שתף קטע נבחר

טיפ למלצר: דעו את זכויותכם

נושא שכר המלצרים ונותני השירות עלה לדיון הציבורי לפני כשנה וחצי עם הצעת "חוק המלצרים" של ח"כ דב חנין. כעת הוגשה גם הצעת חוק של ח"כ נאוה בוקר אשר מטרתה להפסיק את המצב בו "בעלי מסעדות 'קונסים' את המלצרים בסכום המנה אם הלקוח עזב בלי לשלם". כדי לעשות סדר, לפניכם מדריך זכויות עדכני למלצר

נושא שכר המלצרים ונותני השירות עלה לדיון הציבורי לפני כשנה וחצי עם הצעת "חוק המלצרים" של ח"כ דב חנין (הרשימה המשותפת), אשר לא עלתה לבסוף להצבעה בכנסת עקב חוסר תמיכה מספקת. לפני כשבועיים הוגשה הצעת חוק של ח"כ נאוה בוקר (ליכוד) אשר לפיה ניכוי משכר עובדים מראש יהווה עבירה על החוק. בהצעת החוק התייחסה בוקר ל"בעלי מסעדות אשר 'קונסים' את המלצרים בסכום המנה אם הלקוח עזב בלי לשלם".

 

עוד על זכויות עובדים בערוץ הקריירה

 

הצעת החוק של בוקר נועדה לטפל בתופעה שבה עובד נקנס בגין הקלדה שגויה, לקוח שברח מבלי לשלם או נזק שנגרם לרכוש בשוגג. לפי הצעת החוק, אם המעסיק יטען שהעובד הזיק לבית העסק בזדון, הדבר ידון בבית משפט והמעסיק יצטרך להוכיח את טענתו. אם תתקבל הטענה יוכל המעסיק לנכות את עלות הנזק משכר העובד.

 

הצעת החוק של חנין, שעדיין ממתינה ל"שעת כושר" כדי לעלות להצבעה בכנסת, קבעה כי המסעדנים יחויבו לשלם למלצרים שכר מינימום לפחות, והם לא יוכלו "להשלים" את השכר מתוך הטיפים שיוענקו על ידי הסועדים. כלומר הטיפ יחשב כ"מתנה" מהסועד לנותן השירות ולא יעבור כלל בקופת העסק. המסעדנים ובעלי בתי הקפה, והפאבים, טענו כי החוק יקשה על התעסוקה בענף ויפגע במשכורות העובדים.

 

יוזמות אלה ואחרות מרמזות על כך שקיים צורך ציבורי בהסדרת זכויות העובדים בענף, למרות ששינוי משמעותי עדיין לא נעשה. נעזרנו בעו"ד ירון קרמר, מומחה בדיני עבודה ושותף בנ. פינברג ושות', כדי להבין מהן הזכויות של העובדים בענף נכון להיום. 

 

חשוב לדעת מהן הזכויות ולעמוד על קיומן. צפו בדיון באולפן ynet:

 

כדי להיחשב חלק מהשכר, הטיפ חייב לעבור בקופה

עו"ד קרמר מסביר כי טיפ שנמסר ישירות למלצר בלי שעבר בקופת המסעדה אינו יכול להיחשב שכר עבודה. "בית הדין לעבודה כבר קבע כי טיפים אינם חלופה חוקית לשכר עבודה. בבסיס העניין חובת המעביד לשלם לעובדיו שכר מינימום, בכלל זה למלצרים. על כך אין עוררין. המחלוקת מתעוררת כשהמעביד מעוניין שהתשר יהיה חלק משכר העובד וייחשב חלק משכר המינימום. על פי הפסיקה, על המעביד לרשום את התשר בקופת המעסיק".

  

"דרך זו אף מטעה את הלקוחות, הסבורים כי ייעוד הכסף שהשאירו למלצר הוא תשר, ולא סיוע למסעדה בתשלום שכרו. לפיכך, אם התשר נמסר ישירות למלצר, על המעביד לשלם למלצר גם שכר שלא יפחת משכר המינימום".

 

מה קורה בענף בפועל?

"ענף זה הוא ענף בעל אופי גמיש, המעסיק אחוזים ניכרים של צעירים ומצטייר כתחום נפרד משוק העבודה. לעתים נדמה כי העולם הזה מאפשר לכל העוסקים בו לפעול באזור הדמדומים, כאשר למעשה כל החוקים חלים גם על העוסקים והמעורבים בענף זה כמובן".

 

"בפועל, העסקה שלא לפי הוראות החוק גם כשמדובר בצעיר שמגיש מנות במסעדה ובכל עבודת מלצרות, אסורה ופוגענית, ובאה לידי ביטוי בפגיעה, בניצול ובהיעדר תנאי העסקה הוגנים וראויים, החושפים את המעסיק לתביעה, לקנסות מנהליים ולסנקציות פליליות". 

 

הטיפים משמשים כיום כחלק משכר המלצרים (צילום: shutterstock) (צילום: shutterstock)
הטיפים משמשים כיום כחלק משכר המלצרים(צילום: shutterstock)
 

שכר מלצרים מתלמדים

לפי עו"ד קרמר התופעה בה חלק מהמלצרים עוברים תקופת התלמדות ללא שכר היא פסולה מיסודה: "אין כל סיבה, חוקית ומוסרית, שמתלמד שטרח והעמיד את עצמו לטובת בית העסק לא יקבל שכר על השעות האלה. מדובר בתופעה שעומדת בניגוד לכתוב בפסיקה ועיקרה ניצול".

 

קרמר מוסיף כי "בית הדין הארצי לעבודה פסק כי המבחן הוא מבחן התועלת למעסיק. כשהמעסיק מפיק תועלת מעבודת העובד, גם אם התועלת מזערית, העובד זכאי לשכר".

 

קרמר אומר כי גם במקרה שההתלמדות הופסקה מסיבה כלשהי העובד יהיה זכאי לתשלום, ופוסל את הטענה כי המעסיקים משקיעים בעובד בתקופת ההתלמדות ולכן לא מחויבים לשלם: "העובדה כי המעסיק מלמד את העובד מקצוע, אין בה לכשעצמה כדי לשלול מהמתלמד את מעמדו כעובד".

 

שברת שילמת?

על פי הצעת החוק של נאוה בוקר חוק הגנת השכר ישונה כך שהמעסיק לא יוכל לאלץ את העובד להתחייב מראש שאם יגרום נזק אז המעביד יוכל לקזז משכרו באופן אוטומטי, וגם תוחמר הענישה על מעסיקים אשר מנכים סכומים משכרו של עובד שלא כחוק.

 

עו"ד קרמר מסביר על המצב כיום: "על פי דין לא ניתן לקנוס עובד, גם במקרה בו שבר כלי עבודה. החריג לכלל זה הינו מקום בו קיים הסכם קיבוצי אשר מאפשר הטלת קנסות בהתאם לכללים שנקבעו בהסכם. לא ניתן גם לחייב מלצר בסכומים חסרים. חשוב להדגיש, כי כמובן שגרימת נזקים לרכוש או התנהלות רשלנית מצד מלצר כמו כל עובד אחר יכולה להוות עילה לסיום העסקתו ואף להגשת תביעה נגדו".

 

"לא ניתן לקנוס עובד, גם במקרה בו שבר כלי עבודה" (צילום: shutterstock) (צילום: shutterstock)
"לא ניתן לקנוס עובד, גם במקרה בו שבר כלי עבודה"(צילום: shutterstock)
 

הפסקות ויום המנוחה

חלק משמעותי בפעילות ענף ההסעדה מתקיים במהלך סוף השבוע. עו"ד קרמר מסביר מה אומר החוק: "קיים היתר העסקה כללי למלצרים המאפשר את העסקתם בימי המנוחה השבועית. במקרה כזה קובע החוק שמלצר זכאי לקבל תגמול על העסקה ביום מנוחה השבועי בשיעור שלא יפחת מ 150% משכר שעת עבודתו הרגילה. יצוין, כי יום המנוחה השבועית נקבע לפי דתו של העובד". 

 

ומה לגבי הפסקות במהלך יום העבודה?

"כל עובד ב'עבודת כפיים' זכאי להפסקה של 45 דקות כל 6 שעות עבודה. 30 דקות מתוכן חייבות להיות רציפות, בנוסף, בזמן ההפסקה העובד אינו עומד לרשות המעסיק ולכן רשאי גם לצאת את מקום העבודה".

 

סטנד ביי ופיטורים

בנוגע לשעות ה"סטנד ביי" שאליהן מחויבים כל העובדים בתחום אומר קרמר כי "ככל שהעובד עומד לרשות מקום העבודה באותו זמן אזי מדובר בשעות עבודה. יחד עם זאת, ככל שמדובר בשעות מסוימות בהן העובד נמצא מחוץ למקום העבודה ורשאי לעשות כל דבר, בכפוף להיענות לקריאה, הרי ששעות אלה אינן בגדר שעות עבודה. במקרים כאלה מקובל במקצועות רבים לשלם לעובדים תשלום כוננות, אולם לא מדובר בתשלום שעות עבודה מלאות".

 

ואם משמרת של מלצר קוצצה באמצע? 

"מעסיק חייב לשלם לעובד את כל שעות העבודה שנקבעו והעובד התכונן לעבוד. ככל שהעובד התייצב לעבודה והיה נכון לבצע את העבודה בכל השעות שנקבעו לו, אזי הוא זכאי לתשלום עבור כל שעות המשמרת. במידה והמשמרת קוצרה ביוזמת המעסיק עליו לשלם לעובד את שעות העבודה המתוכנות".

 

האם הפסקת שיבוץ במשמרות היא למעשה הפסקת עבודה?

"מעסיקים שחושבים שאם יפסיקו את שיבוצו של מלצר למשמרות - לא יחשב הדבר כפיטורים המצריכים תשלום פיצויים – טועים. הפסקה חד־צדדית של שיבוץ העובד לעבודה היא פיטורים לכל דבר ועניין. מעביד המעוניין להפסיק את עבודת העובד נדרש לערוך לו שימוע כחוק ולשקול את טענות העובד טרם קבלת החלטה בעניינו".

 

 

 

 

 

 


פורסם לראשונה 13/08/2017 12:37

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: shutterstock
צילום: shutterstock
צילום: שחף הבר
עו"ד ירון קרמר
צילום: שחף הבר
מומלצים