שתף קטע נבחר
הכי באזזזז
  זירת הקניות
  האם המעביד מפקיד לפנסיה שלכם כחוק?
  מעסיקים רבים אינם מפקידים בזמן את הכספים לחיסכון פנסיוני עבור עובדיהם. חלקם לא מפקידים כלל, למרות שהם מחוייבים לעשות זאת. כיצד ניתן לדעת אם הועברו עבורנו ההפרשות? ומה ניתן לעשות אם המעביד לא הפריש לפנסיה? מדריך

  לאחרונה הוגשו מספר תביעות ייצוגיות נגד מעסיקים, בעקבות אי הפקדת כספים לחסכונות הפנסיוניים. גם הפקדות שלא בוצעו בזמן, או שבוצעו באופן חלקי גררו בעקבותיהם תביעה של עובדים כנגד מעסקיהם.   

   

  אי הפקדת כספים לקרן יכולה להיות משמעותית מאוד עבור העובד, שכן תקלות חוזרות ונשנות בהפקדות, משמעותם הפסד כסף רב שהיה יכול להיצבר במהלך התקופה, בקופת הגמל או בקרן הפנסיה.

   

  לפני כשבוע הוגשה לבית הדין לעבודה בת"א תביעה ייצוגית נוספת, על ידי עו"ד גל גורודיסקי, מומחה לדיני עבודה ופנסיה, בסכום של כ-4 מיליון שקלים נגד חברת שמירה ואבטחה, בטענה שלא הפקידה כספים לקרן פנסיה עבור עובדיה. לדברי גורודיסקי, בספטמבר האחרון אישר בית הדין לעבודה בת"א תביעה ייצוגית נגד חברת השמירה "מרחב" בגין אי תשלום הפקדות לקרן פנסיה עבור עובדיה, תביעה זאת היא התביעה הייצוגית השלישית המאושרת בבתי הדין לעבודה.

   

  חודשיים קודם לכן, ביולי, אישור בית הדין תביעה ייצוגית נוספת נגד חברת השמירה "יבטח" בגין אותן טענות. וקודם לכן אושרה תביעה ייצוגית נגד חברת "ב.ג. מוקד אבטחה" באותן טענות.

   

  בעזרת עו"ד גורודיסקי נשיב על כמה שאלות מטרידות בתחום זה.

   

  פנסיה על פי צו הרחבה או הסכם קיבוצי

  מה ניתן לעשות כדי לדעת אם המעביד מפריש עבורי את הסכום הנכון לפנסיה?

  על מנת לברר האם ההפקדות לקרן הפנסיה נעשות בסכום הנכון, יש לדעת ראשית מה שיעור הפנסיה שאני זכאי לו במסגרת עבודתי. החל מינואר 2008 זכאי כל עובד במשק שמעבידו יפקיד עבורו כספים לקרן פנסיה, בשיעורים הקבועים בצו ההרחבה לפנסיה חובה במשק.

   

  על פי התקנות, גובה ההפרשות הולך ועולה במשך השנים כאשר בשנת 2013 הן יעמדו על 5% הפרשות העובד, 5% הפרשות המעביד ועוד 5% הפרשות המעביד לפיצויים. בסך הכולל מדובר ב-15%.

   
  שיעורי הפרשה לפנסיה

  שיעורי הפרשה לפנסיה
  החל מתאריך הפרשות מעביד הפרשות עובד הפרשות המעביד לפיצויים סה"כ
  1.1.2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.5%
  1.1.2009 1.66% 1.66% 1.68% 5%
  1.1.2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5%
  1.1.2011 3.33% 3.33% 3.34% 10%
  1.1.2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5%
  1.1.2013 5% 5% 5% 15%

  נכון לשנה זו, שיעורן עומד על 1.66% הפרשות העובד, 1.66% הפרשות המעביד ו-1.68% הפרשות המעביד לפיצויים, הסך הכולל הוא 5%.

   

  "עובדים רבים זכאים להפקדות בשיעורים גבוהים מאלו שצויינו, בהתאם למה שהוסכם בהסכם העבודה שלהם או ההסכמים הקיבוציים או צווי ההרחבה החלים עליהם" אומר עו"ד גורודיסקי, "מכיוון שצו ההרחבה הכללי לעניין הפנסיה קובע כי אם קיימת לעובד זכות טובה יותר מזאת הקבועה בצו, הוא יהיה זכאי להסדר המטיב".

   

  רשימת הענפים בהם קיימת חובת הפקדה לפנסיה בשיעורים גבוהים יותר מאשר צו הרחבה הכללי, כוללת ענפים כמו: בנייה, ועבודות ציבוריות, הובלה, חברות כח אדם, חקלאות, יהלומים, מוסכים, מורי דרך מוסמכים, נקיון ותחזוקה, מלאכה, תעשייה ותחנות דלק, מתכת, חשמל ואלקטרוניקה ועוד. לכן, אם בבדיקת ההפקדות בקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים (ניתן לעבור על הדו"ח הנשלח לכתובתו של החוסך, או לבדוק באתר האינטרנט של חברת הביטוח), מראות שההפקדות שבוצעו נמוכות מאלה להם זכאי העובד, מומלץ לבדוק עם המעביד ממה נובעים ההפרשים. אם תשובת המעביד איננה מספקת, יש להתייעץ עם סוכן פנסיוני או עם יועץ פנסיוני, על מנת לברר את העניין.

   

  חסר כסף? גם קרן הפנסיה אשמה

  האם ההפרשה לקרן הפנסיה מותאמת לשכר?

  יש לוודא כי ההפרשה לקרן הפנסיה תואמת לגובה השכר ממנו באמת אמורה להיות הפרשה פנסיונית. מעסיקים רבים אינם מעניקים זכויות פנסיוניות על מלוא השכר (כגון על ידי כך שחלק מהשכר מוגדר כשכר בסיס וחלק כשעות נוספות). במציאות זו יש לוודא הן בתלוש המשכורת והן בדו"ח ההפקדות של החיסכון הפנסיוני, שההפרשות תואמות את גובה השכר שעליו הוסכם עם המעביד לזכויות פנסיוניות.

   

  אם גיליתי שחסר כסף בקרן, האם המעסיק אחראי לכך או קרן הפנסיה בה מופקד הכסף?

  עם ביצוע ההסדר הפנסיוני עבור העובד, המעסיק מתחייב לביצועו לא רק כלפי העובד אלא גם כלפי קרן הפנסיה או חברת הביטוח. לכן, כאשר מתגלה בעיה בהפקדות הפנסיוניות של עובד, גם חברת הביטוח או קרן הפנסיה אחראיות על כך כלפי העובד ולא רק המעסיק. "בית הדין הארצי לעבודה כבר קבע בעבר, כי העובד יכול לתבוע גם את קרן הפנסיה וגם את המעסיק, לפי בחירתו" אומר עו"ד גורודיסקי.

   

  חשוב לציין, כי בית המשפט העליון קבע כי חובתה של קרן הפנסיה לתבוע את המעסיק שאינו משלם או שמאחר בתשלום, על מנת לצאת ידי חובה באכיפת ההסכם לפי הפוליסה או ההצטרפות לקרן הפנסיה. אם לא עשתה כך, היא תהיה חייבת בהפרשים כלפי העובד.

   

  חברת הביטוח צריכה לתבוע את המעסיק

  קרנות הפנסיה וחברות הביטוח שולחות דוחות בכל 3 חודשים. בדוחות אלו מפורטים התשלומים המבוצעים לפוליסה או לקרן הפנסיה, ומועדם. על פי החוק, קרן הפנסיה או חברת הביטוח אחראית לגבות את התשלומים במועד. ליד תאריך ההפקדה מופיע גם החודש בגינו בוצעה ההפקדה. אם אין התאמה בין השניים, המשמעות היא כי ההפקדה בוצעה באיחור. במקרה כזה, ייתכן שהלקוח זכאי להחזרים או להגדלת הצבירה. אם האיחורים בוצעו לאורך זמן, ההפרש עלול להיות בסכומים משמעותיים.

   

  מה עושים במקרה כזה?

  "על פי החוק, המעסיק צריך להעביר את ההפקדות הפנסיוניות לכל המאוחר בתוך 15 יום ממועד תשלום השכר, כלומר: עד ה-15 בכל חודש עבור החודש הקודם." מסביר גורודיסקי, "חוק הגנת השכר קובע, כי איחור מעל 30 יום בהעברת ההפקדות, מהווה הלנת שכר, אולם גם איחור שאינו הלנת שכר מהווה הפרה של חובת המעביד. מבדיקה מדגמית שערכנו במשרד, עולה שמדובר בתופעה נרחבת אצל מעסיקים רבים, אשר מנכים את השכר מהעובד אולם לא מעבירים אותו במועד לחברת הביטוח או לקרן הפנסיה".

   

  "בית הדין לעבודה קבע בעבר, כי במקרה כזה חברת הביטוח או קרן הפנסיה חייבות להגיש תביעה נגד המעסיק, אבל בית הדין הארצי לעבודה קבע גם, כי לעובד יש אפשרות תביעה ישירה נגד המעסיק. עוד נקבע, כי כאשר המעסיק מאחר בהעברת הניכויים משכרו של העובד, הוא הופך את העובד בעל כורחו למקור נוסף של אשראי למעסיק, שכן המעסיק מרוויח את הריבית בתקופה בה הוא מחזיק את הכספים של העובד כתוצאה מהאיחור".

   

  לדברי עו"ד גורודיסקי, אין כל בעיה לאתר את האיחור בדו"חות שנשלחים כל רבעון מחברת הביטוח וקרן הפנסיה. הדו"חות כוללים את מועד התשלום אותו יש להשוות לניכויים בתלושי השכר.

   

  פיצויים גם במקרה של התפטרות

  למי עלי לפנות אם גיליתי שהמעסיק לא מפקיד כספים במועד?

  קודם כל למעסיק. חשוב להדגיש, כי עובד הדורש את זכויותיו החוקיות מוגן מפני פיטורים. מעסיק שיפטר עובד שדרש את זכויותיו החוקיות, או שהגיש תביעה נגד המעסיק, יצטרך להוכיח במקרה כזה כי הפיטורים נעשו בגלל סיבה אחרת. אם יתברר שהפיטורים נעשו בגלל שהעובד דרש את זכויותיו, יהיה על המעסיק להחזיר את העובד לעבודה ולשלם לו פיצויים גבוהים שעשויים להגיע עד 50 אלף שקל לפי חוק הגנה על העובדים.

   

  "לעובד עומדת גם הזכות להגיש נגד המעסיק תביעה ייצוגית בגין האיחורים בביצוע ההפקדות הפנסיוניות" אומר גורודיסקי.

   

  מה לעשות עם הדוחות והמסמכים שאני מקבל?

  במהלך כל תקופת החיסכון הפנסיוני יש לשמור את כל המסמכים והדוחות, ולא רק אלו מ-7 השנים האחרונות. כאשר יש חשש לתקלה בהסדר הפנסיוני, מקורות תקלה זו נעוצים לפעמים בנתונים ומסמכים מתחילת תקופת הביטוח או במהלך תקופת עבודה של שנים ארוכות. במקרה זה, שמירת המסמכים היא קריטית לתיקון התקלה.

   

  מה עושים במקרה של מעבר מקום עבודה? האם אני זכאי לתשלום הפיצויים?

  במקרה של הפסקת עבודה, על העובד לבדוק האם יש לו זכות לקבל את צבירת פיצויי הפיטורים בפוליסה או בקרן הפנסיה. צו ההרחבה בדבר פנסיה חובה בכלל המשק קובע, כי העובד זכאי לקבל את כל ההפקדות שהפקיד המעביד לפי הצו בסעיף פיצויי הפיטורים, גם במקרה בו הוא מתפטר מיוזמתו. לכן, כיום כל עובד זכאי לסכום כלשהו מצבירת הפיצויים בפוליסה. יחד עם זאת, ייתכן כי על פי ההסכמים הספציפים, ההסכמים הקיבוציים או צווי ההרחבה החלים על העובד לפי הענף בו הוא מועסק, רשאי העובד לקבל יותר מאשר הצבירה, וזאת לפי צו ההרחבה הכללי.


  פורסם לראשונה 20/11/2009 09:14

   

  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  כל התגובות לכתבה "האם המעביד מפקיד לפנסיה שלכם כחוק?"
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  האם הכסף מועבר בזמן?
  צילום: ויז'ואל/פוטוס
  עו"ד גל גורודיסקי
  מומלצים