שתף קטע נבחר
צילום: אורנית גורטלר, Jupiter

הסערה פגעה במכונית - כדאי לתבוע את העיריה?

12 בדצמבר 2010 היה גשום במיוחד. עצים קרסו, שלוליות ענק נקוו ברחובות ועוצמת הרוח הזכירה סופת הוריקן. לאחר שהתפזרו העננים, הגישו 3 אזרחים תביעות נגד רשויות מקומיות. הטענה: התרשלותן גרמה נזקים מפגעי הסערה. מה פסקו השופטים?

החורף הישראלי אולי לא קשה כמו החורף במדינות אחרות, קרות הרבה יותר, אולם אי אפשר להתעלם מכך שבשנים האחרונות, היו כמה ימים גשומים וסוערים במיוחד, אשר גרמו לנזקים. במקרים כאלו, נשאלת השאלה - האם העירייה חבה בפיצויים?

 

 

על עירייה חלה חובה לדאוג לתקינות הרחובות הנמצאים בשטחה וכן למנוע מפגעים. עירייה אחראית לדאוג, בין היתר, לתקינותה ולפעולתה המסודרת של מערכת התיעול והניקוז. כמו-כן חלות על העירייה חובות ביחס לטיפול בעצים שבתחומה. עם זאת, לא כל נזק שנגרם לאדם או לרכוש בשטח העירייה, יוביל לחבות בפיצוי מצד העירייה. כך, למשל, במקרה של כח עליון, כאשר לא מוכח כי העירייה התרשלה ועוד. בהתאם לכך, כל מקרה נבחן בפסיקה לגופו.

 

בתי המשפט לתביעות קטנות דנו לאחרונה בפסקי דין רבים, בהם נתבע פיצוי בשל נזק שנגרם לרכב עקב נזקי מזג האוויר. מה פסק בית המשפט? האם הוא הטיל את האחריות על העירייה לפצות את התובע שרכבו ניזוק או שמא נקבע כי מדובר באירוע חריג ו/או שהעירייה לא הייתה יכולה לצפות ועל כן לא קמה לה אחריות?

 

סופת הוריקן? העירייה תפצה בכל זאת

בית המשפט לתביעות קטנות בחיפה דן לאחרונה בתביעה שהוגשה נגד עיריית חיפה לפיצוי בשל נזק שנגרם לרכב כתוצאה מפגעי מזג האוויר. על פי הטענה, ב-12 בדצמבר 2010 הוצף רכבה של התובעת, אשר חנה בחנייה מסודרת ברח' אבא הלל סילבר 95 בחיפה. הרכב הוצף כתוצאה ממזג אוויר סוער מאד אשר פקד את חיפה, במהלכו נשבו רוחות עזות וירדו ממטרים בכמויות נכבדות, אשר הובילו להצפה של כל האזור בו חנה רכבה של התובעת.

 

סופה בתל אביב (צילום: מוטי קמחי) (צילום: מוטי קמחי)
סופה בתל אביב(צילום: מוטי קמחי)

 

כתוצאה מכך, נגרם לרכב נזק כספי אשר נאמד בחוות דעתו של השמאי מטעמה על סך 13,593.6 שקלים. כמו כן נגרמה ירידת ערך בשיעור 1,478.55 שקלים. התובעת תיקנה את הרכב בעלות כוללת של 14,000 שקלים, והגישה תביעה בסכום של 18,964 שקלים המורכבים מעלויות הנזק שתוקן, שכר טרחה לשמאי ואובדן ימי עבודה בשל התנהלות שנדרשה לצורך התיקון.

 

עיריית חיפה טענה מצידה, כי אין להטיל עליה אחריות, שכן היא נקטה את כל האמצעים הנדרשים כדי לטפל בניקוז שבאזור הנזק מבעוד מועד כפעולת מנע וכחלק מתחזוקה שוטפת, וכן משום שמדובר במזג אוויר חריג בעוצמתו בעת האירוע המהווה כוח עליון. העירייה אף צירפה חוות דעת של השירות המטאורולוגי ממנה עולה כי עוצמת הרוח אותה עת, תאמה מצב של סופת הוריקן.

 

השופטת איילת הוך-טל קבעה בפסק דין לא מפורט ולא מנומק (בהתאם לאפשרות שבחוק ובהתאם להסכמת הצדדים), כי עיריית חיפה תשלם לתובעת סכום של 14,223 שקלים. (ת"ק 13926-08-11 זילברברג נ' עיריית חיפה)

 

העירייה לא גזמה את העץ בזמן, ותפצה

פסק דין נוסף שניתן לאחרונה נגד עיריית חיפה באותו עניין, עסק גם הוא בנזק שנגרם לרכב כתוצאה ממזג אוויר סוער. בכתב התביעה, אשר הוגש לבית המשפט לתביעות קטנות בחיפה, צוין כי ב-12 בדצמבר 2010 (התאריך בו נתבע פיצוי במקרה הקודם) בשעות הבוקר, התובע החנה את רכבו ליד גן האם בחיפה, בשטחי תחנת הכרמלית שבבעלות עיריית חיפה. כאמור, מזג האוויר באותו יום היה סוער במיוחד, שכן ירדו גשמי זעף ונשבו רוחות חזקות.

 

לטענת התובע, ענף גדול ואף ענפים יבשים ניתקו מעץ שהיה סמוך לאזור בו חנה רכבו, נפלו על הרכב וגרמו לו לנזקים. התובע טען, כי זו לא הפעם הראשונה שענפים ניתקים מעץ זה ונופלים, וכי הוא ואחרים התריעו על כך בפני העירייה, אך לא נעשה דבר לגיזום העץ. התובע טען, כי נזקיו בגין השתתפות עצמית הם בסך של 1,005 שקלים, וביקש פיצוי על כך.

 

העירייה טענה מנגד, כי היא לא אחראית לנזקים שנגרמו לתובע, שכן תנאי מזג האוויר באותו יום היו חריגים במיוחד. עוד טענה העירייה, כי היא פעלה לגיזום העץ ב-10 באוגוסט 2010, כ-4 חודשים לפני האירוע המתואר בתביעה.

 

השופטת רחל חוזה, סגנית נשיא (בדימ') קבעה, כי העירייה לא פעלה לגיזום העץ לפני תחילת החורף, ואף לא נראה כי בדקה את מצבו ואם הוא זקוק לגיזום נוסף או לא.

 

"בנסיבות אלה", קבעה השופטת, "לא הוכיחה הנתבעת את טענתה שבכתב ההגנה כי נערכה מראש וכי נקטה בכל האמצעים הנדרשים כדי לקבל את אירועי החורף ולמנוע נזקים". השופטת הוסיפה, כי העירייה התרשלה במילוי חובתה על פי דין לשמור על הדרכים והשטחים שבבעלותה, כך שלא יגרמו נזקים לאחרים, ואם לא עשתה כן, מוטלת עליה החובה לפצות בשל של נזקים אלה.

 

בהתאם לכך, השופטת חייבה את העירייה לשלם לתובע 1,005 שקלים וכן הוצאות משפט של 300 שקלים. (ת"ק 47525-07-11 מורבסקי נ' עיריית חיפה)

 

בית המשפט: על העירייה לדאוג לתקינות מערכת הניקוז

תביעה נוספת לפיצוי עסקה בנזק שנגרם לקטנוע עקב הצפה. ע"פ כתב התביעה, שהוגש לבית המשפט לתביעות קטנות בהרצליה, ב-31 באוקטובר 2009 הוצף רחוב סעדיה גאון בהרצליה, באזור בו מתגורר התובע, במי גשם רבים. עקב עליית המים, הוצף קטנוע השייך לתובע, ונגרמו לו נזקים.

 

לטענת התובע, האירוע קרה בשל תשתית ביוב לקויה הקיימת במקום, כאשר לטענתו עיריית הרצליה לא ממלאת את חובתה לשמור כראוי על תקינות מערכת הניקוז. התובע אף הוסיף וציין, כי באותו היום הוא ושכנו נאלצו לרדת לביוב כשמים מגיעים מעל לברכיהם ולפתוח את מכסה הביוב בעצמם. לטענתו, רק לאחר האירוע תוקנה התשתית במקום.

 

העירייה טענה מצידה, כי מדובר באירוע שהוא בבחינת כוח עליון. העירייה צירפה חוות דעת מטעם השירות המטאורולוגי, לפיה באזור הרצליה ירדו גשמים רבים באותה העת. לטענת העירייה, בנסיבות אלה לא ניתן היה למנוע את ההצפה.

 

השופט שאול אבינור קיבל את התביעה, וקבע כי העירייה לא הצליחה לסתור את טענת התובע, כי הקולטנים לא ניקזו את המים כראוי. השופט חייב את העירייה לשלם לתובע 1,000 שקלים בצירוף 50 שקלים אגרה. (ת"ק 6569-09-10 קריספין נ' עיריית הרצליה)

 

הקשר הסיבתי לא הוכח - התביעה תידחה

ואולם, לא כל טענה כי מזג האוויר גרם לנזק, תוביל להטלת חבות על העירייה. כך למשל, בית המשפט לתביעות קטנות בקריות דחה תביעה לפיצוי בסך 12,047 שקלים שהוגשה נגד עיריית קרית אתא. התובע טען, כי ב-12 בדצמבר 2010 (התאריך הרלוונטי גם בשתי התביעות הקודמות שהוזכרו בכתבה) נגרם נזק לרכבו, כאשר עבר בשלולית מים ענקית שנקוותה ברחוב האשל בקרית אתא. רכב הרנו של התובע ניזוק, כך על פי הטענה, מפגיעת חפץ זר כלשהו שהיה בתוך השלולית, באגנית השמן של הרכב.

 

לטענת התובע, לאחר שחצה את שלולית המים שנקוותה במקום, בשל רשלנות העירייה שלא טפלה בקולטני המים ברחוב, כך לטענתו, נדלקה ברכבו נורה אדומה של לחץ השמן והרכב נעצר. למחרת הרכב נגרר למוסך, שם התברר כי הנזק נגרם בשל סדק באגנית השמן אשר נגרם כתוצאה מחבלה של חפץ זר, אשר זהותו אינה ידועה לתובע.

 

השופטת פנינה לוקיץ' קבעה, כי אין מחלוקת שב-12 בדצמבר 2010, שהיה יום גשום מאוד, נקוותה שלולית מים גדולה במקום הנטען, אולם התובע לא הוכיח, במאזן ההסתברות הנדרש, את האירוע ואת הקשר הסיבתי בין הנזק שנגרם לרכבו לבין מחדל מצידה של העירייה.

 

"התובע, מלבד עדותו שלו, לא הביא חוות דעת מטעמו אשר תתמוך בטענתו כי הנזק לאגנית השמן הינו תוצאה של חבלה מחפץ זר כלשהו, זאת למרות שלטענתו הזמין שמאי לבדיקת הרכב", כתבה השופטת בפסק הדין. עוד נפסק, כי התובע לא הוכיח את נזקיו הנטענים כתוצאה מהשבתת הרכב. (ת"ק 16042-06-11 קיסילביץ נ' עיריית קרית אתא) 

 

סיכום

מפסקי הדין עולה, כי אם רכבכם נפגע בשל מזג אוויר קשה במיוחד, ייתכן כי תוכלו לקבל פיצוי מהעירייה. זאת, אם יוכח כי היא התרשלה במילוי חובותיה. טענה של "כח עליון" ו"מזג אוויר קשה במיוחד" לא תועיל לעירייה, אם בית המשפט ישתכנע שהתחזוקה השוטפת (כגון: גיזום עצים שעלולים להפריע, תקינות מערכת הביוב וכד') לא טופלה כראוי. כמובן, יש לצרף לתביעה ראיות התומכות בטענותיכם בדבר הנזק שנגרם לכם, כגון: חוות דעת שמאי, אבדן ימי עבודה ונסיעות.

 

 

*עו"ד אורנית אבני-גורטלר עוסקת בכתיבה ועריכה משפטית .

 

**יובהר, כי המידע המוצג בכתבה הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחברת אינה נושאת באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
המקצוענים
מומלצים