שתף קטע נבחר

אתם שיתפתם
  זירת הקניות
  המבקר: הרשויות לא מוכנות לשעת חירום
  מחסור במקלטים, פגמים במערך ההתגוננות וגם מבנים ציבוריים שבהם אין מרחב מוגן - דו"ח מבקר המדינה מצביע על מחדל מתמשך בטיפול הרשויות המקומיות, פיקוד העורף ורשות החירום הלאומית בעורף. הכתובת שוב על הקיר?

  יותר מחמש שנים חלפו מאז מלחמת לבנון השנייה, שבה נורו אלפי רקטות לעבר ישראל וכשברקע איומים מלבנון, מרצועת עזה ובעיקר מאיראן - מתברר שהעורף לא מוכן, בשל מחדל מתמשך של רשויות מקומיות, משרד הפנים ורשות החירום הלאומית. כך עולה מדו"ח מבקר המדינה, העוסק ברשויות המקומיות, המתפרסם אחר-הצהריים (יום ג').

   

  עוד ממצאים אחרונים של המבקר:

  • לוועדות לצמצום העישון נדרשו 11 שנה

  חגיגת ג'ובים בלשכת ראש הממשלה

   

  המבקר, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, כתב בדו"ח כי לא אחת נאמר שהנטל העיקרי בלחימה בעורף או באירועי חירום מוטל על הרשויות המקומיות ועל כן עליהן להיערך לכך. ממצאי הביקורת בתחום זה מעלים כי אף על פי שחלה התקדמות בהיערכות בתחומים שונים, עדיין דומה שהגופים המופקדים על היערכות הרשויות המקומיות מנסים להתנער מאחריות וטרם התקבלו ההחלטות הנדרשות. הדבר מלמד על מחדל מתמשך שהיה ראוי לתקנו בהקדם.

   

  מקלט באר שבע. מוכנים? (צילום: רועי עידן) (צילום: רועי עידן)
  מקלט באר שבע. מוכנים?(צילום: רועי עידן)
   

  בשנים האחרונות ערך פיקוד העורף כמה תרגילים. המבקר מצא כי מתוצאות התרגולים הארציים השנתיים של פיקוד העורף ורח"ל (רשות החירום הלאומית שהוקמה לפני כשלוש שנים), עולה כי תפקודן של הרשויות המקומיות בתרגילים לקה בחסר, שהרשויות לא תרגלו די מכלולים ושיש מקום לשפר את הממשקים שביניהן. המבקר העיר כי חלק מהאירועים ש"הוזרמו" במהלך התרגילים הארציים לא טופלו כנדרש או שלא טופלו בכלל. הוא מצא כי לא תרגלו הפעלת צוותי התערבות רב-מקצועיים לטיפול באוכלוסייה במצוקה, הפעלת לשכות מידע במטות האזוריים, הפעלת כלל מערך המתנדבים ותרגול חלוקת מזון לתושבים.

   

  הוא מצא כי פיקוד העורף הכין רק תרחישי ייחוס כלליים וכמעט אחידים לכלל הרשויות המקומיות. לדבריו, התרחישים שהוכנו אינם עוסקים באיומים נקודתיים ובאופן שבו כל אחד מהמכלולים שברשות המקומית נדרש להיערך לאיומים אלה. הוא מצא כי רח"ל טרם גיבשה את המדדים שלפיהם תוכל להעריך כיאות את מידת המוכנות של הרשויות המקומיות בזמן חירום.

   

  המבקר כתב כי מכיוון שהזמן קצר, המלאכה מרובה והמחדל מתמשך, על מקבלי ההחלטות לקבוע בהקדם האפשרי איזה גוף יהיה אחראי להכנתן של הרשויות המקומיות לעתות חירום, ובכלל זה לאשר את המשאבים והסמכויות הנדרשים לשם כך, על-מנת שתושבי הרשויות המקומיות לא יהיו פגיעים וחשופים לסכנה בכל עת חירום ממשית.

   

  מאות אלפים ללא מקלט

  גם על משרד הפנים נמתחה ביקורת בנושא זה. המבקר מצא כי בידי המשרד אין נתונים על הרשויות המקומיות שבהן התבצעו תרגולים בשנים 2008-2010, על הנושאים שתורגלו ועל תוצאות התרגולים, אף שהדבר נדרש כדי לקבל תמונה כללית על מידע היערכותן ומוכנותן של הרשויות המקומיות בזמן חירום. משרד הפנים גם לא יזם את הכנתו של נוהל פינוי ושל מערך ממוחשב לניהול מעקב וקשר עם המתפנים, בשיתוף הרשויות המקומיות.

   

  עוד עולה מהביקורת כי בפיקוד העורף אין נתונים מרוכזים של כלל הרשויות המקומיות בנוגע למידת כשירותם של מקלטים ציבוריים בתחומי שיפוטן, וכן אין בידיו נתונים על המקלטים הפרטיים ועל המקלטים בבתים משותפים. בידי רח"ל ומשרד הפנים אין נתונים על מספר המקלטים, על מקומם ועל מצבם בכל אחת מהרשויות המקומיות - לרבות מקלטים ציבוריים, מקלטים הנמצאים במוסדות ציבור, מקלטים בבתים פרטיים ומקלטים הנמצאים בבתים משותפים.

   

  תרגיל חירום. התוצאות לא מרוכזות במשרד הפנים (צילום: ירון ברנר) (צילום: ירון ברנר)
  תרגיל חירום. התוצאות לא מרוכזות במשרד הפנים(צילום: ירון ברנר)
   

  כמו כן אין בידי משרד הפנים נתונים שאפשר ללמוד מהם על מצב המיגון והמקלוט בישראל. המבקר מעיר כי בפועל עולה כי חסרים מקלטים ציבוריים, מקלטים פרטיים, מקלטים במוסדות חינוך ומקלטים במוסדות ציבור. הוא הזהיר כי עקב כך למאות אלפים אין מקלטים לעתות חירום.

   

  בכמה מהרשויות שנבדקו, נמצאו ליקויים חמורים בכל הנוגע לאחסון הציוד לעת חירום, לכוח האדם שנדרש לטפל בציוד זה או למצב המחסנים ונמצא כי בחלקן יש מחסור רב בציוד לשעת חירום.

   

  גנים לא ממוגנים בטווח הרקטות

  המבקר מצא כי בידי הרשויות המקומיות לא היה מידע על המחסור במקלטים ציבוריים. הן לא העסיקו די עובדים לתחזוקת המקלטים הציבוריים ולא הוקצו הסכומים הנדרשים לתחזוקתם. נמצאו גם ליקויים מהותיים במצב המקלטים הציבוריים. חלקם לא מחוברים לחשמל ובחלקם יש רטיבות. נמצא גם מחסור רב בציוד כיבוי אש במקלטים הציבוריים.

   

  משרד המבקר בדק את המקלטים באופקים, הנמצאת בטווח הרקטות מרצועת עזה: במרבית בתי הספר בעיר יש מיגון חלקי בלבד. ב-55 מתוך 60 הגנים בעיר אין מיגון כלל או שיש מיגון חלקי. בנוסף נמצא כי בכמה רשויות מקומיות

   אין מקלטים ברוב הגנים או בכולם. הרשויות גם לא הכינו מחסות ציבוריים או מיגון אחר שיותאמו לבעלי מוגבלויות.

   

  המבקר כתב כי מצב ההיערכות של הרשויות לעת חירום עגום ביותר ומצביע על מחדל מתמשך. זאת ועוד, העיר לינדנשטראוס, "מתעורר חשש כי בין הגופים האחראים להכנת הרשויות המקומיות לעת חירום – תפקיד חשוב מאין כמוהו – יש כאלה המנסים להתנער מאחריותם, לרבות בנוגע להקצאת המשאבים הכספיים הניכרים ולכוח האדם הנדרש בנושא, אף על-פי שמדובר בנושא שנודעת לו חשיבות יתר".

   

  תגובת משרד הפנים

  "משרד הפנים רואה חשיבות רבה בשיפור מוכנותן של הרשויות המקומיות לעתות חירום. יחד עם זאת, מכלול ההוראות שנקבעו בחקיקה ובהחלטות ממשלה בעניין היערכות הרשויות המקומיות לעתות חירום, נקבעו על רקע תפיסה המשקפת את ההנחה כי הידע המקצועי והמשאבים לקביעת מכלול הדרישות לטיפול בתחום החירום מצויים בידי גורמי הביטחון, ולכן בידיהם החובה והיכולת המקצועית לוודא ביצוע ואכיפה. בפרט לאור החלטת הממשלה מדצמבר 2007 הקובעת כי רח"ל תתדרך את הציבור לקראת חירום, תנקוט בפעילות הסברה ותערוך אימונים ותרגילים משולבים עם כל הגורמים בעורף.

   

  "אשר על כן, יש להבהיר כי משרד הפנים אינו הגוף שעליו הוטלה החובה ולפיכך גם לא הוקנו לו הסמכויות הישירות הנגזרות ממנה, לפעול להכנת הרשויות המקומיות לשעת חירום. יתרה מכך, משרד הפנים אינו מוסמך לקבוע הנחיות ודרישות בנושא הכנת הרשויות המקומיות לשעת חירום ואינו אחראי לפיקוח ואכיפה של הנחיות אלו ככל שנקבעו על-ידי הגורמים המוסמכים לכך על פי דין. עם זאת, סייע המשרד לאורך שנים למכלול הגורמים האמונים על הנושא וכן פעל לפרסום הנחיות שגובשו על-ידי מכלול גורמים האמונים על הגנת העורף".

   

  תגובת דובר צה"ל

  "פיקוד העורף רואה ברשויות את מרכיב הליבה בחזית האזרחית. לפיכך, הפיקוד מאמן, מדריך, מנחה מקצועי ומסייע לרשויות תוך שמירה על קשר רציף ויומיומי ותרגולן משיתוף פעולה עם רח"ל במתכונת שנתית והכנה לחירום בתיאום מלא.

  פיקוד העורף אינו מחליף את מקומם של ראשי הרשויות בחירום ומאמין כי חוסנו של העורף טמון בראשו בראשונה בהנהגה המקומית ברשויות.

   

  "הפיקוד הציב קציני קישור לרשויות (יקל"ר) לעת חירום. מדובר בקציני צה"ל ותיקים ועתירי ניסיון המתרגלים בשגרה ומהווים גורם מקשר בין הרשות לפיקוד העורף. בימים אלו פיקוד העורף מקדם תיקון מקיף לחוק הג"א במטרה להדיר את יחסי הגומלין עם הרשויות המקומיות בדגש על אחריותן על המקלטים במרחבן.

   

  "תרומת המתנדבים למשימת סיוע אזרחי בעת חירום חשובה מאין כמותה ומעידה על חוסן לאומי גבוה. פיקוד העורף רואה חשיבות רבה בהכשרתם וברתימתם של המתנדבים כבר בשגרה ועל כן פועל לחבר את הרשויות אל ארגוני המתנדבים".

   

  תגובת מרכז השלטון המקומי

  "אנו מבקשים להודות למבקר המדינה, ומקווים שחשיפת הדו"ח תוביל לפתרון המחדלים החמורים. בדעת מרכז השלטון המקומי ללמוד ולתקן את הליקויים יחד עם ועדת הביטחון של המרכז,

  ובשיתוף גורמי המקצוע.

   

  מבקר המדינה חשף היום את אשר השלטון המקומי טוען זה זמן רב - אף אחד מהגופים הממשלתיים שאחראים על ההיערכות לחירום אינו מבצע את תפקידו כראוי, וכתוצאה מכך הרשויות המקומיות ואזרחי מדינת ישראל נותרים חשופים בעורף.

   

  הרשויות המקומיות מתרגלות ונערכות לחירום ובעיתות חירום הן היחידות שהוכיחו עמידה איתנה ומתן שירות לתושביהן, חרף מחדלים ממשלתיים ולאומיים".

   

  תגובת המשרד להגנת העורף

  מהמשרד להגנת העורף נמסר בתגובה: "לאחר שנים של הזנחה, לקח על עצמו השר מתן וילנאי לאחר מלחמת לבנון השנייה את שיקום ובניית העורף הישראלי והכנתו לחירום. במהלך ארבעת השנים האחרונות, באמצעות עבודה מתוכננת, שיטתית ואינטנסיבית נעשה מהפך דרמטי במוכנות המדינה למצבי חירום. יחד עם זאת, עלינו להבין כי עד היום לא הושקעו המשאבים הכספיים הרואיים להיערכות והמוכנות הנדרשים על מנת לוודא את ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל.

   

  במהלך ארבע השנים האחרונות נעשתה עבודה רבה בתחום התיאום, ההיערכות והמוכנות בחזית האזרחית, אשר ממשיכה בימים אלה. בימים אלה מתקיימת עבודת מטה בין המשרד להגנת העורף (אשר הוכרז רק בשנה האחרונה) למשרד הפנים אשר אחראי על הרשויות המקומיות בשגרה ובחירום ופיקוד העורף, לצורך קביעת גבולות הגזרה הברורים בין הגופים, וזאת מתוך ההבנה כי גוף או משרד ממשלתי אשר באחריותו תחום פעולה בשגרה, תחום זה יישאר באחריותו גם בחירום".

   

  Read this article in English

   

  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  מקלט בבת ים. ארכיון
  צילום: קובי קואנקס
  המבקר לינדנשטראוס
  צילום: גיל יוחנן
  מומלצים