שתף קטע נבחר

איך יהפוך שר האנרגיה והמים לירוק?

עוזי לנדאו הגיע לכנס באילת ברכב חשמלי כדי להפחית בפליטת מזהמים לאוויר. אך ברכב זה המזהמים נפלטים באופן עקיף בעת ייצור הדלק בתחנות הכוח. אם השר היה אוסף טרמפיסטים או מגיע באוטובוס הוא היה מפחית באופן משמעותי את הפליטות לנוסע. ישנן עוד דרכים בהן השר יכול לקדם את איכות הסביבה

שר האנרגיה והמים, עוזי לנדאו, הגיע לכנס אילת איילות לאנרגיות מתחדשות וחדשנות באנרגיה, שנערך השבוע באילת, במכונית חשמלית.

 

כתבות נוספות של עדי וולפסון בערוץ כלכלה ירוקה

יודעים להפגין למען הסביבה, בקלפי שוכחים הכל

חוזרים ללימודים: הדרך לשינוי ירוק התחילה היום

הביאו כבוד לנגב: פרס אירופי ירוק לבאר-שבע

 

נכון, השר הבטיח בכנס שהתקיים בשנה שעברה שאם התשתית להחלפת בטריות של הרכב חשמלי תאפשר זאת, הוא יגיע ברכב חשמלי לאילת, ומשרד האנרגיה והמים מבקש לאחרונה לקדם תחבורה מונעת חשמל בישראל לגיוון סל הדלקים הלאומי וצמצום התלות בדלק נוזלי. אבל הגימיק הירוק של השר, שהפך על הדרך גם לפרזנטור ליום אחד של חברה פרטית, מעלה שאלות רבות.

 

מנוע חשמלי מזהם באופן עקיף

נתחיל בבחירה ברכב חשמלי. המודל מבוסס על הטענה כי לצד הפחתת התלות בדלק מכונית חשמלית מפחיתה גם את הפליטות לסביבה. עם זאת, על אף שמנוע חשמלי לא פולט מזהמים לאוויר באופן ישיר, המזהמים נפלטים באופן עקיף בייצור הדלק בתחנות הכוח (ראו טבלה מס' 1). על כן, ללא מעבר לייצור של חשמל מגז טבעי או מאנרגיות מתחדשות, נושאים שעומדים במרכז העשייה של המשרד עליו ממונה השר לנדאו, היתרונות של הרכב החשמלי בישראל נעלמים.

 


טבלה 1: נתוני ייצור חשמל בישראל ב-2010

טבלה 1: נתוני ייצור חשמל בישראל ב-2010
מזהם/ מקור פחם מזוט סולר במחזור משולב גז שמש רוח
פחמן דו-חמצני (CO2) 853 753 594 438 32 10
תחמוצת חנקן (NOx) 2.5 1.1 0.8 0.3 0 0
גופרית דו-חמצנית (SO2) 2.4 2.1 0.3 0.03 0 0
חלקיקים (PM) 0.07 0.1 0.09 0.02 0 0
מחיר ל-KWH (ש"ח)* 400 - - 275 1100 380

*משרד האנרגיה האמריקאי

מתוך ריכוז נתוני הזיהומים שנוצרו בייצור חשמל בישראל בשנת 2010 לפי אמצעי ייצור שונים, בגרם לקילוואט-שעה (דין וחשבון סביבתי, חברת חשמל ישראל, 2010)

 

יש גם לקחת בחשבון שמבחינת פליטות מזהמים לאוויר, עיקר היתרון של המכונית החשמלית הוא דווקא בנסיעה במרחב העירוני, כשיש צפיפות גבוהה של מכוניות. זה לא המצב בדרך לאילת.

 

בנוסף, מחקרים רבים הצביעו על השפעה סביבתית שלילית של מחזור החיים של כלי רכב חשמליים, החל מייצור המכונית והבטרייה ועד להגעתם למגרש הגרוטאות. לכל אלו נוספות מגבילות אחרות שעדין מגבילות את השימוש במכוניות חשמליות בישראל - המונופול של שתי חברות בתחום בישראל ועלות הנסיעה ברכב חשמלי, שכרגע אינה שונה משמעותית מזו של רכב בנזין בגודל מקביל.

 

אבל שר האנרגיה נוסע בשאר ימות השנה ברכב שרד יוקרתי. על כן, אם השר מבקש להפחית את פליטות גזי החממה בנסיעתו לאילת, תחום נוסף שנוגע בפעילות משרדו - הוא יכול להשתמש ברכב חשמלי ולחסוך כ-50% מהפליטות (ראו טבלה מס' 2).

באפשרותו גם לבחור בחלופה סביבתית-חברתית יותר בדרך לאילת: לנסוע בתחבורה ציבורית לאילת, ובכך להפחית עד 85% מפליטות הפחמן הדן-חמצני, או נסיעה בשיתוף (קאר פול) עם טרמפיסטים ובכך להפחית עד כ-75% את הפליטות לנוסע.

 


טבלה 2: פליטות בין חלופות נסיעה שונות בין ירושלים לאילת - חישוב לנוסע

טבלה 2: פליטות בין חלופות נסיעה שונות בין ירושלים לאילת - חישוב לנוסע
  רכב חשמלי אאודי A6 אוטובוס אאודי A6 שיתוף נסיעה
נוסעים 1 1 50 4
פליטת פחמן דו-חמצני (ק"ג) 30* 67** 10** 17**
פליטות חלקיקים - PM (גרם) 4.2* 3.07*** 0.37*** 0.77***
פליטות תחמוצת חנקן NOx (גרם) 46* 15*** 36*** 4***

*על בסיס ייצור חשמל מתמהיל דלקים ממוצע בישראל ובטרייה של 22 קוט"ש המספיקה למרחק של 160 ק"מ

**נתוני יצרן

***על בסיס חישוב פליטות מקסימליות לפי תקן יורו-4

 

 

לנדאו יכול לקדם נושאים סביבתיים רבים

ואם כבר מדברים על כנס בינלאומי בנושא חדשנות באנרגיה, אז חשוב כי השר יפעל יום יום כדי לקדם את היעד הלאומי לייצור של 10% מהחשמל בישראל עד שנת 2020 בעזרת אנרגיות מתחדשות - אנרגיות שמש, רוח וביומסה, שעומד כיום על פחות מ 1%. בנוסף עליו לקדם התייעלות אנרגטית בישראל ולהוביל סוף סוף להכנת תוכנית אב למשק החשמל הלאומי.

 

כבר בישיבת הממשלה ביום ראשון הקרוב מתכוון השר לנדאו להביא לאישור תוכנית להסטה של מכסות לייצור חשמל באנרגית רוח לאנרגיית שמש. זאת על אף החשיבות בגיוון תמהיל מקורות האנרגיה בישראל והיתרונות באנרגיית רוח, שאף עולים לעיתים על אלה של השמש, כמו עלות ייצור נמוכה ואפשרות לשימוש כפול בקרקע-לייצור אנרגיה ובמקביל לחקלאות או לאיחסון. אלה היבטים חשובים במדינה קטנה וצפופה כמו מדינת ישראל (טבלה מס' 1).

 

באופן רחב יותר - כשר וכחבר כנסת, לנדאו יכול לקדם נושאים סביבתיים רבים. אז אם יורשה לי לתת עצה קטנה - עזוב את הגימיקים וההצהרות ונצל את הימים שנותרו ברשות משרדך בממשלה כדי לקדם בעוד צעד אחד את איכות הסביבה בישראל.

 

משרד האנרגיה: מקדמים ייצור חשמל בטכנולוגיות שונות

ממשרד האנרגיה והמים נמסר בתגובה כי לשר רכב מסוג מאזדה 6 וגישתו של השר איננה לקדם חברה כזו או אחרת, אלא תפיסת עולם שעיקרה ניתוק מהתלות בנפט הערבי. משרד האנרגיה והמים שואף להשיג זאת באמצעות קידום טכנולוגיות שונות לתחליפי דלק לתחבורה, כגון: מתנול, גז טבעי לתחבורה ובכלל זה, גם רכבים חשמליים והיברידיים, לסוגיהם השונים.

 

עוד נמסר מהמשרד כי ישראל מייצרת כיום כ-40% מהחשמל שלה באמצעות גז טבעי, כאשר עד לפני כשמונה שנים לא ייצרנו חשמל באמצעות גז כלל. בשנים הקרובות צפוי אחוז ייצור החשמל מגז טבעי לעלות לכדי 70%. כמו כן, לאחר כ-15 שנה בהם תחום יצור החשמל באמצעות יצרנים פרטיים היה תקוע, בימים אלו מוקמות תחנות כוח בהיקף של מאות מגה-וואטים, אשר יופעלו אף הם באמצעות גז טבעי.

 

במשרד אומרים בנוסף כי גם תחום האנרגיות המתחדשות היה תקוע, עד שאומצה תוכנית המדיניות שיזם השר על ידי הממשלה.

 

לאור ההבנה כי לא תמוצה המכסה שהוקצתה לייצור חשמל מאנרגית הרוח, ועל מנת לעמוד ביעדי הממשלה לייצור 10% מהחשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות בשנת 2020, תתכנס ביום ראשון הקרוב ועדת השרים לאנרגיות מתחדשות במטרה לאשר את הצעת השר לנדאו לתת רוח גבית לשמש, ולהסיט 300 מגה וואט מתוך מכסה של 800 מגה וואט מייצור חשמל באמצעות אנרגיית הרוח לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש. צעד שיקרב את ישראל להשגת היעד שקבעה הממשלה.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
עוזי לנדאו, שר האנרגיה והמים
צילום: אמיר לוי
מומלצים