שתף קטע נבחר

פנסיה היא לא עניין למבוגרים בלבד

הציפייה לחיי רווחה הודות לפנסיה אינה תמיד מתיישבת עם חוסר האכפתיות בכל הנוגע להפרשות לפנסיה בהיותך עובד צעיר. הרחבת ההסכם הקיבוצי בין ההסתדרות למעסיקים לכלל המשק תגדיל את ההפרשות לפנסיה ואת הביטחון הכלכלי

בהתאם להחלטת האו"ם, ברחבי העולם ובישראל צוין בתחילת חודש אוקטובר יום הקשיש הבינלאומי. מועד זה צריך להזכיר לכל עובד שגם אם הוא צעיר, יום יבוא וגם הוא יהיה קשיש ופנסיונר. למרות שעובדים מאחלים לעצמם שבתקופת הפנסיה ינוחו מעשרות שנות עמל וייהנו מרווחה הודות לקצבת הפנסיה שלהם - המציאות טופחת על פניהם.

 

 

רבים מבין העובדים הפורשים עם בואו של גיל הפרישה, מוצאים עצמם הרחק מרווחה כלכלית, וחלקם אף נהפכים פרישתם מן העבודה, לאנשים קשי יום הנאלצים לחיות בצמצום. איך מונעים זאת? על הצטרפות לתוכנית פנסיונית מתאימה והולמת עם הכניסה לשוק העבודה. לתוכנית חיסכון לפנסיה זו יופרשו כספים שיבטיחו את עתיד העובד עם פרישתו. הבעיה: כשאתה צעיר, אתה לא חושב על תקופת הפנסיה.

 

עובדים צעירים רבים טרודים בענייני ההווה והעתיד הקרוב, המשתנים מעת לעת – לימודים, הקמת משפחה, רכישת בית וקבלת משכנתא, ועוד. תקופת הפנסיה והדאגה לה, נדחקת פעמים רבות לתחתית רשימת סדר העדיפויות ונתפסת כמשהו עמום ורחוק שאין דחיפות לעסוק בו. וכך ממש כמו במשל הצרצר והנמלה, שכל הקיץ זימר ושר ובסוף, נותר בקור ובחוסר כל עם בוא החורף - החורף עלול להיות אכזרי מאוד כלפם.

 

מהו חיסכון פנסיוני ולמה אתה צריך לדאוג?

חיסכון פנסיוני הוא חיסכון המיועד לשלם לעובד החוסך כספים שיחליפו את הכנסתו מעבודה בהגיעו לגיל הפרישה. מרבית מסלולי החיסכון הפנסיוני כוללים גם תשלום המיועד לספק הכנסה למשפחת העובד במקרה של מוות או אובדן כושר עבודה.

 

כיום קיימים שלושה מסלולים פנסיוניים שונים בהם ניתן לחסוך לגיל פרישה: קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים. במהלך תקופת העבודה מועברות לקרן החיסכון הפנסיוני הפקדות על ידי המעסיק, המורכבות הן מחלק שמשולם על ידי העובד ומנוכה ממשכורתו (תגמולי עובד) והן מחלק שמשלם המעסיק (תגמולי מעסיק).

 

בדרך כלל, יהיה להפקדה גם רכיב שלישי, פיצויי פיטורים, המשולם גם הוא על ידי המעסיק. הזכאות לכספי הפיצויים קבועה בחוק פיצוי פיטורים, ללא קשר להפקדתם באפיק הפנסיוני ולפיכך, במקרה של פיטורים או התפטרות בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורים, המבוטח זכאי למשוך את כספי הפיצויים שהופקדו על-שמו. אך יש לזכור כי הוצאת כספי הפיצויים משמעותה הקטנת הסכום שיעמוד לרשות החוסך בגיל הפרישה.

 

מ-2008 חובה להפריש לפנסיה

עד לשנת 2008, עובד שהיה מעוניין בהסדר פנסיוני היה פעמים רבות נתון לחסדיו של מעסיק שהיה מוכן או לא מוכן להפריש עבורו לקרן פנסיה. זאת, לפי טוב ליבו של המעסיק או מידת כוח המיקוח של העובד או קבוצת העובדים הרלוונטית. יוצאים מן הכלל, היו עובדים אשר חלה לגביהם חובת הפרשה לפנסיה מכוח הסכם עבודה אישי, הסכם קיבוצי מיוחד, הסכם קיבוצי כללי או צו הרחבה ענפי.

 

בינואר 2008 נכנס לתוקפו צו הרחבה שהרחיב על כל המשק את ההסכם הקיבוצי שנחתם בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים (ארגון הגג של ארגוני המעסיקים בישראל), הקובע חובת הפקדות לפנסיה עבור כל עובד בישראל. מה המשמעות? לראשונה, חוייב המעסיק להפריש סכום מינימאלי הקבוע בחוק לחיסכון פנסיוני.

 

כמובן שאפשר להפקיד גם יותר, אך מעבר לסכום המינימום שבחוק, הפרשות גבוהות יותר אינן בגדר חובה; אלא אם יש הסכם קיבוצי מיוחד או כללי החל על המעסיק והעובד, או הסכם עבודה אישי, הקובעים את זכאות העובד לפנסיה וכן, את גובה ההפרשות העודפות.

 

הגדילו את ההפרשות לפנסיה

לאחרונה, ההסכם הקיבוצי תוקן ע"י ההסתדרות ולשכת התיאום ושיעורי ההפרשות בו עודכנו (כך שיסתכמו ב-17.5% הפרשות מהשכר). בשבועות הקרובים צפוי כי גם הוראות אלה יורחבו בצו הרחבה ויחולו אף הם על כלל העובדים במשק. התשובות בנוגע לשינויים - לפניכם: 

 

מהם שיעורי ההפרשות בפנסיית חובה בהתאם להסכם הקיבוצי המעודכן?

 

החל מ – 1.1.2010 שיעורי ההפרשות עומדים על 7.5%.

החל מ – 1.1.21011 שיעורי ההפרשות יעמדו על 10%.

החל מ – 1.1.2012 שיעורי ההפרשות יעמדו על 12%

החל מ – 1.1.2013 שיעורי ההפרשות יעמדו על 15%.

החל מ- 1.1.2014 שיעורי ההפרשות יעמדו על 17.5%.

 

אני עובד כמלצר, האם הסכם פנסיית חובה חל גם עלי?

 

הסכם פנסיית חובה חל על כל העובדים במשק שאין להם כלל הסדר פנסיה או שיש להם הסדר פנסיה שהוראותיו נחותות מהוראות הסכם פנסיית חובה, וסוג העבודה ואופייה אינו משנה.

 

אני תיכוניסט שמועסק בפיצרייה, האם המעסיק צריך להפריש עבורי לפנסיה?

 

לא. הסכם פנסיית חובה חל רק על מי שמלאו לו 20 שנים (לאישה) ו – 21 שנים (לגבר).

 

מהו הסדר פנסיה מיטיב?

 

זהו הסדר החל על עובד שמבוצעות לגביו בפועל הפרשות לקרן פנסיה בשיעורים הגבוהים מזה של הסכם פנסיה חובה. הסכם מיטיב בדרך כלל מעוגן בהסכם עבודה אישי, הסכם קיבוצי כללי או מיוחד, צו הרחבה, נוהג או הסדר. במקרה של הסדר פנסיה מיטיב, הסכם פנסיה חובה לא פוגע בהוראות ההסדר המיטיב ויש להמשיך ולנהוג על פיו.

 

התחלתי עבודה חדשה ובמקום העבודה הקודם היה לי הסדר פנסיוני, האם אני צריך להמתין שישה חודשים במקום העבודה החדש?

 

לא. המעסיק מחויב להפריש עבורך לפנסיה החל מיומך הראשון במקום העבודה. עם זאת, ההפרשות יבוצעו בתום שלושה חודשים ממועד תחילת העבודה עבודתך, או בתום שנת המס – לפי המוקדם מבין השניים, רטרואקטיבית למועד תחילת העבודה.

 

התחלתי לעבוד בעבודה חדשה, ולא היה לי הסדר פנסיה קודם, האם אני זכאי לפנסיית חובה מיומי הראשון בעבודה?

 

בהתאם להוראות הסכם פנסיה חובה, הזכאות להפרשות לפנסיה של עובד חדש שאין לו הסדר פנסיה קודם היא לאחר ותק של 6 חודשים במקום העבודה.

 

אני מעדיף כי שמעסיק ישלם לי את גובה ההפרשות במזומן במקום לקרן פנסיה, האם אני יכול לעשות כן?

 

לא. אי אפשר לסכם עם המעסיק אחרת. המעסיק מחויב לפעול בהתאם להוראות הסכם פנסיית חובה ולהפריש בעבורך את ההפרשות הפנסיוניות כסדרן לקרן הפנסיה.

  

אני עובד במשרה חלקית (יומיים בשבוע), האם גם אני זכאי לפנסיה?

 

כן. כל עובד, בלי קשר להיקף משרתו, זכאי להפרשות לפנסיית חובה.

 

אני עובד במספר עבודות בהיקף משרה חלקי בכל אחד מן המקומות, האם אני זכאי לפנסיה? ואם כן, מי צריך לשלם לי?

 

כן. הנך זכאי לפנסיה מכל אחד ואחד מן המעסיקים שלך, בהתאם לשיעורי ההפרשה המחייבים בגין השכר שכל מעסיק משלם לך.

 

אני מעסיק ואני לא מעוניין לשלם פנסיה לעובדים שלי, האם אני יכול לעשות זאת?

 

לא. במקרה ולא תבצע הפרשות לפנסיה למרות חובתך לעשות כן, תהא חשוף לתביעה משפטית לתשלום זכויות עובדיך בהתאם להסכם פנסיה חובה ואתה אף מעמיד את עצמך בחשיפה ביטוחית אדירה בקרות אירוע מזכה של פטירה או נכות.

 

אני מעסיק עובד כעובד משק בית, האם אני חב כלפיו בתשלום הפרשות לפנסיה?

 

כן. עובד במשק בית הינו עובד לכל דבר ועניין והנך חב כלפיו בהפרשות לפנסיית חובה כמו גם תשלום יתר הזכויות הסוציאליות.

 

 

הכותבים, עו"ד שי תקן ועו"ד אמיר בשה, הם היועץ המשפטי של האגף לאיגוד מקצועי, ומנהל תחום התאגדויות עובדים בלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי, בהתאמה.

 

 

* טור זה נותן מידע בסיסי בנושא החובה חוקית לביצוע הפרשות לפנסיה, אין הוא מהווה ייעוץ פנסיוני, ואין הוא מהווה תחליף לבדיקה פנסיונית פרטנית עם גורם מקצועי מוסמך.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
המציאות טופחת על פניהם של פנסיונרים רבים (אילוסטרציה)
צילום: Index Open
מומלצים