שתף קטע נבחר

סליחה, איך אני מגיע לתשואה?

למעלה מ-1,000 קרנות נאמנות פועלות בישראל. אחת מהן בוודאי תתאים לכם, בין אתם מחפשים השקעה סולידית ובין אם אתם מוכנים להסתכן בהשקעה במניות ואפילו בחו"ל. כדי להקל על המשקיע לבחור את הקרן המתאימה לו, חולקו הקרנות לקטגוריות עיקריות – קרנות אג"ח ושקליות (הסולידיות), קרנות מניות, מט"ח, חו"ל וקרנות גמישות (למוכנים להסתכן). מהו בדיוק ההבדל בין הקטגוריות השונות ובאיזה ניירות ערך משקיעות הקרנות מכל קטגוריה. דע במה אתה משקיע

בישראל קיימות יותר מ-1,000 קרנות נאמנות דרכן ניתן להשקיע כמעט בכל אפיק השקעה. אולם כיצד נדע שקרן שבחרנו באמת מתאימה לפרופיל הסיכון שלנו? ומה מכילה הקרן שלנו?

 

מקובל כיום לסווג את קרנות הנאמנות לפי קטגוריות-על ותתי קטגוריות, כפי שמופיעים בטבלאות בעיתונים היומיים. סיווגים אלו מסייעים למשקיעים להבין לאיזה סוג השקעה הם נכנסים. קרנות הנאמנות מסווגות ל-6 קטגוריות עקריות: מניות, אג"ח, שקלי, מט"ח, כללי (אופציות וגמישות) וחו"ל. כל קטגוריה כוללת בתוכה מספר תתי-קטגוריות.

 

קרנות מניות

הקטגוריה של קרנות המושקעות במניות מתאפיינת בכך שאותן קרנות משקיעות לפחות 50% מנכסי הקרן במניות.

 

אפיק זה מומלץ בעיקר למשקיעים לטווח הארוך המבקשים ליהנות מסיכוי לתשואה גבוהה ומוכנים לקחת על עצמם סיכון גבוה. ההשקעה באפיק זה דורשת סבלנות, ויכולת להתמודד עם סיכונים. קטגוריית המניות מכילה תתי-קטגוריות של קרנות המשקיעות במניות מדד תל-אביב 25, מניות השייכות למדד תל-אביב 100, מניות יתר וקרנות המשקיעות במניות לפי ענפים, לדוגמא מניות מענף הנדל"ן, ענף ההיי-טק וכדומה.

 

קרנות אג"ח

קטגוריה אג"ח זוכה לתשומת לב רבה, הן מהמשקיעים והן מצד מנהלי הקרנות. מדובר בקרנות פופולאריות מאד, והראיה היא שרוב הקרנות הגדולות בישראל שייכות לקטגוריה זו. אפיק זה מתאים למשקיע הסולידי.

 

בקטגוריה אג"ח נכללות קרנות בעלות התמחות כללית באג"ח (אג"ח כללי), קרנות עם התמחות באג"ח חברות ואג"ח להמרה, וקרנות המתמחות באג"ח מדינה.

 

קרנות אג"ח כללי - לקרנות השייכות לקטגוריה "אג"ח כללי" קשת רחבה מאוד של אפשרויות השקעה. קרנות אלו משקיעות לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן באגרות חוב מכל סוג, כאשר יתרת נכסי הקרן מושקעת באופן שונה בכל קרן וקרן. רוב קרנות האג"ח מגבילות את ההשקעה במניות ל-25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. אולם יש לא מעט קרנות השייכות לקטגוריה "אג"ח כללי" שאינן משקיעות כלל במניות. זו אחת הסיבות להבדלים הגדולים בתשואות בין הקרנות בתת-קטגוריה זו.

 

קרנות אג"ח להמרה - קרנות בתת-קטגוריה "אג"ח להמרה" משקיעות לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן בניירות ערך הניתנים להמרה במניות, ובאגרות חוב שהונפקו על ידי תאגידים. לרוב קרנות אלה מוגבלות לחשיפה מירבית של עד 50% במניות, אך יש קרנות בקטגוריות אלו שאינן בעלות חשיפה כלשהי למניות.

 

קרנות אג"ח מדינה – לרוב קרנות השייכות לתת-קטגוריה "אג"ח מדינה" משקיעות לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן באגרות חוב של המדינה (לרבות מק"מ). יתרת נכסי הקרן מושקעים לל פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, כאשר קיימת הגבלה לחשיפה למניות.

 

קרנות שקליות

אפיק זה מומלץ למשקיעים הסולידיים המבקשים לקבל תשואה שקלית, לא צמודה, גבוהה מזו שניתן לקבל מפיקדון בנקאי. הקרנות השייכות לקטגוריה "שקליות" מחולקות בעיקר לפי טווח הפדיון של הנכסים השקליים בהן משקיעה הקרן. קרנות השייכות לתת-הקטגוריה "שקליות כללי" משקיעות לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסיהן באג"ח לא צמודות (כולל מק"מ) ובנכסים שקליים.

 

קרנות השייכות לתת-הקטגוריה "שקליות ארוכות" משקיעות את רוב כספן בנכסים שקליים לא צמודים עם טווח פדיון של שנתיים לפחות, בעוד שקרנות "שקליות קצרות" משקיעות בעיקר בנכסים שקליים לא צמודים עם טווח פדיון של עד שנתיים.

 

קרנות חו"ל

אפיק זה זהה לחלוטין לאפיק המניות, אך הקרנות הכלולות בקטגוריית קרנות חו"ל משקיעות את רוב נכסיהן במניות הנסחרות בבורסות בחו"ל. כך אינך חייב לנסוע למכסיקו כדי להשקיע במניות של חברות מאמריקה הלטינית. ניתן לרכוש קרן השקעות המתמחה באזור זה שתעשה זאת עבורך בקלות.

 

בקרנות חו"ל החלוקה היא גסה יחסית בהשוואה לקרנות המשקיעות בישראל. בעוד שלקרנות המתמחות בישראל קיימות קטגוריות שונות לכל תת-תחום, קרנות חו"ל מסווגות עיקר לפי התמחות במניות באיזור גיאוגרפי, והתמחות במניות על פי ענפים. תת-קטגוריה נוספת היא קרנות המתמחות בהשקעה באג"ח בחו"ל, וקרנות המיועדות לתושבי חוץ.

 

קרנות מט"ח

באפיק זה משקיעות הקרנות באופציות שקל/דולר, באגרות חוב צמודות מט"ח ובפיקדונות מט"ח. האפיק הזה מומלץ למי שמעריך כי המט"ח (דולר או יורו) ייתן תשואה עודפת על פני האפיקים הסולידיים (ולעיתים גם הספקולטיביים...) האחרים, וכן עבור מי שמעוניין במרכיב של מט"ח בהשקעותיו או בהגנה מפני פיחות. בקטגוריה מט"ח ניתן למצוא מגוון רב של קרנות בעלות התמחות השקעה במטבעות חוץ, כאשר השוני ביניהן רב. חלק מהקרנות משקיעות בעיקר בנכסים המניבים ריבית, וחלקן משקיעות עד כ-20% במניות.

 

קרנות גמישות ואופציות

האפיק הגמיש מאפשר שיקול דעת מלא למנהל הקרן ביחס להרכב הקרן וניירות הערך שהיא תחזיק. אפיק זה מתאים למי שלא מעוניין להחליט בעצמו וסומך על מנהל הקרן שיעשה זאת במקומו. לרוב החשיפה למניות או לאופציות בקרנות אלו מוגברת, ועשויה להגיע עד לרמה של 200%.

  

סיווגים ברורים יותר מינואר 2008

כפי שעולה מהחלוקה הנהוגה כיום בישראל, הקרנות לא מסווגות באופן חד משמעותי. לדוגמה, קרן השייכת לקטגוריה "אג"ח כללי" יכולה להשקיע 70% באג"ח ו-30% במניות. לעומתה גם קרן שתשקיע 100% באג"ח תיכלל בקטגוריה אג"ח כללי. לשם כך החליטו ברשות לניירות ערך לחדד את ההבחנה בין הקרנות, והגדירו סיווגי משנה המעניקים יכולת טובה יותר להבדיל בין פורופילי הסיכון של הקרנות. מדובר בבשורה אמיתית לכל הצדדים, הן למשקיעים מן הציבור והן למנהלי הקרנות: החברות שמנהלות את הקרנות יוכלו לחלוק "קוד" משותף לפיו יסווגו הקרנות, והציבור יוכל להשוות בין תוצאות של קרנות באופן מדויק יותר. הסיווגים החדשים שקבעה רשות ניירות ערך ייכנסו לתוקפם בתחילת 2008.

 

בנוסף הקרנות יסווגו על פי סרגל סיכונים, המשקף את הסיכון בקרן על-פי חשיפה למט"ח ומניות, כאשר השקעה בסחורות נחשבת בעלת פרופיל סיכון דומה למניות. מנהל קרן יידרש להגדיר במסגרת מדיניות ההשקעות של קרן שבניהולו את שיעור החשיפה המקסימלי לכל אחד משני סוגי נכסי הבסיס) מניות ומט"ח) לפי הסרגל הבא:

 


סיווג הקרנות מ-2008

סיווג הקרנות מ-2008
מט"ח מניות שיעור חשיפה מרבי
0 0 0%
A 1 10%
B 2 30%
C 3 50%
D 4 120%
E 5 200%
F 6 מעל 200%
 

 

סרגל החשיפה של המניות יתחיל מ-0 עבור קרן שלא משקיעה כלל במניות, ויגיע עד 6, לחשיפה של יותר מ-200%. באותה צורה תנוע החשיפה למט"ח מ-0, כשלקרן אין חשיפה למט"ח, עד האות F, בחשיפה של 200% או יותר. לדוגמה: קרן בעלת חשיפה של עד 40% למניות ועד 50% למט "ח תקבל את הדירוג C3.

 

בנוסף, במסגרת תקנות רשות ניירות ערך, ייפתחו קרנות חדשות בעלות מאפיינים יחודיים, כגון: קרנות כספיות, אגד קרנות חו"ל, אגד קרנות ישראלי, קרן ייחודית והגדרות ברורות לקרנות אסטרטגיות וקרנות ממונפות.

 

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם, או תחליף לשיקול דעתו של הקורא. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד

 

למעלה מ-1000 קרנות נאמנות פועלות בישראל
צילום: index open
מומלצים