שתף קטע נבחר

מי ברא את העולם? הפתרון לא נמצא במדע

הפיזיקאי סטיבן הוקינג טען כי הגילויים האחרונים במדע נותנים הסבר טוב לבריאת העולם והופכים את אלוהים למיותר. ד"ר יגאל פת-אל חולק עליו ומציע להפריד בין שאלת קיומו של אלוהים לתגליות המדעיות

מטרת המאמר הזה אינה לשכנע אתכם כי אלוהים קיים והוא גם אינו מנסה להוכיח את ההיפך. מטרתו פשוטה הרבה יותר – להראות כי הויכוח מי ברא את העולם הוא עקר ומיותר.

 

אין עוררין על כך שסטיבן הוקינג הוא אחד המדענים הדגולים שקמו לאנושות בזמן האחרון בפרט ובכלל. דווקא בשל עובדה זו, יש לתהות על הקביעה שלו כאיש מדע על הצורך או אי הצורך באלוהים לבריאת היקום.

 

העיסוק באשר לקיומו של אלהים אינו חדש ובמאות השנים האחרונות הדיונים הללו נסבו בעיקר על השאלות הפילוסופיות הנוגעות למהות האלהים (ראו דקארט, שפינוזה ואחרים). אך במקרה שלפנינו השיקולים שהושמעו הם מדעיים גרידא, ונובעים מהעובדה שהגענו למצב שבו אנו מבינים את היקום בצורה כה מושלמת שמייתרת את קיומו של האל.

 

זה למעלה משלושה עשורים שאני מרצה בנושאי אסטרונומיה כשחלק מההרצאות עוסקות, מן הסתם, בעניינים קוסמולוגיים. כמעט ואין לך הרצאה שבה לא תשאל השאלה הנצחית בדבר ההתאמה בין תאור בריאת העולם בספר בראשית לבין הידוע לנו כיום.

 

דוקא בעת האחרונה הבינו אנשי המדע ששאלת קיומו של האלהים אינה ניתנת לבחינה מדעית גרידא ולכן לא פלא שמרבית המדענים הגדולים במאה השנים האחרונות בחרו להתעלם, באלגנטיות, מתפוח האדמה הלוהט הזה. עד היום לא ברורה עמדתו של איינשטיין בדבר קיומו או אי קיומו של אלהים ועצם תפקידו בעולם.

 

בלי לערב את אלוהים

אחד המדענים שעוסקים בנושא שבו התפרסם הוקינג הוא יעקב בקנשטיין, חתן פרס ישראל לפיזיקה לשנת 2005. ממאמרו של בקנשטיין בדבר שימור האנטרופיה של חורים שחורים, נבעה המסקנה כי לחורים שחורים צריכה להיות טמפרטורה, הנחה שלא התקבלה בקהילה המדעית אז, ולא על ידי הוקינג.

 

רק לאחר שנתיים גילה הוקינג עצמו כי חורים שחורים אכן קורנים קרינה, גילוי שנבע ישירות מהנחתו של בקנשטיין. קרינה זו קרויה כיום קרינת הוקינג (אם כי יש הקוראים לקרינה זו קרינת בקנשטיין-הוקינג). ובכן, בקנשטיין שמוכר בארץ פחות מכוכבי כוכב נולד או מגיבורי הישרדות, הוא משלנו. מדען ישראלי דגול, אחד החשובים בקרב המדענים העוסקים בנושא הקוסמולוגיה.

 

ועוד משהו. בקנשטיין הוא יהודי מאמין, חובש כיפה. יש עוד דוגמאות של מדענים העוסקים בתחום האסטרונומיה, האסטרופיזיקה וחקר מערכת השמש שהם יהודיים מאמינים, דתיים, חלקם אף מה שאנו קוראים – יהודים חרדים, כאשר ברורה לנו עמדתם בנושא האמונה והם עצמם אינם רואים כל סתירה בין אמונתם לבין ניסיונם להבין את חוקי הטבע.

 

האם אף הם, למרות הידע המדעי הרב שלהם, מגיעים למסקנה כי האל מיותר? מהיכרותי עם רבים מהם הם יטענו להיפך. אמונתם מתחזקת ככל שהם מבינים את יופיים של חוקי הטבע.

 

אך ישנו גם הצד השני – מדענים רבים, חילוניים, שאינם רואים צורך בקיומה של יישות עליונה כדי להסביר את חוקי הטבע שלטענתם נוצרו באופן ספונטני, יש מאין. המשותף לשני המחנות ששניהם אינם מערבים את האלוהים במשוואות המתמטיות שלהם.

 

האמונה לא ניתנת להפרכה

הניסיון לקשור בין האל לבין המדע מיותר ונואל מלכתחילה. האמונה באלהים אינה ניתנת להפרכה או לאישוש באופן המקובל לגבי הנחות מדעיות, בניגוד לתאוריות ולמודלים מדעיים המחויבים לעמוד במבחן ההפרכה. קיומו של האל נובע, בראש ובראשונה, מעצם האמונה בקיומו.

 

אמנם, נבנו בעבר מערכות היסקים לוגיים שמנסות לסתור את אפשרות קיומו של האל, אולם לאדם מאמין הן לא יעלו ולא יורידו. גם הויכוח אם קיימת או לא קיימת סתירה בין ספר בראשית לידוע לנו על בריאת העולם מיותר מכל וכל מכמה סיבות:

 

בראש ובראשונה מהעובדה שהמדע מתחדש תדיר. כנראה שלעולם לא נגיע לתשובה סופית ומוחלטת על מהות היקום ויתר השאלות שהמדע מציב לפנינו. זו תמצית יופיו של החקר המדעי.

 

מה יקרה אם נוכיח באותות ובמופתים כי יש סתירה מוחלטת בין הידוע לנו על בריאת העולם לבין המתואר במקורות האמונה שלנו ומחר יבוא מדען דגול שיראה שמה שהיה ידוע לנו אינו מדויק?

 

מצב זה משמש כחרב פיפיות הן לאלה המבקשים למצוא סתירה בין ספר בראשית, למשל, לבין הידע הקוסמולוגי שלנו ובאופן מפתיע גם לאלה המבקשים להראות שיש הקבלה מוחלטת בין ה"אמת" המדעית לבין ספר בראשית או למשל לספר הזוהר.

 

אם ה"אמת" המדעית תשתנה, מה המסקנה לגבי ה"אמת" המתוארת במקורות האמונה, שרק לפני דור או שניים הוכחנו שהם מקבילים לאותה "אמת" מדעית? אם ה"אמת" המדעית הוכחה כשגויה, אזי גם המתואר בספרי הקדושה יהיה שגוי.

 

התנ"ך אינו ספר מתכונים

אמר פעם פרופ' ישעיהו ליבוביץ, כאשר נדרש לנושא, שהתנ"ך אינו ספר מתכונים לבריאת עולם. הרבה פעמים אני ניצב, כחילוני, מול אנשים דתיים המבקשים לקבל את הכתוב בספר בראשית ככתבו וכלשונו. אני מוצא את עצמי עונה להם – האם הם מאמינים באמונה שלמה שאלהים ברא את העולם בידיו, בפטיש, באיזמל ובמאמץ רב בשישה ימים?

 

לו אני אדם מאמין הייתי תובע את עלבונו של האל. האם לא יותר פשוט לטעון כי האל ברא בששה ימים, או בארבעה ימים או במשך שתי שניות, את חוקי הטבע שהניעו את הבריאה? איזה מהאלוהים גדול יותר? זה הבורא את העולם במו ידיו והולך לנוח או זה הבורא חוקים אלגנטיים שמניעים את הטבע וכל אשר בו, כולל את התהליכים לפיהם המוח האנושי חושב?

 

טיעון אחרון זה גם מייתר את הטיעון המוזר של הוקינג לפיו אנו הגענו למצב לפיו אנו מבינים הבנה מוחלטת או כמעט מוחלטת את הליך המפץ הגדול כך שאין צורך לערב את אלוהים. האמנם?

 

מניין נובע השכל האנושי?

באחד מהפסוקים בספר בראשית נכתב כי האדם נוצר בדמותו ובצלמו של האל. אני מניח שכוונת המחבר לא היתה למראהו החיצוני. אני סבור שהכוונה היתה שנוצרנו עם היכולת להבין את הטבע שעל פי הכתוב נברא על ידי האל. ניתנה לנו המתנה הגדולה של החשיבה המתמטית והמדעית המבדילה ביננו לבין בעלי החיים.

 

המתמטיקה, שאף היא יצירת האנושות, מצליחה לנבא תופעות פיזיקליות, כלומר את חוקי היקום. למשל, קיומם של חלקיקים אלמנטריים הנובע משיקולים מתמטיים טהורים. על כך היטיב להתבטא מארי גל-מן שותפו של יובל נאמן בחקר החלקיקים.

 

אפשר להרחיק לכת ולומר כי היכולת האנושית להבין באופן מתמטי את ההתנהגות הפיזיקלית של היקום נגזרת מאופן פעולתו של המוח. כלומר, בהיותנו יצירי היקום הזה אך ברור הוא שאנו נהיה מסוגלים לחשוב באופן שבו היקום עצמו פועל.

 

ועוד נרחיק לכת ונאמר שאם כך, האם האין זה אפשרי שתכונה זו משותפת לכל הישויות האינטליגנטיות ביקום באשר הן? ואז לא טעו אלה ששמו את אותם דיסקים מוזהבים בחללית פיוניר שבה תיאור של כמה מבסיסי הידע המתמטי שלנו, שמא מישהו, היכן שהוא, ימצא אותה?

 

אפשר לטעון שכשם שהמוח האנושי יצר – בהיותו עצמו תוצר היקום הזה – את היכולת המתמטית להבין את היקום, הוא יצר את היכולת והצורך להכיר בקיומו של אלהים או בקיומה של ישות עליונה.

 

חילוניים הטוענים כי האלהים הוא תוצר של המחשבה האנושית ולא להיפך, צריכים להתמודד עם הטענה כי המחשבה האנושית נובעת בדיוק מאותו מוח אנושי הבנוי באופן שהוא מסוגל תמיד ליצור מודל מתמטי המסביר את היקום.

 

לכן, בואו נשאיר את קיומו של אלהים לעניין האמונה כמאמר הפתגם המפורסם – איש באמונתו יחיה. זו טעות לייתר או להוכיח את קיומו של האלוהים משיקולים מדעיים טהורים וזו טעות גדולה יותר להתיימר ולומר שאנו הגענו למצב שאנו מבינים את הטבע באופן כה מושלם עד כי אנו יודעים שאלוהים מיותר.

 

תיאוריות ומודלים פיזיקליים משתנים במהלך ההיסטוריה אך האמונה בקיומו של אלהים או ישות עליונה אחרת – תהיה נכונה או שגויה – נעוצה באמונתו של האדם בלבד, היא אינה ניתנת להפרכה מדעית, היא ככל הנראה נצחית והיא תחיה כל עוד המוח האנושי ימשיך לחשוב וינסה להבין את הטבע וחוקיו.

 

מפת כוכבים מסתובבת להורדה ומידע נוסף על התצפית בירח ובכוכבי הלכת ואירועים אסטרונומיים נוספים אפשר למצוא בלוח השנה האסטרונומי.

 

ד"ר יגאל פת-אל, קוסמוס טלסקופים, מנהל מצפה הכוכבים בגבעתיים, יו"ר האגודה הישראלית לאסטרונומיה ומנהל פורום אסטרונומיה ב-ynet.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
סטיבן הוקינג
צילום: איי פי
בריאת העולם genesis
איור: ויז'ואל/פוטוס
צילום: ארז ארליכמן
יגאל פת-אל - קוסמוס טלסקופים
 האגדוה הישראלית לאסטרונומיה
קוסמוס
מומלצים