שתף קטע נבחר

אל תוותרו על הזכויות שלכם: מדריך למפוטר הטרי

מתי פיטורים אינם חוקיים, מה הקריטריונים לקבלת פיצויים ואיך מחשבים אותם, מי זכאי לדמי אבטלה והאם ניתן לתבוע עובדים שפתחו בשביתה? ברקע הפיטורים הנרחבים הצפויים בכמה חברות - בדקנו מה הזכויות של המפוטרים

 

 

רגע לאחר שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) דיווחה כי שיעור האבטלה בישראל נמצא ברמה נמוכה של 3.8%, נראה כי המשבר בחברות הסלולר  נותן את אותותיו עם גלי הפיטורים הצפויים בפלאפון וסלקום . לאלו מצטרפים הדיווחים בדבר פיטוריהם של 120 עובדי רשת מיכל נגרין, של 70 עובדי מרכז הפיתוח הישראלי של חברת Kik הקנדית ואזהרותיו של חגי שלום, בעלי קבוצת הארגז, כי יסגור בדצמבר את מפעל האוטובוסים של הקבוצה שמעסיק 300 איש.

 

מי אחראי למשבר בשוק הסלולר והאם המחירים יעלו? שאלות ותשובות

כל הטעויות שעשתה סלקום בדרך לתוכנית ההתייעלות הדרמטית

המשבר בסלולר: "אחרי החגים - לרבים מעובדי סלקום לא יהיה לאן לחזור"

בפלאפון ממשיכים בעיצומים: השירות במתכונת מצומצמת

 

בסיועם של עו"ד שרון הורנשטיין, העורך הראשי של אתר כל זכות המתמחה בזכויות עובדים, ושל עו"ד קליה קליין, מנהלת מחלקת דיני עבודה במשרד פרל כהן צדק לצר ברץ, בחנו מהן הזכויות המגיעות לעובדים שעומדים בפני פיטורים, ומה הצעדים שעליהם לנקוט בהם מרגע ההודעה על הפיטורים.

סלקום הפגנה עובדים (צילום: יאיר שגיא)
מחאת עובדי סלקום, אתמול(צילום: יאיר שגיא)

תקינות הליך הפיטורים - התראה בכתב ושימוע

בשלב הראשון, יש לבדוק האם הליך הפיטורים היה כדין, כלומר שניתנה התראה מראש בכתב, והעובד הוזמן להליך שימוע לפני פיטורים, שהתנהל כדין.

 

"המעסיק מחויב לקיים לעובד שימוע טרם פיטוריו ועליו להודיע לו בכתב בזמן סביר לפני הליך השימוע", מסביר הורנשטיין. "במהלך השימוע, יוצגו בפני העובד הנימוקים המלאים לרצון המעסיק לפטר אותו, ותינתן לו הזדמנות להשמיע טיעונים בעד המשך העסקתו. העובד רשאי להזמין לשימוע נציג מטעמו כמו עו"ד, נציג ועד עובדים או בן משפחה".

 

הורנשטיין מוסיף, כי אם השימוע נקבע בנוהל לא תקין, מומלץ לפנות בכתב אל המעסיק בבקשה לדחות את מועד השימוע. "בנוסף, המעסיק נדרש לתעד את שיחת השימוע באמצעות פרוטוקול ולכלול בו את התייחסות העובד לטענות המעסיק", הוא מציין. "לאחר שהעובד עיין בפרוטוקול ואישר את נכונותו, על המעסיק להחתים את העובד על הפרוטוקול בציון התאריך בו התקיים השימוע, ולמסור עותק ממנו לעובד".

אינפו כלכלה זכויות מפוטרים ()

קליין מציינת, כי "המעביד אינו יכול להסתפק בטענת ההתייעלות, אלא חייב להסביר לעובד המפוטר מדוע הוא נכלל ברשימה ולתת לו זמן להתכונן להעלות את טענותיו בין הזימון לשימוע לבין הליך השימוע עצמו. במקרים שבהם השימוע לא נעשה כדין או שמדובר במקרים קיצוניים של הפרת חוק בוטה או פיטורים בניגוד לחוק, למשל פיטורי אישה בהיריון או איש מילואים, ניתן להגיש ערעור על ההחלטה לבית הדין לעבודה, שעשוי להחזיר אותו לעבודה או לפסוק פיצוי כספי".

 

לאחר קבלת ההחלטה הסופית, המעסיק חייב למסור לעובד המפוטר מכתב פיטורים, המציין באופן מפורש את הפיטורים, תוך התייחסות לנושאים שעלו בשימוע, מועד סיום ההעסקה ומספר ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים. ללא מכתב זה, מדגישה קליין, העובד או העובדת שפוטרו לא יהיו זכאים לקבל דמי אבטלה מהביטוח הלאומי.

 

תשלום שכר ודמי הבראה, פדיון ימי חופשה ופיצויים

הורנשטיין מציין, כי אף שהמעסיק רשאי לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת על הפיטורים ולנתק את יחסי העובד-מעביד עימו באופן מידי - הרי שעליו לשלם לעובד בגין תקופה זו שכר מלא. "למעסיק אסור לכפות על עובד לנצל את ימי החופשה שצבר במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, אלא אם הדבר נעשה בתום לב ומשיקולים של צרכי עבודה, ובתנאי שלפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא ינוצלו לחופשה", הוא מוסיף.

 

תלוש השכר האחרון צריך לכלול בתוכו את פדיון ימי החופשה השנתית שנותרו לעובד ותשלום דמי הבראה. "בעת סיום יחסי העבודה, זכאי עובד לפדיון ימי חופשה בגין שלוש השנים הקלנדריות שקדמו לשנה הקלנדרית שבה הסתיימה עבודתו, בצירוף הימים שנצברו לזכותו בשנת העבודה השוטפת", מסביר הורנשטיין. הוא מוסיף, כי תשלום זה מחויב בניכוי מס הכנסה, ואם המעסיק לא מאפשר את פדיון ימי החופשה, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

 

עובדים שהועסקו במשך שנה לפחות על ידי המעסיק ופוטרו זכאים לפיצויי פיטורים. קליין מסבירה כי על מנת לקבל אותם, המעסיק נדרש להעביר למפוטר או למפוטרת טופס 161 המפרט את משך ההעסקה, השכר לפיצויים, גובה הפיצויים כולל הסכומים שנצברו בקופת הפיצויים.

 

יש לקחת בחשבון, כי חלק מהכספים המועברים על ידי המעסיק אל הגוף הפנסיוני שמנהל את החיסכון של העובדים, מהווים מעין מקדמה על חשבון תשלום פיצויי פיטורים. העובדים יכולים למשוך את כספי הפיצויים, אך הדבר עלול להקטין ביותר משליש את קצבת הפנסיה החודשית שיקבלו לאחר פרישתם בגיל הפנסיה.

 

"כספי הפיצויים אינם ניתנים להחזרה למעסיק בתנאי שהעובד לא משך אותם לפני גיל הפרישה או לפני אירוע של נכות או מוות, והם יישארו בחיסכון הפנסיוני של העובד ויגדילו את קצבת הפנסיה החודשית שלו", מסביר הורנשיין. "לאחר סיום העסקתו יוכל העובד למשוך את הכספים מהחיסכון הפנסיוני שהופקדו כרכיב פיצויים, גם אם טרם הגיע לגיל פרישה וגם אם לא נגרם אירוע ביטוחי כמו מוות או נכות, אך זאת רק אם המעסיק נתן הסכמתו לכך או לא התנגד לכך במהלך ארבעת החודשים שלאחר סיום העבודה".

 

כדי לחשב את הסכום שמגיע לכם, יש לקחת בחשבון את הסכום שהופרש לביטוח הפנסיוני, השנה בה התחלתם לעבוד אצל המעסיק ועוד. הורנשטיין מחדד, כי כספי הפיטורים פטורים ממס הכנסה עד לתקרה של שכר חודשי אחד כפול מספר שנות העבודה, ולא יותר מ-12,380 שקל כפול מספר שנות העבודה. כך, אם השכר המשמש בסיס לפיצוי נמוך מ-12,380 שקל, ניתן לבקש פטור ממס הכנסה עד תקרה של 1.5 משכורות לכל שנת עבודה".

 

שמירת זכויות פנסיוניות

הפסקת ההפרשות השוטפות לקרן הפנסיה או לביטוח מנהלים עלולה לפגוע בזכויות הפנסיוניות של המבוטח, ובמיוחד בכיסוי הביטוחי. הורנשטיין מדגים כי בקרן פנסיה, למשל, המבוטח זכאי לחמישה חודשים של ביטוח לאבדן כושר עבודה וביטוח שאירים למקרה של מוות, כפי שהיו קיימים בעת עבודתו במקום העבודה הקודם, אך לאחר מכן ייפסק הכיסוי הביטוחי שלו, וגם תקופת הוותק שצבר העובד בקרן הפנסיה תיפסק.

 

במקרים אלה, הוא מזהיר, אם העובד יתחיל בעבודה חדשה ויבקש להצטרף מחדש לקרן הפנסיה הוא יידרש למלא הצהרת בריאות חדשה, ומאותו רגע תתחיל תקופת צבירת ותק מחדש, כלומר יהיה עליו להמתין חמש שנים בטרם יכלול הביטוח הפנסיוני גם כיסוי ביטוחי למחלות קיימות. כדי להימנע ממצב זה, הורנשיין ממליץ לשמור על הזכויות הפנסיוניות גם בזמן הפסקת עבודה באמצעות הסדר ריסק או ביצוע תשלומים עצמאיים ישירות אל קרן הפנסיה".

 

דמי אבטלה ומציאת מקום עבודה חדש

על מנת להיות זכאים לדמי אבטלה לאחר הפיטורים, יש להירשם בשירות התעסוקה ביום הראשון לאבטלה. ניתן לבצע את הרישום דרך האינטרנט, אך יש להתייצב בלשכת שירות התעסוקה באזור מגוריכם בתוך כשבועיים מרגע ההרשמה, כדי שהאבטלה תיחשב מיום ההרשמה באתר. ללא הרשמה באתר - תשלום דמי האבטלה ייחשב רק מיום ההתייצבות.

   (צילום: יריב כץ)
לשכת אבטלה. יש להתייצב בלשכת שירות התעסוקה באזור מגוריכם בתוך כשבועיים מרגע ההרשמה(צילום: יריב כץ)

כדי להיות זכאים לדמי אבטלה, שכירים צריכים להשלים תקופה של 12 חודשים שבהם הם עבדו ושולמו עבורם דמי ביטוח אבטלה - במשך 18 החודשים שקדמו לתחילת האבטלה. חשוב להדגיש שאפילו יום עבודה אחד בתוך החודש נחשב כחודש שלם בתקופה הזו.

 

קליין מזהירה, כי עובד המעוניין לפנות למקום עבודה חדש צריך לבדוק האם החוזה הקודם שלו כולל סעיף אי תחרות שנועד להגביל מעבר ישיר שלו לחברה מתחרה, כדי למנוע חשיפת סודות מסחריים. "אם העובד לא הקפיד על כך ויש בחוזה סעיפים שאוסרים תחרות, המעסיק הקודם יכול לנקוט נגדו באמצעים משפטיים", היא מוסיפה.

 

זכות השביתה

אל מול מהלכי הפיטורים המתוכננים בפלאפון ובסלקום התעוררה מחאת עובדים נרחבת. הורשטיין מדגיש כי לעובדים זכות מלאה לנקוט בצעדים אלה, בהתאם לכללים המסדירים את הנושא, כמו הכרזה על סכסוך עבודה.

   (צילום: אגף הדוברות בהסתדרות)
מחאת עובדי פלאפון השבוע. "עובדים המאורגנים במסגרת ארגון עובדים יציג רשאים לפתוח בשביתה" (צילום: אגף הדוברות בהסתדרות)

"עובדים המאורגנים במסגרת ארגון עובדים יציג רשאים לפתוח בשביתה בהתאם לכללים המסדירים שביתות, כאשר אסור למעסיק לפגוע בעובד בשל השתתפותו בשביתה. שביתה בהתאם לכללים אינה נחשבת כהפרה לא חוקית של חוזה העבודה ולא ניתן לתבוע את השובתים על נזקים שגרמה השביתה לצד שלישי".

 

 

 

 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים