שתף קטע נבחר

הסיבה לפקקים: העשור האבוד של ההצפה במכוניות | דו"ח המבקר

הצפיפות בכבישי ישראל היא הגבוהה במדינות OECD. מאז החל השר כץ את כהונתו הועלו תשע הצעות ממשלתיות להפחתת השימוש ברכב פרטי. מה עלה בגורלן? התשובה טמונה בעומסי התנועה המחריפים. משרד התחבורה: "בשלב שלישי בניסוי, מקדמים תוכנית כוללת"

תקועים בפקקים? נראה שאלו כמה מהסיבות: תמריצים להפחתת השימוש ברכב פרטי לא קודמו, עיכובים נרשמו ביישומה של תוכנית "נעים ירוק", ובנוסף לא קודמה החלטת הממשלה לבחינת אגרת גודש. כך עולה מהפרק שבו נבדקו פעולות הממשלה להפחתת השימוש בכלי רכב פרטיים באמצעות תמריצים כלכליים, בדו"ח מבקר המדינה המתפרסם אחר הצהריים (יום ד').

המדינה מרוויחה בגדול מריבוי המכוניות (צילום: עידו ארז) (צילום: עידו ארז)
המדינה מרוויחה בגדול מריבוי המכוניות(צילום: עידו ארז)

 

לעיון בדו"ח המבקר המלא - לחצו כאן

לכתבה על עיקרי הדו"ח

לכתבה על הכשלים ברכבת

 

על-פי בדיקת המבקר, השופט בדימוס יוסף שפירא, ב-2017 נעו בכבישי ישראל 2.86 מיליון כלי רכב פרטיים, שהם כ-324.8 כלי רכב ל-1,000 תושבים. הכנסות המדינה ממיסוי בענף הרכב הסתכמו ב-2016 ב-41.4 מיליארד שקל. מיסוי היבוא בענף הרכב הסתכם בשנים 2016 ו-2017 בכ-13.6 מיליארד שקל ובכ-9.2 מיליארד שקלים בהתאמה. כלומר, המדינה מרוויחה כסף רב בתחום זה.

צפיפות תנועת כלי רכב לק

גידול מצטבר בצפיפות תנועת כלי רכב בישראל 1976-2017 ()

המבקר העיר כי המספר הגבוה של כלי הרכב, הנוסעים בממוצע נסועה (קילומטרז') גבוהה ביחס לאורך המצומצם יחסית של כבישי ישראל, גורם לכך שצפיפות התנועה בארץ היא הגבוהה ביותר במדינות OECD – פי 3.5 מהממוצע במדינות אלו. בנוסף התברר כי צפיפות התנועה של כלי רכב פרטיים בכבישים, בשילוב שירותי תחבורה ציבורית, לא מספיקים וגורמים נזק הן לכלכלה והן לחברה. המבקר מצא כי בעשור האחרון התקבלו כמה החלטות ממשלה לבחינת כלים ותמריצים כלכליים להפחתת השימוש ברכב פרטי ולהחלפתו בשירותי תחבורה ציבורית.

 

 

 

ומה קרה בפועל? המבקר סקר תשעה כלים ותוכניות לעידוד הפחתת השימוש ברכב פרטי בכלל ובשעות השיא בפרט, שהועלו בעשור האחרון בהחלטות ממשלה ובהמלצות ועדות מקצועיות, ושמשרד התחבורה היה צריך לקדם את בחינתם: מתוכם שישה כלים אינם מוכנים ליישום; ניסוי של כלי אחד טרם הסתיים; כלי אחד עודכן רק ביוני 2016, ורק כלי אחד קודם – שינוי תחשיב "זקיפת הטבה" לבעלי רכב צמוד לצורכי מס – והניב תוצאות של ממש בהקטנת רכישת כלי רכב לק"מ כביש בתחום כלי הרכב הצמודים.

 

עוד נמצא כי פעילות הצוות, שהוקם מתוקף החלטת ממשלה עוד בינואר 2008 כדי להציע תוכנית פיילוט לקביעת אגרות גודש, הופסקה לפני תום עבודתה מבלי שהוצגו נימוקים או הודעה רשמית כלשהי לממשלה. המבקר העיר כי מאז התקבלה החלטת הממשלה ב-2008 לבחון הטלת אגרת גודש - ואף שמשרד התחבורה התריע בתוכנית האסטרטגית שלו מ-2012 על חסרונה של מדיניות כוללת לריסון השימוש ברכב פרטי בתחום המיסוי, כדוגמת אגרת גודש - שר התחבורה והבטיחות בדרכים ישראל כץ, המכהן בתפקיד ברצף ממרץ 2009, לא קידם את החלטת הממשלה שחייבה אותו לבחון נושא זה באמצעות צוות בין-משרדי שיציע תוכנית פיילוט לקביעת אגרות גודש.

פארודיה על הסלפי של אורן חזן (צילום: יריב כץ, מוטי קמחי)
המבקר יוסף שפירא והשר ישראל כץ(צילום: יריב כץ, מוטי קמחי)

המבקר מתח ביקורת חריפה על השר: "בכך הפך שר התחבורה את החלטת הממשלה בעניין זה לאות מתה. אי-החלת העלויות החיצוניות על המשתמשים אינה יעילה ואינה הוגנת, ומשמעותה סבסוד המשתמשים ברכב פרטי, לדוגמה חלק מתושבי המטרופולינים הגדולים, על ידי אלה שאינם משתמשים בו או המשתמשים בו בהיקפים קטנים, כמו חלק מתושבי הפריפריה; הסבסוד במקרה זה נכפה על האחרונים ומביא לחוסר יעילות בשימוש".

 

לגבי תוכנית "נעים לירוק" כתב המבקר כי השר כץ עיכב בשני מועדים שונים ולתקופה מצטברת של כשלוש שנים את קידום הפרויקט, שנועד לקדם בחינת תמריצים כלכליים להפחתת השימוש ברכב פרטי כחלק מהתמודדות הממשלה עם הגודש בכבישים. המבקר הוסיף כי החלטת השר באה בעקבות התנגדותו לגביית "מס נסועה" על כלי רכב או אגרות כלשהן מנהגים עבור השימוש בכביש.

 

"החלטת שר התחבורה לעיכוב הפרויקט עומדת בניגוד להחלטת הממשלה מיולי 2010, שבה נקבע במפורש כי הוועדה שהוקמה מתוקף ההחלטה נדרשת לבחון 'בניית מערך תשלומים ותקבולים התלויים בהיקף השימוש בכלי הרכב ובמאפייניו, ובכלל זה היקף הנסועה של כלי הרכב בתנאי גודש ושלא בתנאי גודש'", הוסיף המבקר. "החלטתו זו אינה מתיישבת עם התפקידים שהוטלו על הוועדה שמינה שר התחבורה, כפי שהוגדרו מכתב המינוי שלה".

 

בנוסף התברר כי לא קודמו פתרונות לעידוד הפחתת השימוש ברכב פרטי כתוצאה מעיוותים במדיניות החניה. המבקר כתב כי למרות היעילות של מיסוי "הטבת חניה" ומדיניות של "פדיון חניה" בהתמודדות עם ההשפעה החיצונית של הגודש בכבישים, שצוינה כבר לפני כעשור על ידי כמה גורמים – ולמרות החלטת הממשלה מאוגוסט 2007 לבחינת האפשרות של "זקיפת שווי" אצל העובד בשל חניה ושינוי אופי והיקף ההכרה בהוצאות אצל המעסיק, משרד התחבורה ומשרד האוצר לא פעלו לקידום הסדרת מיסוי הטבת חניה ויישום פדיון חניה.

ארכיון (צילום: תומריקו) (צילום: תומריקו)
ארכיון(צילום: תומריקו)

תוכנית שכן קודמה היא פרמיית ביטוח המותנית במרחקי נסיעה – אבל כאן היה איחור של שנים רבות, ובנוסף לא קודמה תוכנית לאגרת רכב המותנית במרחקי נסיעה. המבקר כתב כי בשנת 2011 נידונה החלופה של אגרת רכב המותנית במרחקי נסיעה בוועדה לשינוי הרכב העלויות בענף הרכב, ואולם עבודת הוועדה הופסקה ובמשרדי האוצר והתחבורה לא קידמו בחינת פתרון זה.

 

בסיכום הפרק כתב המבקר שפירא כי "העשור האחרון מאז החלטות הממשלה בכל הקשור לקידום תמריצים כלכליים להפחתת השימוש ברכב פרטי הפך עשור אבוד. כדי לצמצם את הגודש בכבישים דרושה פעולה משותפת ומואצת של שרי התחבורה והאוצר לשדרוג שירותי התחבורה הציבורית ותמרוץ נהגים באמצעים כלכליים להפחתת השימוש ברכב הפרטי. על שרי התחבורה והאוצר לפעול לקידום הכלים הנדרשים בשנים הקרובות לייעול הרכב המיסים לטובת הפחתת השימוש בכלי רכב וצמצום הנסועה, ולהביא בחשבון גם את ההשפעות הנלוות לכך על הכנסות המדינה".

 

ממשרד התחבורה נמסר: "משרד התחבורה מקדם בימים אלה את השלב השלישי של הניסוי 'נעים לירוק', שנועד לבדוק השפעה של תמריצים כספיים חיוביים על אופן השימוש של נהגים ברכב הפרטי. שני השלבים הקודמים של הניסוי הצביעו על כך שכ-45% מהנהגים שינו את הרגלי הנסיעה שלהם באופן שתרם להפחתת הגודש בכבישים. המסקנות שיופקו מהניסוי ישמשו לצורך בניית תוכנית כוללת שתעודד נהגים להפחית את השימוש ברכב הפרטי למטרות יוממות, שימוש שמטבעו יוצר עומסי תנועה בדרך אל העבודה ובחזרה הביתה, ולעידוד השימוש ברכב לצורך נסיעות בשעות השפל בלבד".


פורסם לראשונה 13/03/2019 15:56

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: נתיבי איילון
ארכיון. פקק באיילון
צילום: נתיבי איילון
מומלצים