שתף קטע נבחר
הכי מטוקבקות

  המבקר: יו"ר הרשות פעלה לקידום בטר פלייס

  משרד מבקר המדינה מצא ליקויים רבים בהתנהלותה של יו"ר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לשעבר, זיוה פתיר. מדו"ח המבקר עולה כי בהתנהלותה של פתיר התגלה פוטנציאל של ניגוד עניינים, בעת שהשתתפה בישיבות משרד התחבורה בזמן שעבדה בחברת בטר פלייס. פתיר: "פעלתי לפי הכללים"

  יו"ר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים קידמה את ענייני חברת בטר-פלייס במשרד התחבורה, מבלי לבדוק אם יש בכך חשש לניגוד עניינים. כך עולה מדו"ח שמפרסם היום (א') מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס. המבקר מציין כי זיוה פתיר, ששימשה כיו"ר הרשות במקביל לתפקידה כסמנכ"לית בבטר-פלייס, השתתפה "בישיבות במשרד התחבורה, והתכתבה עם גורמים במשרד במטרה לקדם את ענייניה של (בטר-פלייס), בלי שהודיעה למועצת הרשות, ובלי שפנתה ליועץ המשפטי של הרשות בשאלה אם יש מניעה כי תשתתף בישיבות במשרד".

   

   

  המבקר: פתיר התכתבה עם גורמים במשרד במטרה לקדם את ענייני בטר-פלייס ()
  המבקר: פתיר התכתבה עם גורמים במשרד במטרה לקדם את ענייני בטר-פלייס

   

  עוד עולה מהדו"ח כי בזמן כהונתה של פתיר כיו"ר הרשות, הודח תא"ל (במיל') יאיר דורי, מנכ"ל הרשות בין 2007 ו-2009, מבלי שהושלמה בדיקת תלונות אנונימיות שהועלו נגדו, ותוך התבססות על ממצאי בדיקה ראשונית בלבד. כל זאת, מבלי לקבל את התייחסותו לממצאי הבדיקה הראשונית, ולמרות פגיעה אפשרית בשמו.

   

  הפעילות יוצרת חשש לניגוד עניינים?

  זיוה פתיר מונתה בתחילת 2008 לתפקיד יו"ר מועצת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, בזמן שכיהנה בתפקיד בכיר בבטר-פלייס, מיזם טעינת הרכב החשמלי של שי אגסי ומשפחת עופר. מינויה אושר בוועדה לבדיקת מינויים ("ועדת שפניץ"), לאחר שזו דרשה ממנה להתחייב כי תימנע מניגוד עניינים. פתיר חתמה על הצהרה, לפיה "היה ויתעורר מצב של ניגוד עניינים, אודיע על כך למועצת הרשות ואנהג לפי הנחיות היועץ המשפטי של מועצת הרשות".

   

  אלא שלמרות הצהרתה, מבקר המדינה מסביר כי לא כך נהגה בפועל. לדבריו, תפקידיה ברשות ובבטר-פלייס חייבו השתתפות בדיונים במשרד התחבורה. המבקר מסביר כי במסגרת תפקידה כיו"ר מועצת הרשות נדרשה פתיר לפעול מול משרד התחבורה, שכן הרשות "מעבירה חלק ניכר מתקציבה למשרד, ומבצעת עימו פרויקטים". אלא שגם תפקידה כסמנכ"לית תקינה ורגולציה בבטר-פלייס מחייב את פתיר להתנהל מול משרד התחבורה, וזאת מאחר "שהמשרד אחראי לעניינים שונים הנוגעים למיזם של (בטר-פלייס)".

   

  ואכן, מבדיקת המבקר עולה כי מסוף 2008 ועד סוף 2009 השתתפה פתיר בישיבות במשרד התחבורה, שעסקו גם בענייני הרשות וגם בענייניה של בטר-פלייס. כל זאת, כך הוא מציין, מבלי שתיידע את מועצת הרשות, ומבלי לפנות ליועץ המשפטי של הרשות.

   

  בבטר-פלייס הסבירו למבקר כי עיקר פעילותם בתחום הרגולציה "כרוכה במגעים עם משרד התשתיות, ולפיכך מגעיה של החברה בכלל ושל גב' פתיר בפרט עם משרד התחבורה, במיוחד בתקופת כהונתה כיו"ר הרשות, הייתה שולית". עוד ציינו שם כי בשנים 2008-2009 כלל לא התכוונה החברה לפעול כיבואנית רכב, וכי "מגעיה (של בטר-פלייס, ש.ה) עם משרד התחבורה באותן שנים היו מצומצמים ביותר".

   

  אלא שטענות אלה של בטר-פלייס אינן עולות בקנה אחד עם דברי המבקר, שמבהיר כי "ממסמכי משרד התחבורה עלה כי בשנים 2008-2009 פעלה החברה לקבלת אישור ממשרד התחבורה, האחראי לתקינה ואישור של יבוא רכבים, לייבוא מכוניות קבוע וזמני, רישוי כלי הרכב, בדיקת התאמת העמידה של הרכב בתקנים הנכללים בדרישות החובה, ואישור נסיעה בכבישי הארץ לצורך ניסויים".

   

  את התייחסותו להתנהלותה של פתיר, מסכם המבקר כך: "מן הראוי היה שגב' פתיר תפנה לקבל ייעוץ משפטי שינחה אותה אם יש מניעה לפעילותה מטעם החברה (בטר-פלייס) מול המשרד, ואם פעילות זו יוצרת חשש לניגוד עניינים, ולא תפעל על דעת עצמה".

   

  ההליך המזורז להדחת מנכ"ל הרשות

  מהדו"ח שמפרסם מבקר המדינה עולה תמונה מטרידה גם בכל הנוגע להליך הדחתו של מנכ"ל הרשות בשנים 2007 עד 2009, יאיר דורי. גם במקרה זה, המבקר מותח ביקורת חריפה על התנהלותה של פתיר, ששימשה באותה עת כיו"ר מועצת הרשות.

   

  על-פי הדו"ח, במאי 2009 נערכה ישיבה במועצת הרשות ובה עלו טענות בעניין תפקוד המנכ"ל, ונדונו גם תלונות אנונימיות שהתקבלו נגדו. כחודש לאחר מכן, פנתה פתיר למשרד רואי חשבון, כדי שזה יבצע ביקורת פנימית, ויבדוק את התלונות נגד דורי. אלא שפנייה זו, כך מסביר המבקר, נעשתה מבלי "שהמועצה או ועדת הביקורת אישרו את ההתקשרות (עם רואה החשבון, ש.ה)".

   

  אם עד כה נדמה כי עיקר הליקויים הם מנהלתיים, המשך הליך ההדחה התברר כבעייתי הרבה יותר. ב-28 ביוני 2009 הודיעה מועצת הרשות למנכ"ל כי נושא פיטוריו יעלה בישיבת המועצה שתיערך למחרת, אך מבלי לציין מה הנימוקים לפיטורים. המבקר מבהיר כי "התראה כה קצרה לא אפשרה למנכ"ל להכין את עצמו כראוי".

   

  יתרה מזאת, בישיבת המועצה הוצגו עיקרי הטענות שהועלו במכתב האנונימי. אלא שמבדיקה שערך מבקר המדינה עולה כי בשלב זה התקיים בירור ראשוני בלבד, וממצאיו כלל לא הועברו לקבלת תגובה מהמנכ"ל. באותה ישיבה החליטה מועצת הרשות להמליץ לשר התחבורה להדיח את דורי, ברוב של שבעה חברים מול שניים שהתנגדו.

   

  רשימת הליקויים שמצא המבקר בהליך הדחתו של דורי ארוכה וחמורה במיוחד:

   

  • המועצה המליצה על פיטורי המנכ"ל לפני השלמת הביקורת, ובהתבסס על בירור ראשוני של תלונה אנונימית.
  • המועצה לא דרשה ממשרד רואי החשבון - שבירר את התלונה - לקיים בדיקה מקיפה המבוססת גם על תגובת המנכ"ל.
  • לפני שהחליטה להמליץ על הדחת המנכ"ל, לא התייחסה המועצה לדו"ח שהוגש לה, ובו הוצגה דווקא תמונה חיובית של תפקודו.
  • למרות שהמנכ"ל סיים את עבודתו בראשית הביקורת, מבהיר המבקר כי ראוי היה שדו"ח הביקורת הפנימית, בייחוד מאחר שזה עלול היה לפגוע בשמו הטוב, יוצג לפניו - ותינתן לו אפשרות להגיב על תוכנו.
  • מהפרוטוקולים של ועדת הביקורת עולה כי הדו"ח כלל לא הוצג לפניה ולא הובא לדיון, למרות שהוועדה היא הגוף המוסמך לדון בממצאי ביקורת.

   

  גם לאחר שאולץ דורי להתפטר, בעקבות ההליך להדחתו, מצא מבקר המדינה ליקויים בהתנהלותה של פתיר. כך למשל, באוגוסט 2009 ביקשה פתיר למנות את אחד מסמנכ"לי הרשות לתפקיד המנכ"ל בפועל, וזאת עד מינויו של מנכ"ל קבוע. שימו לב לדברי המבקר בעניין הליך המינוי: "היו חברי מועצה שלא הבינו כראוי מהו נושא המשאל הטלפוני, וסברו בטעות כי מדובר בהסמכת מורשה חתימה בלבד... החלטה חשובה ומהותית דוגמת מינוי מנכ"ל בפועל, ראוי כי תתקבל לאחר דיון מעמיק בנוכחות חברי המועצה, ולא בדרך של משאל טלפוני".

   

  "גב' פתיר פעלה לפי הכללים שנתבקשו"

  בתגובה שהעבירה באמצעות דוברת בטר-פלייס, אומרת זיוה פתיר כי היא "קיבלה את אישורה המוקדם של ועדת שפניץ - אשר הייתה מודעת לתפקידה בבטר-פלייס, ופעלה לפי הכללים שנתבקשו". פתיר מוסיפה כי המבקר קיבל עמדתה, לפיה היא פעלה בהתאם לכללים שנקבעו עבורה.

   

  מחברת בטר-פלייס נמסר בתגובה כי "גב' פתיר פעלה בהתאם להנחיות שנקבעו לה. המבקר לא הצביע בדו"ח על אף מקרה קונקרטי בו פעלה פתיר באופן שיש בו כדי חשש לניגוד עניינים, על-מנת לקדם את ענייניה של בטר-פלייס".

   

  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  יו"ר הרשות לשעבר, זיוה פתיר
  מנכ"ל הרשות המודח, יאיר דורי
  צילום: אילן לוי
  ynet רכב בפייסבוק
  לוח winwin
  מומלצים