מדעני העתיד
תוכן בשיתוף עם מרכז מדעני העתיד , הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
הבנחרת הצעירה - העתודה לנבחרות ישראל במדעים
תוכן בשיתוף עם מרכז מדעני העתיד , הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
רויטל ולך, חברת נבחרת ישראל בפיזיקה וזוכת מדליית זהב באולימפיאדה הבינלאומית בפיזיקה 2022, בה גם הוכרזה כתלמידה עם ההישג הגבוה ביותר בעולם
תוכן בשיתוף עם מרכז מדעני העתיד , הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
מדעני העתיד
תוכן בשיתוף עם מרכז מדעני העתיד , הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
מדעני העתיד
מדעני העתיד
כתבות נוספות
תוכן בשיתוף עם מרכז מדעני העתיד, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
מדעני העתיד
מדעני העתיד