שתף קטע נבחר

עובד בחג, בערב חג או בחול המועד? דע זכויותיך

לפני צאתנו לחופש בחג החירות כדאי שניזכר בזכויות העובדים בחג: אלו עובדים זכאים לאלו תוספות בגין עבודה בחג, מה מקבל מי שעובד בערב חג או בחול המועד, מה קורה כשהמעסיק מחייב אתכם לצאת לחופש בתקופת החג? שאלות ותשובות

 

חג החירות בפתח, וכמו בכל שנה, רבים מאיתנו תוהים לגבי זכויותיהם בנוגע לעבודה בחג. האם מותר על פי חוק להעסיק אותנו בערב פסח, כמה ימי חופשה נקבל והאם חובתו של הבוס להעניק לנו מתנה לחג? כל התשובות לפניכם.

 

כמה שעות עלי לעבוד בערב החג?

ערב חג אינו נחשב כיום חופש אלא כיום עבודה מקוצר. במקום בו שבוע העבודה הוא בן 6 ימים, יום העבודה בערב החג ימשך 7 שעות. במקום בו שבוע העבודה הוא בן 5 ימים, העבודה בערב החג תימשך 8 שעות (למעט בערב יום כיפור בו יהיה יום העבודה בן 6 שעות). עם זאת יש לדעת כי ישנם מקומות עבודה רבים שחלים עליהם הסכמים קיבוציים, חוזים אישיים וכו' שקובעים כי בערב החג יום העבודה יכלול פחות שעות ממה שקבוע בחוק.

 

אם המעסיק מוציא את עובדי המשרד ליום חופש בערב החג, האם נקבל תשלום על יום זה?

על אף שמדובר ביום עבודה מקוצר, אם המעסיק בוחר להוציא את העובדים לחופשה בערב החג, הוא ישלם לעובדים בעבור יום עבודה מלא. גם עובד שבוחר לקחת יום חופשה בערב החג - יחויב ביום חופשה מלא. עם זאת, יש חברות המנכות רק חצי יום חופשה - זהו נוהג שהשתרש ומכאן הפך למחייב על פי דין.

 

חוץ מפסח, על כמה ימי חג אני זכאי לתשלום?

עובד במשכורת חודשית גלובלית רשאי להיעדר מעבודתו במשך 9 ימי חג בשנה מבלי שמשכורתו תיפגע. עובד בשכר (כלומר עובד בשכר שעתי, שבועי או לפי תפוקה) יקבל תשלום עבור 9 ימי החג - זאת כל עוד הוא עבד יום לפני החג ויום אחרי החג, אלא אם נעדר בהסכמת מעסיק. אם לקח חופשה לפני החג בהסכמת המעסיק הוא זכאי לתשלום עבור יום החג; כך גם אם המעסיק לא קבע לעובד משמרת ביום שאחרי או לפני החג.

 

על איזה ימי חג מדובר?

 אם העובד יהודי, ימי החג עבורם משולם שכר הם שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, שני ימי סוכות (ראשון ואחרון), שני ימי פסח (ראשון ואחרון) חג השבועות ויום העצמאות. זכאות זו מותנית בהשלמת שלושה חודשי עבודה אצל אותו המעסיק ואי היעדרות מהעבודה יום לפני החג ויום אחרי החג - אלא בהסכמת המעסיק.

 

אם החג יצא בשבת - ההפסד שלך

תמיד ישלמו לי על החג?

לא. כאשר חגים מתקיימים ביום שבת, אין תשלום בגין יום חג זה.

 

כמה ישלמו לי על עבודה בחג?

העסקת עובד בחג מחייבת היתר ממשרת התמ"ת. עבודה בימי חג דינה כדין עבודה בשבת ולכן התגמול בגין עבודה זו יעמוד על 150% לפחות משכר העבודה הרגיל. עובד שיעבוד שעות נוספות במהלך החג יהיה זכאי לתשלום של 175% משכרו עבור השעתיים הנוספות הראשונות ו- 200% בגין כל שעה שמעבר לכך.

 

מקרה לדוגמה: דוד, עובד בשירות החופים של נהריה, נהג לעבוד שעות נוספות ביום שבת ועל כן תבע את עיריית נהריה בגין גמול זכויות שלא שולמו, ביניהן גמול עבודה בימי מנוחה. בית המשפט קבע כי מי שעובד מעבר לשעות שנקבעו כשעות עבודה רגילות במהלך יום מנוחה, יתוגמל לפי תוספת של 25% לשכרו הרגיל בעבור השעתיים הראשונות, בתוספת 50% מהשכר הרגיל בשל עבודה ביום המנוחה השבועי.

 

כלומר שיטת החישוב עבור השעתיים הנוספות הראשונות תהיה 125% (שכר רגיל + תוספת שעתיים ראשונות) + 50% מהשכר הרגיל (תוספת עבודה ביום מנוחה). כלומר, העובד יקבל שכר בגובה 175% מהשכר הרגיל בעבור העבודה בשעתיים הנוספות הראשונות ביום מנוחה. לפי חישוב זה כל שעת עבודה שהינה מעבר לשעתיים הנוספות הראשונות ביום מנוחה תזכה את העובד בשכר בגובה 200% משכר עבודתו הרגיל.

 

האם מגיע לי חופש בחול המועד?

מבחינת החוק ימי חול המועד הם ימי עבודה רגילים לכל דבר. עם זאת, בדומה לשעות העבודה בערב החג - אם התמזל מזלכם ואתם עובדים במקום בו קיים הסכם קיבוצי, צו הרחבה, סעיף בחוזה האישי או נוהג אשר קובעים אחרת - החוק אינו יכול לגרוע מהם.

 

מותר להכריח אותך לצאת לחופש

ומה לגבי "חופשה כפויה"? האם מותר להכריח אותי לצאת לחופש?

ישנם מקרים רבים בהם המעסיק בוחר לסגור את בית העסק בחול המועד ולהוציא את העובדים ל"חופשה מרוכזת" על חשבון ימי החופשה של העובד. אם מדובר בחופשה בת יותר משבוע, חובה על המעסיק להודיע לעובדיו על החופשה המרוכזת לא פחות משבועיים מראש.

 

מה אם הוציאו אותי לחופשה מרוכזת - אבל אין לי ימי חופשה?

אז הרווחת. כיוון שלמרות שלמעסיק מותר לנכות ימי חופשה צבורים לטובת החופשה המרוכזת, הוא לא יוכל לנכות ימי חופשה עתידיים. עובד שלא עומדים לזכותו ימי חופשה צבורים, ייצא לחופשה על חשבון המעסיק מכיוון שהחוק אוסר על חופשה כפויה ללא שכר.

 

אם יצאתי לחופש ארוך ובאמצע חל ערב פסח, האם הוא נספר כאחד מימי החופש שלקחתי?

יום חג לא יכול להיחשב יום חופשה ולכן עובד שמחליט לצאת לחופשה שנתית ובמהלך חופשה זו מתקיים חג, לא יחויב ביום חופשה בגין יום החג. החוק קובע כי ימי חג שלא עובדים בהם ש"נופלים" במקרה בזמן החופשה, לא יחשבו בספירת ימי החופש.

 

במקום העבודה שלי לא נותנים מתנה לפסח, האם זה חוקי?

החוק אינו מחייב את המעביד להעניק לכם מתנה לחג. עם זאת, קיימים הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה וחוזים אישיים אשר כוללים סעיף מתן שי לחג. במידה וקיים סעיף מסוג זה, המעסיק חייב לפעול על פיו ולהעניק מתנה לחג. במידה ולא חל על מקום העבודה הסכם כזה או אחר שיש בו סעיף בנושא - המעסיק לא מחויב לתת מתנה בכל שנה. במידה והוא כן נותן מתנה - היא לא חייבת להיות באותו שווי משנה לשנה.

 

 

מה אומר החוק בנוגע לחגי ישראל אם העובד אינו יהודי?

עובד שאינו יהודי יכול לבחור האם ברצונו לקבל ימי חג לפי מועדי ישראל או לפי מועדי דתו. לעובד שאינו יהודי ישנה הזכות להיעדר במהלך חגי דתו מבלי שהמעסיק יוכל לחייב אותו לעבוד ומבלי שיוכל לנכות לו ימי חופשה צבורים על ימים בהם מקום העבודה היה סגור לרגל חגי ישראל.

 

פסיקה בנושא הבהירה זאת היטב: עאמר, עובד מוסלמי, הגיע לבית המשפט לאחר שבחר בימי חג בהתאם למועדי דתו, והמעסיק הוריד לו ימי חופשה צבורים בטענה שחגי ישראל בהם העסק לא פעל מהווים חלק מחופשתו השנתית של העובד. בית המשפט קבע שימי חג של יהודים ושבתות לא ינוכו מימי חופשה שנתית של עובד ערבי - אם הייתה זו מנוחה כפויה (למשל כשהעסק סגור).

 

עם זאת למעסיק אין חובה לשלם לעובד שאינו יהודי עבור ימי החג בהם העסק לא היה פעיל. זאת, מתוך הנחה שלעובד היה ידוע מראש שבימים אלו העסק לא יהיה פעיל עם כניסתו לעבודה. אם עבד עובד שאינו יהודי שבחר חופשה לפי מועדי דתו במהלך ימי חג יהודי הוא לא יהיה זכאי לתגמול נוסף בגין עבודה ביום מנוחה.  

 

 

עו"ד אריק שלו, הוא בעל משרד עורכי דין העוסק בדיני עבודה ומנהל פורום דיני עבודה ב-www.mishpati.co.il  הפורטל המשפטי לקהל הרחב.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
עובדים בליל הסדר?
צילום: index open
אריק שלו
מומלצים