עם תחילתה של 2017 השיקה המדינה את "חיסכון לכל ילד" - תוכנית חיסכון שבמסגרתה מפקיד המוסד לביטוח לאומי מדי חודש 50 שקלים עבור כל ילד תושב ישראל עד הגיעו לגיל 18. מאז שיצאה לדרך, יותר משני מיליון ילדים כבר צורפו לתוכנית.
בימים אלו ועד 1 במרץ יישלחו הדו"חות השנתיים של קופות הגמל המנהלות את כספי החסכונות - וההורים והילדים יוכלו לגלות כמה הרוויחו עד כה. מה בדיוק אנחנו אמורים לעשות עם הדו"חות הללו, ואיך קוראים אותם בכלל? מיד נסביר, אך לפני כן קצת פרטים על התוכנית הזו, שחלק מאיתנו אולי לא מכירים.
כספי הילדים מנוהלים על ידי 12 חברות מנהלות של קופות גמל ועל ידי תשעה בנקים. בתוכניות המנוהלות על ידי קופות הגמל צבורים כחמישה מיליארד שקל, נכון לסוף שנת 2018. באותה שנה הסתכמו סך ההפקדות בקופות הללו ב-2.1 מיליארד שקל; כך שבתוך שנים ספורות, צפוי שווי הנכסים בתוכנית הזו לצמוח לעשרות מיליארדי שקלים.
6 צפייה בגלריה
יותר מ-2 מיליון ילדים צורפו לתוכנית
יותר מ-2 מיליון ילדים צורפו לתוכנית
יותר מ-2 מיליון ילדים צורפו לתוכנית
(צילום: shutterstock)
כיום, החברות הגדולות שבהן נמצאים יותר מ-50% מסך הילדים החוסכים הן אלטשולר שחם (כ-800 אלף) ופסגות (כ-350 אלף). נזכיר כי במסגרת התוכנית, עבור כל ילד הזכאי לקצבת ילדים מפקידה המדינה 50 שקל לטובת החיסכון, שיוכלו לשמש את הילד החל מגיל 18 לכל מטרה. במקביל, הורי הילד רשאים להפקיד 50 שקלים נוספים מדי חודש, שיגיעו מקצבת הילדים שהיו אמורים לקבל עבור הילד.
"נראה שמדובר בסכום קטן, אך לאורך שנים החיסכון הזה צפוי לתפוח ולגדול ולהוות סכום לא מבוטל", אומר אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי בפסגות קופות גמל ופנסיה. "לדוגמה, בתקופה של 21 שנות חיסכון לילד, בהנחה שגם ההורים מפקידים מדי חודש 50 שקל ובחישוב של תשואה שנתית ממוצעת של 4%, צפוי להתקבל חיסכון של יותר מ-40 אלף שקל, שיכול לסייע לילד להתחיל את חייו הבוגרים".
משיכת כספים מתוכנית החיסכון תוכל להתבצע החל מהמועד שבו הגיע הילד לגיל 18, באישור ההורים (והחל מגיל 21 ללא אישור ההורים). כמו כן, ניתן למשוך את הכספים לפני המועדים לצורך מימון טיפול רפואי עבור הילד או חלילה בעת פטירת הילד. בעת המשיכה יחויבו הכספים במס רווחי הון.
6 צפייה בגלריה
אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי בפסגות קופות גמל ופנסיה
אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי בפסגות קופות גמל ופנסיה
אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי בפסגות קופות גמל ופנסיה
קופות הגמל מציעות שלושה מסלולי השקעה - סיכון מועט, בינוני וגבוה. בנוסף, רוב קופות הגמל מציעות מסלול הלכה יהודית, שבו הכסף ייחסך באפיקים התואמים את ההלכה היהודית, ומקצתן מציעות גם מסלול שריעה לציבור המוסלמי. מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט הוא מסלול ברירת המחדל לחוסכים שלא בחרו מסלול השקעה.
מבחינת חלוקת הכספים בין מסלולי ההשקעה עולה כי רוב ההורים בחרו בחירה אקטיבית דווקא במסלולים שאינם בסיכון מועט; כך שכיום רק כשליש מהכספים נמצא במסלול עם סיכון מועט, וכל היתר בחלוקה שונה.
"שנת 2018 הייתה שנה מאתגרת בשוק ההון, מה שהביא את התוכניות להניב תשואה שלילית ממוצעת של 2.58% בשנה זו", אומר סיאני. "עם זאת, חשוב לדעת כי החל מתחילת פעילות התוכנית, לפני כשנתיים בלבד, הניבו החסכונות תשואה ממוצעת חיובית גבוהה של קרוב ל-7%".
נחזור לדו"ח השנתי שנשלח בימים אלו לחוסכים. הדו"חות שיגיעו להורים מוצגים בכל הקופות במתכונת אחידה. הם מוצגים גם באזור האישי באתר האינטרנט של קופת הגמל למשך 10 שנים לפחות. כל הורה רשאי להיכנס לאזור האישי, להירשם ולראות את מצב חסכונות ילדיו, בכל עת וללא עלות. הדו"ח השנתי מופיע על גבי עמוד אחד בלבד ומכיל חמישה חלקים עיקריים.
חלק א' - פרטים אישיים
בחלק זה יוצגו פרטי הילד וההורה ומספר החשבון של הילד בקופת הגמל. לגבי פרטי ההורה - הנתונים יוצגו לגבי ההורה המקבל את קצבת ילדים בעד הילד. אותו הורה הוא, למעשה, זה שמעודכן במערכות החברה ומורשה לבצע פעולות בקופת הגמל של הילד, עד הגיעו של הילד לגיל 18.
חלק ב' - תנועות בחשבון
טבלה זו מציגה סיכום כללי של נתונים כספיים בחשבון במהלך 2018.
ניתן לעבור בין חברות המנהלות את תוכנית חיסכון לכל ילד בקופות הגמל בכל עת וללא עלות. כל שנדרש הוא להגיש בקשה לקופה שאליה תרצו לעבור, וזו תדאג להעברת הכספים אליה. שימו לב: מרגע הגשת בקשת העברה - לא ניתן יהיה לבטלה. בנוסף, קופת הגמל שאליה תרצו לעבור תפעל מול הביטוח הלאומי להעברת ההפקדות השוטפות אליה.
חלק ג' - שיעור דמי ניהול והוצאות בשנת 2018
חלק זה מכיל טבלה, המציגה פירוט של שיעור דמי הניהול אשר נגבו מחשבון המבוטח. אך אין מה לדאוג: הילדים שלכם לא משלמים אותם. למעשה, נקבע שבתוכנית חיסכון לכל ילד המדינה תשלם את דמי הניהול עד הגיעו של הילד לגיל 21 .
חלק ד' - מסלולי השקעה ותשואות בשנת 2018
חלק זה מכיל טבלה, המציגה את מסלול ההשקעה ואת התשואה שהושגה בתקופת הדו"ח. אף ששם המסלול זהה בכל החברות, מדיניות ההשקעה לגבי כל מסלול אינה בהכרח זהה - אלא נקבעת על ידי כל חברה בנפרד. לכן, חשוב לבדוק היכן מושקעים החסכונות ואם מסלול ההשקעה מתאים לרצונותינו ולצורכי הילד.
כמו כן, אם ההורה מעוניין להעביר את הכספים למסלול חיסכון אחר באותה קופה, הוא יוכל לבצע זאת ללא כל עלות. זאת, באמצעות הגשת בקשה לקופת הגמל, אשר תדאג להעביר את הכספים למסלול ההשקעה החדש בתוך שלושה ימי עסקים בלבד.
חלק ה' - פירוט הפקדות לחשבון בשנת 2018
טבלה זו מציגה את פירוט ההפקדות שהופקדו מדי חודש בחשבון בשנת 2018. מומלץ לבדוק כי סכום ההפקדות בטבלה תואם את הנדרש וכי ההפקדות מבוצעות באופן חודשי ורציף.
חשוב לדעת שלילדים שנולדו לפני 2017 מגיע לקבל כסף רטרואקטיבית עבור התקופה שבין מאי 2015 (או יום לידתם - לפי המאוחר) ועד דצמבר 2016. כספים אלו מופקדים בפעימות שונות עד סוף שנת 2019, כך שאם תראו הפקדה של ביטוח לאומי שאינה 50 שקלים - תבינו מה פשרה.
בנוסף ל-50 השקלים שהמדינה מפקידה מדי חודש, תפקיד המדינה מענק של 500 שקל נוספים בהגיע הילד לגיל 18. בנוסף, אם הילד ימשיך לחסוך ולא ימשוך את הכספים, יופקד מענק נוסף בסך 500 שקל בהגיעו לגיל 21.
"לגבי ילדים שנולדו החל משנת 2017", מוסיף סיאני, "המענק על סך 500 שקל שהיה אמור להיות מופקד בגיל 18 יוקדם ויפוצל לשתי הפקדות: 250 שקל בגיל שלוש ועוד 250 שקל בהגיע הילד לגיל בר/בת מצווה (13 לבן ו-12 לבת)".