוה מאד יחסית למדינות ה-OECD ורק במכסיקו השיעור גבוה יותר.

 

בין הגברים והנשים הישראליות קיימים הבדלים במיקום היחסי בין מדינות

ה-OECD בסיבות המוות השונות. בקרב גברים, שיעור התמותה מסרטן נמוך מאד יחסית למרבית מדינות ה-OECD. שיעור התמותה מסרטן ריאות שאמנם הוא השכיח ביותר בקרב הגברים הישראליים, נמוך מאד יחסית לשיעור בקרב הגברים במרבית מדינות ה-OECD. גם שיעורי התמותה ממחלת לב איסכמית וממחלות של כלי הדם במוח נמוכים יחסית למרבית מדינות ה-OECD.

 

בקרב נשים, שיעור התמותה המתוקנן לגיל מסרטן הוא בערך באמצע דירוג מדינות ה-OECD. שיעור התמותה מסרטן השד הוא מהגבוהים בקרב מדינות ה-OECD, ואילו שיעור התמותה מסרטן הריאות, הוא נמוך יחסית. שיעור התמותה ממחלת לב איסכמית בקרב הנשים גם כן נמוך יחסית למדינות ה-OECD, אם כי מיקום הנשים בדרוג יחסית למיקומם של הגברים גבוה יותר. במחלות כלי דם במוח דירוג הנשים נמוך מאד, בדומה לגברים.

 

שיעור התמותה מסוכרת גבוה מאד הן בקרב הגברים והן בקרב הנשים, ובשני המינים רק במכסיקו שיעור גבוה יותר.

 

שיעורי התמותה מסיבות חיצוניות נמוכים מאד יחסית למדינות ה-OECD הן בקרב הגברים והן בקרב הנשים. מבין הסיבות החיצוניות, גם שיעור התמותה מהתאבדות נמוכים מאד בקרב הגברים והנשים בישראל יחסית למדינות ה-OECD.


 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
אין שינויים מהותיים מ-2007
צילום: liquidlibrary
ד"ר רק שאלה
מחשבוני בריאות
פורומים רפואיים
מומלצים