שתף קטע נבחר
הכי מטוקבקות

  האם לחברה של הבן החייל יש זכויות ברכושו?

  הכלכלה החדשה מאפשרת לצעירים רבים, ואפילו בני נוער, להרוויח היטב. חלקם אפילו מתעשרים מאוד. מצב זה מעורר סוגיות חדשות של חלוקת רכוש, בגילים צעירים יותר ויותר, וכדאי להתרענן בסוגיית הידועים בציבור

  חברויות נעורים, אותן מערכות יחסים המתחילות בתיכון, עשויות להיחשב כזוגיות של ידועים בציבור, בדומה, להבדיל, להכרה של מוסדות צה"ל בבנות זוג של לוחמים שנפלו כאלמנות לכל דבר. החוק לא מעניק אוטומטית את מעמד ידוע בציבור לכל דורש, אלא בוחן כל מקרה לגופו, על פי מערכת של פרמטרים מהם ניתן היה להסיק כי בני הזוג נהגו בשיתוף לאורך שנים. משמעותו של מעמד הידוע בציבור היא בעיקר רכושית, ועל כן יש לבחון אותה רק במקרים שנצבר רכוש במהלך הזוגיות על ידי אחד מבני הזוג לפחות.

   

   

  האם זוגיות בת עשר שנים ללא חתונה מצדיקה חלוקת רכוש? וזוגיות בת חמש שנים? או בת שנה? מסתבר שההכרעה בסוגיות האלה לא כל כך פשוטה. היום, בניגוד לעבר, זוגות לא נשואים רבים מנהלים מערכת יחסים זוגית, ובתוך כך צוברים רכוש רב.

   

  הכלכלה החדשה מאפשרת לצעירים רבים, ואפילו בני נוער, להרוויח היטב. חלקם אפילו מתעשרים מאוד. מצב זה מעורר סוגיות חדשות של חלוקת רכוש, בגילים צעירים יותר ויותר.

   

  ההכרה בבני זוג כידועים בציבור נועדה להשוות את מעמדם לזה של בני זוג נשואים, כך שלבני הזוג יעמדו כל הזכויות והחובות של זוגות נשואים, כפי שאלה באים לידי ביטוי בחוק הישראלי. החוק בישראל אינו מגדיר תקופה מינימלית של חיים משותפים כדי לקבוע שבני הזוג הם ידועים בציבור. היו מקרים שבהם בית המשפט קבע כי תקופה של מספר חודשים של חיים משותפים הקנתה לבני הזוג זכויות של ידועים בציבור. עיקר משמעותה של הסדרת מעמד הידועים בציבור בא לידי ביטוי בסיום הקשר, כתוצאה מפרידה או מוות של אחד מבני הזוג.

   

  יש לא מעט בני זוג שההלכה היהודית לא מאפשרת להם לבוא בברית הנישואים. עם זוגות אלו נמנים בני זוג חד-מיניים, בני זוג בעלי דת שונה, ממזרים, כהן וגרושה ועוד. בתי המשפט בישראל, הדנים במעמד בני זוג פסולי חיתון, מסתפקים בחובת הוכחה מוחלשת. לא כך הדבר בבואו של בית המשפט להכריע בעניינם של בני זוג שאינם פסולי חיתון אך חיו במשותף ללא נישואים במשך תקופה ארוכה.

   

  זוגות בישראל חופשיים לפעול כרצונם, ויכולים לנתק את מערכת היחסים ביניהם בכל עת. עם זאת, חופשיות זו עלולה להיות בעוכריהם, שכן בתי המשפט מכבידים במקרים רבים את נטל ההוכחה על בני זוג המבקשים לקבל מעמד של ידועים בציבור, לאחר התנתקות קשר זוגי שכזה.

   

  בני זוג רבים מנהלים מערכת יחסים ארוכת שנים ללא נישואים, משום שמדובר במעין תקופת מבחן לפני נישואים. חלקם האחר עושים זאת משום שזהו המצב בו הם מעדיפים להישאר. במקרים מעין אלו קבע כבר בית המשפט, שאין להחיל על בני הזוג את דיני הנישואים והגירושים. לכן, אם תוגש תביעה במקרים שכאלה להכרה בבני הזוג כידועים בציבור, יהיה נטל ההוכחה על המבקש כבד מאוד.

   

  עם זאת, כשבני הזוג חיו כחברים לחיים במשך תקופה ארוכת שנים, במהלכה צברו רכוש משותף ולעתים אף נולדו להם ילדים, יהיה אפשר לטעון שהתנהגותם היוותה חוזה מכללא (חוזה לא כתוב, הנגזר ממעשיהם בפועל), והדבר יחזק מאוד את הסיכוי שהם יוכרו לבסוף כידועים בציבור. במקרים מעין אלו יש עמימות מסוימת בנוגע ליום שממנו יש לקבוע את סופה של תקופת הניסיון ותחילת החיים המשותפים המוכרים בדין. תאריך זה משמעותי ביותר, מפני שממנו מתחילה למעשה השותפות ברכוש וממנו גם נגזרת מהות חלוקת הרכוש בין בני הזוגות.

   

  זכויות ברכוש של ידועים בציבור

  על בני זוג ידועים בציבור חלה הלכת השיתוף כל עוד הם מקיימים אורח חיים תקין. ההבדל בין ידועים בציבור לבין בני זוג נשואים, מבחינת רכוש, נובע מרמת המחויבות ההדדית המאפיינת את הקשר בין הצדדים. בתי המשפט יחפשו בעיקר כוונות שיתופיות של בני הזוג, הבאות לידי ביטוי באחיזה בנכסים משותפים המשמשים את בני הזוג בחיי היום-יום, או בנכסים שנצברו בזמן החיים המשותפים.

   

  להבדיל מבני זוג נשואים, אצל ידועים בציבור לא תחול הלכת השיתוף על נכסים נוספים השייכים לאחד מהצדדים, גם אם נצברו בזמן החיים המשותפים, אלא אם כן תוצג לבית המשפט ראיה נוספת, המעידה על מעורבות של בן הזוג בהשגת הנכס.

  ההיגיון העומד בבסיס הראיה הנוספת הוא שהואיל ובני הזוג אינם נשואים, והואיל ורק אחד מהם הוא הבעלים של נכס, ייתכן שהדבר מעיד על כוונה או הסכמה, שיש לבררה.

   

  כך, למשל, אם בזמן החיים המשותפים של בני זוג ידועים בציבור הוקם עסק או נרכשה דירה, שנרשמו על שמו של אחד מבני הזוג, יהיה על בן הזוג הטוען לזכויות להוכיח, על ידי הצגת ראיות, שקיימות לו זכויות בנכס או בעסק. העובדה שבני הזוג בחרו שלא להינשא היא בעלת משמעות, וקיים יסוד סביר להעריך כי הדבר מעיד על ארעיות הקשר, ולא במערכת יחסים שחלים עליה דיני הנישואים והשיתוף.

   

  שופט בית המשפט העליון בדימוס אליהו מצא התייחס לסוגייה זו של חלוקת נכסים בין ידועים בציבור, באומרו: "נטל ההוכחה להחלת חזקת השיתוף על הידועים בציבור רובץ על הטוען לזכות בנכס הספציפי. הנטל כבד יותר מן הנטל הרובץ בנסיבות דומות על בן זוג נשוי. כאשר בין בני זוג נישואין, באין ראיה לסתור את השיתוף, די בהתקיים התנאים להקמתה של חזקת השיתוף".

   

  על פי דברים אלה, מערכות זוגיות בין בני זוג צעירים, ואפילו ממושכות ביותר, לא מעידות בהכרח על כוונת שיתוף, אלא נוטות יותר ליפול תחת ההגדרה של זוגיות במבחן – ועל כן ייטה בית המשפט שלא לפסוק על חלוקת רכוש.

   

  עם זאת, אם בני זוג שכאלה גרים במשותף, צוברים רכוש משותף, מחזיקים בחשבון בנק משותף או מביאים ילדים לעולם – ייטה בית המשפט לקבוע כי חלה עליהם הלכת השיתוף כבני זוג ידועים בציבור.

   

  עריכת הסכמי ממון, צוואות וירושות

  בני זוג ידועים בציבור יכולים לערוך ביניהם הסכם ממון או הסכם לחיים משותפים. הסכמים אלו יכולים להעיד על כוונות שיתופיות בין בני הזוג, הן מבחינת רכוש משותף והן מבחינת רכוש שהיה בידיו של מי מבין הזוג לפני החיים המשותפים (או לפני עריכת ההסכם). בהסכמים אלו אפשר לקבוע הן ענייני רכוש והן סוגיות הקשורות בילדים משותפים.

   

  בתי המשפט לענייני משפחה פוסקים על פי פסיקתו של בית המשפט העליון ומעניקים תוקף של פסק דין להסכמי ממון בין בני זוג ידועים בציבור כשמדובר בגבר ואשה. הסכם לחיים משותפים, לעומת זאת, אינו דורש את אישורו של בית המשפט. יודגש כי לעתים בני זוג ידועים בציבור עורכים הסכם לחיים משותפים הקובע שאין הם קושרים את הזכויות החובות ואת ההדדיות ביניהם.

    

  בכל הנוגע לירושה, על פי חוק הירושה - ידועים בציבור יורשים את בני זוגם כאילו היו נשואים. אם הצדדים אינם רוצים להוריש את עזבונם לבן זוגם הידוע בציבור, עליהם לערוך צוואה. ללא צוואה יהיה זכאי הידוע בציבור שנותר בחיים לרשת את מחצית העזבון.

   

  • עו"ד בתיה אשורי מתמחה בדיני משפחה

   


   

   

  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  אהבה צעירה. יש או אין מחוייבות?
  צילום: index open
  צילום: באדיבות שריר תקשורת בע"מ
  עו"ד בתיה אשורי
  צילום: באדיבות שריר תקשורת בע"מ
  הכרויות
  כתבו לנו
  מומלצים