שתף קטע נבחר
הכי מטוקבקות
  זירת הקניות
  תקנון התחרות
  פרטים על הגשת מועמדות ורישום לתחרות
  • ההשתתפות בתחרות תעשה על ידי הגשת מועמדות באמצעות טופס ההרשמה, אשר מופיע כאן. באתר ניתן למלא טופס הרשמה מקוון ו/או להוריד את הטופס, למלא ולשלוח אותו למחלקה לגננות.

   

   

  • מובהר כי הגשת מועמדות ומשלוח טופס ההרשמה כאמור יכולה להיעשות ישירות על ידי המועמד ו/או על ידי צד שלישי בשמו של המועמד. מועמד אשר צד שלישי הגיש בשמו מועמדות, לא יוכל לבוא בטענה כלשהי למי מעורכי התחרות ועורכי התחרות יהיו פטורים מאחריות ו/או חובה כלשהי בהקשר זה.

   

  • מובהר בזה כי משלוח טופס הרשמה חתום על ידי המשתתף ו/או צד שלישי אשר שלח בשם המשתתף, מהווה אישור והסכמה לתנאי תקנון התחרות.

   

  • יש למלא את הפרטים המופעים בטופס ההרשמה באותיות דפוס בלבד. טופס הרשמה שימולאו בכתב יד לא ייבדק וייפסל.

   

  • מידע נוסף אודות התחרות ניתן למצוא באתר האינטרנט של התחרות בכתובת הסתדרות המורים.

   

  • עורכי התחרות לא ישאו באחריות לכל נזק אשר ייגרם למי מהמשתתפים עקב ו/או בקשר עם המידע אשר יסופק טלפונית ו/או באתר האינטרנט ו/או מענה בדואר אלקטרוני.

   

  • עורכי התחרות אינם נושאים בכל אחריות באשר לאובדן פרטים בטופס כתוצאה מכשל במערכת המחשוב של המשתתף ו/או מכשל ו/או כל פגם אחר במערכת המחשוב שבה נקלטו פרטייך, שכתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטייך או חלק מהם (לרבות עובדת השתתפותך בפרויקט, מועד השתתפותך או תשובותיך לשאלות).

   

  סודיות ופרטיות:

  • ההשתתפות בתחרות כרוכה במסירת פרטים אישיים, לרבות קורות חיים ופרטים כלליים נוספים של המשתמש על פי דרישתם של עורכי התחרות.

   

  • עורכי התחרות לא יעשו כל שימוש בנתונים, אלא לצורכי התחרות בלבד.

   

  לפנייה לכתב/ת
  מחשבוני בריאות
  פורומים רפואיים
  מומלצים