שתף קטע נבחר

חיסכון לכל ילד: כל מה שחשוב שתדעו

החל משנת 2017 כל ילד בישראל יהיה זכאי לחיסכון חודשי שייצבר לזכותו, מגיל לידה ועד גיל 18. מה הם התנאים ומתי יהיה ניתן לפדות את הכסף? כל מה שצריך לדעת. מדריך

ועדת הכספים של הכנסת אישרה השבוע את התקנות המסדירות את התוכנית החדשה של חיסכון לכל ילד. התוכנית, שתחל מינואר 2017, מבטיחה לכל ילד הפקדה חודשית לחיסכון עד גיל 18 וכן מענק נוסף בהמשך.

 

  • הדרך אל הכסף: כך תגיעו אל החיסכון שהשאיר יקירכם

 

מי זכאי לקבל את הכסף, היכן הוא יופקד והאם ניתן להוסיף כסף באופן פרטי? ynet מגיש לכם את כל התשובות לשאלות על החיסכון לילדים.

 

מי זכאי לחיסכון ומתי יופקדו הכספים?

 

במועד תשלום קצבת ילדים החודשית יפקיד ביטוח לאומי 50 שקל לחשבון על שם הילד בקופת גמל להשקעה או בחשבון בנק, בבעלות ההורה לטובת הילד. הסכום יופקד עבור כל ילד שמשולמת בעדו קצבת ילדים. סכום זה יתעדכן מידי חודש ינואר בהתאם לעליית המדד.

 

היכן יופקדו הכספים?

 

כל הורה יוכל לבחור בין קופת גמל להשקעה לבין חיסכון בנק, מתוך רשימה של קופות גמל ובנקים שהמדינה תערוך איתם הסכם התקשרות. הרשימה תופיע גם באתר של ביטוח לאומי. הבחירה תיעשה באמצעות הודעה של ההורה לביטוח לאומי .

 

מתי צריך לבחור היכן יופקדו הכספים?

 

הורה יצטרך לבחור היכן יופקדו הכספים, בקופת גמל או בבנק, בתוך חצי שנה מיום לידת הילד. הודעה על כך תשלח להורה על ידי הביטוח הלאומי יחד עם ההודעה על זכאותו לקצבת ילדים.

 

אם לא בחרתי לאן יופקדו הכספים - האם לא אקבל את הכסף?

 

אם הורה לא בחר היכן יופקדו הכספים, הכספים יופקדו כברירת מחדל בקופת גמל להשקעה לאחר חצי שנה מיום לידת הילד, רטרואקטיבית. קופת הגמל להשקעה הספציפית שתיבחר לצורך כך, תיקבע על ידי ביטוח לאומי בדרך של סבב קבוע ושוויוני בין כל קופות הגמל.

 

מסלול ההשקעה בקופת הגמל בו ינוהלו הכספים יהיה מסלול ברירת מחדל אשר ייקבע בתקנון קופת הגמל.

 

למרות האמור, אם להורה יש עוד ילדים שכבר מופקד בעבורם חיסכון זה, ברירת המחדל להפקדה תהיה קופת הגמל להשקעה או הבנק אשר שם מנוהלים הכספים של הילד הצעיר ביותר.

 

 (צילום: shutterstock) (צילום: shutterstock)
(צילום: shutterstock)

 

מה לגבי ילדים שכבר נולדו? האם הם זכאים לחיסכון?

 

בוודאי. "לגבי ילדים שנולדו לפני ה-1.1.2017, הוריהם יקבלו עד ה-15 לנובמבר הקרוב מכתב מביטוח לאומי המודיע להם על זכאותם לבחור קופת גמל או בנק כאמור ואלה יצטרכו לבחור בהתאם עד ה-1.6.17", מסביר אייל סיאני, ממונה ציות ואכיפה ומנהל מקצועי בהלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה.

 

"במקרה וההורים לא בחרו לאן יופקדו הכספים עבור ילדיהם, הכספים יופקדו כברירת מחדל לקופת גמל להשקעה (אותה קופת גמל לכל הילדים) רטרואקטיבית".

 

סיאני מציין כי על אף האמור, לגבי ילד שגילו ב-1.1.17 הוא 15 ומעלה, אם ההורים לא בחרו לאן יופקדו הכספים, יופקדו הכספים כברירת מחדל לבנק בו נמצא חשבון העו"ש אליו מועברת קצבת הילדים החודשית ואם אותו בנק אינו נמצא בהסדר של "חיסכון לכל ילד" יופקדו הכספים לאחד מהבנקים שכן נמצאים בהסדר.

 

יודגש כי במידה וישנם מספר ילדים מעל גיל 15 שההורים לא בחרו עבורם, הכספים בגינם יופקדו לאותו בנק.

 

 

 

האם החיסכון כרוך בעלות כלשהיא לילד או להורים?

 

טרם נקבעו דמי הניהול שישולמו עבור ניהול הכספים. עם זאת, חשוב לדעת כי דמי הניהול לא ישולמו על ידי החוסכים, אלא על ידי ביטוח לאומי, בהתאם למכרז שתערוך המדינה בקרוב בין הבנקים וקופות הגמל.

 

כיצד ינוהלו הכספים בקופות הגמל ובבנקים?

 

בבנקים ובקופות הגמל יהיו מספר מסלולי השקעה/חיסכון. כל הורה יוכל לבחור מסלול השקעה/חיסכון אחד.

 

האם אפשר לשנות את מסלול ההשקעה/חיסכון בו ינוהלו הכספים?

 

לגבי קופת גמל – ניתן בכל עת לשנות את מסלול ההשקעה וזאת באמצעות הגשת בקשה לקופת הגמל.

 

לגבי בנק – ניתן לשנות את מסלול החיסכון בבנק באמצעות הגשת בקשה לבנק, למעט אם תנאי מסלול החיסכון בו מנוהלים הכספים אינם מאפשרים זאת.

 

האם אפשר להחליף חברה אשר תנהל את קופת הגמל?

 

כן. ניתן לשנות בכל עת את החברה אשר תנהל את קופת הגמל באמצעות הגשת בקשה לחברה אליה מעוניינים לעבור ("החברה המקבלת").

 

לאחר הגשת הבקשה, תודיע החברה לביטוח לאומי על כך, בכדי שההפקדות החודשיות יעברו אליה וכן תפעל להעברת החיסכון הצבור מהחברה בה מנוהלים הכספים ("החברה המעבירה") אליה מיד לאחר תחילת קבלת ההפקדות החודשיות.

 

כספי החיסכון הצבורים יועברו מהקופה המעבירה תוך 5 ימי עסקים מיום שקיבלה את בקשת העברת כספים מהקופה המקבלת.

 

האם ניתן להפקיד כספים נוספים באופן יזום לטובת החיסכון לילד?

 

כן. ניתן להפקיד מידי חודש 50 שקלים נוספים לטובת החיסכון. כל שצריך ההורה לעשות הוא להגיש בקשה לביטוח לאומי וביטוח לאומי יתחיל להפקיד את הכספים בחודש העוקב לחודש בו הוגשה הבקשה. הסכום שיופקד "ייגרע" מקצבת הילדים אשר משולמת לחשבון העו"ש של ההורה בגין אותו ילד.

 

מדוע קבעה המדינה שקופות הגמל להשקעה יהיו ברירת המחדל עבור הציבור ולא חיסכון בבנק?

 

לדברי אייל סיאני, נקבע כי ברירת המחדל תהיה קופת גמל להשקעה ולא חשבון בבנק היות ובקופת גמל להשקעה קיימים מספר יתרונות.

 

"קיימת אפשרות לניוד כספים על ידי ההורה באופן חופשי בין קופות גמל באופן אוטומטי, זאת באמצעות כלים טכנולוגיים קיימים, בעוד שבבנקים הניוד מתבצע רק באופן פרטני בהתאם לדרישת הלקוח", אומר סיאני.

 

"בנוסף, העברת כספים בין קופות גמל נהנית מהטבה של דחיית מס ואינה נחשבת אירוע מס, בעוד ניוד כספים בין בנקים לא נהנה מהטבה זו ונחשב אירוע מס".

 

סיאני מציין עוד כי בקופת גמל להשקעה ניתן להשאיר את הכספים עד גיל הפרישה של הילד וליהנות מהטבה של קבלת קצבה עם פטור ממס רווחי הון. במציאות בה הפנסיה הצפויה תהיה נמוכה במיוחד מדובר על הטבה חשובה מאד. "קופת גמל מאפשרת גם לכלל הציבור השקעה בשוק ההון".

 

מתי ואיך ניתן למשוך את הכספים?

 

כשיגיע הילד לגיל 18 הוא יוכל למשוך את הכספים. כמו כן, הורה יוכל למשוך כספים בשל מצב רפואי של ילד העלול להביא לפגיעה בחייו.

 

כל שנדרש הוא להגיש לקופת הגמל/לבנק טופס בקשה למשיכת כספים. בהקשר זה יצוין כי כל ילד יקבל הודעה מביטוח לאומי בגיל 18 וכן בגיל 21 (במידה ולא משך את הכספים) על זכאותו למשיכת הכספים.

 

בהקשר זה חשוב מאד לדעת כי בהגיעו של הילד לגיל 18, יעביר ביטוח לאומי לחשבון החיסכון 500 שקל נוספים ואם הילד לא משך את הכספים עד הגיעו לגיל 21, יעביר ביטוח לאומי לחשבון החיסכון 500 שקל נוספים.

 

אם הכספים לא נמשכו והילד שכבר בגר בינתיים, נפטר חלילה – מי זכאי לכספים?

 

אם הילד נפטר חלילה, לאחר גיל 16, הכספים יועברו למי שנקבע בתקנון קופת הגמל או לפי חוק הירושה לגבי כספים שהופקדו בבנק.

 

האם ילד יכול למנות מוטבים בחשבון?

 

בעת הגיע הילד לגיל 18 הוא יוכל למנות מוטבים בחשבונו בקופת הגמל והם אלה שיהיו זכאים לכספים בעת פטירתו.

 

עוד על הכסף שלנו:

 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים