שתף קטע נבחר

מוגבלויות עם זכויות: מה שצריך לדעת על העסקת אנשים עם מוגבלות

בשנים האחרונות עלו מאוד שיעורי ההעסקה של אנשים עם מוגבלות. מהן זכויותיו של עובד בעל מוגבלות ומהן חובותיו של המעסיק? מדריך

היום (ג') מצוין היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, וזו הזדמנות להתייחס להעסקת עובדים עם מוגבלות. לפי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בעשור האחרון הייתה עלייה בשיעורי ההעסקה של אנשים עם מוגבלות בכלל ובעלי מוגבלות חמורה בפרט. על פי נתוני מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, בישראל חיים כיום כ-1.49 מיליון אנשים עם מוגבלות, מחציתם (747 אלף) בגיל העבודה (64-18).

 

כרבע מהמתייצבים בשירות התעסוקה: אנשים עם מוגבלויות

40% מהגופים אינם עומדים ביעד העסקת בעלי מוגבלויות

אנשים עם מוגבלות חושפים את התירוצים שקיבלו ממעסיקים

 

מהן זכויותיו של עובד עם מוגבלות ומהן החובות של המעסיקים? גיבשנו מדריך באמצעות עו"ד עמית גרוס, שותף ומייסד במשרד עוה"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', העומד בראש מחלקת דיני עבודה במשרד.

אנשים עם מוגבלות (צילום: shutterstock) (צילום: shutterstock)
אנשים עם מוגבלות(צילום: shutterstock)

מהי ההגדרה לאדם עם מוגבלות?

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מגדיר "אדם עם מוגבלות" כאדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, שבגללה מוגבל תפקודו באופן מהותי. עו"ד גרוס מציין כי נשיאות הארגונים העסקיים וההסתדרות הכללית חתמו על הסכם קיבוצי בעניין קידום ושילוב אנשים עם מוגבלות.

 

ועדת מעקב קבעה כי אצל אדם עם מוגבלות מתקיים אחד מהתנאים האלה: מוגבלותו היא 40% נכות ומעלה, המוכרת על ידי הביטוח לאומי, משרד הביטחון, רשויות מס הכנסה או משרד הבריאות; עבר שיקום מקצועי לצורך השמה בעבודה על ידי הביטוח הלאומי, משרד הרווחה או משרד הבריאות; נכה צה"ל שעבר שיקום מקצועי לצורך השמה בעבודה על ידי משרד הביטחון.

 

על אילו מעסיקים חל החוק?

החוק חל על כל המעסיקים במשק. הייצוג ההולם תלוי בגודל המעסיק. ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה חלים על כל מעסיק במגזר הפרטי המעסיק 100 עובדים ויותר.

 

מהן חובות המעסיק?

מלבד החובה לדאוג לייצוג הולם, על מי שמעסיק יותר מ-100 עובדים למנות אחראי להעסקת אנשים עם מוגבלות, שתפקידו להיות מוקד ידע מקצועי למעסיק ולהיות כתובת לפניות עובדים עם מוגבלות. המעסיק חייב להתאים את מקום העבודה והתנאים לאדם עם מוגבלות לפי צרכיו.

 

על מעסיק ציבורי מוטלות חובות אחרות?

מעסיק ציבורי המעסיק 100 עובדים ויותר מחויב לדאוג לביטוי הולם של לפחות 5% עובדים עם מוגבלות.

 

מותר לשאול בראיון עבודה על מוגבלות הנראית לעין, כמו התניידות בכיסא גלגלים או עיוורון?

החוק אינו אוסר להציג שאלות על מוגבלויות של עובד או מועמד, אבל העלאת השאלות עלולה להעיד כי המעסיק לא קיבל את העובד לעבודה בגלל מוגבלותו ולא מטעמים אחרים. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר על אפליה בקבלה לעבודה על רקע מוגבלות, וקובע כי אפליה היא גם אי ביצוע ההתאמות הנדרשות מחמת צרכיו המיוחדים של אדם עם מוגבלות, שיאפשרו את העסקתו. אם תעלה על ידי העובד או המועמד טענת אפליה, נטל ההוכחה יעבור לכתפי המעסיק.

 

 

איזו חובה חלה על מעסיק להתאים את מקום העבודה לעובד עם מוגבלות, ומתי?

עליו לנקוט את ההתאמות הנחוצות והתאמות הנובעות מדרישות התפקיד בלי שהדבר יטיל על המעסיק נטל כבד מדי. לפי עו"ד גרוס, "נטל כבד מדי" הוגדר בחוק כנטל בלתי סביר בנסיבות העניין, בהתחשב בעלות ההתאמה וטיבה, בגודל העסק ובמבנהו, בהיקף הפעילות, במספר העובדים, בהרכב כוח האדם ובקיום מקורות מימון חיצוניים או ממלכתיים לביצוע ההתאמה. במקרה מסוים הוכר עובד כנכה. המעסיק החליט שלא להשיבו לעבודה והוציאו לחופשה ללא תשלום. ביה"ד לעבודה קבע כי החלטת המעסיק אינה סבירה, השיב את העובד לעבודתו ופסק לו פיצוי של 40 אלף שקל.

 

חולה סרטן נחשב לעובד עם מגבלות?

בתי הדין לעבודה קבעו כי במקרה של מחלה כסרטן מדובר במגבלות זמניות, ולכן העובד נמצא במתחם הזכאים להגנת החוק. על המעסיק יהיה לבצע התאמות כדי לאפשר לו לעבוד.

 

מתי רשאי מעסיק לפסול מועמד לעבודה בשל מוגבלותו?

עו"ד רועי הראל ממחלקת דיני עבודה במשרד ש. פרידמן ושות': "החוק אוסר על מעסיק להפלות בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מוגבלותם, ובלבד שהם כשירים לתפקיד או למשרה הנדונים. איסור ההפליה המפורש בחוק מתייחס לענייני קבלה לעבודה לרבות מבדקי קבלה, לצד עניינים נוספים הנוגעים להעסקת עובדים. החוק מוסיף וקובע, כי פעולה או הימנעות מפעולה, המתחייבת מהדרישות המהותיות של התפקיד או המשרה, לא ייחשבו להפליה הנוגדת את האיסור האמור.

 

"מעסיק רשאי לפסול מועמדות של דורש עבודה מחמת מוגבלות אם לא מתקיימים תנאי סף המאפשרים לראותו ככשיר. אם הוא אינו מסוגל לעמוד בדרישה מהותית לתפקיד, לא יראו בפסילת המועמדות אפליה אסורה.

 

"החוק מטיל על מעסיקים חובה לבצע התאמות הנדרשות מחמת צרכיו המיוחדים של אדם עם מוגבלות אשר יאפשרו את העסקתו, כל עוד לא מדובר בנטל כבד מדי, כהגדרתו בחוק. התאמות כאמור עשויות לכלול, בין היתר, התאמה של מקום העבודה, הציוד, דרישות התפקיד, שעות העבודה, מבדקי קבלה, הכשרה והדרכה ונוהלי עבודה. 

 

"עם זאת, גם חובה זו כפופה לתנאי הסף של כשירות לתפקיד, ואם מוגבלותו של המועמד אינה מאפשרת לו לעמוד בדרישה מהותית לתפקיד, חרף ההתאמות, לא יידרש המעסיק לבצען. איסור ההפליה מכח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לרבות חובת ביצוע התאמות כאמור, חל רק על מעסיקים שאצלם מועסקים שישה עובדים ומעלה".

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: shutterstock
אנשים עם מוגבלות
צילום: shutterstock
מומלצים