שתף קטע נבחר

עובד מהבית? אתה זכאי לתשלום שעות נוספות

מה קורה כשעובדים מהבית שעות נוספות? אם ניתן למדוד אותן, נניח באמצעות מעקב בטלפון סלולרי או עבודה בממשק החברה - המעסיק חייב לשלם לך את תמורתן. המעסיק גם חייב בתשלום, ימי חופשה, מחלה וכיוב' לעובדים מהבית

החברה בה עובד דוד העבירה לאחרונה מספר עובדים לפורמט של "עבודה מהבית" - וגם הוא קיבל הצעה. מכיוון שהמחלקה בה עבד עמדה לפני סגירה מנהלו הישיר הציע לו לחטוף את ההצעה בשתי הידיים: לחתום על חוזה עבודה אישי עם סעיף שכר גלובאלי, וגם לחסוך לשניהם את הצורך להיפגש על בסיס יום יומי. בהשוואה למכתב הפיטורים שקיבלו העובדים האחרים - זה היה נשמע לו אופטימלי.

 

 

החוזה נחתם, דוד עבד במרץ, ימים כלילות על מנת לספק את מעבידו, שנהג לומר לו: "עליך להצדיק את קיומך". כעבור שנה, פוטר דוד, אך לא לפני שהמעביד הודיע לו כי אינו מעוניין לשלם לו את השכר בגין השעות הנוספות. לטענת המעביד, אופן עבודתו מהבית הקשה לנהל המעקב אחר שעות העבודה שלו. לקח לדוד מספר ימים להתעשת עד שהחליט להגיש תביעה כנגד מעבידו.

 

המקרה של דוד, שהוא מקרה אמיתי, אינו מקרה פרטי, עובדים רבים שמבצעים את עבודתם מביתם מתמודדים עם מעסיקים שסוברים כי אופן העסקה זה, מהווה כר נוח לניצול; וכך הם מונעים מהעובד לקבל את מלוא זכויותיו הסוציאליות. אז כדאי, הן לעובדים והן למעסיקים לדעת מה כדאי ואסור מבחינת החוק,  וכיצד להימנע מנזקים כספיים הכרוכים בתביעה.

 

שעות נוספות: 

משכו של יום עבודה, תחומי השעות ושעות נוספות, מוגדרים בחוק שעות עבודה ומנוחה וכן בצו ההרחבה אשר הסדיר את המעבר לשבוע עבודה בן 5 ימים. המעביד, שמעוניין לחסוך את התשלום בגין השעות הנוספות לעובד, מתבסס על סעיף בחוק שקובע, כי אינו חל על מספרקבוצות עובדים.

 

הקבוצה הראשונה, הינה עובדים המאיישים משרות הנהלה, או כאלו שתפקידם דורש מידה מיוחדת של אמון אישי. הקבוצה השנייה הינם עובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעביד על פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם. השאלה הנשאלת היא האם קביעת המעביד שאופן עבודת העובד מהבית לא מאפשר פיקוח, היא חוקית?

 

העובד אינו שותף סוד - אז אין "אמון אישי"

בית הדין לעבודה דן בעבר בתביעה של עובד חברת היי טק, שעבד מהבית, והועסק בחוזי אישי עם סעיף שכר גלובאלי ופוטר תוך שהמעביד מסרב לשלם לו את השכר בגין השעות הנוספות.  החברה טענה ש"חוק שעות העבודה והמנוחה" אינו חל על העובד, מאחר ואופן עבודתו מקשה עד למאוד לנהל המעקב אחר שעות העבודה שלו, כל שכן שמדובר בעובד שתפקידו דורש "מידה מיוחדת של אמון אישי".

 

בית הדין לעבודה דחה את טענותיה של החברה וקבע, כי מובן שהעובד אינו שותף סוד של החברה וברור כי תפקידו רחוק מלהיות מוגדר כמשרה ניהולית בכירה. באשר לטענה כי לא ניתן לפקח על שעות עבודתו של העובד, הרי שלעמדת בית המשפט, הטלפון הסלולארי שניתן לעובד, מאפשר לחברה להתעדכן בנוגע לנעשה איתו. בו יוכל לעדכן אותה לגבי עמידתו במשימותיו.

 

חובת תשלום השכר:

חובות המעסיק כלפי עובדיו קיימות גם כשהעובד עובד מהבית. בראש ובראשונה, מוטלת על המעביד החובה לשלם לעובד את מלוא שכר עבודתו, כפי שסוכם בחוזה העבודה או בכל הסכם אחר המחייב את הצדדים. מעבר לכך, מחויב המעסיק לעמוד בכל החובות המוטלות עליו מכח דיני העבודה, לרבות חוקים, הסכמים וצווי הרחבה בכל הנוגע לזכויותיו הסוציאליות של העובד ובכללן: תשלום עבור ימי חופשה, דמי מחלה, הפרשות לקרן פנסיה, הבראה וכיו"ב.

 

תשלום עבור נסיעות:

נסיעות משולמות לעובד הנזקק לתחבורה ציבורית לצורך ההגעה למקום העבודה. שיעור החזר הוצאות הנסיעה המכסימלי עומד היום על 23.70 שקל ליום עבודה. בדרך כלל עובדים מהבית אינם נזקקים לתחבורה ציבורית. אבל - במקרים בהם העובד נאלץ לנסוע למשרדי המעסיק לצורך עבודתו יש לשלם לו בהתאם לצו ההרחבהולימים בהם נסע למשרדי המעסיק(אלא אם הוסכם אחרת). אם נאלץ להוציא הוצאות נסיעה משמעותיות מעבר לאלו שקבועות בתקרה עליו להסדיר את זכאותו להחזר עבור ההפרש באמצעות חוזה חתום עם המעביד.

 

הוצאות עבור חשמל, מנוי אינטרנט, טלפון וכל צורך אחר לשם ביצוע העבודה המצריך תשלום: ברוב המקרים, נדרש העובד לשם ביצוע העבודה להשתמש במחשב או בטלפון המצריכים תשלום לספק כלשהוא. בחוק אין התייחסות מפורשת לגבי הוצאות שנשא עובד לשם ביצוע מטלות מביתו. לכן כדאי לעגן זאת בהסכם יחד עם תשלום תיקונים עבור בלאי שנגרם למחשב בשל שימוש תכוף בו, תיקונים, צריכת חשמל, שירות עבור תשתית ומנוי לחברת אינטרנט וכו'.

 

סביבת עבודה ביתית שמתאימה לצורכי העבודה:

בעבודות רבות בבית נדרש מהעובד להשתמש בעזרים שונים כגון מחשב, תוכנות יעודיות וכו'. אולם בניגוד למצב בו המעסיק מחויב לדאוג לעובד לסביבת עבודה שתתאים לצרכיו, אין החוק מסדיר באופן מפורש את חובתו לעשות כן כשמדובר בעבודת העובד מהבית. גם במקרה זה, נכון יעשה העובד אם יסדיר חוזית נושאים כגון קבלת החזר עבור רכישות שיבצע לצורך התאמת סביבת עבודתו הביתית.

 

עבודה מהבית – הרעת תנאים ?

במצב בו המעבר לעבודה בבית נכפתה על העובד עקב סגירת חלק ממתקני המעסיק, ואין הוא מסכים לכך, יש לבחון האם אין מדובר בהרעת תנאים. אם יימצא כי אכן מדובר בהרעת תנאים, יידרש העובד לתת התראה מתאימה בכתב ומתן הזדמנות למעסיק לתקן ההרעה, ולאחר מכן יהיה העובד רשאי להתפטר בדין מפוטר ולקבל פיצויי פיטורים. בצד כל אלה קיימות כמובן חובות העובד כלפי מעסיקו כגון חובות תום הלב והנאמנות כשל כל עובד רגיל.

 

ומה על דוד?

הן החוק והן הפסיקות מצביעים שדויד יזכה בתביעה, שכיום מתנהלת בבית הדין לעבודה. ספק אם המעבר לעבודה בבית, שנכפתה עליו, תצליח לבסס טענה בדבר חוסר יכולת לעקוב אחר שעות העבודה. כיוון שניתן לראות מתי התחבר דויד למערכות מרחוק, את זמן השלמת הפרוייקטים וכיוב'.

 

לאור כל זאת חשוב לדעת שביצוע העבודה מהבית אינו שולל אוטומטית את זכות העובד לקבלת מלוא זכויותיו הקבועות בחוק. לשם כך יש לבחון בכל מקרה אם בין הצדדים מתקיימים יחסי עובד- מעביד. בכל מקרה בו מתקיימים בין הצדדים יחסים כאלו, הרי שהעובד זכאי למלוא הזכויות הקבועות בחוקי העבודה לרבות, חופשה, הבראה, שעות נוספות וכו'. מומלץ, הן לעובד והן למעביד, כדי שלא יתעוררו חילוקי דעות עתידיים לעגן דברים בהסכם.

 

 

אין באמור במאמר משום להוות ייעוץ משפטי.

הכותב הוא עו"ד, מומחה לדיני עבודה ומחבר הספר סוגיות בדיני עבודה.

 

הכותב הוא מומחה לדיני עבודה, מחבר הספר "סוגיות בדיני עבודה" ומנהל האתר לדיני עבודה - זכויות עובדים ומעבידים .

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: ויז'ואל/פוטוס
שכויות סוציאליות - גם לעובדים מהבית
צילום: ויז'ואל/פוטוס
עו"ד אילן קמינצקי
צילום: שרון קמנצקי
מומלצים