שתף קטע נבחר

דו"ח: יותר ערבים מועסקים - נשים עדיין מופלות

דירוג מעלה שבוחן את מידת האחריות התאגידית של החברות הגדולות במשק מצא: קולטות יותר ויותר עובדים מאוכלוסיות מגוונות ופועלות לצמצום הנזק הסביבתי, אבל שיעור הנשים בהנהלה ובדירקטוריונים לא השתנה משמעותית

מצד אחד, שיעור הנשים בהנהלה ובדירקטוריונים של החברות הגדולות במשק נותר ללא שינוי משמעותי. מצד שני, החברות קולטות יותר ויותר עובדים מאוכלוסיות מגוונות ומקטינות את הנזקים הסביבתיים שהן יוצרות. כך עולה מדירוג מעלה המתפרסם היום.

 

עוד כתבות בערוץ קריירה:

 

מעלה הוא ארגון גג מקצועי המלווה עסקים בישראל בפיתוח ויישום אסטרטגיות של אחריות תאגידית. הדירוג, שמתפרסם מאז 2006, מדרג מדי שנה את החברות גדולות במשק לפי מידת המחויבות שלהן לנושא. פרסומו נוהג לעורר עניין רב שכן הוא חושף אילו משקיעות יותר בתרומה לחברה, בהתנדבות, בשמירה על זכויות עובדים ובשמירה על הסביבה. 

 

בין הפרמטרים שנבחנים בדירוג כלולים גיוון בתעסוקה, פיתוח הון אנושי, ניהול איכות סביבה, ממשל תאגידי, יישומו של קוד אתי וכן תרומה ומדיניות השקעה חברתית. עם זאת, הדירוג אינו כולל  תמחור, מונופוליזם, שירות לקוחות ותשלום מסים.

 

גם השנה: שטראוס והבנקים בראש

השנה השתתפו בדירוג 82 חברות לעומת 91 אשתקד. בין החברות שביקשו לצאת השנה מהדירוג נמצאות בזק, כלל, גיוון אימאג'ינג, גדות, אפלייד מטריאלס, אגד, סקיילקס, מיטב וחישולי כרמל.

 

המחזור הכולל של החברות בדירוג עומד על 331 מיליארד שקל, המהווים 63% מהתוצר העסקי בישראל. מספר העובדים המצרפי קרוב ל-200 אלף – כ-10% מכלל העובדים במגזר העסקי.

 

החברות חולקו ל-4 קטגוריות לפי טיב ביצועיהן (בסדר יורד): פלטינה פלוס (90+ נקודות), פלטינה (89-80), זהב (79-60) וכסף (59-0). השנה כולל הדירוג גם דוח דירוג פרטני לכל חברה, עם השוואה לשנה שעברה. 

 

בדירוג הפלטינה פלוס, נכללו 19 חברות שזכו לדירוג הגבוה ביותר עבור מידת האחריות התאגידית שלהן, ביניהן שמרו על מקומן רפאל, בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק דיסקונט,שטראוס גרופ וסאנדיסק. בין החברות שרשמו עליה בדירוג כלולות לאומי קארד, טבע, אלביט מערכות, יוניליוור, אינטל ומקורות. בדירוג כסף נכללו 6 חברות בהן אקסלנס, הפניקס, הום סנטר ואלרוב. סנו הצטרפה לראשונה לדירוג וקיבלה דירוג פלטינה. לצפייה בדירוג המלא של החברות

 

שיפור בגיוון, קיפאון בשוויון

בין המגמות עולה כי ב-2012 חל שיפור בגיוון בתעסוקה, כאשר 68% מהחברות קבעו מדיניות ויעדים לקליטת אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בשוק התעסוקה נמוך - עלייה של 8% עלומת 2011. שיעור האוכלוסייה הערבית מקרב העובדים טיפסה ב-40% לעומת 2011 ועומדת כיום על כ-10%, ביחס ל-12.1% משיעור ההשתתפות של כלל כוח העבודה.

 

שיעור העובדים בעלי מוגבלויות בחברות לעומת זאת, לא השתנה משמעותית ועומד על 1.9%, כאשר שיעורם בכוח העבודה בישראל עומד על 5.5%. השיעור הממוצע של עובדים חרדים עומד על 3.4% (- מדובר בפרמטר חדש בדירוג). מבין העובדים החדשים שנקלטו בשנת 2012, 9% הם ערבים, 3% הם חרדים ו-2% בעלי מוגבלויות.

 

גם מבחינת שוויון מגדרי בין גברים לנשים במשרות בכירות לא חלו שינויים של ממש במהלך 8 שנות הדירוג, כאשר נוכחותן של נשים בהנהלות עומדת על כ-25%. בתוך כך, ב-20% מהחברות הנשים מהוות עד 10% מההנהלה, ב-43% הן מהוות בין 10% ל-30%, וב-30% מהחברות – 50%-30%.

 

שיעור הנשים בדירקטוריונים עומד על ממוצע של 22% מבין החברים (לעומת 20% אשתקד), כלומר שתי נשים מבין כל 10 חברי דירקטוריון. רק ב-7% מהחברות הנשים מהוות כמחצית מחברי ההנהלה או הדירקטוריון, וזאת בהתאם לחלקן היחסי בשוק העבודה.

 

עוד עולה, כי חל גידול של 20% במספר החברות בהן לפחות שליש מהדירקטוריון מורכב מדירקטורים עצמאיים או בלתי תלויים (חברות עם דבוקת שליטה), מ-67% אשתקד ל-81% השנה. 68% מהחברות קבעו בדירקטוריון מדיניות המסדירה את תגמול הבכירים, 88% מינו חבר הנהלה כגורם בכיר לטיפול באחריות התאגידית ו-85% מהחברות הגדירו כללי "אסור ומותר" במתן תרומות וחסויות.

 

זכויות עובדים וסביבה

בבחינת זכויות העובדים, רוב החברות דיווחו כי הן מבצעות לפחות בדיקה אחת על מנת לוודא שעובדי הקבלן המועסקים אצלם, יקבלו תשלום כחוק: 76% בודקות את התשלומים בתלושי השכר של העובדים; 32% בודקות אם יש הרשעות קודמות של חברות כוח האדם ו-50% מבצעות ראיונות אקראיים עם העובדים על תנאי עבודתם. 

 

בסך הכל, 6% מהחברות הורשעו בבתי הדין לעבודה בהפרת חוקי עבודה, ירידה לעומת 2011 ו-2012 (8% ו-9% בהתאמה), אך עליה לעומת 2010 (3%).

 

גם בפרמטרים של התייעלות סביבתית והתנדבות עובדים חלו שיפורים: 67% מהחברות קבעו יעדים להפחתת צריכת אנרגיה ודלק, כאשר ביצועיהן היו טובים ב-24% לעומת אלו שלא קבעו יעדים; 20% מציעות הטבה כספית לעובדים שאינם מגיעים בכלי רכב; ו-36% משקיעות משמעותית בחדשנות ופיתוח מוצרים ושירותים ידידותיים יותר לסביבה

 

בנוסף, כמחצית מהחברות (48%) בוחנות ומנהלות את השפעותיהן הסביבתיות באמצעות אימוץ תקנים ירוקים. מבין החברות בענפי התעשייה, המזון והקמעונאות, 70% קבעו יעדים להפחתת פסולת והגברת המיחזור ו-63% קבעו יעדים להפחתת שימוש במים.

 

בעתיד: גם פערי שכר

הדירוג פונה ל-350 חברות בהן החברות הציבוריות הכלולות במדד ת"א 100 והחברות הציבוריות והפרטיות שמחזור ההכנסות שלהן הוא מעל 100 מיליון דולר ומדרג את ביצועיהן היחסיים ביחס לכלל המשתתפים ובהתאם לתמונת המצב של המשק הישראלי. 20 החברות המובילות בדירוג מעלה אשר עומדות בתנאי הסף של מדד ת"א 100, מרכיבות את "מדד מעלה" שהושק ב-2005 ושמאפשר השקעה אתית על פי קריטריונים של אחריות חברתית

 

עורכי הדירוג מציינים כי בשנה הבאה הוא עתיד לכלול קריטריונים חדשים, שיידרשו מהחברות להעמיק את פעילותן. כך למשל, כ-80% מחברות כבר דיווחו השנה שבדקו אם קיימים פערי שכר בין נשים לגברים במשרות דומות בחברה ומהשנה הבאה ידווחו לראשונה על התוצאות.

 

בנוסף עתיד לכלול הדיווח קידום אורח חיים בריא במקום העבודה, מינוי ממונה גיוון במשאבי אנוש והדרכות על רב תרבותיות, פעולות לסיוע כלכלי לעובדים בשכר נמוך ומצבי משבר, התייחסות במדיניות הרכש גם לספקים קטנים וחברות בבעלות נשים, ביצוע סקר דו שנתי בקרב לקוחות וספקים בנוגע להתנהלות האתית של החברה, לוודא שהחברה עומדת בתנאי האשראי עם הספקים ולפרסם מדיניות רכש וקביעת מדיניות כישורים נדרשים מחברי הדירקטוריון.

 

מומו מהדב, מנכ"ל הארגון, מסר כי לאורך שנות הדירוג, חלה "עלייה הדרגתית משמעותית ברמת המחויבות, הטיפול והמדידה של אחריות תאגידית בחברות המשתתפות". עם זאת הוא מציין, כי "עדיין רק בחלק קטן מהחברות ניתן לראות חיבור עמוק יותר בין קיימות ואחריות תאגידית לצמיחה עסקית". 

 

 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים