שתף קטע נבחר
הכי מטוקבקות
  צילום: חיים צח

  המבקר נגד מאוחדת: 'איפה שלא תיגע - מריח רע'

  אחד הדו"חות החמורים שנכתבו אי פעם: כך מגדיר מבקר המדינה את הממצאים החריגים המתפרסמים היום על הנעשה בקופת חולים מאוחדת. קרובי משפחה של המנכ"ל וחברי דירקטוריון שהועסקו אצל ספקי הקופה, הרוקח הראשי שסיפק לקופה תרופות מבית המרקחת הפרטי שלו, מנהלים שקיבלו החזרים על מתנות, כספים שהועברו למימון עמותות חרדיות. "גילינו ניהול כושל ומושחת והיעדר בקרה טוטלי", כותב המבקר וקורא למנהלים להתפטר. מאוחדת: "נלמד את הדו"ח"

  מחדלים חמורים בהתנהלות עובדי הנהלת קופת חולים מאוחדת: מדו"ח מיוחד של מבקר המדינה שבדק כשלים בקופה, עולה תמונה של חלוקות טובות הנאה על חשבון כספי ציבור, ניגודי עניינים, סטייה מהחוק, חשד לפגיעה בטוהר המידות, חריגות חמורות מכללי מנהל תקין וכשל ניהולי מתמשך שאפשר את כל אלו. "זהו אחד הדו"חות החמורים ביותר שפירסם מבקר המדינה", אומרים במשרד המבקר, מיכה לינדנשטראוס.  

   

  מהדו"ח עולה כי עשרות מיליוני שקלים בשנה, שהתקבלו מכספי משלם המיסים כחלק מתקציב הקופה, הועברו למטרות שונות ופסולות.

   

  עוד עלו מספר מקרים שבהם עלה חשד לפלילים. שישה מהם הועברו לידיעת היועץ המשפטי לממשלה. עד כה, מקרה אחד הגיע למעצרו של מנהל השיווק לשעבר של הקופה ומנהל מחוז ירושלים בהווה, יהודה עליאש.

   

  "שיקחו אחריות ויתפטרו"

  הדו"ח חושף כשל מערכתי חמור שעובר דרך הנהלת הקופה ומערב בכירים רבים בה, את הדירקטוריון שלה ואפילו מבקר הקופה דוד סומך. מבקר המדינה מציין כי

  יש צורך להקים ועדת חקירה לבדיקת תפקוד הנהלת מאוחדת והמוסדות המנהלים שלה. את קריאתו להקמת ועדת חקירה הוא מפנה לממשלה, משרד הבריאות וועדת הביקורת של הכנסת.

   

  בנוסף, המבקר מציין כי על בעלי התפקידים בקופה לקחת אחריות ולהתפטר. "עולה שאלה האם מנהלים וחברי מוסדות מפקחים שכשלו כשל חמור במיוחד ראויים להמשיך בתפקידם", כותב המבקר. בשנים האחרונות מדיניות המבקר היא כי יש להטיל אחריות אישית על בעלי תפקידים. הוא קורא ל"ניצבים בראש הפירמידה" לקבל אחריות אישית ולהתפטר. "אל להם לאחוז בקרנות המזבח", הוא כותב.  

   

  במשך שנתיים, מפברואר 2008 ועד נובמבר 2009, נאספו ארגזים של חומרים על מאוחדת במשרדי מבקר המדינה. העבודה על הדו"ח נמשכה זמן רב ומספר דו"חות הועברו לעיון ולתגובה של הנהלת הקופה.

   

  בתום הדו"ח העיר המבקר כי מאוחדת הערימה קשיים על משרד המבקר במהלך עריכת הביקורת, מסרה תשובות חלקיות או מטעות ואף נמנעה למסור את כל האסמכתאות, גם כאשר היו ברשותה. "כל אלה מעוררים חשש להסתרת מידע וחשש כבד שבנושאים רבים הבדיקה לא מוצתה", העיר המבקר. 

   

  קרובי משפחה של בכירי הקופה מועסקים אצל ספקים

  אחד הנושאים שעליהם שם הדו"ח דגש הוא הנפוטיזם בקופה, והממצאים עולה כי מאוחדת היא קופה "משפחתית" במובן הרע של המילה. המבקר מצא "ליקויים מהותיים" בהעסקת קרובי משפחה ואי דיווח על כך, שגרמו לניגוד עניינים חמור ומתמשך. 

   

  באחד המקרים, שנחקר בימים אלו במשטרה, העסיק לכאורה יהודה עליאש, מנהל מחוז ירושלים ולשעבר מנהל השיווק, שלושה קרובי משפחה שלו אצל שניים מספקי הקופה. מדובר בספקים שלא נבחרו בהליך תחרותי ושקוף ועליאש אף היה זה שחתם אתם על הסכמים בשווי של עשרות מיליוני שקלים. המבקר סבור שפרט לניגוד עניינים חמור ישנו גם חשד לקבלת טובות הנאה ולכן החומר הועבר לידי היועץ המשפטי לממשלה ומשם למשטרה. 

   

  עליאש השיב למבקר המדינה: "פעלתי אך ורק לטובת הקופה, ללא שיקולים זרים וללא ניגודי אינטרסים".

   

  גם שמואל מועלם, מנכ"ל הקופה מאז 2007 ששימש קודם לכן משנה למנכ"ל, השתתף בחגיגה: לפי דו"ח המבקר, שלושה קרובי משפחתו מדרגה ראשונה הועסקו כמה שנים אצל ספקי הקופה מבלי שדיווח על כך. שני ילדיו הועסקו בחברת הפצת התרופות נובולוג, שממנה רוכשת מאוחדת תרופות. 

   

  מועלם מסר בתגובה למבקר כי "בשעתו לא הייתי ער די הצורך לחובה לדווח... אני מבין כעת כי זו היתה טעות". 

   

  מבקר המדינה הזכיר עוד שמונה חברי דירקטוריון בקופה ושני חברי ועדת ביקורת שקרובי משפחתם הועסקו אצל ספקים, ללא שדיווחו על כך או על חשש לניגוד עניינים. 

   

  ממאוחדת נמסר למבקר כי הקופה אישרה לאחרונה כללים למניעת ניגוד עניינים של עובדי הקופה. 

   

  עובדים פדו חופשות - החופשות לא הורדו

  במקרה נוסף המפורט בדו"ח, מסופר כי הרוקח הראשי של מאוחדת, ג'ורג' שריקי, חתם על הסכם לאספקת תרופות למבוטחי מאוחדת עם בעל בית מרקחת

  ירושלמי "ג'ורג' שריקי" - וכך נהנה כבעל בית מרקחת פרטי בהטבות ממאוחדת בהיקף של 3.7 מיליון שקלים.

   

  המבקר מצא נוהג אחר ופסול שרווח במאוחדת: לפחות 17 עובדים בכירים קיבלו תוספת לשכרם בשם "תוספת ייצוג", עבור השתתפות באירועים של עובדי הקופה - חתונות ואירועים משפחתיים.

   

  הטבה כספית ניכרת וחריגה אחרת היא פדיון ימי חופשה: נמצא כי עובדים רבים קיבלו היתר לפדות ימי חופשה בכסף בעת עבודתם בקופה, למרות איסור על כך בחוק. וזה עוד לא הכל: למרות שקיבלו כסף תמורת ימי החופשה, ימים אלו לא נוכו ממאזן ימי החופשה שלהם, כך שמדובר בהטבה כפולה. מועלם עצמו, לפי דו"ח המבקר, קיבל פדיון ימי חופשה בסכום של כ-240 אלף שקל. בעקבות ממצאי המבקר הורה הממונה על השכר באוצר למאוחדת להחזיר את ההטבות בשווי כולל של 900 אלף שקל.

   

  כספי הקופה מימנו מוסדות חרדיים

  סעיף אחד בדו"ח המבקר מטפל בהגעת סכומי כסף מתקציב הקופה המיועדים לבריאות לעמותה חרדית, לצורך הענקת "שירותי ניהול" לאחד הסניפים בירושלים, והעבירה לה סכומים בהיקף של מיליוני שקלים.

   

  בפועל מאוחדת המשיכה לשאת בהוצאות הניהול: הוצאות שכר, ארנונה, מים, ניקיון ותחזוקה ואילו הכספים שהועברו לעמותה שימושו לפי המבקר לצרכי "דת, צדקה ורווחה". בנוסף, אפשרה מאוחדת לעמותה להשתמש במשרדי הסניף לצרכיה. העמותה נוהלה על ידי צבי למברגר, חבר מועצה במאוחדת. העמותה שימשה גם כצינור לגיוס מבוטחים מהמגזר החרדי ובניגוד לחוק. מהדו"ח עולה כי הקופה שילמה לעמותה מאות שקלים עבור כל מבוטח חדש שצורף. המבקר מציין כי "על משרד הבריאות לבחון אפשרות לחייב את מאוחדת להחזיר לאוצר המדינה את הכספים שהוציאה למימון הפעילות השוטפת של עמותות מהמגזר החרדי". בשל חשד לעבירה פלילית החומר הועבר לידי היועץ המשפטי לממשלה. 

   

  אין מדובר במקרה יחיד. המבקר מציין כי יש לו מידע על התקשרות דומה עם עוד שתי עמותות ומביע חשש שמדובר ב"דפוס פעולה", שבמסגרתו עמותות וחברות קיבלו ממאוחדת כסף על מנת לנהל סניפים, אך בפועל הסכום שימש לניהול העמותה ולגיוס מבוטחים בדרכים פסולות. 

   

  מאוחדת מסרה למבקר כי "העמותה איננה חייבת דין וחשבון לקופה על האופן בו היא רושמת את הכנסותיה". 

   

  לדברי בעז ענר, מנכ"ל חטיבת משרדי ממשלה במשרד מבקר המדינה, "עשרות מיליוני שקלים ירדו לטימיון. עשרות מיליונים שיכלו ללכת להוצאות בריאות. כסף עבור תרופות הולך לאברכים ול"הכנסת כלה", מכספי משלם המיסים בישראל".

   

  ממצא חמור נוסף הנמצא בדו"ח מתייחס לתקציב השיווק והפירסום: משרד הבריאות מגביל את תקציבי השיווק של הקופות בעוד שתקציב מאוחדת, שאמור להיות כחמישה מיליוני שקלים בשנה, עמד על כ-65 מיליון שקלים בשנים 2000 עד 2007. מהדו"ח עולה כי הקופה התקשרה עם שלושה משרדי פירסום ללא הליך תחרותי, בניגוד לחוק. המבקר מצא כי אף שנשכרו שירותיהם של שלושה משרדי פירסום, בפועל נתן את השירות לקופה פירסומאי אחד שעבד בשלושת המשרדים.

   

  לפי המבקר, התקשרויות רבות אחרות שנבדקו נעשו ללא מכרז. 

   

  המבקר: "איפה שאתה לא נוגע, זה מריח רע"

  ענר מדבר בחריפות על על החשדות העולים מהדו"ח: "אני לא מכיר דו"ח שבו נכתב שש פעמים שהחומר הועבר ליועץ המשפטי לממשלה. הדו"ח חריג, ואני לא מכיר דו"ח שבו המבקר ממליץ על הקמת ועדת חקירה, כי הדברים הם בהחלט חמורים".  

   

  לדברי ענר, חומרת הדו"ח נובעת מכך ש"לא מדובר באדם אחד, יש פה שיטה. גילינו ניהול כושל ומושחת והיעדר בקרה טוטלי. זה לא אדם אחד, אלא סיסטמה. מדובר בפעולה מאורגנת ושיטתית של כל ההנהלה, המנכ"ל לשעבר, הסמנכ"ל, מנהל הכספים ומנהל השיווק. הדו"ח חושף לראשונה את השיטה, את עוצמתה, את ההיקפים. זו מערכת משומנת. במהלך הביקורת גילינו שיש פה הרבה עבודה. איפה שאתה לא נוגע, זה מריח רע".  

   

  הוא העריך כי בזבוז הכספים והכשלים נמשכו לאורך כל השנים, וזאת בשל ריבוי המעורבים בשחיתות והעובדה שאף אחד מהם לא דיווח על מעשיו של האחר, מחשש שמעשיו שלו ידווחו: "אני משוכנע שאחד יודע על השני ויש פה 'מאזן אימה', שבו אחד מחזיק את השני".  

   

  ועכשיו: הקופה מוציאה מאות אלפים על עו"ד להגן על עורה

  הסיבה שמבקר המדינה המליץ בצעד חריג על הקמת ועדת בדיקה נובעת מכך שבמהלך עבודת הביקורת נשלחו מספר טיוטות לתגובה להנהלת מאוחדת, אך במשרד המבקר לא התרשמו שנעשה מאמץ אמיתי לתקן את הליקויים: "אנחנו חשים שהתיקון הוא שטחי ופסאדה. לא ראינו שהדירקטוריון וההנהלה נוקטים בהליכים. הם לא עסקו בסוגיות הכבדות ולא שאלו שאלות. אין פה תיקון ריאלי ויש כשל של הדירקטוריון", אומר ענר.

   

  בנוסף לעשרות מיליוני השקלים שדו"ח המבקר מצא כי הוצאו מתקציב הקופה לא לצורך טיפול במבוטחיה מוציאה כעת הנהלת הקופה מאות אלפי שקלים לצורך הגנה משפטית של בכיריה. "כדי להגן על עורם נוכח הכישלון", כהגדרת ענר. 

   

  ממשרד הבריאות נמסר כי סגן שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן, הורה מיידית לצוות המקצועי של המשרד בראשות המנכ"ל, לטפל בנושא בהתאם לחוק ולכללי המנהל התקין. סגן השר ממתין להחלטות שיתקבלו בדירקטוריון הקופה בהתאם לדו"ח מבקר המדינה.

   

  אתמול פנה ד"ר רוני גמזו, מנכ"ל משרד הבריאות, ליושב ראש הדירקטוריון של מאוחדת ירחמיאל בויאר, והנחה אותו לכנס את דירקטוריון הקופה לצורך דיון וקבלת החלטות בתוך פרק שמן של פחות מחודש. גמזו אף מעיר כי יש צורך לקבוע לוח זמנים תיקון יסודי וכן להסיק מסקנות אישיות ולטפל בנושאי המשרה המופיעים בדו"ח.  

   

  תגובת מאוחדת: נהנים מאיתנות פיננסית

  בתגובה לדברים מסרה מאוחדת: "במאוחדת רואים בביקורת, כלי ניהולי חיוני המחייב התייחסות רצינית. במאוחדת ילמדו את פרטי הדו"ח ויפעלו ככל הנדרש לתיקון הליקויים - ככל שעודם קיימים גם לאחר התקופה אותה סוקר דו"ח מבקר המדינה. 

   

  הנהלת מאוחדת תדווח בשקיפות מלאה למנכ"ל משרד הבריאות, לגורמים המוסמכים ולציבור המבוטחים, על הצעדים האופרטיביים שיינקטו לאחר בחינת הממצאים. 

   

  דווקא בעת הזאת, ראוי לציין, כי ממצאי המבקר – חמורים ככל שיהיו ויתוקנו,

  אינם סותרים שתי עובדות מרכזיות: מאוחדת הינה הקופה היחידה במערכת הבריאות הציבורית בישראל, שהנהלתה מציגה במשך שנים רבות איתנות פיננסית ויציבות, לרווחת מבוטחיה. 

   

  מבוטחי מאוחדת זוכים לאורך שנים ובהתמדה בשירות מצוין. כל המחקרים הממלכתיים והסקרים הבלתי תלויים קובעים; שביעות הרצון של מבוטחי מאוחדת משירותי הקופה - ובכלל זה גם בתקופה אליה מתייחס הדוח, הינה בשיעור הגבוה ביותר - יותר שנים מכל קופה או גורם אחר כלשהו במערכת הבריאות הציבורית בישראל". 

   

  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  קופה "משפחתית" במובן הרע של המילה
  צילום: ירון ברנר
  ד"ר רק שאלה
  מחשבוני בריאות
  פורומים רפואיים
  מומלצים