שתף קטע נבחר

אלביט הדמיה הודיעה על מתווה להסדר חוב

החוב של החברה המסתכם ב-2.5 מיליארד שקל יומר ל-86% ממניות רגילות, מוטי זיסר יאבד את השליטה. קרן יורק ו-DK: "המשך מעורבותו של זיסר כמנכ"ל, נשיא ודירקטור בחברה, הינו חיוני לטובת החברה ומשרת את האינטרסים שלה"

אלביט הדמיה גיבשה מתווה עקרונות לא מחייב עם שניים מהמחזיקים הגדולים של אגרות החוב שלה בנוגע לארגון מחדש של חוב החברה: הקרנות יורק ו-DK. נכון למועד זה, מחזיקות קרן יורק ו-DK כ-20% וכ-15% בהתאמה מיתרת אגרות החוב של החברה.

 

 

אלביט מציינת בדיווח כי "המתווה שגובש נועד להיטיב עם כלל המחזיקים, בעלי החוב, בעלי המניות ובעלי העניין בחברה, ומטרתו הינה לשרת את האינטרס של החברה ונושיה וזאת, בין היתר, תוך המרת מרבית החוב הבלתי מובטח של החברה להון מניות במטרה למקסם ולהציף את הערך האמיתי של נכסי החברה ולהסיר את המצוקה התזרימית הנגרמת מתלות במימושים בתנאי שוק לא אופטימליים. החברה מאמינה כי המתווה המוצע הינו הפתרון המיטבי לסיטואציה בה נמצאת החברה, ופניה לבית המשפט על ידי בעלי חוב לנקיטת הליכים משפטיים יגרמו לדעת החברה נזק רב ולכלל הנושים שלה".

 

עיקרי המתווה הם להלן: החוב הבלתי מובטח של החברה המסתכם לסך של כ-2.5 מיליארד שקל יומר למניות רגילות של החברה, אשר יהוו במועד המרתן כ-86% מהונה המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא (למעט כתבי אופציה שיונפקו, ככל שיונפקו, למר זיסר, בתמורה לתפקידו בחברה כפי שיתואר בהמשך).

 

יונפקו אגרות חוב חדשות בסך של 300 מיליון שקל, נושאות ריבית שנתית בשיעור של 8% שתשולם על בסיס חצי שנתי, ואשר תעמודנה לפירעון בתשלום חד פעמי בתום 5 שנים. אגרות החוב החדשות תובטחנה בשעבוד שלילי ברמת המטה. במידה והחברה תגייס חוב חדש ברמת המטה, היא מתחייבת לפרוע את אגרות החוב החדשות בפרעון מוקדם. כמו כן, החברה תהא רשאית לפרוע בפירעון מוקדם את אגרות החוב ללא קנס פרעון מוקדם. המניות ואגרות החוב החדשות יוקצו בין כל בעלי החוב הבלתי מובטח, באופן יחסי ליתרת החוב (פארי) שלהם.

 

הקרנות מתכוונות להציע למחזיקי אגרות החוב אשר לא יחפצו להמיר את חובם להון מניות, לרכוש מהם את אגרות חוב המוחזקות על ידם, ערב השלמת הארגון מחדש עד להיקף כולל של כ-75 מיליון דולר במזומן. העקרונות, והתנאים לרכישת אגרות החוב כאמור יקבעו בהמשך ובכפוף לתנאים שונים בהם ביצוע בדיקת נאותות על ידי הקרנות.

 

בהתאם למתווה המוצע, החוב המובטח של החברה לבנק הפועלים יישאר בעינו וישולם בהתאם ללוח הסילוקין הקיים וליתר התנאים הקיימים בהסכם עם הבנק. מחזיקי האג"ח הגדולים של החברה מעריכים כי "המשך מעורבותו של זיסר כמנכ"ל, נשיא ודירקטור בחברה, הינו חיוני לטובת החברה ומשרת את האינטרסים שלה".

 

כחלק מהארגון מחדש הסכימו הצדדים לנהל משא ומתן עם זיסר במסגרתו הוא ימשיך לכהן כמנכ"ל החברה וימשיך לעשות כל מאמץ ויקדיש את מרב זמנו, על מנת לקדם את עסקי החברה בתנאים ובתמורה שייקבעו בהמשך, לרבות הענקת כתבי אופציה לרכישת מניות של החברה.במועד ההשלמה מחזיקי אגרות החוב יהיו זכאים לבחור את חברי הדירקטוריון.

  

לאחר מועד ההשלמה, חברי הדירקטוריון ימונו ברוב רגיל של בעלי מניותיה של החברה, בנוסף כל בעל מניות המחזיק לפחות ב-12% מהונה המונפק והנפרע של החברה יהא רשאי למנות דירקטור אחד מטעמו. בנוסף, תבחן החברה אימוץ כללי ממשל תאגידי רלבנטיים, לרבות דרישות רוב מיוחד בקבלת החלטות מסוימות בדירקטוריון.

 

עו"ד גדעון קירש, מסר בשם נציגות סדרה א' הסדר החוב שגובש בין הקרנות מחו"ל לבין זיסר הוא לא רק הסדר חוב, אלא הוא גם הסכם שיוצר קבוצת שליטה חדשה בחברה, הכוללת את הקופות מחו"ל ואת מר זיסר. לפיכך, הקופות מחו"ל מקבלות יותר ממה שמקבלים יתר המחזיקים כיוון שהן מקבלות מניות שליטה. לדעתנו, לאור הקשר בינן לבין זיסר, הן לא יהיו רשאיות להשתתף באסיפות שיקבעו לצורך אישור ההסדר המוצע ברוב של 75%.

 

"בחברת אלביט הדמיה ישנם הבדלים משמעותיים בין הסדרות הקצרות, א' ו-ב', לבין הסדרות הארוכות, שכן כלפי הסדרות הקצרות ישנה כבר הפרה, ומשום שלסדרות הקצרות עילות תביעה חזקות יותר כנגד החברה, הדירקטורים ובעל השליטה. אין זה מוצדק לכפות על הסדרות הקצרות "תספורת" כלשהי, כאשר מחד, נותרות לבעל השליטה אחזקות בקבוצה, ומאידך, הוא אינו מביא כסף חדש מהבית.

 

לפיכך, הסדרות הקצרות יעמדו על כך שעל מנת לאשר את ההסדר המוצע יהיה צורך בכינוס אסיפה נפרדת למחזיקי אג"ח א' ו-ב' (הקצרות), כאשר באסיפה זו קולות כשרים יהיו אך ורק קולות של מחזיקים אשר אחזקותיהם באג"ח הקצרות אינן קטנות מאחזקותיהם באג"ח הארוכות.

 

נציגות סדרה א' מקווה שרשות ניירות ערך תעמוד לצידה ותתמוך בעמדה משפטית זו על מנת שלא ייווצר מצב של חוסר שוויון בשוק ההון הישראלי בין גופים גדולים וחזקים לבין המשקיעים הבלתי מוגנים והפרטיים מהציבור.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מוטי זיסר
צילום: ישראל ברדוגו
מומלצים