שתף קטע נבחר
הכי מטוקבקות
  זירת הקניות
  משבר כלכלי, פיטורים וזכויות פנסיוניות
  מה גובה הפיצויים המגיעים לכם? האם כדאי לפדות את כספי החיסכון? פורום ייעוץ פנסיוני אירח את מומחי מבטח סימון שענו לשאלות הגולשים על המשבר הכלכלי והשלכותיו על החיסכון הפנסיוני שלנו. אתם שאלתם - המומחים ענו

  גל הפיטורים במשק כמו גם המשבר הכלכלי העולמי מעלה שאלות רבות ומציקות בקרב מאות אלפי החוסכים בנוגע לחיסכון הפנסיוני שלהם ולזכויותיהם הפנסיוניות.

   

  על מנת לתת מענה לשאלות הגולשים, אירח היום (ד') ערוץ הקהילות של ynet את מומחי מנהלת ההסדרים הפנסיונים – מבטח סימון בפורום ייעוץ פנסיוני.

   

  מומחי מבטח סימון ענו לשאלות הגולשים ואנו מביאים בפניכם לקט של שאלות ותשובות: 

   

  במקרה של פיטורים, אלו טפסים אני צריך לוודא שיהיו לי? (מה אני אמור לקבל מהמעסיק? מה קורה אם הוא לא נותן לי?)

   

  בעת סיום עבודה או בסמוך למועד העזיבה על העובד למלא טופס של מס הכנסה "הודעת עובד עקב פרישה מעבודה" – טופס 161א, ולהגישו למעסיק. לאחר שהמעסיק קיבל טופס זה מהעובד המסיים לעבוד הוא ימלא טופס "הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד" – טופס 161.

   

  המעסיק נדרש להעביר למס הכנסה (באמצעות סוכן הביטוח או החברה המבטחת) טופס 161א (של העובד) + טופס 161 + מכתב המאשר כי המעסיק משחרר את הכספים הצבורים בקופה לטובת העובד.

   

  ללא מסמכים אלה במלואם לא ניתן לפדות כספים מהקופה ולא ניתן לקבל פטורים ממס.

   

  האם אני זכאי לפיצויי פיטורים שהופרשו עבורי לקופת גמל אחרי שפוטרתי לאחר חצי שנת עבודה בלבד? בחוזה העבודה שלי אף חתמתי על סעיף 14.

   

  עפ"י סעיף 14 לחוק פיצויי הפיטורים , בסיום עבודה במקרה התפטרות או פיטורים כספי הפיצויים שייכים לעובד.

   

  מעביד ועובד החותמים על האישור הכללי בדבר תשלומי מעסיק לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצוי פיטורים, עושים זאת מתוך אינטרס משותף:

   

  תרומת המעסיק להסכם זה:

  1. הסדר ביטוח פנסיוני מקיף הכולל כיסוי מלא לאובדן כושר עבודה.

  2. ויתור המעביד מראש על זכותו למשיכת כספי הפיצויים.

   

  תרומת העובד להסכם זה:

  ויתור על השלמת פיצויים, במקרה של עזיבת עבודה בנסיבות המזכות בתשלום פיצויים על-פי החוק.

   

  לפי חוק פיצויי פיטורים עובד יהיה זכאי לתשלום פיצויים אם עבד לפחות שנה, אולם עובד שמסיים עבודה גם בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויים על-פי

  החוק, יוכל לקבל את הפיצויים שנצברו בקופה, אם חל עליו הסכם לפי סעיף 14.

    

  חופשה ללא תשלום

  אני נמצאת בשנת חופשה ללא תשלום (חל"ת) לאחר לידה. אני אמורה לחזור לעבודה בחודש יולי הקרוב.

   

  במשך השנה לא העברתי לקרן פנסיה שלי כספים. לאחרונה נודע לי שייתכן ובעקבות כך בוטלו כל הזכויות של השנים בהם עבדתי . האם זה נכון? ואם כן, האם יש מה לעשות בנידון?

   

  הפסקת תשלומים לקרן הפנסיה משמעותם הקפאת זכויות.

   

  קרנות הפנסיה מאריכות את תקופת הביטוח לפנסיית נכות ולפנסיית שאירים ללא תשלומים עד 3 חודשים בדרך כלל, ולאחר תקופה זו ניתן לשלם תשלום מוקטן כדי לשמור על הכיסויים הביטוחיים המלאים לשאירים ולנכות.

   

  חידוש הביטוח לאחר הקפאה מחייב תקופת אכשרה מחדש ובחלק מקרנות הפנסיה קיימת אפשרות לויתור על תקופה זו תמורת חתימה על הצהרת בריאות (תקופת אכשרה בקרן הפנסיה היא משך הזמן שיחלוף עד שהביטוח יכנס לתוקף).

   

  תקופת האכשרה בקרנות הפנסיה מתייחסת למחלות קודמות: 5 שנים לנכות ו-3 שנים לפנסית שאירים.

   

  כספי החיסכון שצברת במשך 10 שנים לפרישה לא נפגעו במידה ולא פדית כספים מקרן הפנסיה.

   

  באפשרותך לפנות לקרן הפנסיה בבקשה לשלם תשלום מוקטן כדי לחדש את הכיסויים הביטוחיים עד שובך לעבודה.

   

  מהו צו הרחבה? ואיך זה קשור לפיצויים? האם זה נכון שמי שמוציא את פיצויי הפיטורים פוגע בקצבה הפנסיונית החודשית בעתיד?

   

  אין קשר בין צו הרחבה (באמצעות צו הרחבה ניתנת סמכות לשר התמ"ת להרחיב כל הוראה שבהסכם קיבוצי כללי, ובו מפורטות הוראות שהורחבו וסוגי העובדים והמעבידים שעליהם חל בנושאים הקשורים להסכמי שכר ועבודה) לבין פיצויי פיטורים (חוק פיצוי פיטורים קובע את המקרים בהם יהיה זכאי עובד לקבל פיצויים ממעסיקו בעת סיום עבודה).

   

  פיצויי הפיטורים אשר מופקדים לתוכנית פנסיונית מהווים נדבך חשוב בחיסכון הפנסיוני ומשיכתם עשויה לפגוע בחיסכון לגיל פרישה ולכן אינם מומלצים.

   

  גובה הפיצויים

  אני עובדת במקום מסויים 7 שנים והחתימו אותי על סעיף 14 רק לפני שנה, האם אני עלולה להפסיד כסף במקרה שפטרו אותי?

   

  יתכנו 2 מצבים שבהם עובד המסיים עבודתו בנסיבות המזכות אותו בתשלום פיצויים, וערכי הפדיון שנצברו בתכניתו נמוכים מחבות המעסיק לפיצויים בשל הפסדים בקופות:

   

  1. מצב א' – חל סעיף 14:

  אם חל הפטור לפי סעיף 14 לחוק פיצוי פיטורים, המעסיק יצא ידי חובתו בעצם התשלום לגבי השכר המבוטח ולגבי התקופה בה חל הסכם זה (עליו חתמו העובד והמעסיק).

   

  במקרה שחל ההסכם המעסיק אינו נושא באחריות להפסדים ואינו צריך לבצע השלמה.

   

  2. מצב ב' – אין הסכם לפי סעיף 14:

  במקרה בו לא חל הסכם סעיף 14 המעסיק אינו פטור מהשלמת הפיצויים המגיעים לו על-פי חוק.

   

  עובד שחתום על סעיף 14 לא יהיה זכאי להשלמת פיצויים במקרה של פיטורים, אולם יהיה זכאי לסכום שנצבר גם במקרה של עזיבה בנסיבות שאינן מזכות בתשלום פיצויים על-פי חוק, היינו לפי שכר אחרון כפול ותק.

   

  במקרה שההסכם נחתם במהלך תקופת העבודה ולא בתחילתה, ההסכם חל רק מאז החתימה.

   

  במקרה של סיום עבודה בנסיבות המזכות בתשלום פיצויים, המעסיק יבצע חישוב פיצויים מלא לתקופת העבודה הראשונה בה לא חל ההסכם, ויהיה פטור מהשלמת פיצויים לגבי התקופה בה חל ההסכם.

   

  מצב הפוך יהיה בנסיבות בהן העזיבה אינה מזכה בתשלום פיצויים: המעסיק ויתר מראש על הכספים ששילם בתקופה שבה חל סעיף 14.

   

  אם קופת גמל של אדם שעבר את גיל הפנסיה נחלה הפסדים משמעותיים של כ- 30%, האם חברת הביטוח מחוייבת לפצות אותו באופן כלשהו?

   

  דינו של אזרח שעבר את גיל הפרישה אינו שונה מכל אזרח אחר ואין לקופת הגמל/קרן הפנסיה/חברת ביטוח התחייבות לפיצוי כלשהוא.

   

  באפשרותך לבצע ניוד של הכספים לקופות אחרות או מסלול אחר באותה קופה, על פי העדפותיך ובהתייעצות עם בעל רשיון של יועץ משווק או סוכן ביטוח פנסיוני.

   

  הפסדתי כסף, מה עושים?

  בעוד חודשיים אהיה בת 60. יש לי קרן פנסיה לקצבה לגיל פרישה (62) ויש לי כמה קופות גמל ממעבידים קודמים, קופות עצמאיות וקרן השתלמות שניתנות לפדיון ברגע שימלאו לי 60.

   

  האם לאור ההפסדים הרבים שנצברו בקופות אלה בשנה האחרונה, כדאי לי להימנע מלמשוך אותן ולקוות שבאופן חלקי ההפסד יצטמצם עם שינוי השוק? האם כדאי להשאיר קופות אלה בלי להפקיד בהן כספים חדשים ולספוג ניכוי דמי ניהול שנתיים?

   

  בשאלתך מצויה התשובה, אין אנו יכולים לחזות את התפתחות שוק ההון וייתכן שתהיינה עליות או ירידות , זהו סיכון שאת לוקחת עם השארת הכספים בקופות.

   

  מומלץ להסתייע בייעוץ אישי ומקצועי לשאלה זו. ראשית, אין לדעת מה יהיו התשואות העתידיות בשוק ההון במהלך החודשים הבאים. מחד, יש האומרים כי שוק ההון טרם הגיע לתחתית, ומאידך מתחילת השנה אנו עדים למגמה חיובית בשוק ההון.

   

  השיקול האם לפדות את הכספים במועד הפרישה או להמתין תלוי גם בשאלה האם יש לך מקורות הכנסה חלופיים, האם הנך ממשיכה לעבוד לאחר גיל 60 או מתכננת פרישה?

   

  איש מקצוע בעל רישיון יוכל לסייע לך לקבל החלטות ולהסביר לך את המשמעות בפדיון הכספים או בהשארתם (מעבר לשיקולי התשואה יש לכך גם השלכות בהיבט המיסוי).

   

  כמו-כן, לצמצום החשש ניתן לשקול מעבר לאפיקי השקעה סולידיים יותר בקופות הגמל – בכולן או בחלקן.

   

  לאחרונה פוטרתי מעבודתי, הייתי מבוטח בקרן פנסיה, איך אני יכול לשמור על ביטוח מפני אובדן כושר עבודה? עד כמה הדבר הכרחי?

   

  קרנות הפנסיה מאפשרות תשלום מוקטן בתקופה המוגבלת לעד שנתיים, ומטרתו שמירת הכיסויים הביטוחיים בתקופה שבה המבוטח אינו מועסק. לשמירת הכיסוי הביטוחי בתקופה בה לא עובדים יש 2 יתרונות עיקריים:

   

  הראשון – שמירה על הכיסויים הביטוחיים בתוקף.

   

  השני – לאחר הקפאת התשלומים בתקופה העולה על 3 חודשים נדרש המבוטח לתקופת אכשרה חדשה למחלות קודמות בפנסיית נכות ופנסיית שאירים. רציפות התשלום ימנע את הצורך בתקופת אכשרה מחודשת.

   

  האם הפיצויים פטורים ממס?

  אם יפטרו אותי מהעבודה, האם אוכל לפדות את הכספים שצברתי בחיסכון הפנסיוני שלי בתקופת עבודתי? האם יש מגבלות?

   

  החיסכון הפנסיוני מורכב בדרך כלל מתשלום פיצויים ומתשלום תגמולים.

   

  מבוטח שפוטר מעבודתו בנסיבות המזכות אותו בתשלום פיצויים רשאי לפדות את הפיצויים מהתכנית הפנסיונית. הפיצויים הפטורים ממס מחושבים לפי שכר אחרון ועד תקרה של 10,980 שקל לכל שנת עבודה (לדוגמא, מי שעבר 5 שנים ושכרו האחרון 5,000 שקל זכאי לפיצויים בסך 25,000 שקל - פטורים).

   

  קיימים מקלטי מס חוקיים שמבוטח יכול לנצלם על מנת להפחית תשלומי מס, במקרה וכספי הפיצויים גבוהים מהתקרה וחייבים בתשלום מס. במקרה כזה יש צורך בליווי של איש מקצוע בעל רישיון לצורך בחירת מקלט המס המתאים, ומילוי טפסי הבקשה במועד ובצורה נכונה.

   

  מבוטח בקרן פנסיה ותיקה שמבקש לפדות את כספיי הפיצויים שבקרן הפנסיה, יפסיד את תשלום הפנסיה במידה ויפדה את הפיצויים לפי כללי התקנון.

   

  לגבי צבירת התגמולים – משיכת כספי תגמולים שלא כדין מחייבת בתשלום מס בשיעור שלא יפחת מ- 35%.

   

  קיימים מצבים בהם ניתן לפדות את כספי התגמולים בפטור ממס, אולם רק בתנאים מסויימים המוגדרים בתקנות מס הכנסה, בכפוף למועד הפקדת התגמולים בקופה ולפי סוג התכנית (הונית או קצבה).

   

  בכל מקרה – פדיון מלא של פיצויים ותגמולים מתכנית פנסיונית, אף אם כולו פטור ממס, משמעותו ביטול הפוליסה ומימוש כל כספי צבירת החיסכון הפנסיוני בטרם פרישה לגימלאות, מעשה זה עלול לגרום לנזק בלתי הפיך ולמצב שבו החוסך לא יוכל להדביק את קצב צבירת החיסכון לפנסיה באופן שיאפשר רמת חיים נאותה לאחר פרישה לגימלאות.

   

  כשאתקבל למקום עבודה חדש, האם עלי לפתוח תכנית פנסיונית חדשה?

   

  זכותך לבחור את התכנית הפנסיונית בה אתה מעוניין להיות מבוטח מעוגנת בחוק, ולכן הנך רשאי להמשיך את התכנית הקיימת.

   

  למעסיקך הזכות להחליט לגבי גובה תשלום התגמולים (עד 7.5%, כולל תשלום לביטוח אובדן כושר עבודה), והאם הוא מעוניין להפריש גם את רכיב הפיצויים לתכנית.

   

  יתכן שהרכב התשלומים יהיה שונה מזה הקיים בתכניתך ועל כן מומלץ להסדיר את הנושא בהסכם העבודה.

   

  במידה ושיעור ההפרשות לפיצויים ותגמולים יהיה שונה מזה שהיה נהוג אצל מעסיקך הקודם, יהיה צורך בעדכון לשיעור התשלומים החדש וכן את גובה הכיסויים הביטוחיים.

   

  ניוד חסכונות

  אני מעוניין לעשות סדר , עבדתי אצל מספר מעסיקים שפתחו לי גם קרן פנסיה גם ביטוח מנהלים וגם קרן השתלמות שונים, האם ניתן להעביר כספים מחסכונות בהם הייתי מבוטח ולקבצם בקרן אחת? האם זה כדאי?

   

  החל משנת 2009 נכנסו לתוקף תקנות הניוד החדשות, המאפשרות מעבר חופשי בין כל סוגי הקופות (כמעט..).

   

  באופן עקרוני ניתן להעביר כספים מכל קופה (כולל תוכניות הוניות ומקרן השתלמות נזילה) לקופה לקצבה.

   

  אין אפשרות להעביר כספים שנצברו בתכנית קצבה לתכנית הונית. מקרנות פנסיה ותיקות לא ניתן לנייד כספים כלל.

   

  מידת הכדאיות בהעברת הכספים תלויה בסוג התוכניות שיש למבוטח ובמועדי הפקדת הכספים.

   

  • כספים שנצברו בתוכניות הוניות לפני ינואר 2008 יהיו פטורים ממס בגיל פרישה וניתנים למשיכה בסכום חד-פעמי, העברתם לתכנית קצבה תשנה את ייעודם באופן בלתי הפיך, ועל-פי רב מהלך זה אינו כדאי.

   

  • יש תוכניות קצבה ישנות שקיים בהן מקדם המרה לקצבה (זהו הפקטור שלפיו תחושב הקצבה שתשולם למבוטח) המגלם הטבה משמעותית לעומת תוכניות חדשות, כלומר – הקצבה שתשולם גבוהה יותר.

   

  • פיזור חסכונות לפרישה בין כמה מבטחים משמעותו גם פיזור סיכונים (תשואות, תוחלת חיים וכד').

   

  לכל תוכנית מאפייניה, יתרונותיה וחסרונותיה, על כן מומלץ לקבל החלטות מסוג זה בסיוע של איש מקצוע מורשה ובעל ניסיון.

   

  ההמלצות יינתנו לכל מבוטח בהתאם לסוג התוכניות שיש לו ולעומת האלטרנטיבות הקיימות בשוק. לעיתים כדאי לשמר תוכניות, על אף הנוחיות בריכוז כל הכספים במקום אחד.

   

   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  מומלצים