שתף קטע נבחר

מדריך לחוק החדש לזכויות ניצולי השואה

החוק החדש לסיוע לניצולי השואה כלל שינויים וזכויות נוספות בתחום הזכויות לניצולי השואה. הבעיה היא שמרבית ניצולי השואה אינם מודעים לזכויות וההטבות שיכולות לשפר משמעותית את מצבם הכלכלי. היכנסו ולימדו מה מגיע

לפני כשנה נכנס לתוקפו החוק החדש לסיוע לניצולי השואה. במסגרת החוק יועבר תוספת של מיליארד שקל בשנה לטובת הגדלת הסיוע הניתן לניצולי השואה החיים כיום בישראל. "החוק החדש כלל שינויים וזכויות נוספות בתחום הזכויות לניצולי השואה", אומרת עו"ד אביבה סילברמן, מנכ"לית ומייסדת עמותת "אביב לניצולי השואה", "הבעיה היא שמרבית ניצולי השואה אינם מודעים לזכויות וההטבות שיכולות לשפר משמעותית את מצבם הכלכלי. יועץ זכויות של העמותה יוכל לסייע לכל ניצול שואה לקבל את המידע על השינויים ולפרוס בפניו את מרב הזכויות המגיעות לו, וכמו תמיד השירות ניתן באהבה וללא כל עלות. זו חובתנו כלפי הניצולים".

 

אז מהם השינויים המרכזיים במסגרת החוק החדש? מי זכאי לקבלת סיוע נוסף ובאילו תנאים? מומחי הזכויות של עמותת "אביב לניצולי השואה" ריכזו את כלל המידע ומזמינים את ניצולי השואה ובני משפחותיהם לפנות כדי לקבל את ההדרכה והסיוע המלאים.

 

מענק שנתי בסך 3,600 שקלים

מה? מענק שנתי בסך 3,600 שקלים שמשולם על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר ישירות לחשבון הבנק.

מי זכאי? ניצול שואה שהוא אזרח ותושב ישראל, אשר היה זכאי לקבל תגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים אילו עלה לישראל עד 1.10.53 או שנמנע ממנו לקבל תגמולים בשל זכות שהייתה לו בעבר לתבוע את גרמניה, ובנוסף איננו מקבל כיום קצבה כלשהי מקרן סעיף 2, ממשרד האוצר או קצבה חודשית בשל רדיפות הנאצים העולה על 1,000 שקלים.

איך מקבלים? ניצולים שטרם קיבלו את המענק לשנת 2015, צריכים להגיש בקשה לרשות לזכויות ניצולי השואה, זאת כדי לקבל

את המענק לשנת 2015 ואילך. יודגש כי יש למלא את טופס הבקשה פעם אחת בלבד, כך, ניצול שמילא את טופס הבקשה ושלח לאוצר איננו צריך למלאו בשנית. את הטופס ניתן להשיג, באתר האינטרנט של הרשות לזכויות ניצולי השואה או במספר הטלפון של הרשות: 03-5682651. יש לצרף צילום ת.ז. לבקשה. במידה ויש לניצול אישור על קבלת פיצוי חד פעמי מהעבר, מומלץ לצרפו לבקשה.

חשוב לדעת: המענק אינו תלוי בגובה ההכנסה של ניצול השואה.

 

מתן פטור מתשלום על התרופות שבסל הבריאות

מה? פטור מלא מדמי ההשתתפות העצמית ברכישת תרופות שבסל הבריאות.

מי זכאי? כל אזרח ותושב ישראל שקיבל אי פעם תשלום, חודשי או חד פעמי, בקשר עם נרדפותו על ידי הנאצים ועוזריהם, מישראל, מגרמניה או מדינת חוץ אחרת, או מוועידת התביעות החומריות של יהודים נגד גרמניה.

איך מקבלים? ככלל אין צורך בהגשת בקשה נפרדת לפטור מתשלום על תרופות, שכן הגשת בקשה למענק שנתי, עליה פורט קודם לכן, כוללת גם בקשה לקבלת פטור מתשלום על תרופות שבסל הבריאות. כמו כן, מי שכבר קיבל הודעה על זכאותו לפטור מתרופות שבסל הבריאות אינו נדרש להגיש בקשה לקבלת בקשה לפטור זה.

במקרים בהם ניצול שואה עומד בתנאי הזכאות לקבלת פטור מתרופות אולם אינו מקבל אותו וגם אינו זכאי למענק השנתי ניתן למלא טופס בקשה מיוחד לפטור מתשלום עבור תרופות. את הטופס ניתן להשיג באתר האינטרנט של הרשות לזכויות ניצולי השואה או במספר הטלפון של הרשות: 03-5682651.

 

השוואת תנאים ליוצאי מחנות וגטאות שעלו לישראל לאחר 1.10.53

מה? השוואת זכויותיהם של ניצולי שואה שמקבלים קצבה כיוצאי מחנות וגטאות או רנטה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות לזכויותיהם של ניצולי השואה המוכרים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. כלומר בעקבות התיקון לחוק יהיו זכאים מקבלי קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ומקבלי קרן סעיף 2 לאותן הטבות להן היו זכאים עד עתה רק מקבלי הקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

 

איך מקבלים? ניצולי השואה המקבלים אחת מהקצבאות שפורטו לעיל, קיבלו הכרה אוטומטית ב- 25% נכות, ללא צורך בהגשת בקשה וכן קיבלו מכתב מהרשות לזכויות ניצולי השואה, המפרט את ההטבות הנוספות המגיעות להם.

גובה התגמול החודשי שלהם הוא כיום מינימום 2,200 שקלים בחודש. למקבלי קצבה אחת לשלושה חודשים מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ניתנת השלמה חודשית ממשרד האוצר (כלומר מקבלי קרן סעיף 2 מקבלים סכום בסיס מועידת התביעות והשלמה נוספת עד לסכום של לפחות 2,200 ₪ ממשרד האוצר).

 

חשוב לדעת: מומלץ מאד להגיש בקשה להחמרה ובקשה להכרה במחלות נוספות (ככל שקיימות אצל ניצול השואה מחלות בגינן ניתן לקבל הכרה) כדי לבחון זכאות לתוספת באחוזי נכות העשויה לגדיל את הקצבה החודשית ו/או לזכות בהשתתפות בהוצאות של המחלות המוכרות. כמו כן, מומלץ לבדוק זכאות לקבלת לתגמול / תגמול מוגדל לפי הכנסה שעשויה אף היא להגדיל את סכום הקצבה בצורה משמעותית.

 

החל מה 1.12.2014 ניצולי שואה שקיבלו רנטה מקרן סעיף 2 או קצבת יוצאי מחנות וגטאות, וששולמה להם גמלת הבטחת הכנסה, הוכרו אוטומטית כזכאים לקבלת תגמול לפי הכנסה מהרשות, תוך המשך קבלת ההטבות הנלוות שניתנו להם כמקבלי גמלת הבטחת הכנסה בעבר.

 

העלאת גובה התגמול המינימלי

מה? התגמול העיקרי המשולם לפי חוק נכי רדיפות הנאצים וחוק נכי המלחמה בנאצים לא יפחת מסכום של 2,200 שקלים.

איך מקבלים? אין צורך בהגשת בקשה, התגמול מתעדכן אוטומטית.

חשוב לדעת: שאר מדרגות התגמול לא שונו.

 

גמלת סיעוד

מה? במסגרת החוק החדש לסיוע לניצולי שואה תוקן גם חוק הביטוח הלאומי, כך שהקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים המשולמת על ידי משרד האוצר, לא תילקח יותר בחשבון כהכנסה לצורך קביעת הזכאות לגמלת סיעוד.

 

מי זכאי? במקרה של ניצול שואה המקבל גמלת סיעוד מופחתת בשל קבלת קצבה חודשית לפי חוק נכי רדיפות הנאצים - הביטוח הלאומי יחשב מחדש את הזכאות לגמלה בהתאם לתיקון בחוק ועל פי המידע הקיים אצלו. הודעה על שיעור הגמלה החדש תישלח למבוטחים.

 

במקרה של ניצול שואה שהביטוח הלאומי דחה את תביעתו לגמלת סיעוד בשל הכנסותיו, והוא מקבל קצבה חודשית לפי חוק נכי רדיפות הנאצים – כדאי לבדוק מחדש זכאות לגמלת סיעוד. יש להגיש שוב תביעה לביטוח הלאומי בצירוף אישורים מעודכנים על סוג וגובה ההכנסות.

 

חשוב לדעת: מי שיוכר במקסימום שעות סיעוד לפי חוק הביטוח הלאומי (16 או 18 שעות שבועיות) יהיה גם זכאי ל-9 שעות סיעוד חינם מטעם הקרן לרווחה לנפגעי השואה.

 

 

תגמול לבן זוג לאחר פטירת ניצול שואה

מה? החוק החדש מעניק, במקרים מסוימים, לבני/בנות זוג של ניצולי שואה שנפטרו, קצבה חודשית למשך כל ימי חייהם (עד כה קיבלו קצבה, במרבית המקרים, רק למשך שלוש שנים לאחר פטירת בן / בת הזוג).

מי זכאי?

  • בן/בת זוג של ניצול שואה שנפטר ואשר היה זכאי לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או חוק נכי המלחמה בנאצים למשך 36 חודשים לאחר מועד פטירת הניצול (כולל ידוע/ה בציבור) יהיה זכאי לאחר תום 36 חודשים, לקצבה בסך 2,000 שקלים לחודש לפחות, למשך כל ימי חייו. הוראה זו תחול על בני זוג של ניצולים שנפטרו מיום 1.6.2011 ואילך.
  • בן/בת זוג של ניצול שואה שקיבל בחייו קצבה ליוצאי מחנות וגטאות או מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, ונפטר לאחר 1.6.2014, יקבל במשך 36 חודשים את הקצבה אותה קיבל הניצול ערב פטירתו. לאחר תום 36 חודשים בן/בת הזוג יקבלו קצבה חודשית בסך 2,000 שקלים לפחות, למשך כל ימי חייו. אם ניצול השואה נפטר לפני מועד זה לא תהיה זכאות להמשיך לקבל את הקצבה.

 

מענק שנתי למקבלי תגמול לפי הכנסה

מה? מענק שנתי בסך 2,000 שקלים למקבלי תגמול לפי הכנסה.

מי זכאי? מקבלי קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, קרן סע' 2 של ועידת התביעות או קצבה ליוצאי מחנות וגטאות אשר מקבלים תגמול/תגמול מוגדל לפי הכנסה (בעבר "נזקק"/"נצרך").

 

מה עוד כולל החוק החדש?

  • הארכת מועדים להגשת עררים וערעורים - נכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים יוכלו לערער על החלטות הוועדה רפואית, הוועדה הרפואית העליונה, החלטות הרשות המוסמכת והחלטות ועדת העררים בתוך 60 ימים, כאשר לוועדת העררים סמכות להאריך מועד זה ב-30 ימים נוספים.

 

  • בקשות להחמרה תוך חצי שנה במקום שנה- ניתן להגיש בקשות לקיום ועדת רפואית בתום חצי שנה מיום שנקבעה לאחרונה דרגת הנכות, או במועד מוקדם יותר אם אירעו נסיבות חדשות, הנתמכות במסמכים רפואיים, שיש בהן כדי להשפיע על דרגת הנכות.

 

  • טיפול נפשי לניצולים אאינם מקבלים קצבה חודשית - כל ניצולי השואה אשר זכאים למענק שנתי בסך 3,600 שקלים, יהיו זכאים גם לקבלת טיפול נפשי בקשר עם נרדפותם לפי אותם ההסדרים המופעלים כיום ע"י הרשות לזכויות ניצולי שואה לגבי ניצולים המוכרים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

 

  • כפל מענקים - בוטלה ההוראה שאסרה על כפל מענקים לפי חוק ההטבות ולפי חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה, או לפי חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, כך שניתן לקבל את שני המענקים גם יחד.

 

  • תגבור שירותי רווחה - תינתן תוספת תקציבית ניכרת לתגבור שירותי הרווחה לניצולי שואה.

 

  • בערב יום השואה (15.4) בשעה 17:00 תקיים עמותת "אביב לניצולי השואה" את המצעד למען החיים, שייצא מרחבת הבימה
  • לשאלות והסברים נוספים ניתן להתקשר לעמותת "אביב לניצולי השואה" בטלפון: 072-2424404, או בדואר אלקטרוני: info@avivshoa.co.il.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מתנדבת "אביב לניצולי השואה" מסייעת לניצול שואה
רוח טובה
יד שרה
כיתבו לנו
מומלצים