שתף קטע נבחר
צילום: דלית שחם

עצמאית ובהריון - יש לך גם זכויות

עבור עובדות שכירות החיים פשוטים: הן יולדות ומקבלות זר פרחים ומענק לידה. מה המצב אצל חברותיהן העצמאיות? ברור שגם להן מגיע דמי לידה, אך חישוב הסכום לא פשוט כלל וגם לא תמיד הוגן. כך זה עובד

בהריון הקודם היית שכירה, ואז הכל היה הרבה יותר פשוט: המשכורת נכנסה בסוף החודש, גם כשהיו לך צירים מוקדמים ובחרת לנוח קצת בבית, וגם בחודש התשיעי, בו ניצלת בכל שבוע יום או שניים מימי החופשה שהיו צבורים לך. ביום הלידה קיבלת מהחברה זר פרחים ענק פלוס תלושי קנייה בסכום שהספיק לסל-קל ו-3 חליפות תינוק, ודמי הלידה נכנסו לחשבון הבנק שלך בדיוק בתאריך שתכננת ובסכום שידעת שתקבלי.

 

 

כששבת מחופשת הלידה, מקומך חיכה לך. בהתחלה יצאת מוקדם כל יום (שעת הנקה), ואח"כ החיים חזרו לשגרה מבורכת. לא הרגשת שום חסרון כיס בעת ההיריון והלידה, ביטחונך התעסוקתי נשמר וידעת שזכויותיך עומדות לך בכל עת, שמעסיקיך מודעים להן ושומרים עליהן.

 

הפעם את עצמאית, ועכשיו המצב הוא קצת שונה: כבר בתוך החודש השביעי להריונך התחלת לחוש כבדות ועייפות, ולא הצלחת לתת בפרויקטים שלך את המקסימום, כמו שאת יודעת. בחודש השמיני כבר ביטלת פה ושם פגישות, הפסקת לעבוד בערבים מוקדם מהרגיל, והדבר התבטא בירידה בהכנסותיך.

 

ועכשיו בחודש התשיעי את מבלה חצי מהיממה בשכיבה במיטה. מנסה לעבוד, אבל זה כבר לא ממש הולך... הצירים, והעייפות... ורק השבוע גילית שהפרויקט הגדול, זה שביקשת לגביו דחייה קצרה ל"אחרי הלידה", עבר לידיו של המתחרה. את דואגת למצבך הכלכלי לאחר הלידה, ואין ספק שהדבר לא מוסיף לשלווה שאת כה זקוקה לה.

 

דמי לידה

נתחיל מהבשורה הטובה: עצמאיות בהחלט זכאיות לקבל דמי לידה, ככל אישה עובדת שיצאה לחופשת לידה. זוהי למעשה גמלה מחליפת שכר, שנועדה לסייע ליולדת לשמור על רמת חייה לתקופה זו, בהתאם לרמת החיים שהייתה לה טרם הלידה.

 

על מנת להיות זכאית לדמי לידה עליך לוודא שאת מבוטחת בביטוח לאומי, וששולמו עבורך דמי ביטוח לאומי מהכנסתך כעובדת עצמאית, בתקופת ה"אכשרה" הנ"ל:

 

  • שולמו דמי ביטוח בעד 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתך לחופשת לידה, או בעד 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו, תהיי זכאית לדמי לידה למשך 14 שבועות.

 

  • שולמו דמי ביטוח בעד 6 חודשים בלבד מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתך לחופשת לידה, תהיי זכאית לדמי לידה למשך 7 שבועות בלבד.

 

בדקי כבר היום שדמי הביטוח הלאומי בגין הכנסתך שולמו במועדם, ובמלואם עבור תקופות אלו, ושזכויותיך מובטחות.

 

מועד תביעת דמי הלידה

כעקרון ניתן לתבוע את דמי הלידה בסמוך ליום הפסקת העבודה, ראי כאן. ואולם, אין הכרח לחכות ליום הלידה. את זכאית להכריז על הפסקת עבודה ויציאה לחופשת לידה גם קודם לכן, לפני יום הלידה המשוער. בעניין זה שימי לב:

 

1. את תביעת דמי הלידה ניתן להגיש לכל המוקדם 9 שבועות לפני יום הלידה המשוער (יש לצרף אישור רופא בדבר התאריך).

 

2. הזכאות לדמי לידה חלה מיום הפסקת עבודתך, ולא יותר מ- 49 יום לפני תאריך הלידה המשוער (מי שזכאית ל-7 שבועות של חופשת לידה, תוכל להקדים החופשה ב- 24 יום בלבד לפני התל"מ).

 

3. בכל מקרה, אינך יכולה לעבוד בתקופה לגביה משולמים לך דמי לידה.

 

מועד ואופן תשלום דמי לידה

דמי הלידה משולמים במהלך חופשת הלידה, וזאת בתשלום אחד, ישירות לחשבון הבנק אליו משולמת קצבת הילדים (אם זו לידה ראשונה - לחשבון הבנק שנמסר בבית היולדות). דמי הלידה משולמים אוטומטית, מבלי שהעצמאית צריכה להגיש תביעה, כאשר הנתונים על הלידה מועברים מבית היולדות הישר לביטוח הלאומי.

 

ואולם, אליה וקוץ בה: מתברר שכעצמאית, חישוב דמי הלידה אינו עניין פשוט כלל וכלל, ומהווה אבן נגף קשה עבור היולדת הטרייה. למעשה, סביר להניח שלא תדעי לבטח מה יהיה בדיוק סכום דמי הלידה הסופי, עד שהביטוח הלאומי יקבע אותו, וגם אחרי שתקבלי את הכסף, זה עדיין לא סוף הפרשה מבחינתך.

 

במה דברים אמורים?

נתחיל מאתר הביטוח הלאומי, שם מובהר כי דמי הלידה מחושבים כך: מלוא הכנסתך ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסקת לעבוד, לחלק ב-90, זה הוא סכום דמי לידה ליום, כפול ימי הזכאות. כמובן שדמי הלידה מוגבלים עד לסכום הכנסתך המקסימלית לתשלום דמי ביטוח, ובכל מקרה לא יהיו יותר מכ- 1,412 שקל ליום.

 

ואולם, יש להבין כי דמי לידה לעצמאיות מחושבים על בסיס שנתי, ולא חודשי. לכן בשלב ראשון אכן ישולמו דמי הלידה לפי המקדמות ששולמו, דהיינו בהתאם להכנסת היולדת ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח בעד רבע השנה הנ"ל (כל עוד לא נערכה שומה סופית, משולמות מקדמות על חשבון דמי הביטוח).

 

אך כאשר תתקבל שומה סופית, אזי אם היא תעיד על שינוי בהכנסה, דמי הלידה יחושבו שוב ויבוצע תיקון. מה המשמעות בפועל? שעצמאית שילדה, ושמטבע הדברים שינתה את מצבה התעסוקתי לאחר הלידה וסביר להניח שהכנסותיה בפועל פחתו (מעצם הטיפול בתינוק והיעדרותה מהעסק של עצמה), דמי הלידה שלה יפחתו בהתאם.

 

שכן כאמור, בניגוד לעובדת שכירה שמקבלת את שכרה החודשי הרגיל, עצמאיות מקבלות את דמי הלידה לפי בסיס שנתי, שאינו ידוע בעת הלידה. מאחר והיולדת העצמאית עצמה היא העסק, לא נדיר להיתקל במקרים בהם היקף פעילות העסק פוחת אחרי הלידה. במקרה זה הסיכום השנתי יפחת מהצפי הראשוני לפיו שולמו המקדמות, והעצמאית תיאלץ להשיב כסף לביטוח לאומי.

 

פועלים לשינוי המצב

הצעות חוק שונות הונחו על שולחן הכנסת במטרה לתקן את אופן החישוב. כך למשל הצעתה של ח"כ ציפי חוטובלי מ- 21.2.11, שנועדה "לתקן את אפלייתן לרעה של עובדות עצמאיות לעומת עובדות שכירות לעניין גובה דמי הלידה". בדברי ההסבר מובהר כי כל אימת שהכנסת העובדת פוחתת בתקופה שלאחר הלידה, ביחס להכנסתה לפני הלידה, היא נדרשת להשיב למוסד את ההפרש. דרך חישוב זו, כך נכתב, "מפלה אותה לרעה ו"גורמת לה עוול".

 

הצעת החוק מבקשת לחשב את דמי הלידה על פי ההכנסה שהתקבלה אצל העובדת בשנה שטרם יום הלידה, דהיינו בימים בהם עבדה באופן מלא ורגיל, ולא טיפלה עדיין בתינוקה. הצעת חוק קודמת של חה"כ דב חנין וציפי חוטובלי, מדצמבר 2010, הציעה לחשב את דמי הלידה כשם שמחושבת ליולדת שכירה, שצמצמה את היקף משרתה סמוך למועד הלידה בשל אילוצים.

 

מוצע שאם העצמאית תעבוד פחות באותה רבע שנה שקודמת ללידה, מפאת "מחלה, תאונה, חופשה, ימי אבל במשפחה או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בה", אזי הכנסתה החודשית תחושב לפי ממוצע של 12 חודשים אחורה (כדי שלא ייפגעו דמי הלידה). לקריאת דיון מעניין שהתקיים בכנסת, מהסוג שכל יולדת צריכה להכירו.

 

ויש גם מענק לידה: הכי כדאי שלישייה

ולסיום, ברור שעצמאיות זכאיות גם לקבל מענק לידה חד פעמי. אם מדובר בילדך הראשון, תקבלי 1,695 שקל. עבור ילד שני – 763 שקל וילד שלישי והלאה יזכה את חשבונך ב- 509 שקל.

 

ומה לגבי תאומים? בגין לידתם תקבלי מענק בגובה 8,475 שקל, אך אם ילדת שלישייה – המענק שיגיע לך יהיה בגובה 12,713 שקל. והעיקר, שיהיה במזל טוב.

 

דריה כנף היא עורכת דין בתחום המסחרי והחוזים. יובהר כי האמור במדור אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.

 

למאגר פסקי-הדין המלא: www.lawdata.co.il  

 

למאגר פסקי הדין ודיני העבודה המלא: http://www.koloved.net  

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
הגשת תביעת דמי לידה: החל מ-9 שבועות לפני הלידה
צילום: Shutterstock
מומלצים