שתף קטע נבחר
הכי מטוקבקות
  זירת הקניות
  צילום: דלית שחם

  כל מה שרצית לדעת על עבודה וטיפולי פוריות

  מי שנזקקת לטיפולי פוריות לצורך כניסה להיריון, נמצאת במצב לא פשוט: מצד אחד, הצורך לשמור על מקום העבודה. מנגד, המוח והלב מוטרדים מהניסיון להרות והטיפולים שדורשים זמן ואנרגיות. המעסיק מצידו גם הוא מצוי בקונפליקט כי בסופו של יום, הוא עדיין מנהל עסק. מה אומר החוק?

  שירה לא מצליחה להרות כבר שנתיים, אך רק לאחרונה ואחרי טיפולים קלים יחסית, החליטה להתחיל בטיפולי הפריה. היא הודיעה על כך לממוניה, אך היא חוששת שסבלנותם תפקע במהלך הדרך והם יעדיפו לאייש עובד אחר בתפקידה. שירה תוהה: מהן זכויותיה בעבודה?

   

   

  מי שנזקק/ת לטיפולי פוריות לצורך כניסה להיריון, נמצא במצב לא פשוט: מצד אחד, הצורך לשמור על מקום העבודה והפרנסה, במיוחד בשעה שמתכננים את הרחבת המשפחה. מנגד, המוח והלב מוטרדים מהניסיון להרות, הטיפולים עצמם דורשים זמן ואנרגיות, והמצב הנפשי של העובד/ת אינו תמיד מרומם.

   

  המעסיק מצידו גם הוא מצוי בקונפליקט: הוא יכול להיות אדם מקסים, מכיל וכזה המעודד ילודה בקרב עובדיו, אך בסופו של יום הוא עדיין מנהל עסק, ומצפה מעובדיו לניהול זמן יעיל ולתפוקה מסויימת.

   

  חוקי העבודה השונים מסדירים סוגייה זו לשם הגנת האינטרסים של שני הצדדים, כשהנטייה היא בהחלט "לטובת" העובדת (לשם הנוחות אפנה לנשים מטופלות פוריות, על אף שהחוק מגן גם על גברים שעוברים טיפולי פוריות כמובן).

   

  כך למשל חוק שוויון הזדמנויות בעבודה תשמ"ח-1988 אוסר על אפליית עובדים מטופלי פוריות הן בעתקבלתם לעבודה והן בעת פיטוריהם. גם חוק עבודת נשים תשי"ד-1954 קובע זכויות שונות שמגיעות למי שנזקק לטיפולי פוריות. יש לציין מייד כי נשים רבות כיום בהחלט מודעות לזכויותיהן, אך לא כולן מכירות את דקויות החוק ואת תנאיו, אשר רק עמידה בהם תבטיח את זכותן. בואו ונלמד את רזי החוק, מעיניה של שירה:

   

  פיטורים בטיפולים

  ראשית יש להרגיע את שירה: למעסיקיה יהיה אסור לפטר אותה משעה שהיא הודיעה להם שהיא עוברת טיפולי פוריות, וזאת כל עוד היא עומדת בתנאי החוק:

   

  1. שירה עובדת 6 חודשים אצל אותו מעביד, ברציפות.

   

  2. שירה "עובדת" על הבאת ילדה הראשון או השני לעולם (אלא אם כן מדובר בנישואים שניים, ואז החוק יחול גם כשמדובר בילד שלישי, שהוא הילד הראשון או השני עם בן הזוג החדש).

   

  על מנת לפטרה במקרה שתנאים אלו מתקיימים, יידרשו מעסיקיה להשיג היתר לכך, מהממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת.

   

  ההגנה של החוק חלה בתקופת הטיפולים או ההיעדרות בגינם:

  1) בימים בהם שירה נעדרת מהעבודה לצורך הטיפולים, אין לפטרה, וגם במשך 150 יום לאחר תום ההיעדרות. ואולם, שירה חייבת להציג אישור רפואי למעסיקיה, מראש וטרם ההיעדרות, על מנת ליהנות מהגנת החוק. כמו כן שירה צריכה להציג אישורים בכדי שתוכל לזקוף לעצמה ימי מחלה בגין ימים אלו, ולא להשתמש בימי חופשה. בגין כל סדרה טיפולית של הפריה חוץ גופית (ועד 4 סדרות בשנה), יכולה המטופלת להיעדר עד 16 יום, ואם מקום העבודה עובד 6 ימים בשבוע – עד 20 יום בשנה. הגנה זו על מקום עבודתה של שירה "תופסת" לשנתיים בלבד מתחילת ההיעדרות.

   

  2) גם אם שירה טרם נעדרה מעבודתה, הרי שלמשך 150 יום קדימה מתחילת הטיפול האחרון, שירה מוגנת. שימו לב: במידה והמעסיק מבקש לפטר עובדת מטופלת פוריות, אזי החוק מחייבה להודיע לו בתוך 3 ימי עבודה מקבלת הודעת הפיטורים על דבר הטיפולים, ולהציג בתוך 11 יום נוספים (דהיינו 14 יום מהפיטורים), אישור רופא המאשר את הטיפולים.

   

  טיפ לשירה: הקפידי על תיעוד מדויק של היום בו הודעת למעסיק על הטיפולים, סוגי הטיפולים ומועדיהם, היעדרויות או איחורים לעבודה. כך תוכלי להוכיח כי הפיטורים בוצעו באופן לא חוקי, במידה שיבוצעו.

   

  סיבות נוספות ליידע את המעביד בדבר הטיפולים:

  1) "שקט" תעשייתי: סביר להניח שהמעביד, היועץ המשפטי שלו או יועצים מקצועיים אחרים מכירים את החוק, ויידעו להיזהר מפגיעה בזכויותיה של עובדת לאחר שהודיעה על מצבה.

   

  2) הצגת האישור ותיעוד מסירתו תסייע אח"כ להוכיח ביתר קלות שהמעביד ידע על הטיפולים כבר בעת בו ביצע פיטורים אסורים, או לחילופין שזו הייתה סיבת הפיטורים.

   

  באילו מקרים המעסיק יכול לקבל היתר לפטר עובדת בטיפולים?

  קיימים מקרים בהם המעסיקים מקבלים אישור לפטר עובדת שמצויה בטיפולים, שהרי החוק קובע כי אין להתיר פיטורים אם הם היו לדעת הממונה בקשר עם טיפולי הפוריות או בשל ההעדרות הנובעת מהם.

   

  אך במקרה בו המעסיק יוכיח שהוא ביקש לפטר את העובדת בכל מקרה,הרבה לפני שידע על הטיפולים, מטעמי אי התאמה לתפקיד, או חלילה במקרים של סגירת העסק, במקרים אלו יוכל לקבל היתר פיטורים מהתמ"ת. זוהי סיבה נוספת לתעד כל ראיה לכך שהמעביד כן ידע על הטיפולים.

   

  בפרשת פילטל פרמצביטקל קבע בית הדין הארצי לעבודה כי החלטת הממונה על עבודת נשים, שלא להתיר טיפולי עובדת בטיפולים, הייתה נכונה, למרות שהמעסיק הכחיש קשר בין הטיפולים לפיטורים:

   

  באותו מקרה בוצעה לעובדת שיחת משוב כשבוע בלבד לאחר שהודיעה למעסיקתה כי היא מתחילה בטיפולי פוריות. בשיחה זו נכללו התייחסויות לאי תפקוד העובדת, והובע חוסר שביעות הרצון מתפקודה, מאיחוריה, חיסוריה ואי ביצוע משימות באופן מלא. חודשיים וחצי לאחר מכן, העובדת פוטרה.

   

  העובדת מצידה טענה שלא היו קיימות בעיות תפקוד או טענות דומות קודם להודעתה על טיפולי הפוריות, וביקשה להתנגד לפיטורים שנעשו שלא כדין.

   

  נקבע כי החברה אכן לא הצליחה להוכיחשבעיות התפקוד נוצרו טרם העובדת החלה בטיפולי הפוריות, ובסופו של דבר אישר בית הדין הארצי את החלטת הממונה שלא להתיר את הפיטורים: נקבע כי סמיכות הזמנים שבין תחילת טיפולי הפוריות ובין שיחת המשוב, שם התייחסו להיעדרויות העובדת, מובילה למסקנה שיסודם של הפיטורים נעוץ בטיפולי הפוריות.

   

  נקבע שם כי גם אם היו שיקולים נוספים בפיטוריהעובדת (עיסוקיה הנוספים, למשל), ואפילו והם שיקולים צודקים, הרי ש"די היה בשיקול אחד פסול הנעוץ בטיפולי הפוריות שהעובדת עברה, כדי להחתים את שאר השיקולים ולהפוך את ההחלטה לבטלה"!.

   

  אז מה עושים כשזה קורה לי?

  אם את עוברת טיפולי פוריות, ופוטרת בעת הטיפולים (או שאת מועמדת לפיטורים), אל תהססי. גשי לייעוץ מקצועי ולמדי על זכויותיך במקרה הקונקרטי. יתכן וניתן יהיה לבטל את הגזירה, או לתבוע פיצוי כספי בגין הליך פיטורים שלא כדין: בעניין זה יש לזכור כי עובדות רבות הצליחו להוכיח שמעסיקן התנהל בניגוד לדין, ולזכות בפיצויים נכבדים.

   

  גם אם פיטוריך אושרו על ידי הממונה, ייתכן והנסיבות הן כאלו שמאפשרות לערער על ההחלטה בפני בית הדין, שווה בדיקה.

   

  דריה כנף היא עורכת דין בתחום המסחרי והחוזים. יובהר כי האמור במדור אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.

   

  למאגר פסקי-הדין המלא: www.lawdata.co.il

   

  למאגר פסקי הדין ודיני העבודה המלא: http://www.koloved.net

   

  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  מומלצים