שתף קטע נבחר

בעלי האג"ח של אפריקה: חשש להעדפת נושים

בעלי אג"ח כ"ד מבקשים מביהמ"ש להורות לאפריקה על גילוי מידע. השאלות של מחזיקי האג"ח שלא נענו על ידי החברה: האם בעל השליטה, לב לבייב, ערב אישית לחובות ומדוע החברה העדיפה לקבל מניות אפריקה נכסים במקום תשלומים במזומן?

בעלי אגרות חוב מסדרה כ"ד (שמועד פרעונה באוקטובר 2010) של אפריקה ישראל הגישו בצהריים (ה') לביהמ"ש המחוזי בת"א בקשה למתן צו המורה לחברה שבשליטת לב לבייב לגלות מידע. בבקשה שהוגשה על ידי עורך דין אופיר נאור ממשרד נאור גרשט כותבים המבקשים כי הם פנו לאפריקה ישראל בבקשה לקבל מידע ונענו בשלילה.

 

לדברי המבקשים המידע אותו הם ביקשו מאפריקה עשוי לסייע בהכרעה השאלה האם להערכתם יש צורך בכניסה למו"מ עם אפריקה ישראל להסדר חוב או לנקוט בהליכים אחרים נגד אפריקה להבטחת זכויותיהם.

 

החברה החזירה 63 מיליון שקל לבנק בישראל

לדברי המבקשים, הם פנו לאפריקה ישראל בבקשה לקבלת מידע "לאור ספקות וחששות כבדים אשר התעוררו אצל המבקשים בקשר לאי סדרים לכאורה בהתנהלות החברה וחשש להעדפת נושים שנעשתה בחברה, כפי שניתן ללמוד מן הדו"חות". 

 

אחת השאלות שהמחזיקים הפנו לאפריקה נוגעות לפרעון הלוואה מבנק בישראל בהיקף של 63 מיליון שקל שסווגה בדו"חות הכספיים כהתחייבות לטווח ארוך. "על פי השוואה בין דו"ח מצבת התחייבויות התאגיד לחודש מרס 2009 לבין דו"ח מצבת התחייבויות התאגיד לחודש יוני 2009, עולה כי במהלך הרבעון השני לשנת 2009, פרעה החברה סך של 63,108,000 שקל לבנקים בישראל. זאת למרות שסכום זה, יועד לפירעון רק בעוד 5 שנים ממועד הדיווח במרס 2009.

 

"לאור זאת, מבקשים המבקשים לקבל תשובות על השאלות הבאות: מדוע העדיפה החברה ביצוע פירעון מוקדם לבנקים בישראל על פני שימוש בכספים לצורך פירעון התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב?", שואלים המחזיקים באג"ח של אפריקה.

 

"האם לבייב ערב לפרעון החוב?"

בנוסף פנו מחזיקי האג"ח לאפריקה בשאלות לגבי פרעון התחייבויות של הקבוצה בהיקף של 2.5 מיליארד שקל בגין הלוואות לזמן ארוך . "מדוע העדיפה החברה לאפשר לחברות הקבוצה הנמצאות בשליטתה ביצוע פירעון מוקדם של התחייבויות ארוכות טווח, על פני חלוקת המקורות כדיבידנד, או לחלופין על דרך של החזר הלוואות בעלים, שישמש את החברה לצורך פירעון התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב?", שואלים המחזיקים.

 

כמו כן ביקשו המחזיקים לקבל מידע על שיעבודים על מניות החברות הבנות של אפריקה ישראל. "האם נרשם שעבוד לטובת נושים כלשהם על מניות החברה בחברות הבנות? לטובת אילו נושים שועבדו מניות החברה בחברות הבנות? איזה מניות ממניות החברה בחברות הבנות שועבדו?

 

"האם השעבוד על מניות החברה בחברות הבנות מבטיח בדרך כלשהי גם התחייבויות של בעל השליטה בחברה, כלפי אותו גורם בנקאי, ביחד ולחוד? האם החברה ערבה לפירעון התחייבויות שניתנו על ידי בעל השליטה? האם בעל השליטה ערב באופן אישי לפירעון התחייבויות החברה? האם קיימות התחייבויות צולבות של בעל השליטה ושל החברה כלפי אותו נושה?".

 

העדיפה מניות אפריקה נכסים על מזומן

סוגייה נוספת היא המרת הלוואת הבעלים לחברת אפריקה נכסים שבוצעה לפני שבועות ספורים. "על פי סעיף 8.ד לדו"ח הדירקטוריון לרבעון שני לשנת 2009, המציג את תזרים המזומנים החזוי למימון פירעון התחייבויות התאגיד, עולה כי אחד המקורות העתידיים שיועדו לפירעון התחייבויות החברה הינו החזר הלוואת בעלים שנתנה החברה לחברת אפריקה נכסים. נכון למועד החתימה על הדו"ח ציינה החברה כי יתרת ההלוואה בין החברה לבין אפריקה נכסים עומדת על כ-270 מיליון שקל.

 

"התנהלות זו של החברה עוררה אצל המבקשים תהיות רבות בקשר עם כוונתה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב. שכן, לא ברור למבקשים מדוע מעדיפה החברה להמיר חלק מיתרת הלוואת הבעלים בהון מניות, וזאת חרף קבלת החזר הלוואת הבעלים על דרך של תשלום במזומן, שישרת את החברה לצורך פירעון התחייבויותיה על פי אגרות החוב. המבקשים מבקשים לקבל הבהרה לעניין סוגיה זו", נכתב בבקשה לביהמ"ש.

 

בעלי האג"ח כותבים כי "עם כל הכבוד לבקשת ב"כ החברה, הרי שבנסיבות דנן שיפורטו להלן, אין ולא ניתן לקבל את ההצעה להמתין מבלי שהמידע אודות התנהלות החברה ובעליה ייחשף, וכאשר קבלת ההחלטות צריכה להיעשות כשידי המחזיקים קשורות מאחורי גבם ועיניהם מכוסות".

 

דובר אפריקה ישראל מסר בתגובה כי, "החברה טרם קיבלה לידה את הבקשה עצמה שהתפרסמה כבר בתקשורת. לפיכך, אין אנו יכולים להתייחס לגופה. יתרה מזאת, התגובה במלואה תימסר מטבע הדברים לבית המשפט וזאת, לאחר שהחברה תקבל את הבקשה ותלמד אותה.  

 

"יחד עם זאת אפריקה ישראל רואה לנכון להתייחס כבר בשלב הזה ולומר כי, ככל הנראה מדובר בבקשה, שהופנתה אליה ונענתה לגופה במלואה. פרטים ושאלות שהיו בידי החברה למסור נמסרו. כידוע, בעלי האג"ח בחרו נציגות המצויה בימים אלה ממש בדיאלוג אינטנסיבי מול החברה לגיבוש הסדר. נציגות זו, שאף חתמה על כתבי סודיות כמתחייב, מקבלת היא, ויועציה המקצועיים השונים (משפטיים, כלכליים, וכיו"ב) את כל המידע והנתונים הדרושים לה לשם גיבוש עמדה והגעה להסדר. כך היה עד כה וכך ימשיך להיות גם בעתיד".

 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים