שתף קטע נבחר

צילום: חיים צח

המבקר: שרי ממשלת נתניהו טסו יותר

בשנים שבדק מבקר המדינה - עד 2011 - נרשמה עלייה במספר טיסות השרים, הסגנים ובני הזוג שלהם - במקרים רבים על חשבון גופים פרטיים תוך חשש לניגוד עניינים. ממשלת נתניהו הקודמת התעופפה הרבה יותר מקודמותיה. דו"ח נפרד שעוסק בנסיעות נתניהו יפורסם במועד אחר, בשל בדיקה שמקיים היועמ"ש

נוסעים הרבה יותר לחו"ל: שרי ממשלת נתניהו הקודמת טסו לחו"ל הרבה יותר מהשרים בממשלות שבראשן עמדו אריאל שרון ואהוד אולמרט. כך עולה מדו"ח מבקר המדינה המתפרסם אחר הצהריים (יום ד'), בפרק העוסק בנסיעות שרים וסגני שרים לחו"ל. מהדו"ח עולה כי קרוב לשליש מהנסיעות לחו"ל של השרים היו במימון שאינו ממשלתי כשלעתים גופים מימנו את טיסות השרים, דבר שלפי שפירא עלול לגרום לניגוד עניינים.

 

עוד בדו"ח המבקר:

חומרים רעילים ומסוכנים בביצים

1 מכל 8 תל אביבים - זר

יש לך מוגבלות? אין לך עבודה

תחליטו - טיול בי"ס זה לחינוך או לכיף?

סיפורים חמים נוספים - בפייסבוק שלנו

 

מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, בדק, בין היתר, את נסיעותיו לחו"ל של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתקופת היותר שר האוצר בממשל שרון. הבדיקה עסקה בעיקר בנסיעות במימון שאינו ממשלתי של נתניהו ובני משפחתו שהצטרפו. בסך הכול בדק המבקר 16 נסיעות.

 

בדצמבר 2012 נמסרה לנתניהו טיוטת הדו"ח שבה פורטו ממצאי הביקורת בנושאים הנוגעים אליו אישית. אולם עקב בדיקה שמקיים היועץ המשפטי לממשלה בנושא נבצר ממשרד המבקר למסור לנתניהו את החומר ששימש בסיס לביקורת ולכן ראש הממשלה לא יכול להגיב. המבקר כתב כי בשל נסיבות אלו, דו"ח הביקורת בעניין נסיעותיו של נתניהו בתקופת היותר שר האוצר יפורסם במועד מאוחר יותר.

בנימין נתניהו ורעייתו שרה (צילום: לע"מ) (צילום: לע
בנימין נתניהו ורעייתו שרה(צילום: לע"מ)
 

המבקר שפירא מגיש את הדו"ח ליו"ר הכנסת אדלשטיין וליו"ר ועדת ביקורת המדינה יצחק כהן ()
המבקר שפירא מגיש את הדו"ח ליו"ר הכנסת אדלשטיין וליו"ר ועדת ביקורת המדינה יצחק כהן
לגבי יתר השרים שכיהנו בממשלות ישראל ממרס 2003 ועד ינואר 2011 עולה כי הם נסעו 1,184 פעם לחו"ל במסגרת תפקידם. לפחות 28% מכלל הנסיעות היו במימון שאינו ממשלתי. 90 נסיעות מומנו בידי ממשלות זרות ו-240 בידי ארגונים יהודיים, בינלאומיים ואחרים. המבקר כתב כי מימון נסיעה של שר או סגן שר לחו"ל על-ידי גורם שאינו ממשלתי עלול להציבם במצב של ניגוד עניינים ולו למראית עין וליצור מחויבות בלתי ראויה שלהם לממן הנסיעה.

 

מאפריל 2009 ועד יוני 2011, בתקופת כהונתה של ממשלת נתניהו הקודמת, היה מספר הנסיעות השנתי הממוצע של כלל השרים גדול בכ-60% ממספרן בממשלות קודמות. בממשלות שרון השנייה ואולמרט, המספר השנתי הממוצע היה 122 ואילו בממשלת נתניהו התקיימו בממוצע 196 נסיעות בשנה. גם בנסיעות במימון שאינו ממשלתי חל גידול ניכר בממשלת נתניהו הקודמת ומספרן הממוצע בפרק הזמן האמור היה כפול ממספרן בממשלות שרון השנייה ואולמרט.

 

העלייה החדה במספר הנסיעות לחו"ל בממשלת נתניהו הקודמת, נבעה למרות שבמאי 2009 קבעה הממשלה שיש לצמצם ב-25% את כלל הוצאות הנסיעה והשהייה בחו"ל של עובדי המגזר הציבורי. אבל הממשלה לא פעלה ברוח ההחלטה בכל הנוגע לנסיעות של חברי הממשלה.
עוד מצא המבקר כי הוצאות שרים וסגני שרים בנסיעותיהם לחו"ל במימון ממשלתי כוללות מרכיבי הוצאה רבים, בהם עלות הטיסה, הלינה, אבטחה, ארוחות, תחבורה ועוד, והן מסתכמות בעשרות עד מאות אלפי שקלים לנסיעה. למרות זאת, נמצא כי לא נקבעו כללים ותקרות הוצאה למרכיבי ההוצאה השונים והדבר עלול, לדברי המבקר, להביא להוצאות לא מבוקרות בכספי ציבור.

 

המבקר חילק את פרק זמן הבדיקה לשלוש תקופות. בתקופה הראשונה - בין מרס 2003 ועד אפריל 2008 - נסעו שרים וסגני שרים 662 פעמים לחו"ל. 26% מהנסיעות היו במימון שאינו ממשלתי. נמצאו מקרים שבהם נסיעותיהם של בני או בנות הזוג של השרים נעשו במימון שאינו ממשלתי. נמצאו נסיעות שבהן השרים היו צריכים לדווח על חשש לניגוד עניינים בשל זיקה אישית. למרות זאת, רק שני שרים פנו בתקופה זו לוועדה למתן היתרים. בתקופה זו היו 60 נסיעות שעניינן גיוס כספים, אך רק לגבי כ-10% מהן פנו השרים ליועץ משפטי.

 

ממאי 2008 ועד ינואר 2010 קיימו שרים וסגני שרים 241 נסיעות לחו"ל בתפקיד. 70 מהנסיעות מומנו על-ידי גורם שאינו ממשלתי. גם כאן שרים לא פנו לקבל חוות דעת לפני הנסיעה וגם היו מקרים שבהם השרים לא קיבלו אישור לצרף את בנות זוגם.

 

בתקפה השלישית שנבדקה, מפברואר 2010 ועד אוגוסט 2011 – שרים וסגני שרי 281 פעמים לחו"ל במסגרת תפקידם. בהן 86 (30%) מהנסיעות היו במימון שאינו ממשלתי. לגבי כ-32% מהנסיעות שבמימון שאינו ממשלתי, לא כולל נסיעות במימון ממשלות זרות, שהתקיימו מאז פרסום נוהל היועץ המשפטי לממשלה ועד יוני 2011, לא פנו השרים אל היועצים המשפטיים של משרדיהם לקבלת חוות דעת כנדרש בנוהל. לגבי נסיעות במימון ממשלות זרות, לגבי 86% מהן לא נעשתה פנייה לקבלת חוות דעת משפטית. בתקופה זו פנה לוועדה שר אחד בלבד – שר התקשורת משה כחלון.

 

משה כחלון. היחיד שפנה לוועדה (צילום: מוטי קמחי) (צילום: מוטי קמחי)
משה כחלון. היחיד שפנה לוועדה(צילום: מוטי קמחי)

עוד מצא המבקר כי אמנם התקנות קובע שר "במקרים מיוחדים" רשאי השר להגיש את בקשתו לנסיעה לראש הממשלה במקום לממשלה, נמצא כי בתקופת ממשלת נתניהו הקודמת (ממרס 2009 ועד יוני 2011) הפנתה מזכירות הממשלה 72 בקשות לנסיעות שרים לחו"ל (כלומר 16% מהנסיעות התקופה זו) ישירות לראש הממשלה, בלי שהבקשה הועברה לאישור. חלקן הועברו אל נתניהו, אף שלכאורה לא היו נסיבות מיוחדות או בהילות שהצדיקו את אי העברת הבקשה לאישור הממשלה.

 

המבקר העיר כי בשנים האחרונות גדל בשיעור ניכר היקף נסיעות השרים וסגני השרים לחו"ל במימון שאינו ממשלתי, וכן היקף הנסיעות הכולל. היקף הנסיעות ומאפייניהן מחייבים, לדברי המבקר, הסדרה מקיפה של הליכי אישור הנסיעות, הקפדה על מילוי הוראות ובקרה ופיקוח על כל ההיבטים הנוגעים לנושא זה. הוא הוסיף כי חלק ניכר מנסיעות השרים לא נבחנו כלל מהבחינה המשפטית והדבר מחייב שינוי מיידי בהתנהלות השרים והסגנים בטרם נסיעתם לחו"ל.

 

המבקר קרא לשרים להקפיד במילוי הוראות נוהל היועץ המשפטי לממשלה ולוודא כי מתקיימות הבדיקות וניתנים האישורים המשפטים הנדרשים לגבי כל נסיעה. השופט בדימוס שפירא קרא ליועץ המשפטי לממשלה לקבוע הנחיות מיוחדות לעניין נסיעות שרים וסגני שרים לחו"ל הממומנות על-ידי קרן היסוד, קק"ל והבונדס, להבהיר את ההנחיות לעניין השתתפות שרים וסגני שרי באירועי התרמה ולחדד את המונח "נסיעה במסגרת התפקיד" של שר ולקבוע מדיניות אחידה ואמות מידה להבניית שיקול הדעת של היועצים המשפטיים.

 

נוסף על מכלול ההמלצות, סבור מבקר המדינה כי על הממשלה לקיים בחינה כוללת בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, בכל הנוגע למדיניות האישור של נסיעות שרים וסגנים שרים במימון ממשלתי. "בחינה זו ראוי שתיעשה לאור העיקרון שבא לביטוי בהחלטות שקיבלה בשנים האחרונות הוועדה למתן היתרים, ולפיו כאשר נודעת חשיבות להשתתפותו של שר או סגן שר באירוע בינלאומי לקידום שמה ומעמדה של מדינת ישראל, ראוי שמימון הנסיעה לא ייעשה על-ידי גורם שאינו ממשלתי", כתב המבקר שפירא.

מאיר שטרית. לא דיווח למרות אפשרות לניגוד עניינים (צילום: אמיר כהן) (צילום: אמיר כהן)
מאיר שטרית. לא דיווח למרות אפשרות לניגוד עניינים(צילום: אמיר כהן)

דליה איציק. נסעה עם הבעל, הסבירה שלא נדרש אישור (צילום: דודי ועקנין) (צילום: דודי ועקנין)
דליה איציק. נסעה עם הבעל, הסבירה שלא נדרש אישור(צילום: דודי ועקנין)

המבקר הזכיר נסיעות של ובנות ובני זוג של השרים מאיר שטרית ודליה איציק שנסעו לחו"ל במימון שאינו ממשלתי מבלי שפנו לוועדה. איציק טענה כי במועד נסיעתה לחו"ל לא נדרשו השרים לקבל אישור. שטרית, שנסע ארבע פעמים לחו"ל עם אשתו במימון שאינו ממשלתי, טען גם הוא כי לא היה נוהל והוא שילם על הנסיעה מכיסו. "החריג היחידי הוא נסיעה מטעם המוסדות הלאומיים... אשר לעתים הזמינו את בנות הזוג על חשבונם. לא נדרש לכך אישור, ובוודאי שאין לפרש את נסיעת בן הזוג כמתנה".

 

לגבי שטרית, המבקר מצא עוד כי ב-2005 בזמן שכיהן כשר התחבורה הוא הוזמן על ידי חברה מסחרית לנאום באירוע חגיגי בניו יורק. בביקורת עלה כי חברה אחרת המצויה בבעלות אשת השר הייתה מעורבת בהזמנתו. נמצא כי אחת מעובדות החברה שהייתה בבעלות אשת השר שלחה את ההזמנה למשרד התחבורה במכתב הנושא את לוגו החברה. רעייתו של שטרית טענה כי כנראה מדובר בטעות של המזכירה. המבקר העיר כי מקרה זה העלה חשש לניגוד עניינים אישי שבגללו היה על השר לדווח לוועדה למתן היתרים טרם נסיעתו.

 

Read this article in English

 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: משה מילנר, לע"מ
ראש הממשלה נתניהו. היועמ"ש בודק
צילום: משה מילנר, לע"מ
מומלצים