שתף קטע נבחר

רבנים נגד שיטת "רבדים": קורעת את התורה

ארבעה רבנים ראשיים לשעבר ושורה ארוכה של רבני הציונות הדתית מאחדים כוחות בחוברת מאמרים חריפה שהגיעה לידי ynet. האויב: שיטת "רבדים-ושיננתם" ללימוד התורה שבעל פה ש"קורעת איברים מגוף התורה". הסכנה: חדירתה לתוכנית הלימודים של משרד החינוך. ומנגד, הרב שרלו לא מבין את המתקפה - "אנחנו מאמצים את סגנון המחלוקת החרדי המחפיר"

כמעט חמש שנים חלפו מאז דעך הפולמוס הרבני בעניין שיטת "רבדים" ללימוד גמרא, יש מי שמנסה לעורר אותו מחדש. בחוברת שהופצה בימים האחרונים תוקפים הרבנים המובילים בציונות הדתית את מייסד השיטה, הרב ד"ר פנחס היימן, ומייחסים לו את החדרת "ביקורת התלמוד" לישיבות התיכוניות, ישיבות ההסדר ומכוני ההוראה ובכך "את סיכון עולמם הרוחני של התלמידים".

 

שיטתו של ד"ר היימן, שחילק את הטקסט התלמודי לתקופות השונות בהם הוא נכתב וקרא ליחס שונה לכל אחת מהן, התרחבה בשנים האחרונות לכדי "עמותה לקידום התורה שבעל פה לעם ישראל", שפיתחה גם את "ושיננתם" – שיטה דומה ללימוד המשנה. מאז הוקמה העמותה אומצו תכניות הלימוד של "רבדים-ושיננתם" על ידי בתי ספר, ישיבות תיכוניות, ישיבות הסדר וישיבות גבוהות והן נלמדות אף בחלק ממכוני ההוראה הדתיים. הרבנים חוששים כי השיטה תיכלל בעתיד בתכנית הלימודים הרשמית של משרד החינוך, וכעת הם יוצאים לקרב לבלימת התופעה.

 

בחוברת שהופצה בימים האחרונים באלפי עותקים בבתי הכנסת יוצאים העורכים עלומי השם נגד שיטת הרבדים, שהיא "גישה פסולה וזרה לרוח ישראל סבא, הפוגעת בקדושת התלמוד... ניגשת לתורה באמות מידה נכריות-ביקורתיות... ובאופן זה מסלפת ועוקרת את אמונת סמכותה האחדותית האמיתית".

 

תחת הכותרת "מתורתך לא נטיתי" לוקטו לחוברת דברים שכתבו בעניין רבנים בולטים מהציבור הדתי והחרדי, ובראשם הרב עובדיה יוסף והרב מרדכי אליהו. ראשון המצוטטים הוא הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שגויס אף הוא למטרה. "כל זרות של דעה שנקלטת מחוץ למחנה ישראל מונעת היא את עצמיות החיים מהתפשטותם השלימה", הוא כתב באחד מחיבוריו, "הגבורה התורית מתחלשת והגדלת הפלפול ומסקנותיו נעשים דברים זרים אל הרוח".

 

אבל מי שציפה רק לאמירות כלליות קיבל בהמשך גם התקפות אישיות חריפות נגד שיטת הרבדים וד"ר היימן. "כמה נצטערתי לשמוע על שקמו אנשים המתחכמים ללמד על פי שיטות מקרוב אשר לא שיערום רבותינו" כותב הרב הראשי לישראל, הרב שלמה עמאר, במכתב החתום גם על ידי הרב עובדיה יוסף. הרב מזכיר כי "כתבו גדולי הדור על בעלי שיטת 'רבדים – ושיננתם', אשר מעיזים לדרוש דרשות של דופי ומסיתים את צעירי הצאן לסור מדרך התורה". לטענתו, ד"ר היימן ושותפיו מטעים את הציבור בהצגת הגישה כשיטת הלימוד הספרדית המקורית. "דבריהם מהבל ימעטו", מבהיר הרב עמאר, וקורא להם להכיר באמת ולשמוע בקול חכמי הדור".

 

בהמשך מובאים דברים שאמר הרב מרדכי אליהו בשיעור שנמסר לפני חמש שנים: "יש אחד, שכחתי את שמו, הוא מלמד רבדים. 'רבדים' הוא קרא את זה. את הגמרא – עשה ממנה רבדים, ופרסם שאני הסכמתי לו. לא היו דברים מעולם. אני התנגדתי אליו... אמרתי לו: 'מה אתה משחק עם התנאים ועם אמוראים ברבדים? מה השיגעונות האלה? מה אתה מבלבל את המוח?'".

 

"לא להתקרב אל פתח ביתם"

רב ראשי נוסף שמופיע בחוברת הוא הרב אליהו בקשי דורון שכתב: "כבר רבים חללים הפילו אותם שרצו לשנות ממסורת הלימוד וההלכה כדוגמת בעלי ביקורת המקרא, הקונסרבטיבים והרפורמים, והצדוקים והקראים שקדמו להם". הרב דורון טוען כי שיטת הרבדים שולחת יד במסורת לימוד התורה, ויש בה כדי לערער על ההלכה הצרופה ועל האמונה בחכמי התלמוד. "הדבר נעשה במסווה של לימוד תורה בשיטה חדשה, ולצערנו פשתה הספחת בקרב מכוני ההוראה בישיבות ההסדר, באולפנות ובקודש פנימה, וכבר התריעו על כך גדולי ישראל", כותב הרב. בהמשך הוא מזהיר שלא להתפתות ללימוד בדרך זו, להתרחק מכל "החכמים בעיניהם" ו"לא להתקרב אל פתח ביתם".


לימוד גמרא, הגרסה הישיבתית (צילום: ישראל ברדוגו)

 

מכתב נוסף, החתום על ידי הרבנים זלמן נחמיה גולדברג, אביגדור נבנצל, שלמה פישר, דב ליאור, יעקב יוסף ואחרים, מכונים מייסדי השיטה "אנשים בני בליעל שיצאו לדרוש דרשות של דופי ומסיתים את צעירי הצאן לכפור בתורה". "תמימים עלולים להיתפס ברשתם", מזהירים הרבנים, וקוראים למוסדות החינוך "לפטר מיד מורים שמלמדים ביקורת המקרא רחמנא לצלן", אוסרים על ההורים לשלוח לשם את ילדיהם ודורשים מהמחנכים האחרים לעזוב את בתי הספר שמלמדים "עקירת התורה", גם במחיר של הפסד כספי. בנוסף מעיד הרב שלמה פישר בשולי המכתב כי "חזותו של העוסק ומחבר הדברים האלה מוכיחה עליו שהוא עם הארץ גמור, כמו שמתברר לכל הקורא את דבריו האוויליים".

 

רבה של קרית שמונה וראש ישיבת ההסדר בעיר, הרב צפניה דרורי, טוען בחוברת כי השיטה מבוססת על מחקר אוניברסיטאי הכופר בנאמנותם לאמת של חכמי ישראל. "אנשי האוניברסיטה טוענים שחותמי התלמוד עשו ככל העולה על רוחם ולכן כולנו, כל הלימודים והגאונים, מתפלפלים לחינם שהרי מסקנות התלמוד ממילא שקריות הן ומעקמות את הדברים", כותב הרב ומזהיר: "בכל ישיבה שיפיצו את הרוח הרעה כנגד קדושתו של התלמוד - יראת השמים של התלמידים תשחת לגמרי. בזה נהפוך את התלמידים התמימים ל'חוקרים' המוחקים ושורפים את התלמוד הבבלי".

 

הרב אשר וייס טוען כי שיטת הרבדים "קורעת איברים מגופה של תורה", הרב שלמה אבינר מייחס לה את "קריעת התורה שבעל פה בסכינים ושריפת המשנה שהיא נשמת הגמרא". הרב דב ליאור כותב על ד"ר היימן כי "אין לסמוך על אדם שמגלה זלזול בחכמי הגמרא" והרב עמיאל שטרנברג סבור כי בסדרי הלימוד החדשים יש "יותר מבעיטה" בגדולי ישראל.

 

הרב שרלו: "שטן המחלוקת חוגג"

אבל יש מי שמאוד לא נהנה מקריאת החוברת. אחד מהם הוא הרב יובל שרלו, שבמאמר חריף שפרסם באתר ישיבת ההסדר בפתח תקווה יצא נגד תרבות המחלוקת של הרבנים. "הרפו הרפו מחרחרי מחלוקות שהיסטוריה ארוכה יש להם בפילוגים ובהצבת מחיצות", הוא כותב למפיצים, "נהלו את המחלוקת בדרך בה מנהלים מחלוקת בין תלמידי חכמים, ואל תביאו להרס התורה ולומדיה. אל תמשיכו להכניס למחננו את אורחות ההתנהגות של משמרות הטהרה והאמונה. אנו ראויים ליותר".

 

בפתח דבריו מדגיש הרב שרלו: "סהדי במרומים שאין לי כל נגיעה אישית בענייני 'רבדים'". לדבריו, בישיבתו לא לומדים בדרך זו ולא אימצו את קו המחשבה, אף שהרב ד"ר היימן לימד בה בשנותיה הראשונות. "לצערי איני חבר אישי של הרב היימן הי"ו... אשמח כשישוב מדי פעם ללמד כאן".

 

"לא הייתי כותב דברים אלה אילולא יצאה לחושך חוברת 'מתורתך לא נטיתי' - בעילום שם, ובדרך בה אין תלמידי חכמים מנהלים מחלוקת", הוא כותב. "לא די לנו בכל עולם הפיצולים והפילוגים שאנו מביאים על עצמנו, ובדרך כלל מכיוון אחד של המפה התורנית, אנו מוצאים החייאה מחודשת של מחלוקת רבדים. שטן המחלוקת מוצא לו מקום לחגוג, ושוב מופקות חוברות ומוחתמים רבנים על החרמות והוצאות מבתי המדרש". לדבריו, "מדרך זו מרוויח רק צד אחד שכלל אינו מעורב במחלוקת אלא צופה בה בשמחה מהצד - שונאי התורה ושונאי תלמידי החכמים, אשר מוצאים עוד סיבה להתגדר בה".

 

לדברי הרב שרלו, "מדובר באימוץ סגנון המחלוקת אשר מהווה את אחד הנושאים המחפירים שמאומצים מהעולם החרדי. אוסף מכתבי רבנים המדבר באופן כללי, מכנה את אנשי 'רבדים' בכינויי גנאי, פוסק שצריך לפטרם ושדבריהם דברי כפירה וכדו'. כך מנהלים מחלוקת על פי דרכה של תורת ארץ ישראל?".

 

הרב שרלו טוען כי ניכר שאין מדובר במחלוקת לשם שמים, והוא מסביר זאת באי הצגת הצד השני או בירור עמדתו, ובקביעת מפיצי החוברת כי ד"ר היימן אינו תלמיד חכם אלא מחלל את השם. לדבריו, מדובר ב"שני כלים בעלי פוטנציאל הרס של פצצה אטומית רוחנית, שמפרסמי החוברת 'לא נטיתי' עשו בהם שימוש כלאחר יד!". בנוסף עוקץ הרב את הפצתה בעילום שם: "מי שמבקש לחלוק ולייסד מאבק רוחני - ראוי לו שיחשוף את עצמו ולא יסתתר מאחורי 'קרן ישועות' (הגוף החתום על החוברת)".  

 

 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
גמרא. לומדים רק בחברותא?
צילום: ישראל ברדוגו
הרב עמאר. לשמוע בקול חכמי הדור
צילום: דודי ועקנין
הרב אליהו. "לא לבלבל את המוח"
צילום: גיל יוחנן
צילום: גיל יוחנן
הרב אבינר. קורעים את התורה שבע"פ בסכין
צילום: גיל יוחנן
הרב שרלו. די לחרמות
צילום: דב ירדן
מומלצים